Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string Tags in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
sl
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sl
{ $tags -> [one] Meta ({ $tags } oznaka) [two] Meta ({ $tags } oznaki) [few] Meta ({ $tags } oznake) *[other] Meta ({ $tags } oznak) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }

Displaying 18 results for the string Tags in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-add-tags.placeholder
sl
Dodaj oznake
en-US
Add Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-tag-length
sl
Oznake so omejene na 25 znakov
en-US
Tags are limited to 25 characters
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-tags
sl
Dodajanje oznak
en-US
Adding tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-suggested-tags
sl
Predlagane oznake
en-US
Suggested Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-tags-saved
sl
Oznake dodane
en-US
Tags Added
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-add-tags
sl
Dodaj oznake:
en-US
Add Tags:
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-2.value
sl
Oznake
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-caption-label
sl
Uporabite oznake za razvrščanje in iskanje zaznamkov v naslovni vrstici
en-US
Use tags to organize and search for bookmarks from the address bar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-empty-description.placeholder
sl
Loči oznake z vejicami
en-US
Separate tags with commas
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext
sl
Prikaži vse oznake
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
sl
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander2.tooltiptext
sl
Prikaži vse oznake
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
sl
{ $tags -> [one] Meta ({ $tags } oznaka) [two] Meta ({ $tags } oznaki) [few] Meta ({ $tags } oznake) *[other] Meta ({ $tags } oznak) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-tags.label
sl
Oznake
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-tags.label
sl
Razvrsti po oznakah
en-US
Sort by Tags
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
sl
Onemogoči ustvarjanje privzetih zaznamkov, vključenih v { -brand-short-name }, in Pametnih zaznamkov (Najbolj obiskano, Nedavne oznake). Opomba: ta pravilnik je uveljavljen, samo če je nastavljen pred prvo uporabo profila.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-tags
sl
oznakah
en-US
Tags
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
TagsFolderTitle
sl
Oznake
en-US
Tags
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.