Transvision

Displaying 50 results for the string Surse in ro:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-nightly-heading
ro
Resurse Firefox Nightly
en-US
Firefox Nightly Resources
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.message
ro
A intervenit o eroare la decodarea unei resurse media.
en-US
An error occurred while decoding a media resource.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeWarning.message
ro
A intervenit o eroare recuperabilă la decodarea unei resurse media.
en-US
A recoverable error occurred while decoding a media resource.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
collapseSources
ro
Restrânge panourile de surse și structură
en-US
Collapse Sources and Outline panes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copySourceUri2
ro
Copiază URI-ul sursei
en-US
Copy source URI
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreContextItem.unignore
ro
Anulează ignorarea sursei
en-US
Unignore source
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
noSourcesText
ro
Această pagină nu are surse.
en-US
This page has no sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.toggleSourceMaps.label
ro
Hărți pentru surse
en-US
Source Maps
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.toggleSourceMaps.tooltip
ro
Activează hărțile pentru surse, ceea ce va permite DevTools să încarce sursele originare împreună cu cele generate
en-US
Enable Source Maps to let DevTools load your original sources in addition to your generated ones
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.unignore
ro
Anulează ignorarea sursei
en-US
Unignore source
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search
ro
Caută surse
en-US
Search sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sources.header
ro
Surse
en-US
Sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search
ro
%S pentru a căuta surse
en-US
%S to search for sources
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
ro
Caută în resurse
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.broken
ro
O eroare de securitate a împiedicat încărcarea resursei.
en-US
A security error prevented the resource from being loaded.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.insecure
ro
Conexiunea utilizată pentru obținerea resursei nu a fost securizată.
en-US
The connection used to fetch this resource was not secure.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.secure
ro
Conexiunea folosită pentru obținerea acestei resurse a fost securizată.
en-US
The connection used to fetch this resource was secure.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
showOriginalSources.label
ro
Afișează sursele originale
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-label
ro
Activează hărțile pentru surse
en-US
Enable Source Maps
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-tooltip.title
ro
Dacă activezi opțiunea, sursele vor fi cartate în unelte.
en-US
If you enable this option sources will be mapped in the tools.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.sourceMapFailure
ro
Eroare în source map: %1$S\nURL-ul resursei: %2$S\nURL-ul source map: %3$S
en-US
Source map error: %1$S\nResource URL: %2$S\nSource Map URL: %3$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.sourceMapSourceFailure
ro
Eroare la obținerea unei surse de origine: %1$S\nURL-ul sursei: %2$S
en-US
Error while fetching an original source: %1$S\nSource URL: %2$S
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources
ro
Afișează sursele originale
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
ro
Nu au putut fi încărcate toate resursele candidat. Încărcarea de media a fost întreruptă.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadHttpError
ro
Încarcarea HTTP a eșuat cu starea %1$S. Încărcarea resursei media %2$S a eșuat.
en-US
HTTP load failed with status %1$S. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadInvalidURI
ro
URI nevalid. Încărcarea resursei media %S a eșuat.
en-US
Invalid URI. Load of media resource %S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadSourceMissingSrc
ro
Elementul <source> nu are atributul „src”. Încărcarea resursei media a eșuat.
en-US
<source> element has no “src” attribute. Media resource load failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
ro
„%1$S” nu e suportat ca și „Content-Type” HTTP. Încărcarea resursei media %2$S a eșuat.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
ro
Atributul „type” specificat al „%1$S” nu este suportat. Încărcarea resursei media %2$S a eșuat.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
ro
Atributul „type” specificat pentru “%1$S” nu este acceptat. Încărcarea resursei media %2$S a eșuat. Se încearcă încărcarea din următorul element <source>.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceMalformed
ro
URI-ul sursei modulului este malformat: „%S”.
en-US
Module source URI is malformed: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceNotAllowed
ro
URI-ul sursei modulului nu este permis în acest document: „%S”.
en-US
Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceMalformed
ro
URI-ul sursei <script> este malformat: „%S”.
en-US
<script> source URI is malformed: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceNotAllowed
ro
URI-ul sursei <script> nu este permis în acest document: „%S”.
en-US
<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPViolation
ro
Setările paginii au blocat încărcarea unei resurse: %1$S
en-US
The page’s settings blocked the loading of a resource: %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPViolationWithURI
ro
Setările paginii au blocat încărcarea unei resurse la %2$S („%1$S”).
en-US
The page’s settings blocked the loading of a resource at %2$S (“%1$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParseInvalidSource
ro
Nu s-a reușit analiza sursei nevalide %1$S
en-US
Couldn’t parse invalid source %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSAllowOriginNotMatchingOrigin
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Antetul CORS „Access-Control-Allow-Origin” nu coincide cu „%2$S”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ does not match ‘%2$S’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDisabled
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: CORS dezactivat).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS disabled).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSExternalRedirectNotAllowed
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Nu este permisă redirecționarea externă a cererii CORS).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request external redirect not allowed).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSInvalidAllowHeader
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Jeton „%2$S” nevalid în antetul CORS „Access-Control-Allow-Headers”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: invalid token ‘%2$S’ in CORS header ‘Access-Control-Allow-Headers’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSInvalidAllowMethod
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Jeton „%2$S” nevalid în antetul CORS „Access-Control-Allow-Methods”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: invalid token ‘%2$S’ in CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMethodNotFound
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Nu a fost găsită metoda în antetul CORS „Access-Control-Allow-Method”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Did not find method in CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowCredentials
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Se aștepta „true” în antetul CORS „Access-Control-Allow-Credentials”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: expected ‘true’ in CORS header ‘Access-Control-Allow-Credentials’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Antetul „%2$S” nu este permis conform antetului „Access-Control-Allow-Headers” din răspunsul CORS de verificare prealabilă).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: header ‘%2$S’ is not allowed according to header ‘Access-Control-Allow-Headers’ from CORS preflight response).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMultipleAllowOriginNotAllowed
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei de la distanță din %1$S. (Motiv: Antetul CORS multiplu „Access-Control-Allow-Origin” nu este permis).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Multiple CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ not allowed).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSNotSupportingCredentials
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Datele de autentificare nu sunt acceptate dacă antetul CORS „Access-Control-Allow-Origin” este „*”).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at ‘%1$S’. (Reason: Credential is not supported if the CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ is ‘*’).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSOriginHeaderNotAdded
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Antetul CORS „Origin” nu poate fi adăugat).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS header ‘Origin’ cannot be added).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSRequestNotHttp
ro
Cererea Cross-Origin a fost blocată: Politica „Same Origin” nu permite citirea resursei la distanță din %1$S. (Motiv: Cererea CORS nu este http).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request not http).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ro
{ $scheme }: sursele de caractere pentru specificare globală din directivele „{ $directive }” trebuie să includă cel puțin un domeniu negeneric (de ex. *.example.com și nu *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)

No matching results for the string Surse for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.