Transvision

Displaying 3 results for the string Update in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sv-SE
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } har uppdaterats *[other] { $updatedEntries } har uppdaterats }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
sv-SE
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
sv-SE
Tjänsten bakgrundsuppdatering söker efter uppdateringar till { -brand-short-name } när { -brand-short-name } inte körs. Denna tjänst installeras automatiskt av { -brand-short-name } och installeras igen när { -brand-short-name } körs. För att inaktivera den här tjänsten, uppdatera webbläsarinställningarna eller inställningen "BackgroundAppUpdate" i { -brand-short-name }:s företagspolicy.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.

Displaying 200 results for the string Update in en-US:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
sv-SE
Du finns för närvarande på uppdateringskanalen <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
sv-SE
Det gick inte att söka efter uppdateringar.
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sv-SE
Hämtar uppdatering — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
sv-SE
Uppdateringar finns på <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sv-SE
<img data-l10n-name="icon"/>Hämtar uppdatering — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
sv-SE
Uppdateringar finns tillgängliga på <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
sv-SE
Uppdateringar är inaktiverade av systemadministratören
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
sv-SE
Utför uppdatering
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkForUpdatesButton.label
sv-SE
Sök efter uppdateringar
en-US
Check for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
sv-SE
Söker efter uppdateringar
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
sv-SE
Uppdatering misslyckades. <label data-l10n-name="failed-link">Hämta den senaste versionen</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
sv-SE
Uppdatering misslyckades. <a data-l10n-name="failed-link-main">Hämta den senaste versionen</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
sv-SE
Det gick inte att söka efter uppdateringar på grund av internt fel. Uppdateringar finns tillgängliga på <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sv-SE
{ -brand-short-name } uppdateras av en annan instans
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-policy-disabled
sv-SE
Uppdateringar är inaktiverade av din organisation
en-US
Updates disabled by your organization
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sv-SE
Du kan inte utföra fler uppdateringar på detta system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Läs mer</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sv-SE
Starta om för att uppdatera { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sv-SE
{ $count -> [one] <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span>befintlig inloggning uppdaterad</span> *[other] <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span>befintliga inloggningar uppdaterade</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sv-SE
{ $count -> [one] <span>Befintlig post uppdaterad:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Befintliga poster uppdaterade:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sv-SE
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">befintlig inloggning uppdaterad</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">befintliga inloggningar uppdaterade</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sv-SE
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Befintlig post uppdaterad</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Befintliga poster uppdaterade</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
sv-SE
Befintlig inloggning uppdaterad
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified2
sv-SE
Befintlig post uppdaterad
en-US
Existing entry updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
sv-SE
Lösenord har läckt eller stulits från den här webbplatsen sedan du senast uppdaterade dina inloggningsuppgifter. Ändra ditt lösenord för att skydda ditt konto.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
sv-SE
Uppdaterad
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sv-SE
En uppdatering av { -brand-short-name } startade i bakgrunden. Du måste starta om för att slutföra uppdateringen.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sv-SE
Uppdatera inställningar för att automatiskt skicka rapporter när { -brand-short-name } kraschar
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
sv-SE
Senast uppdaterad: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
sv-SE
{ -brand-shorter-name } kunde inte uppdateras automatiskt. Hämta den nya versionen — du förlorar inte sparad information eller anpassningar.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sv-SE
En ny { -brand-shorter-name }-uppdatering är tillgänglig, men den kan inte installeras eftersom en annan kopia av { -brand-shorter-name } körs. Stäng den för att fortsätta uppdateringen eller välj att uppdatera ändå (den andra kopian kanske inte fungerar korrekt förrän du startar om den).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
sv-SE
Uppdatera { -brand-shorter-name } ändå
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
sv-SE
{ -brand-shorter-name } kan inte uppdateras automatiskt till den senaste versionen.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
sv-SE
Uppdatera och starta om
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
sv-SE
Det gick inte att uppdatera
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig — hämta nu
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
sv-SE
Hämtar uppdatering av { -brand-shorter-name }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig — hämta nu
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
sv-SE
Uppdatering tillgänglig — starta om nu
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
sv-SE
Uppdatering misslyckades — systemet är inte kompatibelt
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sv-SE
Standarduppgiften för webbläsaragent kontrollerar när standarden ändras från { -brand-short-name } till en annan webbläsare. Om förändringen sker under misstänkta omständigheter uppmanas användarna att ändra tillbaka till { -brand-short-name } högst två gånger. Denna uppgift installeras automatiskt av { -brand-short-name } och installeras om när { -brand-short-name } uppdateras. För att inaktivera den här uppgiften, uppdaterar du inställningen "default-browser-agent.enabled" på sidan about:config eller { -brand-short-name } inställning för företagspolicy "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-update
sv-SE
uppdatera
en-US
update
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sv-SE
Uppdatera { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
sv-SE
Adress uppdaterad
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
sv-SE
Kort uppdaterat
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
sv-SE
Lösenord uppdaterat
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
sv-SE
Uppdatera dina synkroniseringsinställningar
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
sv-SE
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } har uppdaterats *[other] { $updatedEntries } har uppdaterats }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
sv-SE
Videor på den här webbplatsen kanske inte spelas upp korrekt i den här versionen av { -brand-short-name }. Uppdatera { -brand-short-name } nu för fullständig videosupport.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
sv-SE
Uppdatera { -brand-short-name } för att spela upp video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
sv-SE
Uppdatera nu
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
sv-SE
Se till att viktig information — som bokmärken och lösenord — uppdateras och skyddas på alla dina enheter.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
sv-SE
Ett konto håller din viktiga information uppdaterad och skyddad på alla enheter du ansluter.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-subtitle
sv-SE
Starta ett hälsosammare internet från var som helst med ett enda klick. Vår senaste uppdatering är full av nya saker som vi tror att du kommer att älska.
en-US
Launch a healthier internet from anywhere with a single click. Our latest update is packed with new things we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
sv-SE
Använd en webbläsare som skyddar din integritet medan du surfar runt på webben. Vår senaste uppdatering är full av saker som du älskar.
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
sv-SE
Aktivera eller inaktivera automatisk applikationsuppdatering.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
sv-SE
Förhindra att { -brand-short-name } uppdateras utöver den angivna versionen.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
sv-SE
Ange anpassad URL för programuppdateringar.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
sv-SE
Aktivera eller inaktivera uppdateringar i bakgrunden.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
sv-SE
Aktivera eller inaktivera automatiska utökningsuppdateringar.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
sv-SE
Tillåt endast manuella uppdateringar och meddela inte användaren om uppdateringar.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
sv-SE
Åsidosätt sidan "Vad är nytt" efter uppdateringar. Sätt denna policy till blankt om du vill inaktivera sidan efter uppdateringar.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-button.label
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-doorhanger-header
sv-SE
Uppdatera adress?
en-US
Update address?
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
sv-SE
{ -brand-short-name } kan inte uppdatera dina språk just nu. Kontrollera att du är ansluten till internet eller försök igen.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
sv-SE
Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
sv-SE
Sök efter uppdateringar, men låt mig välja om jag vill installera dem
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
sv-SE
Sök aldrig efter uppdateringar (rekommenderas inte)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-suppress-prompts.label
sv-SE
Visa färre uppdateringsmeddelanden
en-US
Show fewer update notification prompts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
sv-SE
Uppdateringar för { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
sv-SE
Använd en bakgrundstjänst för att installera uppdateringar
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
sv-SE
Visa uppdateringshistorik
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
sv-SE
Vill du att { -brand-short-name } ska fortsätta med denna uppdatering?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
sv-SE
Uppdatering pågår
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sv-SE
{ -brand-short-name } stötte på ett fel och sparade inte den här ändringen. Observera att ändring av denna uppdateringsinställning kräver behörighet att skriva till filen nedan. Du eller en systemadministratör kanske kan lösa felet genom att ge användargruppen full kontroll till den här filen. Det gick inte att skriva till filen: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
sv-SE
Det gick inte att spara uppdateringsinställningar
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-keep-closed-header.message
sv-SE
Du kan uppdatera dina inställningar för att hålla recensionsgranskaren stängd som standard. Just nu öppnas den automatiskt.
en-US
You can update your settings to keep Review Checker closed by default. Right now, it opens automatically.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
sv-SE
Du kan inte använda talsyntes eftersom Speech Dispatcher måste uppdateras.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
sv-SE
libavcodec kan vara sårbar eller stöds inte och bör uppdateras för att spela upp video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
sv-SE
Visning av flikinnehåll är inaktiverat på grund av inkompatibilitet mellan %S och ditt tillgänglighetsprogram. Uppdatera din skärmläsare eller byt till Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
sv-SE
Uppdatera till %S\u0020
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
sv-SE
Standarduppgiften för webbläsaragent kontrollerar när standarden ändras från %MOZ_APP_DISPLAYNAME% till en annan webbläsare. Om förändringen sker under misstänkta omständigheter uppmanas användarna att ändra tillbaka till %MOZ_APP_DISPLAYNAME% högst två gånger. Denna uppgift installeras automatiskt av %MOZ_APP_DISPLAYNAME% och installeras om när %MOZ_APP_DISPLAYNAME% uppdateras. För att inaktivera den här uppgiften, uppdaterar du inställningen "default-browser-agent.enabled" på sidan about:config eller %MOZ_APP_DISPLAYNAME% inställning för företagspolicy "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressLabel
sv-SE
Uppdatera adress
en-US
Update Address
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressMessage
sv-SE
Vill du uppdatera din adress med den här nya informationen?
en-US
Would you like to update your address with this new information?
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
sv-SE
Kreditkort att uppdatera:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
sv-SE
Uppdatera kreditkort
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
sv-SE
Vill du uppdatera ditt kreditkort med den här nya informationen?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
sv-SE
Underhållstjänsten låter dig uppdatera $BrandShortName i bakgrunden.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
sv-SE
Denna guide hjälper dig igenom installationen av $BrandFullNameDA.\n\nDu bör avsluta alla andra program innan du fortsätter med installationen. Det gör att installationen kan uppdatera nödvändiga systemfiler utan att behöva starta om datorn.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
sv-SE
$BrandShortName är redan installerad. Låt oss uppdatera den.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
sv-SE
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% installerar uppdateringar och kommer snart att startas
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
sv-SE
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% uppdatering
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
sv-SE
Den anslutna webbläsaren har en äldre version ({ $runtimeVersion }). Den minsta stödda versionen är ({ $minVersion }). Det här är inställningen stöds inte och kan göra att DevTools misslyckas. Vänligen uppdatera den anslutna webbläsaren. <a>Felsökning</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
sv-SE
Den anslutna webbläsaren är senare ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) än ditt { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Det här konfigurationen stöds inte och kan göra att DevTools misslyckas. Vänligen uppdatera Firefox. <a>Felsökning</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
sv-SE
Uppdaterad <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
sv-SE
Omskrivning av gammal Youtube Flash-inbäddad (%S) till iframe-inbäddad (%S). Uppdatera sidan för att använda iframe istället för inbäddade/objekt, om möjligt.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
sv-SE
Omskrivning av gammal Youtube Flash-inbäddad (%S) till iframe-inbäddad (%S). Parametrar stöds inta av iframe-inbäddad och konverteras. Uppdatera sidan för att använda iframe istället för inbäddade/objekt, om möjligt.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
sv-SE
Det gick inte att registrera/uppdatera en ServiceWorker för område ‘%1$S’: Dålig Content-Type av ‘%2$S’ mottaget för skript ‘%3$S’. Måste vara en JavaScript MIME-typ.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
sv-SE
Det gick inte att registrera/uppdatera en ServiceWorker för område ‘%1$S’: Inläsning misslyckades med status %2$S för skript ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
sv-SE
Det gick inte att registrera/uppdatera en ServiceWorker för område ‘%S’: Lagringsåtkomst är begränsad i detta sammanhang beroende på användarinställningar eller privat surfläge.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
sv-SE
Uppdatera inte
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updateButton
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
sv-SE
Uppdatera sparat lösenord för %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
sv-SE
Uppdatera sparat lösenord för den här inloggningen?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
sv-SE
Välj vilken inloggning att uppdatera:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
sv-SE
Spärrlistan CRL för certifikatets utfärdare har förfallit. Uppdatera den eller kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
sv-SE
Uppdateringsinställningar
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
sv-SE
Uppdateringsinställningar
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
sv-SE
Uppdateringens XML-fil är vanskapt (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
sv-SE
Hittar inte uppdateringsservern (kontrollera internetanslutningen)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
sv-SE
Uppdateringens XML-fil saknas (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
sv-SE
Det gick inte att förbereda uppdateringen för installation
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-update_url_not_available
sv-SE
Uppdaterings-URL inte tillgänglig
en-US
Update URL not available
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-verification_failed
sv-SE
Integriteten hos uppdateringen kunde inte verifieras
en-US
The integrity of the update could not be verified
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
sv-SE
Du har inte den behörighet som krävs för att installera den här uppdateringen. Kontakta systemadministratören.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
installSuccess
sv-SE
Uppdateringen har installerats
en-US
The Update was successfully installed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
sv-SE
Uppdateringen kunde inte installeras (Lagningsförsöket misslyckades)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
sv-SE
Uppdatera inte
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsg3
sv-SE
Uppdatera inloggning för %S?
en-US
Update login for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
sv-SE
Uppdatera lösenord för %S?
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
sv-SE
Vill du uppdatera det sparade lösenordet för “%S”?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
sv-SE
Vill du uppdatera det sparade lösenordet?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
sv-SE
Välj vilken inloggning att uppdatera:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
sv-SE
Tillgängliga uppdateringar
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
sv-SE
Tillgängliga uppdateringar
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
sv-SE
Senaste uppdateringar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
sv-SE
Senaste uppdateringar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
sv-SE
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
sv-SE
Senast uppdaterad
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
sv-SE
Sök efter uppdateringar
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
sv-SE
Tillåt automatiska uppdateringar
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
sv-SE
Sök efter uppdateringar
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
sv-SE
Dina tillägg har uppdaterats.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
sv-SE
Se tillgängliga uppdateringar
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
sv-SE
Inga uppdateringar hittades
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
sv-SE
Återställ alla tillägg till automatisk uppdatering
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-manual
sv-SE
Återställ alla tillägg till manuell uppdatering
en-US
Reset All Add-ons to Update Manually
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
sv-SE
Installera uppdateringar automatiskt
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
sv-SE
Visa nyligen uppdaterade
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
sv-SE
Tillgängliga uppdateringar
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
sv-SE
Sök efter uppdateringar
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
sv-SE
Söker efter uppdateringar till tillägget
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
sv-SE
Senast uppdaterad
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
sv-SE
Installerar uppdateringar automatiskt
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
sv-SE
Installera uppdateringar automatiskt endast om det är standard
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
sv-SE
Installera inte uppdateringar automatiskt
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
sv-SE
Automatiska uppdateringar
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
sv-SE
Säkerhetskontroll av tilläggsuppdateringar är inaktiverad. Du är sårbar för skadliga uppdateringar.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security-button.title
sv-SE
Aktiverar säkerhetskontroll av tilläggsuppdateringar
en-US
Enable add-on update security checking
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
sv-SE
Säkerhetskontroll av tilläggsuppdateringar är inaktiverad. Du är sårbar för skadliga uppdateringar.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
sv-SE
Uppdatera nu
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
sv-SE
Detta tillägg kommer att uppdateras när { -brand-short-name } startar om.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
sv-SE
Detta tillägg kommer att uppdateras när { -brand-short-name } startar om.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
sv-SE
Inga uppdateringar hittades
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
sv-SE
Sök efter uppdateringar
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
sv-SE
Du har inte uppdaterat några tillägg nyligen
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
sv-SE
Senaste uppdateringar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
sv-SE
Hantera dina uppdateringar
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
sv-SE
{ -vendor-short-name } kan vid behov uppdatera dessa villkor. Dessa villkor får inte modifieras eller annulleras utan { -vendor-short-name }s skriftliga medgivande.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
sv-SE
Visa uppdateringshistorik
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
sv-SE
Uppdateringskanal
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
sv-SE
{ PLATFORM() -> [linux] Uppdatera mapp *[other] Uppdatera mapp }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
sv-SE
Uppdateringshistorik
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-update-button
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
sv-SE
kan inte uppdatera
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
sv-SE
Senaste uppdateringsstatus
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
sv-SE
Senast uppdaterad
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
sv-SE
Nästa uppdatering
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
sv-SE
Trigga uppdatering
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
sv-SE
uppdateringsfel ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-capture-update-button.label
sv-SE
Uppdatera befintligt kort
en-US
Update existing card
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-description
sv-SE
Kort att uppdatera:
en-US
Card to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-header
sv-SE
Uppdatera kort?
en-US
Update card?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-accept.label
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
sv-SE
{ $extension } har uppdaterats. Du måste godkänna nya behörigheter innan den uppdaterade versionen installeras. Om du väljer "Avbryt" behålls din nuvarande tilläggsversion. Det här tillägget har tillstånd att:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sv-SE
Din dator tycker att det är { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, vilket hindrar { -brand-short-name } från att ansluta säkert. För att besöka <b>{ $hostname }</b>, uppdatera datorns klocka i dina systeminställningar till aktuellt datum, tid och tidszon och uppdatera sedan <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
sv-SE
Spärrlistan CRL för certifikatets utfärdare har förfallit. Uppdatera den eller kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-password-password-button-allow.label
sv-SE
Uppdatera
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-select-username
sv-SE
Välj vilken inloggning att uppdatera:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-button-deny.label
sv-SE
Uppdatera inte
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-message
sv-SE
Uppdatera lösenord för { $host }?
en-US
Update password for { $host }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
sv-SE
Tjänsten bakgrundsuppdatering söker efter uppdateringar till { -brand-short-name } när { -brand-short-name } inte körs. Denna tjänst installeras automatiskt av { -brand-short-name } och installeras igen när { -brand-short-name } körs. För att inaktivera den här tjänsten, uppdatera webbläsarinställningarna eller inställningen "BackgroundAppUpdate" i { -brand-short-name }:s företagspolicy.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
sv-SE
Du kan uppgradera { -brand-short-name } manuellt genom att besöka den här länken och hämta den senaste versionen:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
sv-SE
Uppdatering:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
sv-SE
En säkerhets- och stabilitetsuppdatering till { -brand-short-name } har hämtats och är färdig att installera.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
sv-SE
Uppdatering färdig att installera
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
sv-SE
Denna uppdateringen kräver administratörsbehörighet. Uppdateringen kommer att installeras nästa gång { -brand-short-name } startar. Du kan starta om { -brand-short-name } nu, fortsätta att arbeta och starta om senare eller avvisa den här uppdateringen.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
sv-SE
Programuppdateringar
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
sv-SE
Tidigare uppdateringar
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
sv-SE
Följande uppdateringar har installerats
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
sv-SE
Tidigare uppdateringar
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
sv-SE
Namn på uppdatering
en-US
Update Name
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.