Transvision

Displaying 55 results for the string Type in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
cy
{ $frames -> [zero] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [one] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [two] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [few] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [many] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) *[other] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-image-type.value
cy
Delwedd { $type }
en-US
{ $type } Image
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-file
cy
Mae modd defnyddio'r rhaglenni canlynol i drin Cynnwys { $type }.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-protocol
cy
Mae modd defnyddio'r rhaglenni canlynol i drin { $type } dolen.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
cy
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-description-with-type
cy
{ $type-description } ({ $type })
en-US
{ $type-description } ({ $type })
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
text_annotation_type.alt
cy
[Anodiad {{type}} ]
en-US
[{{type}} Annotation]
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AllEntryTypesIgnored
cy
Dim entryTypes dilys; atal y cofrestru.
en-US
No valid entryTypes; aborting registration.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
cy
Nid yw mapiau mewnforio allanol yn cael eu cefnogi: nid yw <script type='importmap'> gyda phriodwedd src yn cael ei gefnogi ar hyn o bryd.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
cy
Mae galw navigator.requestMediaKeySystemAccess() (yn %S) pasio ymgeisydd MediaKeySystemConfiguration yn cynnwys audioCapabilities neu videoCapabilities heb contentType gyda llinyn “codecs” wedi ei anghymeradwyo ac ni fydd yn cael ei gynnal cyn bo hir.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
cy
Nid yw “Content-Type” o “%1$S” HTTP yn cael eu cynnal. Methodd llwytho adnoddau %2$S.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
cy
Nid yw priodwedd “type” o “%1$S” ipenodol yn cael eu cynnal. Methodd llwytho cyfrwng %2$S.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
cy
Nid yw priodoledd “type” penodedig o “%1$S” yn cael ei gynnal. Methodd llwytho adnoddau cyfryngau %2$S. Wrthi'n ceisio llwytho o'r elfen <source> nesaf.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
cy
Mae MouseEvent.mozPressure yn anghymeradwy. Defnyddiwch PointerEvent.pointerType yn lle hynny.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreloadIgnoredInvalidAttr
cy
Anwybyddwyd rhaglwytho %S oherwydd gwerthoedd anhysbys “as” neu “type”, neu briodoledd “media” nad oedd yn cyfateb.
en-US
Preload of %S was ignored due to unknown “as” or “type” values, or non-matching “media” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
cy
Nid yw defnydd o briodwedd responseType XMLHttpRequest yn cael ei gynnal bellach yn y modd cydamserol o fewn cyd-destun ffenestr.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
cy
Wedi methu â chofrestru /update ServiceWorker ar gyfer cwmpas ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ a dderbyniwyd ar gyfer sgript '%3$S'. Rhaid bod yn fath MIME JavaScript.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UnsupportedEntryTypesIgnored
cy
Anwybyddu entryTypes heb gymorth: %S.
en-US
Ignoring unsupported entryTypes: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotFileEnctypeWarning
cy
Mae'r ffurflen yn cynnwys mewnbwn ffeil ond mae method=POST a enctype=multipart/form-data ar goll ar y ffurflen. Ni fydd y ffeil yn cael ei hanfon.
en-US
Form contains a file input, but is missing method=POST and enctype=multipart/form-data on the form. The file will not be sent.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotPostWarning
cy
Mae'r ffurflen yn cynnwys enctype=%S, ond nid method=post. Cyflwyno fel rheol gyda method=GET a dim enctype yn lle hynny.
en-US
Form contains enctype=%S, but does not contain method=post. Submitting normally with method=GET and no enctype instead.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
cy
Cafodd y ddalen steil %1$S ei llwytho fel CSS er nad yw ei fath MIME type, "%2$S", yn “text/css”.
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Types HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctype
cy
Doctype bron o fodd safonnol. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Almost standards mode doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctypeVerbose
cy
Mae'r dudalen hon yn yr Almost Standards Mode. Efallai y bydd cynllun y dudalen yn cael ei effeithio. Ar gyfer y Standards Mode defnyddiwch “<!DOCTYPE html>”.
en-US
This page is in Almost Standards Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBogusDoctype
cy
Doctype ffug.
en-US
Bogus doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagSeenWithoutDoctype
cy
Tag diweddu wedi ei weld heb weld y doctype yn gyntaf. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
End tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInDoctype
cy
Diwedd ffeil o fewn doctype.
en-US
End of file inside doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedPublicId
cy
Disgwyl dynodwr cyhoeddus ynghynt ond diweddodd y doctype.
en-US
Expected a public identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
cy
Disgwyl dynodwr system ond diweddodd y doctype.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
cy
Bwlch coll o flaen ewn doctype.
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
cy
Doctype dienw.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
cy
Dim bwlch rhwng allweddair “SYSTEM” doctype a'r dyfyniad.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
cy
Dim bwlch rhwng dynodwyr doctype cyhoeddus a system.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctype
cy
Doctype rhyfedd. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Quirky doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctypeVerbose
cy
Mae'r dudalen hon yn y Quirks Mode. Efallai y bydd cynllun y dudalen yn cael ei effeithio. Ar gyfer y Standards Mode defnyddiwch “<!DOCTYPE html>”.
en-US
This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagWithoutDoctype
cy
Tag cychwyn wedi ei weld heb doctype yn gyntaf. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Start tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStrayDoctype
cy
Doctype strae.
en-US
Stray doctype.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
cy
Cafodd yr adnodd o “%1$S” ei rwystro oherwydd gwrthdaro math MIME (“%2$S”) (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XCTOHeaderValueMissing
cy
Rhybudd pennyn X-Content-Type-Options: y gwerth oedd “%1$S”; a oedd yn fwriad gennych i anfon “nosniff”?
en-US
X-Content-Type-Options header warning: value was “%1$S”; did you mean to send “nosniff”?
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
cy
Ni luniwyd yr adnodd o “%1$S” oherwydd math MIME anhysbys, anghywir neu ar goll (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
11
cy
Nid oes gan ddalensteil XSLT mimetype XML:
en-US
An XSLT stylesheet does not have an XML mimetype:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
cy
Methiant didoli XPath: Disgwyl enw neu brawf Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-unknown-process
cy
Arall: { $type } ({ $pid })
en-US
Other: { $type } ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
cy
Paramedrau ClearType
en-US
ClearType Parameters
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-settings-explanation
cy
Mae telemetreg yn casglu { about-telemetry-data-type } a'r llwyth yw <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
en-US
Telemetry is collecting { about-telemetry-data-type } and upload is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-text-annotation-type.alt
cy
[Anodiad { $type } ]
en-US
[{ $type } Annotation]

Displaying 150 results for the string Type in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
cy
Teipio llai, canfod mwy: Chwiliwch gyda { $engineName } yn syth o'ch bar cyfeiriad.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-url-input.placeholder
cy
Teipio neu ludo URL
en-US
Type or paste a URL
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-type.value
cy
Math:
en-US
Type:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
cy
{ $frames -> [zero] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [one] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [two] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [few] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) [many] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) *[other] Delwedd { $type } (animeiddio, { $frames } ffrâm) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-image-type.value
cy
Delwedd { $type }
en-US
{ $type } Image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-type.label
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
cy
Math ffeil nad yw'n cael ei chynnal.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
cy
Analluogi rhybuddion yn seiliedig ar estyniad ffeil ar gyfer mathau penodol o ffeiliau ar barthau.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-file
cy
Mae modd defnyddio'r rhaglenni canlynol i drin Cynnwys { $type }.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-protocol
cy
Mae modd defnyddio'r rhaglenni canlynol i drin { $type } dolen.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-network
cy
Mathau o Gerdyn
en-US
Card Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
cy
Gallwch enwi pa wefannau sy'n cael gosod ychwanegion. Teipiwch yr union gyfeiriad gwe rydych am ei chaniatáu ac yna clicio Caniatáu.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
cy
Gallwch bennu pa wefannau sy'n cael defnyddio cwcis a data gwefannau, neu beidio. Teipiwch union gyfeiriad y wefan rydych am ei reoli ac yna clicio Rhwystro, Caniatáu am y Sesiwn neu Caniatáu.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
cy
Gallwch nodi pa wefannau sydd â Diogelwch Uwch Rhg Tracio wedi'i ddiffodd. Teipiwch union gyfeiriad y wefan rydych chi am ei rheoli ac yna cliciwch ar Ychwanegu Eithriad.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
cy
Mae modd pennu pa wefannau sy'n cael agor ffenestri llamlen. Teipiwch union gyfeiriad y wefan rydych am ei ganiatáu ac yna clicio Caniatáu.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
cy
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
cy
Chwilio'r mathau o ffeil neu raglenni
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-column.label
cy
Math o Gynnwys
en-US
Content Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-description-with-type
cy
{ $type-description } ({ $type })
en-US
{ $type-description } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
check-user-spelling.label
cy
Gwirio'r sillafu wrth deipio
en-US
Check your spelling as you type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-block-desc
cy
Mathau wedi'u rhwystro
en-US
Type blocked
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
cy
Graff sy'n cynnwys cyfanswm nifer pob math o draciwr gafodd ei rwystro yr wythnos hon.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-page-not-supported.message
cy
Yn anffodus, nid oes modd i ni wirio ansawdd adolygu ar gyfer rhai mathau o gynnyrch. Er enghraifft, cardiau rhodd a ffrydio fideo, cerddoriaeth a gemau.
en-US
Unfortunately, we can’t check the review quality for certain types of products. For example, gift cards and streaming video, music, and games.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
externalProtocolChkMsg
cy
Cofio'r dewis ar gyfer y pob dolen o'r math yma.
en-US
Remember my choice for all links of this type.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn cynnwys math o ffeil gall fod nad yw'n ddiogel ei hagor. Cysylltwch â pherchennog y wefan i'w hysbysu o'r broblem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_PAGE_TITLE
cy
Math o Osod
en-US
Setup Type
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
cy
Dewis y math o osod sydd orau gennych, yna clicio Nesaf.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
text_annotation_type.alt
cy
[Anodiad {{type}} ]
en-US
[{{type}} Annotation]
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1.placeholder
cy
Hidlo yn ôl math o ddigwyddiad
en-US
Filter by event type
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.coarseType.tooltip
cy
Grwpio o eitemau yn ôl eu math
en-US
Group items by their type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
cy
Math MIME:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
pieChart.ariaLabel
cy
Siart cylch yn cynrychioli maint pob math o gais yn gymesur â'i gilydd
en-US
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-editor-textbox.data-placeholder
cy
Teipio'r CSS yma.
en-US
Type CSS here.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-stylesheet-autocompletion-tooltip.title
cy
Awtogwblhau priodweddau CSS, gwerthoedd a dewiswyr yn y Golygydd Steil wrth i chi deipio
en-US
Autocomplete CSS properties, values and selectors in Style Editor as you type
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
selfxss.msg
cy
Rhybudd rhag Twyll: Cymrwch ofal wrth gludo pethau nad ydych yn eu deall. Gall hyn ganiatáu i ymosodwyr ddwyn eich hunaniaeth neu gymryd rheolaeth o'ch cyfrifiadur. Teipiwch '%S' isod (does dim angen pwyso Enter) i ganiatáu gludo.
en-US
Scam Warning: Take care when pasting things you don’t understand. This could allow attackers to steal your identity or take control of your computer. Please type ‘%S’ below (no need to press enter) to allow pasting.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.autocomplete.tooltip
cy
Os fyddwch yn galluogi'r dewis hwn, bydd y mewnbwn yn dangos awgrymiadau wrth i chi deipio ynddo
en-US
If you enable this option the input will display suggestions as you type in it
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.instantEvaluation.tooltip
cy
Os ydych yn galluogi'r dewis hwn, bydd y mewnbwn yn cael ei werthuso ar unwaith wrth i chi deipio ynddo
en-US
If you enable this option the input will be instantly evaluated as you type in it
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn cynnwys math o ffeil gall fod nad yw'n ddiogel ei hagor. Cysylltwch â pherchennog y wefan i'w hysbysu o'r broblem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AllEntryTypesIgnored
cy
Dim entryTypes dilys; atal y cofrestru.
en-US
No valid entryTypes; aborting registration.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
cy
Nid yw mapiau mewnforio allanol yn cael eu cefnogi: nid yw <script type='importmap'> gyda phriodwedd src yn cael ei gefnogi ar hyn o bryd.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
cy
Mae galw navigator.requestMediaKeySystemAccess() (yn %S) pasio ymgeisydd MediaKeySystemConfiguration yn cynnwys audioCapabilities neu videoCapabilities heb contentType gyda llinyn “codecs” wedi ei anghymeradwyo ac ni fydd yn cael ei gynnal cyn bo hir.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
cy
Nid yw “Content-Type” o “%1$S” HTTP yn cael eu cynnal. Methodd llwytho adnoddau %2$S.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
cy
Nid yw priodwedd “type” o “%1$S” ipenodol yn cael eu cynnal. Methodd llwytho cyfrwng %2$S.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
cy
Nid yw priodoledd “type” penodedig o “%1$S” yn cael ei gynnal. Methodd llwytho adnoddau cyfryngau %2$S. Wrthi'n ceisio llwytho o'r elfen <source> nesaf.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
cy
Mae MouseEvent.mozPressure yn anghymeradwy. Defnyddiwch PointerEvent.pointerType yn lle hynny.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreloadIgnoredInvalidAttr
cy
Anwybyddwyd rhaglwytho %S oherwydd gwerthoedd anhysbys “as” neu “type”, neu briodoledd “media” nad oedd yn cyfateb.
en-US
Preload of %S was ignored due to unknown “as” or “type” values, or non-matching “media” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning
cy
Anwybyddu galwad ‘preventDefault()’ ar ddigwyddiad o fath ‘%1$S’ o wrandawr wedi ei gofrestru fel ‘passive’.
en-US
Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
cy
Nid yw defnydd o briodwedd responseType XMLHttpRequest yn cael ei gynnal bellach yn y modd cydamserol o fewn cyd-destun ffenestr.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
cy
Wedi methu â chofrestru /update ServiceWorker ar gyfer cwmpas ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ a dderbyniwyd ar gyfer sgript '%3$S'. Rhaid bod yn fath MIME JavaScript.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UnsupportedEntryTypesIgnored
cy
Anwybyddu entryTypes heb gymorth: %S.
en-US
Ignoring unsupported entryTypes: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
AllSupportedTypes
cy
Pob Math a Gynhelir
en-US
All Supported Types
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotFileEnctypeWarning
cy
Mae'r ffurflen yn cynnwys mewnbwn ffeil ond mae method=POST a enctype=multipart/form-data ar goll ar y ffurflen. Ni fydd y ffeil yn cael ei hanfon.
en-US
Form contains a file input, but is missing method=POST and enctype=multipart/form-data on the form. The file will not be sent.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotPostWarning
cy
Mae'r ffurflen yn cynnwys enctype=%S, ond nid method=post. Cyflwyno fel rheol gyda method=GET a dim enctype yn lle hynny.
en-US
Form contains enctype=%S, but does not contain method=post. Submitting normally with method=GET and no enctype instead.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCss
cy
Cafodd dalen steil %1$S ddim ei llwytho am nad oedd ei fath MIME, “%2$S”, yn “text/css”.
en-US
The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
cy
Cafodd y ddalen steil %1$S ei llwytho fel CSS er nad yw ei fath MIME type, "%2$S", yn “text/css”.
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnclosedDataTypeName
cy
Mae disgrifydd cystrawen @property ‘%S’ yn cynnwys enw math data heb ei gau.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unclosed data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnknownDataTypeName
cy
Mae disgrifydd cystrawen @property ‘%S’ yn cynnwys enw math data anhysbys.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unknown data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Types HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctype
cy
Doctype bron o fodd safonnol. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Almost standards mode doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctypeVerbose
cy
Mae'r dudalen hon yn yr Almost Standards Mode. Efallai y bydd cynllun y dudalen yn cael ei effeithio. Ar gyfer y Standards Mode defnyddiwch “<!DOCTYPE html>”.
en-US
This page is in Almost Standards Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBogusDoctype
cy
Doctype ffug.
en-US
Bogus doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagSeenWithoutDoctype
cy
Tag diweddu wedi ei weld heb weld y doctype yn gyntaf. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
End tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInDoctype
cy
Diwedd ffeil o fewn doctype.
en-US
End of file inside doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedPublicId
cy
Disgwyl dynodwr cyhoeddus ynghynt ond diweddodd y doctype.
en-US
Expected a public identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
cy
Disgwyl dynodwr system ond diweddodd y doctype.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFooSeenWhenFooOpen2
cy
Tag cychwynnol “%1$S” wedi'i weld ond roedd elfen o'r un math eisoes ar agor.
en-US
Start tag “%1$S” seen but an element of the same type was already open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtGt
cy
Gweld “<>”. Achos tebygol: Heb ddianc “<” (dianc fel “&lt;”) neu tag cychwyn wedi ei gamdeipio.
en-US
Saw “<>”. Probable causes: Unescaped “<” (escape as “&lt;”) or mistyped start tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtSlashGt
cy
Wedi gweld “</>”. Rhesymau tebygol “<” (escape as “&lt;”) Heb ddianc neu tag diwedd wedi ei gamdeipio.
en-US
Saw “</>”. Probable causes: Unescaped “<” (escape as “&lt;”) or mistyped end tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
cy
Bwlch coll o flaen ewn doctype.
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
cy
Doctype dienw.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
cy
Dim bwlch rhwng allweddair “PUBLIC” a'r dyfyniad.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
cy
Dim bwlch rhwng allweddair “SYSTEM” doctype a'r dyfyniad.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
cy
Dim bwlch rhwng dynodwyr doctype cyhoeddus a system.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctype
cy
Doctype rhyfedd. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Quirky doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctypeVerbose
cy
Mae'r dudalen hon yn y Quirks Mode. Efallai y bydd cynllun y dudalen yn cael ei effeithio. Ar gyfer y Standards Mode defnyddiwch “<!DOCTYPE html>”.
en-US
This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagWithoutDoctype
cy
Tag cychwyn wedi ei weld heb doctype yn gyntaf. Disgwyl “<!DOCTYPE html>”.
en-US
Start tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStrayDoctype
cy
Doctype strae.
en-US
Stray doctype.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
cy
Yn llwytho sgript o ffeil: Cafodd URI (“%1$S”) ei rwystro oherwydd nad yw ei fath MIME (“%2$S”) yn fath MIME JavaScript dilys.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
cy
Cafodd y sgript “%1$S” gyda importScripts() ei rwystro oherwydd math gwaharddedig o MIME (“%2$S”).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
cy
Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” ei rwystro oherwydd math MIME (“%2$S”).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
cy
Cafodd y sgript “%1$S” ei rwystro oherwydd math gwaharddedig o MIME (“%2$S”).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
cy
Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” oherwydd math MIME (“%2$S”) heb ei ganiatáu.
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
cy
Cafodd yr adnodd o “%1$S” ei rwystro oherwydd gwrthdaro math MIME (“%2$S”) (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
WarnScriptWithWrongMimeType
cy
Cafodd y sgript o “%1$S” ei llwytho er nad yw ei fath MIME (“%2$S”) yn fath MIME JavaScript dilys.
en-US
The script from “%1$S” was loaded even though its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XCTOHeaderValueMissing
cy
Rhybudd pennyn X-Content-Type-Options: y gwerth oedd “%1$S”; a oedd yn fwriad gennych i anfon “nosniff”?
en-US
X-Content-Type-Options header warning: value was “%1$S”; did you mean to send “nosniff”?
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
cy
Ni luniwyd yr adnodd o “%1$S” oherwydd math MIME anhysbys, anghywir neu ar goll (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
11
cy
Nid oes gan ddalensteil XSLT mimetype XML:
en-US
An XSLT stylesheet does not have an XML mimetype:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
cy
Methiant didoli XPath: Disgwyl enw neu brawf Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales netwerk • necko.properties
RepostFormData
cy
Mae'r dudalen gwe'n cael ei hailgyfeirio i leoliad newydd. Hoffech chi ail anfon y ffurflen data rydych wedi ei deipio i'r lleoliad newydd?
en-US
This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE
cy
Nid yw'r math o dystysgrif wedi ei gymeradwyo ar gyfer y rhaglen.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE
cy
Nid oes modd dadgodio ymateb OCSP yn llawn; mae o fath anhysbys.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
cy
Math lleoliad anhysbys yn estyniad tystysgrif AIA
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
cy
Gwrthrych o fath anhysbys wedi ei bennu.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE
cy
Nid yw'r math o neges CMS neu PKCS #7 yn cael eu cynnal.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE
cy
Mae SSL wedi derbyn negws ysgwyd llaw gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE
cy
Maeth o dystysgrif sydd heb ei gynnal.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT
cy
Nid yw cyfoed SSL yn cynnal tystysgrifau o'r matha mae wedi eu derbyn.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-installed.value
cy
Nid oes gennych ychwanegion o'r math yma wedi eu gosod
en-US
You don’t have any add-ons of this type installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-input.placeholder
cy
Teipiwch llwybr byr
en-US
Type a shortcut
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-letter
cy
Teipiwch lythyr
en-US
Type a letter
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
column-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
mime-type-label
cy
Math MIME
en-US
MIME Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-unknown-process
cy
Arall: { $type } ({ $pid })
en-US
Other: { $type } ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-toolbar-type-controls
cy
Rheoli'r math
en-US
Type controls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
cy
Er mwyn chwarae rhai mathau o gynnwys fideo, mae { -brand-short-name } yn llwytho i lawr rhywfaint o gynnwys modiwlau dadgryptio gan drydydd partïon.
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-1
cy
Yn y bar URL, teipiwch <code>about:config</code>
en-US
In the URL bar, type <code>about:config</code>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-2
cy
Teipio geo.enabled
en-US
Type geo.enabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
cy
Paramedrau ClearType
en-US
ClearType Parameters
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-proc-type
cy
Math o Brosesu
en-US
Process Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
security-software-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-experiments-see-about-studies
cy
Gweler <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> i gael mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i analluogi arbrofion unigol neu i analluogi { -brand-short-name } rhag rhedeg y math yma o arbrawf yn y dyfodol.
en-US
See <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> for more information, including how to disable individual experiments or to disable { -brand-short-name } from running this type of experiment in the future.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-archive-ping-type
cy
Math Ping
en-US
Ping Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-settings-explanation
cy
Mae telemetreg yn casglu { about-telemetry-data-type } a'r llwyth yw <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
en-US
Telemetry is collecting { about-telemetry-data-type } and upload is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-ime.title
cy
Mae'r math yma o fodiwl wedi ei lwytho pan fyddwch yn defnyddio IME trydydd parti.
en-US
This type of module is loaded when you use a third-party IME.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
cy
Mae'r math yma o fodiwl wedi ei lwytho pan fyddwch yn agor deialog ffeil y system.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-vendor-prototype-config-commands
cy
Gorchmynion ffurfweddu prototeip y gwerthwr
en-US
Vendor prototype config commands
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-credentialmgmtpreview
cy
Rheoli manylion personol prototeip
en-US
Prototype credential management
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-userverificationmgmtpreview
cy
Prototeip o gofrestriad biometrig (FIDO_2_1_PRE)
en-US
Prototype of biometric enrollment (FIDO_2_1_PRE)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
cy
Math o restr
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
cy
Offeryn yw IME (Golygydd Dull Mewnbwn) sy'n eich galluogi i nodi symbolau cymhleth, fel y rhai sy'n cael eu ddefnyddio mewn ieithoedd ysgrifenedig yn Nwyrain Asia neu India, gan ddefnyddio bysellfwrdd safonol. Bydd galluogi'r arbrawf hwn yn cadw'r panel bar cyfeiriadau ar agor, dangos canlyniadau chwilio ac awgrymiadau, tra'n defnyddio IME i fewnbynnu testun. Sylwch y gallai'r IME ddangos panel sy'n ymdrin â chanlyniadau'r bar cyfeiriad, felly mae'r dewis hwn yn cael ei awgrymu ar gyfer IME sydd ddim yn defnyddio'r math hwn o banel.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • appPicker.ftl
app-picker-no-app-found.value
cy
Heb ganfod rhaglen ar gyfer y math yma o ffeil.
en-US
No applications were found for this file type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-no-source
cy
Heb ganfod fideo gyda fformat sy'n cael ei gynnal na math MIME.
en-US
No video with supported format and MIME type found.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-src-not-supported
cy
Nid yw'r fformat fideo na'r math MIME yn cael eu cynnal.
en-US
Video format or MIME type is not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
unsafeContentType-title
cy
Math Anniogel o Ffeil
en-US
Unsafe File Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-inadequate-cert-type
cy
Nid yw'r math o dystysgrif wedi ei gymeradwyo ar gyfer y rhaglen.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-type
cy
Nid oes modd dadgodio ymateb OCSP yn llawn; mae o fath anhysbys.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
cy
Math lleoliad anhysbys yn estyniad tystysgrif AIA
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-object-type
cy
Gwrthrych o fath anhysbys wedi ei bennu.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unsupported-message-type
cy
Nid yw'r math o neges CMS neu PKCS #7 yn cael eu cynnal.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-handshake
cy
Mae SSL wedi derbyn negws ysgwyd llaw gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-record-type
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-cert-alert
cy
Nid yw cyfoed SSL yn cynnal tystysgrifau o'r matha mae wedi eu derbyn.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-certificate-type
cy
Maeth o dystysgrif sydd heb ei gynnal.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2.aria-label
cy
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-text-annotation-type.alt
cy
[Anodiad { $type } ]
en-US
[{ $type } Annotation]
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
type-header
cy
Math
en-US
Type
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.