Transvision

Displaying 56 results for the string Search in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
tl
{ PLATFORM() -> [windows] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Pagpipilian</a> *[other] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Kagustuhan</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
tl
{ $engineName } ang iyong default search engine sa mga Private Window
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine-menu.label
tl
Magdagdag ng search engine
en-US
Add search engine
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
tl
I-dagdag ang search engine na “{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
tl
I-dagdag ang search engine na “{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-change-settings-compact-button.tooltiptext
tl
Baguhin ang mga search setting
en-US
Change search settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default-private.label
tl
Itakda bilang Default Search Engine sa mga Private Window
en-US
Set as Default Search Engine for Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default.label
tl
I-set sa Default Search Engine
en-US
Set as Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-history.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-keyword.label
tl
Magdagdag ng Keyword para sa Search na ito...
en-US
Add a Keyword for this Search
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
tl
{ $addonName } gustong baguhin ang iyong default na search engine mula sa { $currentEngine } papunta sa { $newEngine }. OK ba?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-add-search-engine
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-add-search-engine-header
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFormHistory
tl
Huwag tandaan ang search at form history.
en-US
Don’t remember search and form history.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchBar
tl
I-set ang default location ng search bar. Pinapayagan pa rin ang user na baguhin ito.
en-US
Set the default location of the search bar. The user is still allowed to customize it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
tl
I-configure ang mga setting ng search engine. Ang policy na ito ay matatagpuan lamang sa Extended Support Release (ESR) version.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchSuggestEnabled
tl
I-enable o i-disable ang mga search suggestion.
en-US
Enable or disable search suggestions.
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-url
tl
Engine URL, gamitin ang %s sa halip na search term
en-US
Engine URL, use %s in place of the search term
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-window2.title
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-engines-option.label
tl
Mga search engine
en-US
Search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-suggestions-settings
tl
Baguhin ang mga kagustuhan para sa mga mungkahi ng search engine
en-US
Change preferences for search engine suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-search.tooltiptext
tl
{ pane-search-title }
en-US
{ pane-search-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
tl
Tatandaan ng { -brand-short-name } ang iyong browsing, download, form at search history.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-header
tl
Search Bar
en-US
Search Bar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-shown.label
tl
Idagdag ang search bar sa toolbar
en-US
Add search bar in toolbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-engine-column.label
tl
Search Engine
en-US
Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
tl
Ito ang iyong default search engine sa address bar at search bar. Maaari mo itong baguhin anumang oras.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-header
tl
Default na Search Engine
en-US
Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
tl
Pumili ng ibang default na search engine para lang sa mga Private Window
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
tl
Maghanap ng mga karagdagang search engine
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
tl
Piliin ang mga alternatibong search engine na lalabas sa ibaba ng address bar at search bar kapag nagsimula kang magpasok ng isang keyword.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-restore-default.label
tl
Ibalik ang Mga Default na Mga Search Engine
en-US
Restore Default Search Engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-separate-default-engine.label
tl
Gamitin ang search engine na ito sa mga Private Window
en-US
Use this search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-desc
tl
Piliin kung paano lumalabas ang mga mungkahi na galing sa mga search engine.
en-US
Choose how suggestions from search engines appear.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-form-search-history.label
tl
Form & Search History
en-US
Form & search history
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
tl
Hindi ma-download ng { -brand-short-name } ang search plugin galing sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
tl
Hindi ma-install ng { -brand-short-name } ang search plugin galing kay "{ $location-url }" dahil may engine na kapareho ito ng pangalan.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
tl
{ -brand-short-name } ay hindi ma-install ang search engine na mula sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
cmd_clearHistory
tl
Burahin ang Search History
en-US
Clear Search History
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
REG_APP_DESC
tl
$BrandShortName ay nagbibigay ng maayos, madali na pagbrowse sa Web. Isang kilalang user interface, karagdagang mga features sa security kabilang ang pangga laban sa online identity theft, at integrated search ang mga hatid nito upang tunay ninyong magamit ang web.
en-US
$BrandShortName delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, enhanced security features including protection from online identity theft, and integrated search let you get the most out of the web.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.clear
tl
Burahin ang mga Search Result
en-US
Clear Search Results
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.close
tl
Isara ang Search Panel
en-US
Close Search Panel
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.closeReverseSearch.tooltip
tl
Isara ang Kasaysayan ng Reverse Search (%S)
en-US
Close History Reverse Search (%S)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.openReverseSearch.tooltip
tl
Buksan ang Kasaysayan ng Reverse Search (%S)
en-US
Open History Reverse Search (%S)
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
tl
Upang maipakita ang pahinang ito, kailangan ulitin ipadala ng application ang impormasyon pinadala nito noon (tulad ng isang search o order confirmation).
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
tl
AddSearchProvider is deprecated.
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS
tl
Ang cert validation search ay lampas na sa mga search limit
en-US
Cert validation search is out of search limits
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results
tl
Ipagpaumanhin! Walang mga resulta sa { $sectionName } para sa “{ $currentSearchText }”
en-US
Sorry! There are no results in { $sectionName } for “{ $currentSearchText }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-no-search-results-all
tl
Ipagpaumanhin! Walang mga resulta sa kahit na anong seksyon para sa “{ $searchTerms }”
en-US
Sorry! There are no results in any sections for “{ $searchTerms }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-results-for-search
tl
Mga resulta para sa “{ $searchTerms }”
en-US
Results for “{ $searchTerms }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-reason-v2
tl
Binago ang aking search engine, homepage, o bagong tab na hindi nagsabi o nagpaalam
en-US
It changed my search engine, homepage, or new tab without informing or asking me
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions-search
tl
Baguhin ang iyong mga default search setting
en-US
Change your default search settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-out-of-search-limits
tl
Ang cert validation search ay lampas na sa mga search limit
en-US
Cert validation search is out of search limits

Displaying 200 results for the string Search in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-filter.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search Logins
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-filter2.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-description
tl
Walang resultang tumugma sa iyong hinahanap.
en-US
There are no results matching your search.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list.aria-label
tl
Mga login na tumutugma sa hinahanap
en-US
Logins matching search query
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff-no-engine.title
tl
Maghanap o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff-text
tl
Maghanap gamit ang { $engine } o ilagay ang address
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff-text-no-engine
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-handoff.title
tl
Maghanap gamit ang { $engine } o ilagay ang address
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
tl
{ PLATFORM() -> [windows] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Pagpipilian</a> *[other] Para makapili ng ibang search engine pumunta sa <a data-l10n-name="link-options">Mga Kagustuhan</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
tl
{ $engineName } ang iyong default search engine sa mga Private Window
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-btn.title
tl
Hanapin sa web
en-US
Search the web
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-placeholder
tl
Hanapin sa Web
en-US
Search the web
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-search-tabs.label
tl
Hanapin sa mga tab
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-search-history.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search history
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-search.label
tl
Hanapin sa mga Bookmark
en-US
Search bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-search.title
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine-menu.label
tl
Magdagdag ng search engine
en-US
Add search engine
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
tl
I-dagdag ang search engine na “{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
tl
I-dagdag ang search engine na “{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-change-settings-compact-button.tooltiptext
tl
Baguhin ang mga search setting
en-US
Change search settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-open-new-tab.label
tl
Hanapin sa Bagong Tab
en-US
Search in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default-private.label
tl
Itakda bilang Default Search Engine sa mga Private Window
en-US
Set as Default Search Engine for Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default.label
tl
I-set sa Default Search Engine
en-US
Set as Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
tl
Ngayon naman, maghanap gamit ang:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-recent-searches.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Recent Searches
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-actions.aria-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search actions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-actions.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks.aria-label
tl
Hanapin sa mga bookmark
en-US
Search bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-bookmarks.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
tl
Hanapin { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-history.aria-label
tl
Hanapin sa kasaysayan
en-US
Search history
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-history.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs.aria-label
tl
Hanapin sa mga tab
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs.placeholder
tl
Ipasok ang mga search term
en-US
Enter search terms
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
tl
Maghanap gamit ang { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.placeholder
tl
Hanapin sa Web
en-US
Search the Web
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
tl
Maghanap gamit ang { $name } o ipasok ang address
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder.placeholder
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-before-tabtosearch-other
tl
Pindutin ang Tab upang maghanap sa { $engine }
en-US
Press Tab to search { $engine }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-before-tabtosearch-web
tl
Pindutin ang Tab upang maghanap gamit ang { $engine }
en-US
Press Tab to search with { $engine }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-actions
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search Actions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-bookmarks
tl
Hanapin sa mga Bookmark
en-US
Search Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-history
tl
Hanapin sa Kasaysayan
en-US
Search History
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private
tl
Maghanap sa Private Window
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private-w-engine
tl
Maghanap gamit ang { $engine } sa Private Window
en-US
Search with { $engine } in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-tabs
tl
Hanapin sa mga Tab
en-US
Search Tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-w-engine
tl
Maghanap gamit ang { $engine }
en-US
Search with { $engine }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-tabtosearch-other-engine
tl
Maghanap sa { $engine } direkta mula sa address bar
en-US
Search { $engine } directly from the address bar
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-tabtosearch-web
tl
Maghanap gamit ang { $engine } direkta mula sa address bar
en-US
Search with { $engine } directly from the address bar
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-search-with
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search with { $engine }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
tl
Shortcut: Hanapin ang { $engineName } direkta mula sa iyong address bar.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
tl
Simulan ang iyong paghahanap sa address bar para makakita ng mga mungkahi mula sa { $engineName } at sa iyong browsing history.
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-keyword.label
tl
Magdagdag ng Keyword para sa Search na ito...
en-US
Add a Keyword for this Search
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-tags-caption-label
tl
Gumamit ng mga tag upang ayusin at maghanap ng mga bookmark mula sa address bar
en-US
Use tags to organize and search for bookmarks from the address bar
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
tl
{ $addonName } gustong baguhin ang iyong default na search engine mula sa { $currentEngine } papunta sa { $newEngine }. OK ba?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search results for “{ $query }”
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-history.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search history
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-opentabs.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-recentbrowsing.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-recentlyclosed.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-syncedtabs.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search synced tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-search.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-search.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search History
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.aria-label
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.placeholder
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input-no-engine.title
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input.aria-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-input.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-text
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search with { $engine } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-handoff-text-no-engine
tl
Maghanap o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-input.aria-label
tl
Hanapin sa web
en-US
Search the web
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-input.placeholder
tl
Hanapin sa web
en-US
Search the web
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-search-button.aria-label
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-search-button.title
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-search-box-text
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search the web
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-add-search-engine
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-add-search-engine-header
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-change-location-search-input
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search location
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-privacy-segmentation-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
From intelligent suggestions to smarter search, we’re constantly working to create a better, more personal { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-bookmarks-search.placeholder
tl
Maghanap ng mga bookmark
en-US
Search bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-history-search.placeholder
tl
Kasaysayan ng paghahanap
en-US
Search history
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-search-bookmarks.placeholder
tl
Hanapin sa mga Bookmark
en-US
Search Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-search-downloads.placeholder
tl
Hanapin sa mga Download
en-US
Search Downloads
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-search-history.placeholder
tl
Hanapin sa Kasaysayan
en-US
Search History
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFormHistory
tl
Huwag tandaan ang search at form history.
en-US
Don’t remember search and form history.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-GoToIntranetSiteForSingleWordEntryInAddressBar
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Force direct intranet site navigation instead of searching when typing single word entries in the address bar.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchBar
tl
I-set ang default location ng search bar. Pinapayagan pa rin ang user na baguhin ito.
en-US
Set the default location of the search bar. The user is still allowed to customize it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
tl
I-configure ang mga setting ng search engine. Ang policy na ito ay matatagpuan lamang sa Extended Support Release (ESR) version.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchSuggestEnabled
tl
I-enable o i-disable ang mga search suggestion.
en-US
Enable or disable search suggestions.
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-name
tl
Maghanap ng engine name
en-US
Search engine name
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-url
tl
Engine URL, gamitin ang %s sa halip na search term
en-US
Engine URL, use %s in place of the search term
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-window2.title
tl
Magdagdag ng Search Engine
en-US
Add Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-search
tl
Maghanap ng iba pang wika...
en-US
Search for more languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-searching.label
tl
Naghahanap ng mga wika...
en-US
Searching for languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
tl
Maghanap ng Website
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-engines-option.label
tl
Mga search engine
en-US
Search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-showrecentsearches-option.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Show recent searches
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-suggestions-settings
tl
Baguhin ang mga kagustuhan para sa mga mungkahi ng search engine
en-US
Change preferences for search engine suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
tl
Maghanap ng mga uri ng file o mga application
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-search-on-start-typing.label
tl
Maghanap ng text kapag nag-umpisang mag-type
en-US
Search for text when you start typing
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-search.tooltiptext
tl
{ pane-search-title }
en-US
{ pane-search-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
tl
Tatandaan ng { -brand-short-name } ang iyong browsing, download, form at search history.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-search-option.label
tl
Tandaan ang kasaysayan ng mga paghahanap at mga form
en-US
Remember search and form history
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-search-header.label
tl
Paghahanap sa Web
en-US
Web Search
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-search-title
tl
Paghanap
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-header
tl
Search Bar
en-US
Search Bar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-hidden.label
tl
Gamitin ang address bar para sa paghahanap at paglibot
en-US
Use the address bar for search and navigation
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-shown.label
tl
Idagdag ang search bar sa toolbar
en-US
Add search bar in toolbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-choose-engine-column.label
tl
Search Engine
en-US
Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
tl
Ito ang iyong default search engine sa address bar at search bar. Maaari mo itong baguhin anumang oras.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-header
tl
Default na Search Engine
en-US
Default Search Engine
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
tl
Pumili ng ibang default na search engine para lang sa mga Private Window
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
tl
Maghanap ng mga karagdagang search engine
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-desc
tl
Piliin ang mga alternatibong search engine na lalabas sa ibaba ng address bar at search bar kapag nagsimula kang magpasok ng isang keyword.
en-US
Choose the alternative search engines that appear below the address bar and search bar when you start to enter a keyword.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-one-click-header2
tl
Mga Shortcut sa Paghanap
en-US
Search Shortcuts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-restore-default.label
tl
Ibalik ang Mga Default na Mga Search Engine
en-US
Restore Default Search Engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-header
tl
Resulta ng Paghahanap
en-US
Search Results
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-separate-default-engine.label
tl
Gamitin ang search engine na ito sa mga Private Window
en-US
Use this search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-search-term-option.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Show search terms instead of URL on default search engine results page
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-above-history-option.label
tl
Unahing ipakita ang mga mungkahi sa paghahanap bago ang kasaysayan ng pag-browse sa mga resulta sa address bar
en-US
Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-option.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Show search suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-private-windows.label
tl
Magpakita ng mga mungkahi sa paghahanap sa mga Private Window
en-US
Show search suggestions in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-url-bar-option.label
tl
Ipakita ang mga mungkahi sa paghahanap sa mga resulta sa address bar
en-US
Show search suggestions in address bar results
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
tl
Ang mga mungkahi sa paghahanap ay hindi ipapakita sa location bar dahil na-configure mo ang { -brand-short-name } na hindi kailanman tatandaan ang kasaysayan.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-desc
tl
Piliin kung paano lumalabas ang mga mungkahi na galing sa mga search engine.
en-US
Choose how suggestions from search engines appear.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-header
tl
Mga Mungkahi sa Paghanap
en-US
Search Suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-option.label
tl
Magbigay ng mga mungkahi sa paghahanap
en-US
Provide search suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
tl
Maghanap ng mga website
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-form-search-history.label
tl
Form & Search History
en-US
Form & search history
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-history-form-data-downloads-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Clears site and download history, saved form info, and searches
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
tl
Hindi ma-download ng { -brand-short-name } ang search plugin galing sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
tl
Hindi ma-install ng { -brand-short-name } ang search plugin galing kay "{ $location-url }" dahil may engine na kapareho ito ng pangalan.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
tl
{ -brand-short-name } ay hindi ma-install ang search engine na mula sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
removed-search-engine-message
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Your default search engine has been changed.</strong> { $oldEngine } is no longer available as a default search engine in { -brand-short-name }. { $newEngine } is now your default search engine. To change to another default search engine, go to settings. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
removed-search-engine-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Your default search engine has been changed.</strong> { $oldEngine } is no longer available as a default search engine in { -brand-short-name }. { $newEngine } is now your default search engine. To change to another default search engine, go to settings.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
searchbar-icon.tooltiptext
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
searchbar-input.placeholder
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
searchbar-submit.tooltiptext
tl
Isumite ang hinahanap
en-US
Submit search
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-search.placeholder
tl
Maghanap ng mga naka-sync na tab
en-US
Search synced tabs
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-searching-title
tl
Naghahanap ng mga teksto sa imahe
en-US
Searching image for text
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
open-location
tl
Hanapin o ilagay ang address
en-US
Search or enter address
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-popover
tl
Mga shortcut sa paghahanap
en-US
Search shortcuts
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-search-in
tl
Hanapin sa:
en-US
Search in:
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
addKeywordTitleAutoFill
tl
Hanapin ang %S
en-US
Search %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearch
tl
Maghanap gamit ang Private Window
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearchOtherEngine
tl
Maghanap gamit ang %S sa Private Window
en-US
Search with %S in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuSearch
tl
Hanapin sa %1$S ang “%2$S”
en-US
Search %1$S for “%2$S”
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
gnomeSearchProviderSearchWeb
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search the web for “%S”
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTip2
tl
Pwede kang maghanap ng ibang pagda-downloadan o subukan uli mamaya.
en-US
You can search for an alternate download source or try again later.
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
cmd_clearHistory
tl
Burahin ang Search History
en-US
Clear Search History
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
cmd_pasteAndSearch
tl
i-Paste at Hanapin
en-US
Paste & Search
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchForSomethingWith2
tl
Hanapin ang %S gamit ang:
en-US
Search for %S with:
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchHeader
tl
Paghanap sa %S
en-US
%S Search
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchSettings
tl
Baguhin ang Mga Setting ng Paghahanap
en-US
Change Search Settings
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchWithHeader
tl
Paghahanap gamit ang:
en-US
Search with:
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchtip
tl
Maghanap gamit ang %S
en-US
Search using %S
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
tl
Para maipakita ang pahinang ito, kailangang magpadala ang %S ng impormasyon na mag-uulit ng aksyon (gaya ng paghahanap o order confirmation) na isinagawa kanina.
en-US
To display this page, %S must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
REG_APP_DESC
tl
$BrandShortName ay nagbibigay ng maayos, madali na pagbrowse sa Web. Isang kilalang user interface, karagdagang mga features sa security kabilang ang pangga laban sa online identity theft, at integrated search ang mga hatid nito upang tunay ninyong magamit ang web.
en-US
$BrandShortName delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, enhanced security features including protection from online identity theft, and integrated search let you get the most out of the web.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltip
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltipOnNavigation
tl
Warning: Source string is missing
en-US
The page navigated to a new document. Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.sourceNoLongerAvailable
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This source is no longer available.\nRefresh the search to have latest sources.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
search.header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch
tl
Paghanap sa Source File
en-US
Source File Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.functionSearch
tl
Paghahanap ng Function
en-US
Function Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.header.search
tl
Paghahanap
en-US
Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch
tl
Paghanap sa Buong Proyekto
en-US
Full Project Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search
tl
Hanapin sa mga source
en-US
Search sources
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder
tl
Hanapin sa file
en-US
Search in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sources.search
tl
%S para maghanap
en-US
%S to search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder
tl
Mga function sa paghahanap...
en-US
Search functions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title
tl
Maghanap ng function sa file
en-US
Search for a function in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder
tl
Maghanap ng mga variable
en-US
Search variables
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder.title
tl
Maghanap ng variable sa file
en-US
Search for a variable in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search
tl
%S para maghanap ng mga source
en-US
%S to search for sources
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorSearchHTML.label3
tl
Maghanap sa HTML
en-US
Search HTML
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.actionbar.search
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.canceled
tl
Kinansela ang paghanap.
en-US
Search canceled.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.done
tl
Natapos na ang paghanap. %1$S %2$S.
en-US
Search finished. %1$S %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.error
tl
Problema sa paghanap.
en-US
Search error.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.fetching
tl
Naghahanap
en-US
Searching
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.clear
tl
Burahin ang mga Search Result
en-US
Clear Search Results
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.close
tl
Isara ang Search Panel
en-US
Close Search Panel
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.search
tl
Hanapin
en-US
Search
Entity # all locales devtools • client • sourceeditor.properties
findCmd.promptMessage
tl
Hanapin para sa:
en-US
Search for:
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.closeReverseSearch.tooltip
tl
Isara ang Kasaysayan ng Reverse Search (%S)
en-US
Close History Reverse Search (%S)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.editor.toolbar.reverseSearchButton.openReverseSearch.tooltip
tl
Buksan ang Kasaysayan ng Reverse Search (%S)
en-US
Open History Reverse Search (%S)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.reverseSearch.input.placeHolder
tl
Kasaysayan ng paghanap
en-US
Search history
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
search
tl
hanapin
en-US
search
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
search
tl
hanapin
en-US
search
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
searchTextField
tl
paghahanap ng patlang ng teksto
en-US
search text field
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
tl
Upang maipakita ang pahinang ito, kailangan ulitin ipadala ng application ang impormasyon pinadala nito noon (tulad ng isang search o order confirmation).
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.