Transvision

Displaying 10 results for the string Restart in gd:

Entity gd en-US
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
restartFrame
gd
Restart frame
en-US
Restart frame
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-restart
gd
Restart
en-US
Restart
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-status-restart-required
gd
The browser must be restarted to enable this feature.
en-US
The browser must be restarted to enable this feature.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2.title
gd
This will restart the Developer Tools
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2.title
gd
This will restart the Developer Tools
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
gd
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-controls-submit
gd
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
en-US
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-later
gd
Restart later
en-US
Restart later
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-should-restart-title
gd
Restart { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-restart-count-label
gd
ICE restarts:
en-US
ICE restarts:

Displaying 65 results for the string Restart in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-restarting
gd
Ag ath-thòiseachadh
en-US
Restarting
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-shorter-name } ùrachadh
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-short-name } a shìor chleachdadh
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
gd
Thòisich ùrachadh dhe { -brand-short-name } sa chùlaibh. Bidh agad ri ath-thòiseachadh gus an t-ùrachadh a choileanadh.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-title
gd
Feum air ath-thòiseachadh
en-US
Restart Required
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
gd
Tha ùrachadh air { -brand-shorter-name } ri fhaighinn ach cha ghabh a stàladh on a tha lethbhreac eile dhe { -brand-shorter-name } a’ ruith. Dùin esan airson leantainn ris an ùrachadh no cuir romhad gun dèan thu ùrachadh a dh’aindeoin sin (dh’fhaoidte nach obraich an lethbhreac eile mar bu chòir tuilleadh gus an ath-thòisich thu e).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
gd
Ùraich is ath-thòisich
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
gd
Tha ùrachadh ri fhaighinn – ath-thòisich an-dràsta
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-restart
gd
ath-thòisich
en-US
restart
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
gd
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
gd
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
gd
Cuir ath-thòiseachadh sa mhodh sàbhailte à comas. An aire: Cha ghabh dùsgadh a’ mhodh shàbhailte leis an iuchair Shift a chur à comas air Windows ach slighe poileasaidh buidhinn.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-button
gd
Cuir an sàs is ath-thòisich
en-US
Apply and Restart
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name } gus na h-atharraichean seo a chur an comas
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
gd
Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo à comas.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
gd
Feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus bi am feart seo an comas.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
gd
Cuir am brath ’na stad gus an ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
restart-later
gd
Ath-thòisich uaireigin eile
en-US
Restart Later
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name } an-dràsta
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartButton
gd
Ath-thòisich
en-US
Restart
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptTitle
gd
A bheil thu airson %S ath-thòiseachadh ann am modh fuasgladh dhuilgheadasan?
en-US
Restart %S in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
gd
Dh’èirich duilgheadas is thuislich Firefox. Feuchaidh sinn ris na tabaichean is na h-uinneagan agad aiseag dhut nuair a thòisicheas e a-rithist. \n\n’S urrainn dhut aithisg tuislidh a chur thugainn gus ar cuideachdh le rèiteachadh na mearachd.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
gd
Dh’èirich duilgheadas is thuislich Firefox. Feuchaidh sinn ris na tabaichean is na h-uinneagan agad aiseag dhut nuair a thòisicheas e a-rithist. \n\nGu mì-fhortanach, chan urrainn do thuairisgeulaiche nan tuislidhean aithisg tuislidh a chur air falbh. \n\nMion-fhiosrachadh: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL
gd
Dh'fhaodadh gum bi agad an coimpiutair agad ath-thòiseachadh gus crìoch a chur air an stàladh.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the installation.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL
gd
Dh'fhaodadh gum bi agad an coimpiutair agad ath-thòiseachadh gus crìoch a chur air an dì-stàladh.
en-US
A restart of your computer may be required to complete the uninstall.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
gd
Feumaidh tu an coimpiutair agad tòiseachadh a-rithist gus crìoch a chur air dì-stàladh roimhe de $BrandShortName. A bheil thu airson a thòiseachadh a-rithist an-dràsta?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE
gd
Feumaidh tu an coimpiutair agad tòiseachadh a-rithist gus crìoch a chur air ùrachadh roimhe de $BrandShortName. A bheil thu airson a thòiseachadh a-rithist an-dràsta?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT
gd
Feumaidh tu an coimpiutair agad tòiseachadh a-rithist gus crìoch a chur air stàladh $BrandFullNameDA. A bheil thu airson ath-thòiseachadh an-dràsta?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the installation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_FINISH_INFO_REBOOT
gd
Feumaidh an coimpiutair agad tòiseachadh a-rithist gus crìoch a chur air dì-stàladh $BrandFullNameDA. A bheil thu airson ath-thòiseachadh an-dràsta?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
restartFrame
gd
Restart frame
en-US
Restart frame
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-restart
gd
Restart
en-US
Restart
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-status-restart-required
gd
The browser must be restarted to enable this feature.
en-US
The browser must be restarted to enable this feature.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2.title
gd
This will restart the Developer Tools
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2.title
gd
This will restart the Developer Tools
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
gd
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
unable-to-toggle-fips
gd
Cha ghabh am modh FIPS airson an uidheim tèarainteachd atharrachadh. Mholar dhut gum fàg thu an-seo 's gun tòisich thu an aplacaid seo a-rithist.
en-US
Unable to change the FIPS mode for the security device. It is recommended that you exit and restart this application.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
pauseNotifications.label
gd
Cuir am brath ’na stad gus an ath-thòisich %S
en-US
Pause notifications until %S restarts
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailRestartButton
gd
Ath-thòisich %S
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlocker2
gd
Tha %S a’ ruith mu thràth ach chan eil e a’ freagairt. Mus cleachd thu %S, feumaidh tu am pròiseas %S a tha ann a dhùnadh, an t-uidheam agad ath-thòiseachadh no pròifil eile a chleachdadh.
en-US
%S is already running, but is not responding. To use %S, you must first close the existing %S process, restart your device, or use a different profile.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartLaterButton
gd
Ath-thòisich uaireigin eile
en-US
Restart Later
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
restartNowButton
gd
Ath-thòisich %S
en-US
Restart %S
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
gd
Thèid an aithisg tuislidh agad a chur mus dùin thu no mus ath-thòisich thu am prògram.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
Restart
gd
Ath-thòisich %s
en-US
Restart %s
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-restart-now.label
gd
Ath-thòisich an-dràsta
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
gd
Thèid an leudachan seo ùrachadh nuair a thèid { -brand-short-name } ath-thòiseachadh.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
gd
Thèid an leudachan seo ùrachadh nuair a thèid { -brand-short-name } ath-thòiseachadh.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-controls-submit
gd
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
en-US
Press the preceding button to tag all { -glean-brand-name } pings with your tag and submit the selected ping. (All pings submitted from then until you restart the application will be tagged with <code>{ $debug-tag }</code>.)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-conflict
gd
Rinn lethbhreac eile de { -brand-product-name } atharraichean air pròifilean. Feumaidh tu { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus atharraich thu dad eile.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-restart-button
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-in-safe-mode
gd
Ath-thòisich leis na tuilleadan à comas
en-US
Restart with Add-ons Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-normal
gd
Ath-thòisich air an dòigh àbhaisteach
en-US
Restart normally
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-title
gd
Ath-thòisich
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
reset-on-next-restart
gd
Ath-shuidhich aig an ath ath-thòiseachadh
en-US
Reset on Next Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
restart-button-label
gd
Ath-thòisich
en-US
Restart
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-title2
gd
A bheil thu airson { -brand-short-name } ath-thòiseachadh airson tasgadan an tòiseachaidh fhalamhachadh?
en-US
Restart { -brand-short-name } to clear startup cache?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-blocking-requires-restart
gd
Airson mòideal le treas-phàrtaidh a bhacadh, feumaidh { -brand-short-name } ath-thòiseachadh.
en-US
To block a third-party module, { -brand-short-name } must restart.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-later
gd
Restart later
en-US
Restart later
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-restart-now
gd
Ath-thòisich an-dràsta
en-US
Restart now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-should-restart-title
gd
Restart { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-ice-restart-count-label
gd
ICE restarts:
en-US
ICE restarts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-conflict-message
gd
Rinn lethbhreac eile de { -brand-product-name } atharraichean air pròifilean. Feumaidh tu { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus atharraich thu dad eile.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
gd
Feumaidh an t-ùrachadh seo pribhleidean rianaire. Thèid an t-ùrachadh seo a stàladh an ath-thuras a thòisicheas { -brand-short-name }. ’S urrainn dhut { -brand-short-name } ath-thòiseachadh an-dràsta fhèin, cumail a’ dol is ath-thòiseachadh uaireigin eile no an t-ùrachadh seo a dhiùltadh.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.