Transvision

Displaying 55 results for the string Status in nl:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
nl
Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
nl
<img data-l10n-name="icon"/>Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
visionary-colorway-description
nl
U trekt de status-quo in twijfel en stimuleert anderen om zich een betere toekomst voor te stellen.
en-US
You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
nl
{ -relay-brand-name } kan geen herbruikbare maskers vinden. HTTP-foutcode: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
nl
{ -relay-brand-name } kan geen nieuw masker aanmaken. HTTP-foutcode: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
nl
<b>U bent een visionair.</b> U trekt de status-quo in twijfel en stimuleert anderen om zich een betere toekomst voor te stellen.
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-status.label
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status
nl
Status: { $status }
en-US
Status: { $status }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
layers.title
nl
Lagen tonen (dubbelklik om alle lagen naar de standaardstatus terug te zetten)
en-US
Show Layers (double-click to reset all layers to the default state)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyStatus
nl
Proxystatus
en-US
Proxy Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.summary.learnMore
nl
Meer info over statuscode
en-US
Learn more about status code
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.status3
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-headers-cache-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
nl
Verbindingsstatus van browserwerkset:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
statusbar
nl
statusbalk
en-US
status bar
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
status
nl
toepassingsstatus
en-US
application status
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
nl
Het vastgelegde HTMLMediaElement speelt een MediaStream af. Toepassen van volume- of dempingsstatus wordt momenteel niet ondersteund.
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadHttpError
nl
Laden van HTTP is mislukt met status %1$S. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
HTTP load failed with status %1$S. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
nl
Registreren/bijwerken van een ServiceWorker voor bereik ‘%1$S’ is mislukt: laden mislukt met status %2$S voor script ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDidNotSucceed2
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-aanvraag is niet gelukt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowOrigin2
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-header ‘Access-Control-Allow-Origin’ ontbreekt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSPreflightDidNotSucceed3
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-preflight-antwoord is niet gelukt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS preflight response did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePartitionedForeign2
nl
Gepartitioneerde cookie- of opslagtoegang is aan ‘%1$S’ verleend, omdat deze in de externe context wordt geladen en dynamische statuspartitionering is ingeschakeld.
en-US
Partitioned cookie or storage access was provided to “%1$S” because it is loaded in the third-party context and dynamic state partitioning is enabled.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
InvalidHTTPResponseStatusLine
nl
De statusregel van het HTTP-antwoord is ongeldig
en-US
The status line of the HTTP response is invalid
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING
nl
Het OCSP-antwoord bevat geen status voor het certificaat dat wordt geverifieerd.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION
nl
De locatie voor de certificaatstatusserver heeft een ongeldige indeling.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE
nl
De ondertekenaar van het OCSP-antwoord is niet geautoriseerd om status voor dit certificaat te geven.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT
nl
De OCSP-server heeft geen status voor het certificaat.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS
nl
De OCSP-server gaf een onherkenbare status terug.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS
nl
SSL ontving een onverwacht Certificate Status-handshakebericht.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-no-cert-long
nl
Kan geen identificatiestatus van deze website verkrijgen.
en-US
Unable to obtain identification status for this site.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-status.label
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-networkid-status-known
nl
Koppelingsstatus is bekend
en-US
Link status is known
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-status
nl
RCWN-status
en-US
RCWN Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled
nl
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Uitgeschakeld
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled-block-list-state
nl
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Uitgeschakeld ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-enabled
nl
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Ingeschakeld
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Enabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-enabled-block-list-state
nl
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Ingeschakeld ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Enabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
content-win32k-lockdown-state
nl
Win32k-vergrendelingsstatus voor inhoudsproces
en-US
Win32k Lockdown State for Content Process
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-unknown
nl
Onbekende status
en-US
Unknown status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
media-device-state
nl
Status
en-US
State
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-features-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-th-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-state
nl
ICE-status
en-US
ICE State
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
nl
Status van laatste update
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
nl
Een zijpaneel voor de Page Inspector dat informatie toont over de compatibiliteitsstatus van de browser in uw app. Zie <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> voor meer details.
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing
nl
Het OCSP-antwoord bevat geen status voor het certificaat dat wordt geverifieerd.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-bad-access-location
nl
De locatie voor de certificaatstatusserver heeft een ongeldige indeling.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unauthorized-response
nl
De ondertekenaar van het OCSP-antwoord is niet geautoriseerd om status voor dit certificaat te geven.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-cert
nl
De OCSP-server heeft geen status voor het certificaat.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-status
nl
De OCSP-server gaf een onherkenbare status terug.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-cert-status
nl
SSL ontving een onverwacht Certificate Status-handshakebericht.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-layers-button.title
nl
Lagen tonen (dubbelklik om alle lagen naar de standaardstatus terug te zetten)
en-US
Show Layers (double-click to reset all layers to the default state)
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-status
nl
Status: { $status }
en-US
Status: { $status }

Displaying 45 results for the string Status in en-US:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
nl
Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
nl
<img data-l10n-name="icon"/>Update downloaden – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
visionary-colorway-description
nl
U trekt de status-quo in twijfel en stimuleert anderen om zich een betere toekomst voor te stellen.
en-US
You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
nl
{ -relay-brand-name } kan geen herbruikbare maskers vinden. HTTP-foutcode: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
nl
{ -relay-brand-name } kan geen nieuw masker aanmaken. HTTP-foutcode: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
nl
<b>U bent een visionair.</b> U trekt de status-quo in twijfel en stimuleert anderen om zich een betere toekomst voor te stellen.
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-status.label
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status
nl
Status: { $status }
en-US
Status: { $status }
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyStatus
nl
Proxystatus
en-US
Proxy Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.summary.learnMore
nl
Meer info over statuscode
en-US
Learn more about status code
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.status3
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-headers-cache-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
nl
Verbindingsstatus van browserwerkset:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
statusbar
nl
statusbalk
en-US
status bar
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
status
nl
toepassingsstatus
en-US
application status
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError
nl
Het vastgelegde HTMLMediaElement speelt een MediaStream af. Toepassen van volume- of dempingsstatus wordt momenteel niet ondersteund.
en-US
The captured HTMLMediaElement is playing a MediaStream. Applying volume or mute status is not currently supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadHttpError
nl
Laden van HTTP is mislukt met status %1$S. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
HTTP load failed with status %1$S. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
nl
Registreren/bijwerken van een ServiceWorker voor bereik ‘%1$S’ is mislukt: laden mislukt met status %2$S voor script ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDidNotSucceed2
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-aanvraag is niet gelukt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowOrigin2
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-header ‘Access-Control-Allow-Origin’ ontbreekt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing). Status code: %2$S.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSPreflightDidNotSucceed3
nl
Cross-Origin-aanvraag geblokkeerd: de Same Origin Policy staat het lezen van de externe bron op %1$S niet toe. (Reden: CORS-preflight-antwoord is niet gelukt). Statuscode: %2$S.
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS preflight response did not succeed). Status code: %2$S.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
InvalidHTTPResponseStatusLine
nl
De statusregel van het HTTP-antwoord is ongeldig
en-US
The status line of the HTTP response is invalid
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING
nl
Het OCSP-antwoord bevat geen status voor het certificaat dat wordt geverifieerd.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION
nl
De locatie voor de certificaatstatusserver heeft een ongeldige indeling.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNAUTHORIZED_RESPONSE
nl
De ondertekenaar van het OCSP-antwoord is niet geautoriseerd om status voor dit certificaat te geven.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_CERT
nl
De OCSP-server heeft geen status voor het certificaat.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_STATUS
nl
De OCSP-server gaf een onherkenbare status terug.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS
nl
SSL ontving een onverwacht Certificate Status-handshakebericht.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-no-cert-long
nl
Kan geen identificatiestatus van deze website verkrijgen.
en-US
Unable to obtain identification status for this site.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-status.label
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-networkid-status-known
nl
Koppelingsstatus is bekend
en-US
Link status is known
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-status
nl
RCWN-status
en-US
RCWN Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-unknown
nl
Onbekende status
en-US
Unknown status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-features-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-th-status
nl
Status
en-US
Status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
nl
Status van laatste update
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
nl
Een zijpaneel voor de Page Inspector dat informatie toont over de compatibiliteitsstatus van de browser in uw app. Zie <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> voor meer details.
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing
nl
Het OCSP-antwoord bevat geen status voor het certificaat dat wordt geverifieerd.
en-US
The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-bad-access-location
nl
De locatie voor de certificaatstatusserver heeft een ongeldige indeling.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unauthorized-response
nl
De ondertekenaar van het OCSP-antwoord is niet geautoriseerd om status voor dit certificaat te geven.
en-US
The signer of the OCSP response is not authorized to give status for this certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-cert
nl
De OCSP-server heeft geen status voor het certificaat.
en-US
The OCSP server has no status for the certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-status
nl
De OCSP-server gaf een onherkenbare status terug.
en-US
The OCSP server returned an unrecognizable status.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-cert-status
nl
SSL ontving een onverwacht Certificate Status-handshakebericht.
en-US
SSL received an unexpected Certificate Status handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-status
nl
Status: { $status }
en-US
Status: { $status }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.