Transvision

No matching results for the string Sources for the locale tr

Displaying 24 results for the string Sources in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-nightly-heading
tr
Firefox Nightly Kaynakları
en-US
Firefox Nightly Resources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
collapseSources
tr
Kaynaklar ve Ana hat bölmelerini daralt
en-US
Collapse Sources and Outline panes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
expandSources
tr
Kaynaklar ve Ana hat bölmelerini genişlet
en-US
Expand Sources and Outline panes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoredSourcesHidden
tr
Yok sayılan kaynaklar gizlendi.
en-US
Ignored sources are hidden.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
noSourcesText
tr
Bu sayfanın hiç kaynağı yok.
en-US
This page has no sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.sourceNoLongerAvailable
tr
Bu kaynak artık mevcut değil.\nEn yeni kaynaklara ulaşmak için aramayı tazeleyin.
en-US
This source is no longer available.\nRefresh the search to have latest sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.enableSourceMapIgnoreList.tooltip
tr
Kaynak eşleme x_google_ignoreList alanındaki tüm kaynakları yok sayar.
en-US
Ignores all sources on the source map x_google_ignoreList field.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.label
tr
Yok sayılan kaynakları gizle
en-US
Hide Ignored Sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.tooltip
tr
Kaynaklar bölmesindeki yok sayılan tüm kaynakları gizler
en-US
Hides all ignored sources in the Sources panel
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.toggleSourceMaps.tooltip
tr
Oluşturduğunuz kaynaklara ek olarak, DevTools’un orijinal kaynaklarınızı yüklemesine izin vermek için kaynak eşlemelerini etkinleştirin
en-US
Enable Source Maps to let DevTools load your original sources in addition to your generated ones
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources
tr
Tüm kaynakları göster
en-US
Show all sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources.tooltip.label
tr
Yok sayılan (şu anda gizli olan) tüm kaynakları ağaçta gösterir.
en-US
This will show all the ignored sources (which are currently hidden) in the tree.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.hasSourceMapMessage
tr
Geçerli kaynak eşlemeleri olan üretilmiş kaynaklar güzel yazdırılamaz. Lütfen orijinal kaynakları kullanın.
en-US
Can’t pretty print generated sources with valid sourcemaps. Please use the original sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
tr
Orijinal kaynaklar güzel yazdırılamaz, dosya zaten okunabilir durumda
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search
tr
Kaynaklarda ara
en-US
Search sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sources.header
tr
Kaynaklar
en-US
Sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search
tr
Kaynakları aramak için %S
en-US
%S to search for sources
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
tr
Kaynaklarda bul
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
showOriginalSources.label
tr
Asıl kaynakları göster
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-tooltip.title
tr
Bu seçeneği etkinleştirirseniz kaynaklar araçlarda eşlenecektir.
en-US
If you enable this option sources will be mapped in the tools.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-parent-process-container.title
tr
Sadece üst işlemdeki kaynaklara odaklan.
en-US
Only focus on resources from the parent process.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources
tr
Asıl kaynakları göster
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
tr
Tüm aday kaynakların yüklenmesi başarısız oldu. Ortam yüklemesi duraklatıldı.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
tr
{ $scheme }: ‘{ $directive }’ direktiflerindeki joker karakterli kaynaklar en az bir jenerik olmayan alt alan adı içermelidir (örn. *.com yerine *.example.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.