Transvision

No matching results for the string Username for the locale fi

Displaying 21 results for the string Username in en-US:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
fi
Kirjautumistieto sivulle { $loginTitle } tällä käyttäjätunnuksella on jo olemassa. <a data-l10n-name="duplicate-link">Siirrytäänkö olemassa olevaan kirjautumistietoon?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
fi
Esimerkiksi: useita käyttäjätunnuksia, salasanoja, URL-osoitteita jne. yhdelle kirjautumistiedolle.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
fi
Virheelliset tai puuttuvat kenttäotsakkeet. Tarkista, että tiedostossa on kentät käyttäjätunnukselle, salasanalle ja URL-osoitteelle.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
fi
(ei käyttäjätunnusta)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
fi
Käyttäjätunnus
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
fi
(ei käyttäjätunnusta)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
fi
Käyttäjätunnus (A-Ö)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
fi
Käyttäjätunnus (Ö-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
fi
Käyttäjätunnus
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
fi
Tallentamasi käyttäjätunnukset ja salasanat
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
fi
Käyttäjätunnus
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
fi
Kirjaudutaan käyttäjätunnuksella %2$S palvelimelle %1$S.
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
fi
Kirjaudutaan käyttäjätunnuksella %2$S sivustolle %1$S, joka ei vaadi tunnistautumista. Tämä saattaa olla huijausyritys.\n\nJatketaanko sivustolle %1$S?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
fi
Välityspalvelin %2$S pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivusto sanoo: ”%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
fi
%2$S pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivusto sanoo: ”%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
fi
%1$S pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
fi
%1$S pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa. VAROITUS: Salasanaa ei lähetetä sivustolle, jolla olet juuri nyt!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
fi
Ei käyttäjätunnusta
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
fi
Ei käyttäjätunnusta
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
fi
Lisätäänkö käyttäjätunnus tallennettuun salasanaan?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
fi
Käyttäjätunnus
en-US
Username
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.