Transvision

Displaying 10 results for the string Status in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sl
Prenašanje posodobitve – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sl
<img data-l10n-name="icon"/>Prenašanje posodobitev — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
visionary-colorway-description
sl
Ne sprijaznite se s statusom quo in drugim predstavljate boljšo prihodnost.
en-US
You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
sl
{ -relay-brand-name } ni mogel najti mask za večkratno uporabo. Koda napake HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
sl
{ -relay-brand-name } ni mogel ustvariti nove maske. Koda napake HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
sl
<b>Ste vizionar.</b> Ne sprijaznite se s statusom quo in drugim predstavljate boljšo prihodnost.
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status
sl
Stanje: { $status }
en-US
Status: { $status }
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS
sl
SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Certificate Status.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-cert-status
sl
SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Certificate Status.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-status
sl
Stanje: { $status }
en-US
Status: { $status }

Displaying 48 results for the string Status in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sl
Prenašanje posodobitve – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sl
<img data-l10n-name="icon"/>Prenašanje posodobitev — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
visionary-colorway-description
sl
Ne sprijaznite se s statusom quo in drugim predstavljate boljšo prihodnost.
en-US
You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
sl
{ -relay-brand-name } ni mogel najti mask za večkratno uporabo. Koda napake HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
sl
{ -relay-brand-name } ni mogel ustvariti nove maske. Koda napake HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
sl
<b>Ste vizionar.</b> Ne sprijaznite se s statusom quo in drugim predstavljate boljšo prihodnost.
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-status.label
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status
sl
Stanje: { $status }
en-US
Status: { $status }
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.sourceMapButton.title
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Source Map status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyStatus
sl
Stanje posrednika
en-US
Proxy Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.summary.learnMore
sl
Več o kodi stanja
en-US
Learn more about status code
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.status3
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-headers-cache-status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
sl
Stanje povezave razvojnih orodij brskalnika:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
statusbar
sl
vrstica stanja
en-US
status bar
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
status
sl
stanje aplikacije
en-US
application status
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
sl
Zajeti HTMLMediaElement predvaja MediaStream. Nastavljanje glasnosti in utišanje trenutno ni podprto.
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadHttpError
sl
Nalaganje HTTP je spodletelo s stanjem %1$S. Nalaganje vira vsebine %2$S ni uspelo.
en-US
HTTP load failed with status %1$S. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
sl
Registracija/posodobitev ServiceWorkerja za obseg ‘%1$S’ je spodletela: nalaganje skripta ‘%3$S’ je spodletelo s stanjem %2$S.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDidNotSucceed2
sl
Zahteva iz drugega izvora zavrnjena: Politika enakega izvora onemogoča branje oddaljenega vira na %1$S. (Razlog: zahteva CORS ni uspela). Koda stanja: %2$S
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowOrigin2
sl
Zahteva iz drugega izvora zavrnjena: Politika enakega izvora onemogoča branje oddaljenega vira na %1$S. (Razlog: manjka glava CORS 'Access-Control-Allow-Origin'). Koda stanja: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSPreflightDidNotSucceed3
sl
Zahteva iz drugega izvora zavrnjena: Politika enakega izvora onemogoča branje oddaljenega vira na %1$S. (Razlog: preizkusni odgovor CORS ni uspel). Koda stanja: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS preflight response did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
InvalidHTTPResponseStatusLine
sl
Vrstica s stanjem odgovora HTTP je neveljavna
en-US
The status line of the HTTP response is invalid
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING
sl
Odgovor OCSP ne vsebuje stanja digitalnega potrdila, ki se preverja.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION
sl
Naslov strežnika s stanjem digitalnega potrdila je v nepravilnem formatu.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE
sl
Podpisnik odziva OCSP ni pooblaščen za dajanje stanja temu digitalnemu potrdilu.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT
sl
OCSP strežnik nima stanja za ta digitalno potrdilo.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS
sl
OCSP strežnik je vrnil neprepoznano stanje.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS
sl
SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Certificate Status.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-no-cert-long
sl
Ni mogoče pridobiti stanja identifikacije te strani.
en-US
Unable to obtain identification status for this site.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-status.label
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-networkid-status-known
sl
Stanje povezave je znano
en-US
Link status is known
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-status
sl
Stanje RCWN
en-US
RCWN Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-unknown
sl
Neznano stanje
en-US
Unknown status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-features-status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-settings-status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-settings-sync-history-status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-th-status
sl
Stanje
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
sl
Stanje zadnje posodobitve
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
sl
Warning: Source string is missing
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing
sl
Odgovor OCSP ne vsebuje stanja digitalnega potrdila, ki se preverja.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-bad-access-location
sl
Naslov strežnika s stanjem digitalnega potrdila je v nepravilnem formatu.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unauthorized-response
sl
Podpisnik odziva OCSP ni pooblaščen za dajanje stanja temu digitalnemu potrdilu.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-cert
sl
OCSP strežnik nima stanja za ta digitalno potrdilo.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-status
sl
OCSP strežnik je vrnil neprepoznano stanje.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-cert-status
sl
SSL je prejel nepričakovano sporočilo rokovanja Certificate Status.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-status
sl
Stanje: { $status }
en-US
Status: { $status }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.