Transvision

Filter by folder:

Show all results browser devtools

Displaying 200 results out of 330 for the string Sida in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-not-saved
sv-SE
Sidan sparades inte
en-US
Page Not Saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-remove
sv-SE
Det uppstod ett fel när den här sidan skulle tas bort.
en-US
There was an error while trying to remove this page.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-removed
sv-SE
Sidan borttagen
en-US
Page Removed
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-processing-remove
sv-SE
Tar bort sida
en-US
Removing Page
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-remove-page
sv-SE
Ta bort sida
en-US
Remove Page
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-removed-updated
sv-SE
Sidan har tagits bort från sparade objekt
en-US
Page Removed from Saves
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
sv-SE
Klicka på { -pocket-brand-name }-knappen för att spara vilken artikel, video eller sida som helst från { -brand-product-name }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-multiple-offer-help-message
sv-SE
Välj { crashed-restore-tab-button } eller { crashed-restore-all-button } för att ladda om sidan/sidorna.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } or { crashed-restore-all-button } to reload the page/pages.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-single-offer-help-message
sv-SE
Välj { crashed-restore-tab-button } för att ladda om sidan.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } to reload the page.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sv-SE
{ -brand-short-name } har en funktion som automatiskt frigör flikar för att förhindra att programmet kraschar på grund av otillräckligt minne när systemets lediga minne är lågt. Nästa flik som ska frigöras väljs baserat på flera attribut. Den här sidan visar hur { -brand-short-name } prioriterar flikar och vilken flik som kommer att frigöras. Du kan manuellt frigöra en flik genom att klicka på knappen <em>Frigör</em> nedan.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
sv-SE
Se <a data-l10n-name="doc-link">Frigör flik</a> om du vill veta mer om funktionen och den här sidan.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
sv-SE
Tillägget som hämtades från denna sidan kunde inte installeras eftersom det verkar som filen har blivit korrupt.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.label
sv-SE
Din startsida har ändrats.
en-US
Your homepage has changed.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.secondarybuttonlabel
sv-SE
Hantera Startsida
en-US
Manage Homepage
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-find-in-page.label
sv-SE
Hitta på sidan
en-US
Find in page
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-save-page.label
sv-SE
Spara sida som
en-US
Save page as
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-translate.label
sv-SE
Översätt sida
en-US
Translate page
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sv-SE
Standarduppgiften för webbläsaragent kontrollerar när standarden ändras från { -brand-short-name } till en annan webbläsare. Om förändringen sker under misstänkta omständigheter uppmanas användarna att ändra tillbaka till { -brand-short-name } högst två gånger. Denna uppgift installeras automatiskt av { -brand-short-name } och installeras om när { -brand-short-name } uppdateras. För att inaktivera den här uppgiften, uppdaterar du inställningen "default-browser-agent.enabled" på sidan about:config eller { -brand-short-name } inställning för företagspolicy "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sv-SE
En del ljud eller video på den här hemsidan använder DRM mjukvara, vilket kan begränsa vad { -brand-short-name } tillåter dig att använda den till.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sv-SE
{ -brand-short-name } har blockerat några osäkra komponenter på sidan.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-loaded
sv-SE
Du har stängt av skyddet på den här sidan.
en-US
You have disabled protection on this page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-file
sv-SE
Den här sidan är lagrad på din dator.
en-US
This page is stored on your computer.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sv-SE
Detta är en säker { -brand-short-name } sida.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sv-SE
{ -brand-short-name } har blockerat några osäkra komponenter på sidan.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
sv-SE
Din anslutning till den här sidan är inte privat. Information som du skickar kan ses av andra personer (som t.ex. lösenord, meddelanden, bankkort, osv.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure-login-forms
sv-SE
Inloggningsinformation du anger på denna sida är inte säker och kan äventyras.
en-US
The login information you enter on this page is not secure and could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sv-SE
{ -brand-short-name } har blockerat några osäkra komponenter på sidan, men det finns fortfarande osäkra komponenter (såsom bilder).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
sv-SE
Din anslutning till den här webbsidan använder en svag kryptering och är inte privat.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-extension-page
sv-SE
Den här sidan laddas från ett tillägg.
en-US
This page is loaded from an extension.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off2
sv-SE
Om sidan verkar trasig kanske du vill stänga av endast HTTPS-läge för att den här webbplatsen ska laddas om med osäker HTTP.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS-Only Mode for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off3
sv-SE
Om sidan verkar trasig kanske du vill stänga av HTTPS-uppgraderingar för att den här webbplatsen ska laddas om med osäker HTTP.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS upgrades for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-insecure-login-forms
sv-SE
Inloggningar som anges på den här sidan kan äventyras.
en-US
Logins entered on this page could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
sv-SE
Vissa komponenter av den här sidan är inte säkra (t.ex. bilder).
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-permissions-reload-hint
sv-SE
Du kan behöva ladda om sidan för att ändringarna ska verkställas.
en-US
You may need to reload the page for changes to apply.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-weak-encryption
sv-SE
Den här sidan använder en svag kryptering.
en-US
This page uses weak encryption.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.label
sv-SE
Startsida
en-US
Home
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sv-SE
{ -brand-short-name } Hemsida
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-print.tooltiptext
sv-SE
Skriv ut denna sida ({ $shortcut })
en-US
Print this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-move-toggle-left.label
sv-SE
Flytta växel av bild-i-bild till vänster sida
en-US
Move Picture-in-Picture Toggle to Left Side
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-move-toggle-right.label
sv-SE
Flytta växel av bild-i-bild till höger sida
en-US
Move Picture-in-Picture Toggle to Right Side
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-print2
sv-SE
Skriv ut sida
en-US
Print page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-savepdf
sv-SE
Spara sida som PDF
en-US
Save page as PDF
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sv-SE
{ -brand-short-name } har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sv-SE
{ -brand-short-name } har förhindrat att den här sidan uppdateras automatiskt.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
sv-SE
Mejla en länk till denna sidan
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-save-page.label
sv-SE
Spara sida
en-US
Save page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-save-page.tooltiptext
sv-SE
Spara denna sida ({ $shortcut })
en-US
Save this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
sv-SE
Du har blockerat din kamera för denna webbsida.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
sv-SE
Du har blockerat din mikrofon för den här webbsidan.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-page-action-button.tooltiptext
sv-SE
Åtgärder för sida
en-US
Page actions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
sv-SE
Du har blockerat den här webbsidan från att få dela din skärm.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-add-bookmark.tooltiptext
sv-SE
Bokmärk denna sida ({ $shortcut })
en-US
Bookmark this page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
sv-SE
Du har blockerat aviseringar för denna webbsida.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
sv-SE
Gå tillbaka en sida ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-mac.label
sv-SE
Bokmärk sida
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.aria-label
sv-SE
Bokmärk sida
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page-with-shortcut.tooltiptext
sv-SE
Bokmärk sida ({ $shortcut })
en-US
Bookmark page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.aria-label
sv-SE
Bokmärk sida
en-US
Bookmark Page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-bookmark-page.tooltiptext
sv-SE
Bokmärk sida
en-US
Bookmark page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
sv-SE
Gå framåt en sida ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-page-save.label
sv-SE
Spara sida som
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
sv-SE
Spara sida till { -pocket-brand-name }
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-send-to-device.label
sv-SE
Skicka sida till enhet
en-US
Send Page to Device
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
sv-SE
<strong>En del av den här sidan kraschade.</strong> För att informera { -brand-product-name } om det här problemet och få det åtgärdat snabbare, skicka en rapport.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
sv-SE
En del av den här sidan kraschade. För att informera { -brand-product-name } om det här problemet och få det åtgärdat snabbare, skicka en rapport.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-go-to-download-page.label
sv-SE
Gå till hämtningssidan
en-US
Go To Download Page
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
sv-SE
Nästa gång du öppnar en sida i { -brand-product-name } på en annan enhet, hittar du den här.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-forget-about-this-site
sv-SE
Glöm den här sidan
en-US
Forget About This Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-in-page.label
sv-SE
Hitta på sidan
en-US
Find in Page
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-save-page.label
sv-SE
Spara sida som
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
sv-SE
Vill du ha den öppna fliken på din telefon? Hämta den i farten. Behöver du en sida du just har besökt? Hitta den i { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p1
sv-SE
Är du säker på att du vill radera varje förekomst av den här sidan från din historik?
en-US
Are you sure you want to delete every instance of this page from your history?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-error-fallback-refresh-link
sv-SE
Uppdatera sidan för att försöka igen.
en-US
Refresh page to try again.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-go-to-download-page
sv-SE
Gå till hämtningssida
en-US
Go to Download Page
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-settings-button.title
sv-SE
Anpassa sidan för Ny flik
en-US
Customize your New Tab page
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-colorway-checkbox-label
sv-SE
Gör { -firefox-home-brand-name } till din färgglada startsida
en-US
Make { -firefox-home-brand-name } your colorful homepage
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
no-page-title.value
sv-SE
Namnlös sida:
en-US
Untitled Page:
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
sv-SE
{ $count -> [1] Bokmärk sida *[other] Bokmärk sidor }
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
sv-SE
{ $count -> [1] Ta bort sida *[other] Ta bort sidor }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutConfig
sv-SE
Blockera tillgång till sidan about:config.
en-US
Block access to the about:config page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
sv-SE
Blockera tillgång till sidan about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutSupport
sv-SE
Blockera tillgång till sidan about:support.
en-US
Block access to the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
sv-SE
Inaktivera knappen Återställ { -brand-short-name } på sidan about:support.
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Homepage
sv-SE
Ställ in och eventuellt lås startsidan.
en-US
Set and optionally lock the homepage.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NewTabPage
sv-SE
Aktivera eller inaktivera sidan Ny flik.
en-US
Enable or disable the New Tab page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverrideFirstRunPage
sv-SE
Åsidosätt sidan som visas första gången. Sätt denna policy till blankt om du vill inaktivera sidan som visas första gången.
en-US
Override the first run page. Set this policy to blank if you want to disable the first run page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
sv-SE
Åsidosätt sidan "Vad är nytt" efter uppdateringar. Sätt denna policy till blankt om du vill inaktivera sidan efter uppdateringar.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override
sv-SE
Överskrid färgerna som specificerats på sidan med dina val ovan
en-US
Override the colors specified by the page with your selections above
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-homepage-mode-label
sv-SE
Startsida och nya fönster
en-US
Homepage and new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-mode-choice-blank.label
sv-SE
Tom sida
en-US
Blank Page
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-description2
sv-SE
Välj vad du ser när du öppnar din startsida, ett nytt fönster eller en ny flik.
en-US
Choose what you see when you open your homepage, new windows, and new tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-home-title
sv-SE
Startsida
en-US
Home
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-search-term-option.label
sv-SE
Visa söktermer istället för adressen på sökmotorns standardresultatsida
en-US
Show search terms instead of URL on default search engine results page
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
sv-SE
{ $tabCount -> [1] Använd aktuell sida *[other] Använd aktuella sidor }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • preferences • selectBookmark.ftl
select-bookmark-desc
sv-SE
Välj ett bokmärke att använda som startsida. Om du väljer en mapp kommer alla bokmärken i den mappen att öppnas i var sin flik.
en-US
Choose a Bookmark to be your Home Page. If you choose a folder, the Bookmarks in that folder will be opened in Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • selectBookmark.ftl
select-bookmark-window2.title
sv-SE
Ange startsida
en-US
Set Home Page
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-cookie-clear-warning
sv-SE
{ -brand-short-name } rensar webbplatsens kakor och uppdaterar sidan. Rensa alla kakor kan logga ut dig eller tömma kundvagnar.
en-US
{ -brand-short-name } will clear this site’s cookies and refresh the page. Clearing all cookies may sign you out or empty shopping carts.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cross-site-tracking-cookies
sv-SE
Dessa kakor följer dig från sida till sida för att samla in data om vad du gör online. De anges av tredje part som annonsörer och analysföretag.
en-US
These cookies follow you from site to site to gather data about what you do online. They are set by third parties such as advertisers and analytics companies.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-description-shim-allowed
sv-SE
Vissa spårare markerade nedan har delvis blivit avblockerade på den här sidan eftersom du interagerade med dem.
en-US
Some trackers marked below have been partially unblocked on this page because you interacted with them.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-no-trackers-found
sv-SE
Inga kända spårare för { -brand-short-name } upptäcktes på den här sidan.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } blockerade den här sidan eftersom det kan försöka installera farliga appar som stjäl eller raderar din information (till exempel bilder, lösenord, meddelanden och kreditkort).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } blockerade den här sidan eftersom den kan försöka installera skadlig programvara som kan stjäla eller radera personlig information på din dator.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } blockerade den här sidan eftersom den försöker lura dig att göra något farligt som att installera programvara eller avslöja personlig information som lösenord eller kreditkort.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } blockerade den här sidan eftersom den kan lura dig att installera program som skadar din webbupplevelse (till exempel genom att ändra din startsida eller visa extra annonser på webbplatser du besöker).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-details
sv-SE
Vi är inte säkra på vad som just hände. Kan du försöka igen eller ta en bild på en annan sida?
en-US
We’re not sure what just happened. Care to try again or take a shot of a different page?
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-instructions
sv-SE
Dra eller klicka på sidan för att välja en region. Tryck på ESC för att avbryta.
en-US
Drag or click on the page to select a region. Press ESC to cancel.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-save-page-button
sv-SE
Spara hela sidan
en-US
Save full page
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-too-large-error-details
sv-SE
Prova att välja ett område som är mindre än 32 700 pixlar på sin längsta sida eller 124 900 000 pixlar total yta.
en-US
Try selecting a region that’s smaller than 32,700 pixels on its longest side or 124,900,000 pixels total area.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
sv-SE
Detta är inte en vanlig webbsida, så du kan inte ta en skärmbild av den.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
sv-SE
Vi kan inte ta en skärmbild av sidan.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • screenshotsOverlay.ftl
screenshots-overlay-instructions
sv-SE
Dra eller klicka på sidan för att välja en region. Tryck på ESC för att avbryta.
en-US
Drag or click on the page to select a region. Press ESC to cancel.
Entity # all locales browser • browser • setDesktopBackground.ftl
set-background-tile.label
sv-SE
Sida vid sida
en-US
Tile
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-trackers-view-empty
sv-SE
Ingen upptäckt på denna sida
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-no-trackers-detected
sv-SE
Inga kända spårare för { -brand-short-name } upptäcktes på den här sidan.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
home
sv-SE
Startsida
en-US
Home
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-list
sv-SE
Det gick inte att hämta listan över tillgängliga språk för översättning. Uppdatera sidan för att försöka igen.
en-US
Failed to get the list of available languages for translation. Refresh the page to try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-unsupported
sv-SE
Översättning är inte tillgänglig för den här sidan
en-US
Translation isn’t available for this page
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-header
sv-SE
Översätt den här sidan?
en-US
Translate this page?
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-revisit-header
sv-SE
Den här sidan är översatt från { $fromLanguage } till { $toLanguage }
en-US
This page is translated from { $fromLanguage } to { $toLanguage }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-never-translate-site.label
sv-SE
Översätt aldrig den här sidan
en-US
Never translate this site
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button-translated.tooltiptext
sv-SE
Sidan översatt från { $fromLanguage } till { $toLanguage }
en-US
Page translated from { $fromLanguage } to { $toLanguage }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button.tooltiptext
sv-SE
Översätt den här sidan
en-US
Translate this page
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button2.tooltiptext
sv-SE
Översätt den här sidan - Beta
en-US
Translate this page - Beta
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
captivePortal.showLoginPage2
sv-SE
Öppna inloggningssida för nätverk
en-US
Open network login page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label
sv-SE
Ingen upptäckt på denna sida
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label
sv-SE
Ingen upptäckt på denna sida
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label
sv-SE
Ingen upptäckt på denna sida
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.trackersView.empty.label
sv-SE
Ingen upptäckt på denna sida
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.reloadButton.label
sv-SE
Hämta om sida\u0020
en-US
Reload page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsg
sv-SE
Vill du att detta blir din nya startsida?
en-US
Do you want this document to be your new home page?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhometitle
sv-SE
Ange startsida
en-US
Set Home Page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
emeNotifications.drmContentCDMInstalling.message
sv-SE
%S installerar komponenter som krävs för att spela ljud eller video på denna sidan. Snälla försök igen senare.
en-US
%S is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
emeNotifications.drmContentDisabled.message2
sv-SE
Du måste aktivera DRM för att spela upp ljud eller video på den här sidan.
en-US
You must enable DRM to play some audio or video on this page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.nonspecific_tab.label
sv-SE
En webbsida slöar ner %1$S. Stoppa sidan för att snabba upp din webbläsare.
en-US
A web page is slowing down %1$S. To speed up your browser, stop that page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.selected_tab.label
sv-SE
Den här sidan slöar ner %1$S. Stoppa den här sidan för att snabba upp din webbläsare.
en-US
This page is slowing down %1$S. To speed up your browser, stop this page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.specific_tab.label
sv-SE
"%1$S" slöar ner %2$S. Stoppa sidan för att snabba upp din webbläsare.
en-US
“%1$S” is slowing down %2$S. To speed up your browser, stop that page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
reloadButton.tooltip
sv-SE
Ladda om aktuell sida (%S)
en-US
Reload current page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
stopButton.tooltip
sv-SE
Sluta ladda denna sida (%S)
en-US
Stop loading this page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
tabHistory.goBack
sv-SE
Gå bakåt till denna sida
en-US
Go back to this page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
tabHistory.goForward
sv-SE
Gå framåt till denna sida
en-US
Go forward to this page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
tabHistory.reloadCurrent
sv-SE
Ladda om sidan
en-US
Reload this page
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip
sv-SE
Inga kända spårare för %S upptäcktes på den här sidan.
en-US
No trackers known to %S were detected on this page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.tooltiptext3
sv-SE
Sök på den här sidan (%S)
en-US
Find in this page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
sv-SE
Din organisation har blockerat åtkomst till den här sidan eller webbplatsen.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
sv-SE
För att visa sidan måste %S skicka information som kommer att upprepa en tidigare utförd åtgärd (såsom en sökning eller beställningsbekräftelse).
en-US
To display this page, %S must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
contentEncodingError
sv-SE
Sidan kan inte visas eftersom den använder en typ av komprimering som är ogiltig eller som inte stöds.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid or unsupported form of compression.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
cspBlocked
sv-SE
Den här sidan har en säkerhetspolicy för innehåll som förhindrar den från att laddas på detta sätt.
en-US
This page has a content security policy that prevents it from being loaded in this way.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
sv-SE
Denna webbsida %S har rapporterats som en vilseledande webbplats och har blockerats enligt dina säkerhetsinställningar.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
netInterrupt
sv-SE
Anslutningen till %S avbröts under hämtningen av sidan.
en-US
The connection to %S was interrupted while the page was loading.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
netReset
sv-SE
Anslutningen till servern bröts under hämtningen av sidan.
en-US
The connection to the server was reset while the page was loading.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
sv-SE
Sidan du försöker se kan inte visas eftersom den är inlagd i en filtyp som kan vara farlig att öppna. Kontakta webbplatsens ägare för att informera dem om detta problem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
xfoBlocked
sv-SE
Denna sida har en X-Frame-Options policy som förhindrar att den laddas i detta sammanhang.
en-US
This page has an X-Frame-Options policy that prevents it from being loaded in this context.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
sv-SE
Standarduppgiften för webbläsaragent kontrollerar när standarden ändras från %MOZ_APP_DISPLAYNAME% till en annan webbläsare. Om förändringen sker under misstänkta omständigheter uppmanas användarna att ändra tillbaka till %MOZ_APP_DISPLAYNAME% högst två gånger. Denna uppgift installeras automatiskt av %MOZ_APP_DISPLAYNAME% och installeras om när %MOZ_APP_DISPLAYNAME% uppdateras. För att inaktivera den här uppgiften, uppdaterar du inställningen "default-browser-agent.enabled" på sidan about:config eller %MOZ_APP_DISPLAYNAME% inställning för företagspolicy "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1.title
sv-SE
Aktuell sida (Visa URL från aktuell sida)
en-US
Current Page (View URL from Current Page)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
bookmark1_label
sv-SE
Aktuell sida
en-US
Current Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_page_count
sv-SE
Sidantal:
en-US
Page Count:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
first_page.title
sv-SE
Gå till första sidan
en-US
Go to First Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
first_page_label
sv-SE
Gå till första sidan
en-US
Go to First Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
last_page.title
sv-SE
Gå till sista sidan
en-US
Go to Last Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
last_page_label
sv-SE
Gå till sista sidan
en-US
Go to Last Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
next.title
sv-SE
Nästa sida
en-US
Next Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page.title
sv-SE
Sida
en-US
Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_landmark
sv-SE
Sida {{page}}
en-US
Page {{page}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_scale_fit
sv-SE
Anpassa sida
en-US
Page Fit
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
previous.title
sv-SE
Föregående sida
en-US
Previous Page
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
rendering_error
sv-SE
Ett fel uppstod vid visning av sidan.
en-US
An error occurred while rendering the page.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
spread_even_label
sv-SE
Uppslag utan framsida
en-US
Even Spreads
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
spread_odd_label
sv-SE
Uppslag med framsida
en-US
Odd Spreads
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
thumb_page_canvas
sv-SE
Miniatyr av sida {{page}}
en-US
Thumbnail of Page {{page}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
thumb_page_title
sv-SE
Sida {{page}}
en-US
Page {{page}}
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
sv-SE
Hjälpmedels-Inspector låter dig undersöka den aktuella sidans hjälpmedelsträd, som används av skärmsläsare och annan hjälpteknik. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.pick
sv-SE
Välj tillgängliga objekt från sidan
en-US
Pick accessible object from the page
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
panel.noAnimation
sv-SE
Inga animeringar hittades för det aktuella elementet.\nVälj ett annat element från sidan.
en-US
No animations were found for the current element.\nPick another element from the page.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
sv-SE
Om den aktuella sidan har en service worker, så kan du leta efter fel i <a>konsolen</a> eller stega dig igenom din service worker registrering i <span>felsökaren</span>
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
noSourcesText
sv-SE
Den här sidan har inga källor.
en-US
This page has no sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltipOnNavigation
sv-SE
Sidan navigerade till ett nytt dokument. Klicka för att uppdatera sökresultaten
en-US
The page navigated to a new document. Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.allFontsOnPageHeader
sv-SE
Alla typsnitt på sidan
en-US
All Fonts on Page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
colorPickerTooltip.eyedropperTitle
sv-SE
Välj färg på sidan
en-US
Pick color on page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.colorSchemeSimulationDark.tooltip
sv-SE
Växla till mörk färgschema-simulering för sidan
en-US
Toggle dark color scheme simulation for the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.colorSchemeSimulationLight.tooltip
sv-SE
Växla till ljus färgschema-simulering för sidan
en-US
Toggle light color scheme simulation for the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.eyedropper.label
sv-SE
Välj en färg från sidan
en-US
Grab a color from the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.nodePreview.highlightNodeLabel
sv-SE
Klicka för att markera den här noden på sidan
en-US
Click to highlight this node in the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.printSimulation.tooltip
sv-SE
Växla utskriftssimulering för sidan
en-US
Toggle print media simulation for the page
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.noGridsOnThisPage
sv-SE
CSS-rutnät används inte på denna sida
en-US
CSS Grid is not in use on this page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.reloadNotice3
sv-SE
sidan för att se detaljerad information om nätverksaktiviteten.
en-US
the page to see detailed information about network activity.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
sv-SE
Om du aktiverar detta alternativ kommer förfrågningslistan inte att rensas varje gång du navigerar till en ny sida
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-compositor.title
sv-SE
Sätter samman olika målade element på sidan
en-US
Composites together different painted elements on the page
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.measure
sv-SE
Mät en del av en sidan
en-US
Measure a portion of the page
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.rulers
sv-SE
Visa/dölj linjaler för sidan
en-US
Toggle rulers for the page
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-no-stylesheet
sv-SE
Den här sidan har ingen stilmall.
en-US
This page has no style sheet.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-triggers-page-refresh
sv-SE
* Endast aktuell session, laddar om sidan
en-US
* Current session only, reloads the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.elementPicker.mac.tooltip
sv-SE
Välj ett element från sidan (%1$S eller %2$S)
en-US
Pick an element from the page (%1$S or %2$S)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.elementPicker.tooltip
sv-SE
Välj ett element från sidan (%S)
en-US
Pick an element from the page (%S)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.errorCountButton.description
sv-SE
Visa antalet fel på sidan
en-US
Show the number of errors on the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.resumeOrderWarning
sv-SE
Sidan fortsatte inte efter att felsökaren fästes. För att fixa detta, stäng av och sätt på verktygslådan.
en-US
Page did not resume after the debugger was attached. To fix this, please close and re-open the toolbox.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
ConsoleAPIDisabled
sv-SE
Webbkonsolens loggnings-API (console.log, console.info, console.warn, console.error) har inaktiverats av ett skript på den här sidan.
en-US
The Web Console logging API (console.log, console.info, console.warn, console.error) has been disabled by a script on this page.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
sv-SE
Det maximalt tillåtna antalet tidur i sidan överskreds.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
sv-SE
Om du aktiverar detta alternativ kommer utdata inte att rensas varje gång du går till en ny sida
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.cssFilterButton.inactive.tooltip
sv-SE
Stilmallar kommer att omtolkas för att kontrollera om det finns fel. Uppdatera sidan för att också se fel från stilmallar ändrade från Javascript.
en-US
Stylesheets will be reparsed to check for errors. Refresh the page to also see errors from stylesheets modified from Javascript.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDesc
sv-SE
Spara en bild av sidan
en-US
Save an image of the page

No matching results for the string Sida for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.