Transvision

Displaying 4 results for the string Report in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
uz
{ $reportCount -> [one] Jo‘natilmagan nosozlik xabari bor *[other] Sizda { $reportCount } ta jo‘natilmagan nosozlik xabari bor }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
uz
Sinov muhiti yo‘naltirgichi “report-only” “%1$S” parametri bilan yetkazib berilganda rad qilinmoqda
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
uz
Ushbu dastur nosozlik ma’lumotlarini ko‘rsatish uchun moslanmagan. <code>breakpad.reportURL</code> parametri o‘rnatilishi kerak.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
uz
{ $reports -> [one] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) *[other] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }

Displaying 170 results for the string Report in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-page-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Summary Report
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
uz
Nosozlik maʼlumoti joʻnatilgan. { -brand-short-name }ni yaxshilashimizda yordam berganingiz uchun minnatdormiz!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
uz
Fon oynalari boʻyicha xabar berish
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
uz
Nosozlik ma’lumoti bizga muammoni aniqlash va { -brand-short-name } dasturini takomillashtirishda yordam beradi.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
uz
Shu varaq haqida xabar berish
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-send-report-2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Send an automated crash report so we can fix issues like this
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
uz
Varaqdagi nosozlik haqida xabar berish
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
uz
Qalbaki sayt haqida xabar berish
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-breakage-report-sent
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report sent. Thank you!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-submit.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Submit report
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
uz
{ $reportCount -> [one] Jo‘natilmagan nosozlik xabari bor *[other] Sizda { $reportCount } ta jo‘natilmagan nosozlik xabari bor }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
uz
Qalbaki sayt haqida xabar berish
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
uz
Ma’lumotlar hisoboti moslama uchun o‘chirib qo‘yilgan
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-view-report-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
uz
Ayrim kuzatuvchilarni bloklasangiz, baʼzi saytlarda muammo paydo boʻlishi mumkin. Bu muammo haqida xabar berish bilan siz { -brand-short-name }ni yaxshilashda yordam bergan hisoblanasiz. Bu hisobot bilan birga URL manzili va brauzeringiz sozlamalari haqidagi maʼlumotlar ham Mozillaga yuboriladi <label data-l10n-name="learn-more">Batafsil</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
uz
Ayrim kuzatuvchilarni bloklasangiz, baʼzi saytlarda muammo paydo boʻlishi mumkin. Bu muammo haqida xabar berish bilan siz { -brand-short-name }ni yaxshilashda yordam bergan hisoblanasiz. Bu hisobot bilan birga URL manzili va brauzeringiz sozlamalari haqidagi maʼlumotlar ham { -vendor-short-name }ga yuboriladi
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report.label
uz
Hisobot yuborish
en-US
Send Report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view.title
uz
Buzilgan sayt haqida xabar berish
en-US
Report a Broken Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
uz
Hisobotni yuborishda xatolik yuz berdi. Keyinroq qayta urining.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-send-report
uz
Hisobot yuborish
en-US
Send a report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sitefixedsendreport-label
uz
Sayt tuzatildimi? Hisobot yuboring
en-US
Site fixed? Send report
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-mainview-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.heading
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thanks for reporting!
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-button2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report product is in stock
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
If you see this product is back in stock, report it and we’ll work on checking the reviews.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-report-extension.label
uz
Kengayma ustidan shikoyat qilish
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-report-extension.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.submitButton.label
uz
Nosozlik haqida ma’lumot jo‘natish
en-US
Submit a crash report
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.button
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedAttackSite
uz
Hujumkor sayt haqida xabar berildi!
en-US
Reported Attack Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedHarmfulSite
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reported Harmful Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedUnwantedSite
uz
Shubhali dasturiy ta’minot sayti haqida ma’lumot berildi!
en-US
Reported Unwanted Software Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
uz
Ayni paytda ushbu xato haqida xabar berishning iloji yoʻq.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
uz
%S sayti hujum qalbaki sayt sifatida ma’lumot berilgan va xavfsizlik moslamalaringizga asoslanib bloklangan.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
uz
%S sayti hujum qiluvchi sayt sifatida ma’lumot berilgan va xavfsizlik moslamalaringizga asoslanib bloklangan.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
uz
%S saytida zararli dastur bor deb xabar berilgan, shuning uchun xavfsizlik moslamalaringizga asoslanib bloklandi.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
uz
"Firefox"da muammo va nosozik mavjud. U qayta ishga tushirilganda barcha oynalarni tiklashga harakat qilamiz.\n\nMuammoni aniqlashimizga va bartaraf etishimiz uchun bizga nosozlik ma`lumotini joʻnatishingiz kerak.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
uz
"Firefox"da muammo va nosozlik mavjud . U qayta ishga tushirilganda barcha oynalarni tiklashga harakat qilamiz.\n\nBaxtga qarshi, nosozlik ma`lumotini bergich xabar joʻnata olmadi.\n\nTafsilotlar: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.label2
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.tooltip
uz
Sayt bilan mos kelmaganligi haqida xabar berish
en-US
Report a site compatibility issue
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
uz
Warning: Source string is missing
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing.full
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Saving report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census.full
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Generating aggregate report
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deceptiveBlocked
uz
%S sayti qalbaki sayt sifatida xabar berilgan, shuning uchun xavfsizlik moslamalaringizga asoslanib bloklandi.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
harmfulBlocked
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
uz
%S sayti hujum qiluvchi sayt sifatida ma`lumot berilgan va xavfsizlik moslamalaringizga asoslanib u bloklangan.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unwantedBlocked
uz
%S sayti zararli dasturlarga ega sayt sifatida ma’lumot berilgan, shuning uchun xavfsizlik moslamalaringiz asosida bloklandi.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
uz
Faqat hisobotga asoslangan CSP siyosati uchun buzilish sodir bo‘ldi ("%1$S"). Xususiyatga ruxsat berilgan va CSP hisoboti jo‘natilgan.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolationWithURI
uz
Sahifaning sozlamalari %2$S ("%1$S")dagi manba yuklanishini kuzatdi. CSP hisobot jo‘natiladi.
en-US
The page’s settings observed the loading of a resource at %2$S (“%1$S”). A CSP report is being sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldNotParseReportURI
uz
URI hisobotini ajratib bo‘lmadi: %1$S
en-US
couldn’t parse report URI: %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
uz
Sinov muhiti yo‘naltirgichi “report-only” “%1$S” parametri bilan yetkazib berilganda rad qilinmoqda
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotHttpsOrHttp2
uz
Hisobot URI (%1$S) HTTP yoki HTTPS URI bo‘lishi kerak.
en-US
The report URI (%1$S) should be an HTTP or HTTPS URI.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
uz
Ushbu saytda (%1$S) hisobot URI’isiz faqat hisobot siyotosati bor. CSP ushbu siyosat zararlanishlari haqida hisobot bera olmaydi va to‘sib qo‘ya olmaydi.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
triedToSendReport
uz
Noto‘g‘ri URI’ga hisobotni jo‘natish urinildi: "%1$S"
en-US
Tried to send report to invalid URI: “%1$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP
uz
Beruvchining OCSP javob beruvchi hisobotlari sertifikati bekor qilindi.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT
uz
SSL manbasi yomon sertifikat mayda qiymatini ma’lumot berdi.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT
uz
SSL manba xato tasdiqdan oʻtkazish kodi haqida xabar berdi.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT
uz
Manba imzoni tasdiqlash yoki almashish kaliti xatosi haqida hisobot berdi.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT
uz
Manba eksport tartibi bilan rozilikda inkor yo‘qligi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
uz
Manba uni tarjibali ichki xato kabi ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
uz
Manba mos kelmaydigan yoki mos kelmaydigan protokol versiyasi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
uz
Nosozlik ma’lumotlari
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
uz
Yuborilgan nosozlik ma’lumotlari
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
uz
Nosozlik hisobotlari yuborilmadi
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
id-heading
uz
Hisobot ID raqami
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
uz
Ushbu dastur nosozlik ma’lumotlarini ko‘rsatish uchun moslanmagan. <code>breakpad.reportURL</code> parametri o‘rnatilishi kerak.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
uz
Nosozlik ma’lumotlari yuborilmagan.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDefault
uz
Ilova dasturi nosozlikdan so‘ng ushbu muammo haqida dastur ishlab chiqaruvchiga xabar berish uchun ishga tushirilgan. U to‘g‘ridan to‘g‘ri ishga tushirilmasligi kerak.
en-US
This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDescriptionText2
uz
%sda muammo mavjud, shuning uchun nosozlik yuz berdi.\n\nTashxis qo‘yishimiz va muammoni hal qilishimiz uchun bizga nosozlik ma’lumotini jo‘natishingiz kerak.
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterErrorText
uz
Ilova dasturda muammo bor, shuning uchun nosozlik yuz berdi.\n\nBaxtga qarshi, nosozlik ma’lumotini bergich ushbu nosozlik haqida ma’lumot jo‘nata olmaydi.\n\nBatafsil ma’lumotlar: %s
en-US
The application had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterProductErrorText2
uz
%sda muammo mavjud, shuning uchun nosozlik yuz berdi.\n\nBaxtga qarshi, nosozlik ma’lumotini bergich ushbu nosozlik haqida ma’lumot jo‘nata olmaydi.\n\nBatafsil ma’lumotlar: %s
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterTitle
uz
Nosozlik xabarchisi
en-US
Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterVendorTitle
uz
%s xato haqida hisobot beruvchi
en-US
%s Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
uz
%sning siz foydalanayotgan ushbu versiyasi endi qo‘llab-quvvatlanmaydi. Shuning uchun nosozlik ma’lumotlari ushbu versiya uchun qabul qilinmaydi. Qo‘llab-quvvatlanadigan yangi versiyalariga yangilang.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoServerURL
uz
Ilova dasturi nosozlik ma’lumotini berish serverini ko‘rsatmadi.
en-US
The application did not specify a crash reporting server.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
uz
Nosozlik ma’lumotini beruvchi moslamalari topilmadi
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ExtraReportInfo
uz
Ushbu nosozlik dasturda nosozlik yuz bergan holat haqidagi texnik ma’lumotlarni ham o‘z ichiga olgan.
en-US
This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportDuringSubmit2
uz
Hisobotingiz yuborilmoqda...
en-US
Submitting your report
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
uz
Nosozlik ma’lumoti chiqish yoki qayta ishga tushirishdan oldin jo‘natiladi.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
uz
Ma’lumotlarni oldinroq jo‘natib bo‘lmagandi, shuning uchun qayta jo‘natilmoqda...
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitFailed
uz
Nosozlik ma’lumotini jo‘natishda muammo yuz berdi.
en-US
There was a problem submitting your report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitSuccess
uz
Hisobot muvaffaqiyatli yuborildi!
en-US
Report submitted successfully!
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ViewReportTitle
uz
Hisobot tarkibi
en-US
Report Contents
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
report-addon-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-data-upload
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
uz
{ -brand-short-name }ning ba`zi xususiyatlari, masalan, "Nosozlik xabar bergichi" { -vendor-short-name }ga mulohazalar joʻnatish imkonini beradi. Mulohaza joʻnatishni tanlab, { -vendor-short-name }ga mahsulotlarini yaxshilashda, tavsiyalarni oʻzining saytida e`lon qilishda va fikrlarni tarqatishda mulohazalardan foydalanish huquqini berasiz..
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
uz
Barcha nosozlik ma’lumotlari
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-id
uz
Hisobot xos raqami
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
uz
Ushbu ilova dastur nosozlik ma’lumotlarini ko‘rsatish uchun moslanmagan.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
uz
Nosozlik ma’lumotlari
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
uz
{ $reports -> [one] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) *[other] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
uz
{ $days -> [one] So‘nggi { $days } kun uchun nosozlik xabarlari *[other] So‘nggi { $days } kun uchun nosozlik xabarlari }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Copy Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-history-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Copy Report History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
uz
Warning: Source string is missing
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
uz
Warning: Source string is missing
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
uz
Warning: Source string is missing
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-dialog-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report for { $addon-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
uz
Qaysi muammoni tanlashni bilamayapsizmi? <a data-l10n-name="learnmore-link">Kengaytma va mavzular ustidan shikoyat qilish haqida batafsil</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
uz
Kengaytma va mavzular ustidan shikoyat qilish haqida batafsil
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report for { $addon-name } canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error
uz
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error sending the report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The report for { $addon-name } wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error sending the report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove { $addon-name }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sending report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sending report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Before reporting the extension, you can try changing your settings:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-extension
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report This Extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-theme
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report This Theme to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
uz
Shu kabi xatolik hisobotlari { -vendor-short-name }ga zararli saytlarni aniqlash va bloklashda yordam beradi
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-ocsp
uz
Beruvchining OCSP javob beruvchi hisobotlari sertifikati bekor qilindi.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert
uz
SSL manbasi yomon sertifikat mayda qiymatini ma’lumot berdi.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-alert
uz
SSL manba xato tasdiqdan oʻtkazish kodi haqida xabar berdi.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decrypt-error-alert
uz
Manba imzoni tasdiqlash yoki almashish kaliti xatosi haqida hisobot berdi.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-export-restriction-alert
uz
Manba eksport tartibi bilan rozilikda inkor yo‘qligi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-internal-error-alert
uz
Manba ichki xato yuz begani haqida maʼlumot bermoqda.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
uz
Manba mos kelmaydigan yoki mos kelmaydigan protokol versiyasi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.