Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string Tags in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
sq
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sq
{ $tags -> [one] Meta (1 etiketë) *[other] Meta ({ $tags } etiketa) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }

Displaying 18 results for the string Tags in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-add-tags.placeholder
sq
Shtoni Etiketa
en-US
Add Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-tag-length
sq
Etiketat kufizohen deri në 25 shenja
en-US
Tags are limited to 25 characters
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-tags
sq
Po shtohen etiketa
en-US
Adding tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-suggested-tags
sq
Etiketa të Këshilluara
en-US
Suggested Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-tags-saved
sq
Etiketat u Shtuan
en-US
Tags Added
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-add-tags
sq
Shtoni Etiketa:
en-US
Add Tags:
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-2.value
sq
Etiketa
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-caption-label
sq
Përdorni etiketat për të sistemuar dhe kërkuar faqerojtës që nga shtylla e adresave
en-US
Use tags to organize and search for bookmarks from the address bar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-empty-description.placeholder
sq
Veçojini etiketat me presje.
en-US
Separate tags with commas
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext
sq
Shfaqni tërë etiketat
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
sq
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander2.tooltiptext
sq
Shfaqni tërë etiketat
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sq
{ $tags -> [one] Meta (1 etiketë) *[other] Meta ({ $tags } etiketa) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-tags.label
sq
Etiketa
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-tags.label
sq
Renditi sipas Etiketash
en-US
Sort by Tags
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
sq
Çaktivizoni krijimin e faqerojtësve parazgjedhje të paketuar me { -brand-short-name }-in dhe Faqerojtës të Mençur (Më të Vizituarit, Etiketa Së Fundi). Shënim: ky rregull ka efekt vetëm nëse përdoret përpara xhirimit për herë të parë nën profilin përkatës.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-tags
sq
Etiketa
en-US
Tags
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
TagsFolderTitle
sq
Etiketa
en-US
Tags
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.