Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

No matching results for the string Transferred for the locale sk

Displaying 8 results for the string Transferred in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalTransferredSize.kB
sk
Prenesených: %S kB
en-US
Transferred Size: %S kB
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.transferred
sk
Prenesených
en-US
Transferred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.weak
sk
Tento zdroj bol prenesený cez pripojenie, ktoré používa slabé šifrovanie.
en-US
This resource was transferred over a connection that used weak encryption.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.transferred
sk
Prenesené
en-US
Transferred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.sizeUnavailable.title
sk
Prenesená veľkosť nie je dostupná
en-US
Transferred size is not available
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.transferred
sk
Prenesená a celková veľkosť všetkých požiadaviek
en-US
Size/transferred size of all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.transferred
sk
Prenesené: %2$S z %1$S
en-US
%S / %S transferred
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netInterrupt
sk
Pripojenie k %S bolo počas načítavania stránky prerušené. Mohlo byť prenesených niekoľko údajov.
en-US
The connection to %S has terminated unexpectedly. Some data may have been transferred.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.