Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string Tags in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
az
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
az
{ $tags -> [one] Meta (1 etiket) *[other] Meta ({ $tags } etiket) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }

Displaying 18 results for the string Tags in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-add-tags.placeholder
az
Etiket əlavə et
en-US
Add Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-tag-length
az
Etiketlər 25 simvol ilə limitlidir
en-US
Tags are limited to 25 characters
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-tags
az
Etiketlər əlavə edilir
en-US
Adding tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-suggested-tags
az
Məsləhətli etiketlər
en-US
Suggested Tags
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-tags-saved
az
Etiketlər əlavə edildi
en-US
Tags Added
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-add-tags
az
Warning: Source string is missing
en-US
Add Tags:
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-2.value
az
Warning: Source string is missing
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-caption-label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use tags to organize and search for bookmarks from the address bar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-empty-description.placeholder
az
Etiketləri vergüllə ayırın
en-US
Separate tags with commas
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext
az
Bütün etikətləri göstərir
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptextdown
az
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
en-US
{ bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-expander2.tooltiptext
az
Bütün etikətləri göstərir
en-US
Show all tags
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
az
{ $tags -> [one] Meta (1 etiket) *[other] Meta ({ $tags } etiket) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-tags.label
az
Etiketlər
en-US
Tags
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-tags.label
az
Nişanlara görə sırala
en-US
Sort by Tags
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
az
{ -brand-short-name } ilə dəstələnmiş ilkin əlfəcinlərin və Ağıllı Əlfəcinləri (Ən Çox Ziyarət Edilən, Son Teqlər) yaradılmasını söndür. Qeyd: bu siyasət ancaq profilin ilk açılışından əvvəl işlədildikdə effektiv olur.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-tags
az
Warning: Source string is missing
en-US
Tags
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
TagsFolderTitle
az
Etiketlər
en-US
Tags
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.