Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string Tags in nl:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
nl
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
nl
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }

Displaying 18 results for the string Tags in en-US:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-add-tags.placeholder
nl
Labels toevoegen
en-US
Add Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-tag-length
nl
Labels zijn beperkt tot 25 tekens
en-US
Tags are limited to 25 characters
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-tags
nl
Labels toevoegen
en-US
Adding tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-suggested-tags
nl
Voorgestelde labels
en-US
Suggested Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-tags-saved
nl
Labels toegevoegd
en-US
Tags Added
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-add-tags
nl
Labels toevoegen:
en-US
Add Tags:
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-2.value
nl
Labels
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-caption-label
nl
Gebruik labels om bladwijzers vanuit de adresbalk te ordenen en te zoeken
en-US
Use tags to organize and search for bookmarks from the address bar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-empty-description.placeholder
nl
Scheid labels met komma’s
en-US
Separate tags with commas
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext
nl
Alle labels tonen
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
nl
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander2.tooltiptext
nl
Alle labels tonen
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
nl
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-tags.label
nl
Labels
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-tags.label
nl
Sorteren op Labels
en-US
Sort by Tags
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
nl
Aanmaken van de standaardbladwijzers die met { -brand-short-name } worden meegeleverd uitschakelen, evenals de Slimme bladwijzers (Meest bezocht, Recente labels). Noot: deze beleidsregel is alleen van kracht bij gebruik ervan voordat het profiel voor het eerst wordt uitgevoerd.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-tags
nl
Labels
en-US
Tags
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
TagsFolderTitle
nl
Labels
en-US
Tags
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.