Transvision

Displaying 1 result for the string Updated in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cy
{ $updatedEntries -> [zero] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [one] { $updatedEntries } wedi'i ddiweddaru [two] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [few] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [many] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru *[other] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }

Displaying 27 results for the string Updated in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
cy
Mae { -brand-short-name } yn cael ei ddiweddaru gan enghraifft arall
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
cy
{ $count -> [zero] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
cy
{ $count -> [zero] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
cy
{ $count -> [zero] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnodion newydd wedi'u diweddaru</div> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'i ddiweddaru</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Fewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
cy
{ $count -> [zero] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'i ddiweddaru</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
cy
Wedi diweddaru'r mewngofnod presennol
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified2
cy
Diweddarwyd y cofnod presennol
en-US
Existing entry updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
cy
Cafodd cyfrineiriau eu ryddhau neu eu dwyn o'r wefan hon ers i chi ddiweddaru'ch manylion mewngofnodi ddiwethaf. Newid eich cyfrinair i ddiogelu eich cyfrif.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
cy
Diweddarwyd
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cy
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
cy
Cyfeiriad wedi'i ddiweddaru
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
cy
Cerdyn wedi'i diweddaru
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
cy
Diweddarwyd y cyfrinair
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cy
{ $updatedEntries -> [zero] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [one] { $updatedEntries } wedi'i ddiweddaru [two] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [few] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [many] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru *[other] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
cy
Gwnewch yn siŵr fod gwybodaeth bwysig - fel nodau tudalen a chyfrineiriau - yn cael eu diweddaru a'u diogelu ar draws eich holl ddyfeisiau.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
cy
Mae cyfrif yn cadw eich manylion pwysig wedi ei diweddaru ac yn diogelu ar unrhyw ddyfais rydych chi'n ei chysylltu.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
cy
Rhwystro { -brand-short-name } rhag cael ei ddiweddaru y tu hwnt i'r fersiwn penodedig.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
cy
Nid oes modd i chi ddefnyddio synthesis lleferydd oherwydd mae angen diweddaru Speech Dispatcher.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
cy
Gall libavcodec fod yn fregus neu heb ei gynnal a dylai gael ei ddiweddaru ar gyfer chwarae fideo.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cy
Diweddarwyd <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
cy
Diweddarwyd Diwethaf
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
cy
Mae eich ychwanegion wedi eu diweddaru.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
cy
Diweddarwyd Diwethaf
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
cy
Bydd yr estyniad hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd { -brand-short-name } yn ailgychwyn.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
cy
Bydd yr estyniad hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd { -brand-short-name } yn ailgychwyn.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
cy
Nid ydych wedi diweddaru eich ychwanegion yn ddiweddar
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
cy
Mae { $extension } wedi'i ddiweddaru. Rhaid i chi gymeradwyo caniatâd newydd cyn y bydd y fersiwn wedi'i ddiweddaru'n cael ei osod. Bydd dewis “Diddymu” yn cynnal eich fersiwn estyniad cyfredol. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.