Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 924 for the string Stran in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
sl
{ $count -> [1] Da, odstrani to prijavo [one] Da, odstrani to prijavo [two] Da, odstrani ti prijavi [few] Da, odstrani te prijave *[other] Da, odstrani te prijave }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
sl
{ $count -> [1] Odstrani [one] Odstrani [two] Odstrani obe [few] Odstrani vse *[other] Odstrani vse }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstranim { $count } prijavo? [two] Odstranim { $count } prijavi? [few] Odstranim { $count } prijave? *[other] Odstranim { $count } prijav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
sl
{ $count -> [one] Odstrani { $count } prijavo z vseh naprav? [two] Odstrani { $count } prijavi z vseh naprav? [few] Odstrani { $count } prijave z vseh naprav? *[other] Odstrani { $count } prijav z vseh naprav? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-dialog-title
sl
Odstranim to prijavo?
en-US
Remove this login?
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-remove-button
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-remove-all-logins
sl
Odstrani vse prijave
en-US
Remove All Logins
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
sl
Prepričajte se, da se to ujema s točnim naslovom spletne strani, na katero se prijavljate.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-remove
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
sl
{ -pocket-brand-name } lahko uporabljate za odkrivanje in shranjevanje spletnih strani, člankov, videoposnetkov in podkastov ali za vračanje na vsebine, ki ste jih brali.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-not-saved
sl
Stran ni bila shranjena
en-US
Page Not Saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-remove
sl
Pri odstranjevanju te strani je prišlo do napake.
en-US
There was an error while trying to remove this page.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-removed
sl
Stran odstranjena
en-US
Page Removed
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-remove
sl
Odstranjevanje strani
en-US
Removing Page
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-remove-page
sl
Odstrani stran
en-US
Remove Page
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-removed-updated
sl
Stran odstranjena iz shranjenih strani
en-US
Page Removed from Saves
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name } v { -brand-product-name }u in shranite članek, video ali stran.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff-no-engine.title
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff-text-no-engine
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-error-title
sl
Žal imamo težave pri obnavljanju vaših strani.
en-US
Sorry. We’re having trouble getting your pages back.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
sl
Še vedno ne morete obnoviti seje? To težavo včasih povzroča kateri od zavihkov. Oglejte si prejšnje zavihke, odstranite tiste, ki jih ne boste obnovili, in potem obnovite.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
sl
Vaši dodatki in prilagoditve so bili odstranjeni, nastavitve brskalnika pa povrnjene na privzete vrednosti. Če vaša težava še vedno ni odpravljena, <a data-l10n-name="link-more">se pozanimajte o nadaljnjih korakih.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-multiple-offer-help-message
sl
Izberite { crashed-restore-tab-button } ali { crashed-restore-all-button }, da ponovno naložite stran ali vse strani.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } or { crashed-restore-all-button } to reload the page/pages.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-single-offer-help-message
sl
Izberite { crashed-restore-tab-button }, da ponovno naložite stran.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } to reload the page.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
sl
Več o sproščanju zavihkov in o tej strani lahko preberete na <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a>.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
sl
Skrbnik vašega sistema je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
sl
Dodatka, prenesenega s te strani, ni bilo mogoče namestiti, ker je verjetno poškodovan.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil namestitev nepotrjenega dodatka.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-button
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
sl
Odstrani { $name } iz { -brand-shorter-name }a?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
sl
Odstranim { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header-unknown
sl
Ali dovolite nameščanje dodatka neznani strani?
en-US
Allow an unknown site to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
sl
Poskušate namestiti dodatek iz { $host }. Preden nadaljujete, preverite, da zaupate tej strani.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message-unknown
sl
Poskušate namestiti dodatek iz neznane strani. Preden nadaljujete, preverite, da zaupate tej strani.
en-US
You are attempting to install an add-on from an unknown site. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
sl
Prijavi sumljivo stran
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.label
sl
Domača stran se je spremenila.
en-US
Your homepage has changed.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.secondarybuttonlabel
sl
Nastavitve domače strani
en-US
Manage Homepage
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.label
sl
Stran novega zavihka se je spremenila.
en-US
Your new tab has changed.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-not-deceptive.label
sl
To ni zavajajoča stran
en-US
This isn’t a deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
sl
Prijavi zavajajočo stran
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
sl
Prijavi napako strani
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-find-in-page.label
sl
Najdi na strani
en-US
Find in page
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
sl
Prijavi nedelujočo stran
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-save-page.label
sl
Shrani stran kot
en-US
Save page as
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-translate.label
sl
Prevedi stran
en-US
Translate page
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz { -brand-short-name } v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na { -brand-short-name }. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom { -brand-short-name } in znova, ko se { -brand-short-name } posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika { -brand-short-name } za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Odstrani meni zaznamkov iz orodne vrstice *[other] Dodaj meni zaznamkov v orodno vrstico }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
sl
{ $isVisible -> [true] Skrij stransko vrstico zaznamkov *[other] Prikaži stransko vrstico zaznamkov }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sl
Zvok ali video na tej strani uporablja DRM, kar lahko omejuje delovanje { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
sl
Stran <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> je zdaj prikazana čez celoten zaslon
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-loaded
sl
Zaščita na tej strani je onemogočena.
en-US
You have disabled protection on this page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-associated
sl
Ta stran se je naložila z druge strani.
en-US
This page is loaded from another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-file
sl
Ta stran je shranjena na vašem računalniku.
en-US
This page is stored on your computer.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sl
To je varna stran { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure-security-view
sl
Niste varno povezani na to stran.
en-US
You are not securely connected to this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-verified
sl
Varno ste povezani na to stran.
en-US
You are securely connected to this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
sl
Spletna stran vsebuje elemente, ki niso varni (npr. skripti) in vaša povezava nanjo ni zasebna.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
sl
Podatke, ki jih delite s to stranjo, si lahko ogledajo druge osebe (npr. gesla, sporočila in kreditne kartice).
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
sl
Vaša povezava na to stran ni zasebna. Podatke, ki jih pošiljate (npr. gesla, sporočila in kreditne kartice), si lahko ogledajo tudi druge osebe.
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure-login-forms
sl
Podatki, ki jih vnesete ob prijavi na to stran, niso varni in so lahko ogroženi.
en-US
The login information you enter on this page is not secure and could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
sl
Vaša povezava ni zasebna, zato lahko podatke, ki jih delite s stranjo, vidijo tudi druge osebe.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
sl
Spletna stran vsebuje elemente, ki niso varni (npr. slike).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-extension-page
sl
To stran je naložila razširitev.
en-US
This page is loaded from an extension.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off2
sl
Če se zdi stran pokvarjena, lahko poskusite izklopiti način "Samo HTTPS", ki bo spletno mesto znova naložil z nezavarovanim HTTP.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS-Only Mode for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off3
sl
Če se zdi stran pokvarjena, lahko poskusite za to spletno mesto izklopiti nadgrajevanje na HTTPS in ga naložiti z nezavarovanim HTTP.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS upgrades for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sl
Vključite način samo HTTPS za to stran, če želite, da { -brand-short-name } nadgradi povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-insecure-login-forms
sl
Prijave, ki jih vnesete na tej strani, so lahko ogrožene.
en-US
Logins entered on this page could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
sl
Deli strani niso varni (npr. slike).
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-permissions-reload-hint
sl
Za uveljavitev sprememb boste morda morali ponovno naložiti stran.
en-US
You may need to reload the page for changes to apply.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-permissions-storage-access-hint
sl
Te stranke lahko uporabljajo piškotke za sledenje med spletnimi mesti in podatke strani, medtem ko ste vi na tem spletnem mestu.
en-US
These parties can use cross-site cookies and site data while you are on this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-remove-cert-exception.label
sl
Odstrani izjemo
en-US
Remove Exception
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-weak-encryption
sl
Stran uporablja šibko šifriranje.
en-US
This page uses weak encryption.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sl
Domača stran { -brand-short-name }a
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-print.tooltiptext
sl
Natisni stran ({ $shortcut })
en-US
Print this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
page-action-remove-extension2.label
sl
Odstrani razširitev
en-US
Remove Extension
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
sl
Dovoli strani { $uriHost } odpiranje pojavnih oken
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
sl
Prepovej strani { $uriHost } odpiranje pojavnih oken
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-print2
sl
Natisni stran
en-US
Print page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-savepdf
sl
Shrani stran kot PDF
en-US
Save page as PDF
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-viewsource2
sl
Pokaži izvorno kodo strani
en-US
View Page Source
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno preusmerjanje te strani na drugo stran.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno ponovno nalaganje te strani.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
repair-text-encoding-button.tooltiptext
sl
Ugani pravilni nabor znakov iz vsebine strani
en-US
Guess correct text encoding from page content
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
sl
Zaprite vse zasebne zavihke ter izbrišite zgodovino, piškotke in druge podatke strani.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
sl
Pošlji povezavo na to stran
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-save-page.label
sl
Shrani stran
en-US
Save page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-save-page.tooltiptext
sl
Shrani trenutno stran ({ $shortcut })
en-US
Save this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-identity-button.aria-label
sl
Poglejte podatke o strani
en-US
View site information
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-page-action-button.tooltiptext
sl
Dejanja strani
en-US
Page actions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder.placeholder
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-menu-remove-from-history.label
sl
Odstrani iz zgodovine
en-US
Remove from history
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-add-bookmark.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke ({ $shortcut })
en-US
Bookmark this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notification-anchor.tooltiptext
sl
Spremenite, ali lahko prejemate obvestila te strani
en-US
Change whether you can receive notifications from the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-devices-notification-anchor.tooltiptext
sl
Upravljajte dovoljenje za uporabo kamere in/ali mikrofona na tej strani
en-US
Manage sharing your camera and/or microphone with the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-microphone-notification-anchor.tooltiptext
sl
Upravljajte dovoljenje za uporabo mikrofona na tej strani
en-US
Manage sharing your microphone with the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
sl
Upravljajte dovoljenje za deljenje oken ali zaslona na tej strani
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
sl
Upravljajte dovoljenje za uporabo drugih naprav za predvajanje zvoka na tej strani
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
sl
Pojdi na prejšnjo stran ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bidi-switch-page.label
sl
Spremeni smer strani
en-US
Switch Page Direction
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-mac.label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.aria-label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke ({ $shortcut })
en-US
Bookmark page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.aria-label
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.tooltiptext
sl
Dodaj stran med zaznamke
en-US
Bookmark page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
sl
Pojdi na naslednjo stran ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-page-save.label
sl
Shrani stran kot
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
sl
Shrani stran v { -pocket-brand-name }
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-send-to-device.label
sl
Pošlji stran na napravo
en-US
Send Page to Device
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-view-page-source.label
sl
Pokaži izvorno kodo strani
en-US
View Page Source
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-login-removed
sl
Prijava odstranjena!
en-US
Login removed!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
sl
<strong>Del te strani se je sesul.</strong> Pošljite { -brand-product-name }u poročilo, da ga obvestite o težavi in mu jo pomagate hitreje odpraviti.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
sl
Del te strani se je sesul. Pošljite { -brand-product-name(sklon: "dajalnik") } poročilo, da ga obvestite o težavi in mu jo pomagate hitreje odpraviti.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open-panel.aria-label
sl
Odpri ali odstrani datoteko
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open.tooltiptext
sl
Odpri ali odstrani datoteko
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
sl
Odstrani datoteko ali dovoli prenos
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
sl
Odstrani datoteko ali dovoli prenos
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-go-to-download-page.label
sl
Pojdi na stran za prenos
en-US
Go To Download Page
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file-panel.aria-label
sl
Odstrani datoteko
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file.tooltiptext
sl
Odstrani datoteko
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-from-history.label
sl
Odstrani iz zgodovine
en-US
Remove From History
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-recently-closed-subtitle
sl
Vsi zavihki, ki ste jih zaprli, se bodo prikazali tukaj. Nikoli več ne skrbite, da bi nenamerno zaprli spletno stran.
en-US
All your closed tabs will magically show up here. Never worry about accidentally closing a site again.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-description2
sl
Ponovno odprite strani, ki ste jih zaprli v tem oknu.
en-US
Reopen pages you’ve closed in this window.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
sl
Med brskanjem bodo strani, ki jih obiščete, navedene tukaj.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
sl
Ko naslednjič odprete stran v { -brand-product-name(sklon: "mestnik") } na drugi napravi, si jo lahko ogledate tudi tukaj.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
sl
Odprite strani z drugih naprav.
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-in-page.label
sl
Najdi na strani
en-US
Find in Page
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-print-setup.label
sl
Priprava strani
en-US
Page Setup
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-save-page.label
sl
Shrani stran kot
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-not-deceptive.label
sl
To ni zavajajoča stran
en-US
This Isn’t a Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
sl
Prijavi zavajajočo stran
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
sl
Prijavi napako strani
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
sl
Prijavi nedelujočo stran
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-page-info.label
sl
Podatki o strani
en-US
Page Info
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-page-source.label
sl
Izvorna koda strani
en-US
Page Source
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-bidi-switch-page-direction.label
sl
Spremeni smer strani
en-US
Switch Page Direction
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-basic-style.label
sl
Osnovni slog strani
en-US
Basic Page Style
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-style-menu.label
sl
Slog strani
en-US
Page Style
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-sidebar.label
sl
Stranska vrstica
en-US
Sidebar
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
july-jam-headline
sl
Stojimo vam ob strani
en-US
We’ve got you covered
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-header
sl
Stojimo vam ob strani
en-US
We’ve got you covered
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p1
sl
Ali ste prepričani, da želite izbrisati vse primerke te strani iz zgodovine?
en-US
Are you sure you want to delete every instance of this page from your history?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-pocket-show-recent-saves
sl
Prikaži nedavno shranjene strani
en-US
Show recent saves
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
sl
Strani, ki jih shranite ali obiščete
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
sl
Strani, ki jih shranite ali obiščete
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-dismiss-button-tooltip.aria-label
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-dismiss-button-tooltip.title
sl
Odstrani
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
sl
Začnite z brskanjem, mi pa vam bomo tu prikazovali odlične članke, videoposnetke ter druge strani, ki ste jih nedavno obiskali ali shranili med zaznamke.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-error-fallback-refresh-link
sl
Osvežite stran za ponoven poskus.
en-US
Refresh page to try again.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-removed-bookmark
sl
Zaznamek odstranjen
en-US
Bookmark removed
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-go-to-download-page
sl
Pojdi na stran za prenos
en-US
Go to Download Page
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-remove-bookmark
sl
Odstrani zaznamek
en-US
Remove Bookmark
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-remove-download
sl
Odstrani iz zgodovine
en-US
Remove from History
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip.aria-label
sl
Uredi to stran
en-US
Edit this site
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip.title
sl
Uredi to stran
en-US
Edit this site
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.aria-label
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.placeholder
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.title
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-text-no-engine
sl
Iskanje ali naslov strani
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-topsites
sl
Glavne strani
en-US
Top Sites
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-add-topsite
sl
Dodaj glavno stran
en-US
Add Top Site
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-remove-section
sl
Odstrani odsek
en-US
Remove Section
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-settings-button.title
sl
Prilagodite stran novega zavihka
en-US
Customize your New Tab page
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-edit-topsites-header
sl
Uredi glavno stran
en-US
Edit Top Site
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-colorway-checkbox-label
sl
Naj bo { -firefox-home-brand-name } vaša barvita domača stran
en-US
Make { -firefox-home-brand-name } your colorful homepage
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-always-on
sl
Lahko bere ali spreminja podatke na tej strani
en-US
Can always read and change data on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-no-access
sl
Nima dostopa do podatkov na tej strani
en-US
Can’t read and change data on this site
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
sl
Prepovej slike s strani { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-embed
sl
Znotraj strani
en-US
Embed
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
no-page-title.value
sl
Neimenovana stran:
en-US
Untitled Page:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
sl
Podatki o strani – { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-site-data-cookies
sl
Da, piškotke in { $value } { $unit } podatkov strani
en-US
Yes, cookies and { $value } { $unit } of site data
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-clearsitedata.label
sl
Počisti piškotke in podatke strani
en-US
Clear Cookies and Site Data
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-day-and-site.label
sl
Po datumu in strani
en-US
By Date and Site
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-site.label
sl
Po strani
en-US
By Site
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sl
{ $count -> [1] Dodaj stran med zaznamke *[other] Dodaj strani med zaznamke }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-domain-data.label
sl
Pozabi na to stran
en-US
Forget About This Site
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sl
{ $count -> [1] Izbriši stran *[other] Izbriši strani }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
sl
S tem boste odstranili podatke, povezane s spletnim mestom { $hostOrBaseDomain }, vključno z zgodovino, piškotki, predpomnilnikom in nastavitvami vsebine. Povezani zaznamki in gesla ne bodo shranjena. Ali ste prepričani, da želite nadaljevati?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-untag-bookmark.label
sl
Odstrani oznako
en-US
Remove Tag
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-load-js-data-url-error
sl
Iz varnostnih razlogov URL-jev "javascript:" ali "data:" ne morete odpreti neposredno iz okna za zgodovino ali iz stranske vrstice.
en-US
For security reasons, “javascript:” or “data:” URLs cannot be loaded from the history window or sidebar.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutConfig
sl
Zavrni dostop do strani about:config.
en-US
Block access to the about:config page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
sl
Zavrni dostop do strani about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutSupport
sl
Zavrni dostop do strani about:support.
en-US
Block access to the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
sl
Onemogoči ukaze v meniju Pomoč za pošiljanje povratnih informacij ("Povratne informacije" in "Prijavi zavajajočo stran").
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePocket2
sl
Onemogoči možnost shranjevanja spletnih strani v { -pocket-brand-name }.
en-US
Disable the feature to save webpages to { -pocket-brand-name }.

No matching results for the string Stran for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.