Transvision

No matching results for the string Sources for the locale cs

Displaying 24 results for the string Sources in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-nightly-heading
cs
Odkazy pro Firefox Nightly
en-US
Firefox Nightly Resources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
collapseSources
cs
Sbalit zdroje a osnovy
en-US
Collapse Sources and Outline panes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
expandSources
cs
Rozbalte zdroje a osnovu
en-US
Expand Sources and Outline panes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoredSourcesHidden
cs
Ignorované zdroje jsou skryté.
en-US
Ignored sources are hidden.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
noSourcesText
cs
Stránka nemá žádné zdroje.
en-US
This page has no sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.sourceNoLongerAvailable
cs
Tento zdroj již není k dispozici.\nObnovte vyhledávání, abyste měli k dispozici nejnovější zdroje.
en-US
This source is no longer available.\nRefresh the search to have latest sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.enableSourceMapIgnoreList.tooltip
cs
Ignoruje všechny zdroje v poli mapy zdrojů x_google_ignoreList.
en-US
Ignores all sources on the source map x_google_ignoreList field.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.label
cs
Skrýt ignorované zdroje
en-US
Hide Ignored Sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.tooltip
cs
Skryje všechny ignorované zdroje na panelu Zdrojový kód
en-US
Hides all ignored sources in the Sources panel
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.toggleSourceMaps.tooltip
cs
Povolí mapování zdrojů, aby bylo možné ve vývojářských nástrojích kromě vámi vygenerovaných načítat též původní zdroje
en-US
Enable Source Maps to let DevTools load your original sources in addition to your generated ones
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources
cs
Zobrazit všechny zdroje
en-US
Show all sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
showIgnoredSources.tooltip.label
cs
Ve stromu zobrazí všechny ignorované zdroje (ty, které jsou momentálně skryty).
en-US
This will show all the ignored sources (which are currently hidden) in the tree.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.hasSourceMapMessage
cs
Vygenerované zdroje nelze naformátovat pomocí platných "sourcemaps". Použijte prosím původní zdroje.
en-US
Can’t pretty print generated sources with valid sourcemaps. Please use the original sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
cs
Nelze naformátovat původní zdroje, soubor je již čitelný
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search
cs
Hledat
en-US
Search sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sources.header
cs
Zdrojový kód
en-US
Sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search
cs
%S pro hledání souborů
en-US
%S to search for sources
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
cs
Hledat v adresách
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
showOriginalSources.label
cs
Zobrazit původní zdroje
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-tooltip.title
cs
Pokud tuto volbu zapnete, zdroje voleb budou mapované v nástrojích.
en-US
If you enable this option sources will be mapped in the tools.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-parent-process-container.title
cs
Zaměřit se pouze na zdroje z nadřazeného procesu.
en-US
Only focus on resources from the parent process.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.toggleOrigSources
cs
Zobrazit původní zdroje
en-US
Show Original Sources
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
cs
Žádného z kandidátů zdroje se nepodařilo nahrát. Nahrávání média skončilo chybou.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
cs
{ $scheme }: wildcard zdroje v „{ $directive }“ direktivách musí obsahovat alespoň jednu negenerickou subdoménu (např. *.example.com místo *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.