Transvision

Displaying 1 result for the string Updated in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sv-SE
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } har uppdaterats *[other] { $updatedEntries } har uppdaterats }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }

Displaying 24 results for the string Updated in en-US:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sv-SE
{ -brand-short-name } uppdateras av en annan instans
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sv-SE
{ $count -> [one] <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span>befintlig inloggning uppdaterad</span> *[other] <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span>befintliga inloggningar uppdaterade</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sv-SE
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">befintlig inloggning uppdaterad</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">befintliga inloggningar uppdaterade</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
sv-SE
Befintlig inloggning uppdaterad
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
sv-SE
Lösenord har läckt eller stulits från den här webbplatsen sedan du senast uppdaterade dina inloggningsuppgifter. Ändra ditt lösenord för att skydda ditt konto.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
sv-SE
Uppdaterad
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
sv-SE
Senast uppdaterad: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
sv-SE
Adress uppdaterad
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
sv-SE
Kort uppdaterat
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
sv-SE
Lösenord uppdaterat
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sv-SE
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } har uppdaterats *[other] { $updatedEntries } har uppdaterats }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
sv-SE
Se till att viktig information — som bokmärken och lösenord — uppdateras och skyddas på alla dina enheter.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
sv-SE
Ett konto håller din viktiga information uppdaterad och skyddad på alla enheter du ansluter.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
sv-SE
Förhindra att { -brand-short-name } uppdateras utöver den angivna versionen.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
sv-SE
Du kan inte använda talsyntes eftersom Speech Dispatcher måste uppdateras.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
sv-SE
libavcodec kan vara sårbar eller stöds inte och bör uppdateras för att spela upp video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
sv-SE
Uppdaterad <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
sv-SE
Senast uppdaterad
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
sv-SE
Dina tillägg har uppdaterats.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
sv-SE
Senast uppdaterad
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
sv-SE
Detta tillägg kommer att uppdateras när { -brand-short-name } startar om.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
sv-SE
Detta tillägg kommer att uppdateras när { -brand-short-name } startar om.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
sv-SE
Du har inte uppdaterat några tillägg nyligen
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
sv-SE
{ $extension } har uppdaterats. Du måste godkänna nya behörigheter innan den uppdaterade versionen installeras. Om du väljer "Avbryt" behålls din nuvarande tilläggsversion. Det här tillägget har tillstånd att:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.