Transvision

No matching results for the string Username for the locale gd

Displaying 21 results for the string Username in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
gd
Tha innteart airson { $loginTitle } leis an ainm-chleachdaiche seo mu thràth. <a data-l10n-name="duplicate-link">A bheil thu airson tadhal air an innteart làithreach?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
gd
Mar eisimpleir: iomadh ainm-cleachdaiche, facal-faire, URL is msaa. dhan aon chlàradh a-steach.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
gd
Tha cinn cuilbh ann nach eil mar bu chòir no a tha a dhìth. Dèan cinnteach gun gabh am faidhle a-steach na colbhan airson ainm-cleachdaiche, facal-faire is URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
gd
(gun ainm-cleachdaiche)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
gd
Ainm-cleachdaiche
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
gd
(gun ainm-cleachdaiche)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
gd
Ainm-cleachdaiche (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
gd
Ainm-cleachdaiche (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
gd
Ainm-cleachdaiche
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
gd
Ainmean-cleachdaiche agus faclan-faire a shàbhail thu
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
gd
Ainm-cleachdaiche
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
gd
Tha thu gu bhith logadh a-steach dhan làrach "%1$S" leis an ainm "%2$S".
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
gd
Tha thu gu bhith logadh a-steach dhan làrach "%1$S" leis an ainm "%2$S" ach chan eil feum air dearbhadh air an làrach seo. Dh'fhaodadh gur e foill a tha seo.\n\nAn e "%1$S" an làrach a bha thu ag iarraidh?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
gd
Tha am progsaidh %2$S ag iarraidh ainm-cleachdaiche is facal-faire. Tha an làrach ag ràdh: “%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
gd
Tha am progsaidh %2$S ag iarraidh ainm-cleachdaiche is facal-faire. Tha an làrach ag ràdh: “%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
gd
Tha %1$S ag iarraidh an ainm-chleachdaiche is an fhacail-fhaire agad.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
gd
Tha %1$S ag iarraidh an ainm-chleachdaiche is an fhacail-fhaire agad. RABHADH: Cha dèid am facal-faire agad a chur gun làrach-lìn air a bheil thu an-dràsta!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
gd
Gun ainm-cleachdaiche
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
gd
Gun ainm-cleachdaiche
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
gd
A bheil thu airson an t-ainm-cleachdaiche seo a chur ris an fhacal-fhaire a shàbhail thu?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
gd
Ainm-cleachdaiche
en-US
Username
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.