Transvision

Displaying 22 results for the string Stoppen in nl:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-stop-mac.label
nl
Stoppen
en-US
Stop
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-stop.aria-label
nl
Stoppen
en-US
Stop
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-stop-sharing-button
nl
Delen stoppen
en-US
Stop Sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.button_stop2.label
nl
Stoppen
en-US
Stop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
stopButton.tooltip
nl
Het laden van deze pagina stoppen (%S)
en-US
Stop loading this page (%S)
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX
nl
Klik op Annuleren om de installatie te stoppen of op\nOpnieuw proberen om het nogmaals te proberen.
en-US
Click Cancel to stop the installation or\nRetry to try again.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
nl
Fout bij openen bestand voor schrijven: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlik op Afbreken om de installatie te stoppen,\r\nOpnieuw proberen om het nogmaals te proberen, of\r\nNegeren om dit bestand over te slaan.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
nl
Fout bij openen bestand voor schrijven: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlik op Opnieuw proberen om het nogmaals te proberen, of\r\nAnnuleren om de installatie te stoppen.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
stopTraceButtonTooltip
nl
Traceren van JavaScript-frames stoppen.
en-US
Stop tracing JavaScript frames.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
stopTraceButtonTooltip2
nl
Traceren van JavaScript-frames stoppen. (%S)
en-US
Stop tracing JavaScript frames. (%S)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.commands.startTracingToProfiler
nl
Tracering naar de Profiler gestart. De traces worden bij stoppen in de profiler weergegeven.
en-US
Started tracing to the Profiler. The traces will be displayed in the profiler on stop.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
nl
:unblock URL_STRING Blokkeren van netwerkaanvragen stoppen Het accepteert slechts één argument, exact dezelfde tekenreeks die eerder aan :block is doorgegeven.
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
KillAddonScriptMessage
nl
Er wordt een script van de extensie ‘%1$S’ op deze pagina uitgevoerd, waardoor %2$S niet meer reageert.\n\nHet kan bezig zijn, of het reageert helemaal niet meer. U kunt het script nu stoppen, of u kunt verdergaan om te zien of het zal worden voltooid.
en-US
A script from the extension “%1$S” is running on this page, and making %2$S unresponsive.\n\nIt may be busy, or it may have stopped responding permanently. You can stop the script now, or you can continue to see if it will complete.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
KillScriptMessage
nl
Een script op deze pagina is bezig, of het reageert niet meer. U kunt het script nu stoppen, of u kunt verdergaan om te zien of het script zal worden voltooid.
en-US
A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
KillScriptWithDebugMessage
nl
Een script op deze pagina is bezig, of het reageert niet meer. U kunt het script nu stoppen, de scriptdebugger openen, of het script laten doorgaan.
en-US
A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, open the script in the debugger, or let the script continue.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PluginHangUIMessage
nl
%S is bezig, of het reageert niet meer. U kunt de plug-in nu stoppen, of u kunt verdergaan om te zien of de werking van de plug-in zal worden voltooid.
en-US
%S may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the plugin now, or you can continue to see if the plugin will complete.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PluginHangUIStopButton
nl
Plug-in stoppen
en-US
Stop plugin
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
StopScriptButton
nl
Script stoppen
en-US
Stop script
Entity # all locales toolkit • chrome • global • narrate.properties
stop-label
nl
Stoppen (%S)
en-US
Stop (%S)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-stop-logging
nl
Registratie stoppen
en-US
Stop Logging
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-on-state-label
nl
AEC-registratie stoppen
en-US
Stop AEC Logging
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-label
nl
Debugmodus stoppen
en-US
Stop Debug Mode

No matching results for the string Stoppen for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.