Transvision

Displaying 19 results for the string Report in fi:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
fi
{ $reportCount -> [one] Yksi kaatumisilmoitus on lähettämättä *[other] { $reportCount } kaatumisilmoitusta on lähettämättä }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
fi
Salli, että { -brand-short-name } lähettää lähettämättömät kaatumisraportit puolestasi <a data-l10n-name="crash-reports-link">Lue lisää</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
fi
Sivusto <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu petolliseksi</a>. Voit <a data-l10n-name='report_detection'>ilmoittaa tunnistusongelmasta</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
fi
Sivusto <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu petolliseksi</a>. Voit <a data-l10n-name='report_detection'>ilmoittaa tunnistusongelmasta</a> tai <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>jättää riskin huomiotta</a> ja siirtyä turvattomalle sivustolle.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
fi
File Bug Report
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing
fi
Generating dominators report
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing.full
fi
Generating dominators report
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census
fi
Saving report
en-US
Saving report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census.full
fi
Generating aggregate report
en-US
Generating aggregate report
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
fi
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
fi
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
fi
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
fi
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
fi
Reporting Header: invalid JSON value received.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
fi
Reporting Header: invalid name for group.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
fi
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
fi
Tätä ohjelmaa ei ole asetettu näyttämään kaatumisilmoituksia. Asetuksen <code>breakpad.reportURL</code> arvon täytyy olla tosi.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
fi
{ $reports -> [one] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavan ilmoituksen annetulla aikarajoituksella) *[other] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavaa ilmoitusta annetulla aikarajoituksella) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
fi
Huomio: Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiongelmat tulee raportoida eri tavalla. Raportoi ongelma <a data-l10n-name="report-infringement-link">näiden ohjeiden mukaisesti</a>.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.

Displaying 170 results for the string Report in en-US:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-page-title
fi
Tuonnin yhteenvetoraportti
en-US
Import Summary Report
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
fi
Päivitä asetukset lähettämään ilmoitukset automaattisesti, kun { -brand-short-name } kaatuu
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
fi
Kaatumisilmoitus on jo lähetetty. Kiitos avustasi { -brand-short-name }in kehittämiseksi!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
fi
Ilmoita taustalla olevista välilehdistä
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
fi
Kaatumisilmoitukset auttavat meitä tunnistamaan ongelmia ja tekemään { -brand-short-name }ista paremman.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
fi
Ilmoita tästä välilehdestä
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-send-report-2
fi
Lähetä automatisoitu kaatumisilmoitus, jotta voimme korjata tällaisia ongelmia
en-US
Send an automated crash report so we can fix issues like this
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
fi
Välilehden kaatumisen ilmoitus
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
fi
Raportoi tämä laajennus { -vendor-short-name }lle
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
fi
Ilmoita epäilyttävästä sivustosta
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
fi
Ilmoita petollinen sivusto
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
fi
Ilmoita sivuston ongelmasta
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-breakage-report-sent
fi
Raportti lähetetty. Kiitos!
en-US
Report sent. Thank you!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
fi
<strong>Osa tästä sivusta kaatui.</strong> Lähetäthän raportin, jotta { -brand-product-name } saa tiedon tästä ja voi korjata ongelman nopeammin.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-submit.label
fi
Lähetä raportti
en-US
Submit report
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
fi
Osa tästä sivusta kaatui. Lähetäthän raportin, jotta { -brand-product-name } saa tiedon tästä ja voi korjata ongelman nopeammin.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
fi
{ $reportCount -> [one] Yksi kaatumisilmoitus on lähettämättä *[other] { $reportCount } kaatumisilmoitusta on lähettämättä }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
fi
Ilmoita petollinen sivusto
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
fi
Ilmoita sivuston ongelmasta
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
fi
Estä komennot, joilla voi antaa palautetta Ohje-valikosta (Anna palautetta ja Ilmoita petollinen sivusto).
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
fi
Salli, että { -brand-short-name } lähettää lähettämättömät kaatumisraportit puolestasi <a data-l10n-name="crash-reports-link">Lue lisää</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
fi
Tietojen kerääminen ei ole käytössä tässä koostamiskokoonpanossa
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-view-report-link
fi
Näytä raportti
en-US
View report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
fi
Joidenkin seuraimien estäminen saattaa aiheuttaa ongelmia joillain sivustoilla. Ilmoittamalla näistä ongelmista autat parantamaan { -brand-short-name }-selainta. Tämän raportin lähettäminen lähettää Mozillalle sivun osoitteen ja tietoja selaimesi asetuksista. <label data-l10n-name="learn-more">Lue lisää</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
fi
Joidenkin seuraimien estäminen saattaa aiheuttaa ongelmia joillain sivustoilla. Ilmoittamalla näistä ongelmista autat parantamaan { -brand-short-name }-selainta. Tämän raportin lähettäminen lähettää { -vendor-short-name }lle sivun osoitteen ja tietoja selaimesi asetuksista.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report.label
fi
Lähetä ilmoitus
en-US
Send Report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view.title
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report a Broken Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.label
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.title
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
fi
Lähettäessä raporttia tapahtui virhe. Yritä uudelleen myöhemmin.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-send-report
fi
Lähetä raportti
en-US
Send a report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sitefixedsendreport-label
fi
Onko sivusto korjattu? Lähetä raportti
en-US
Site fixed? Send report
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-mainview-title
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.label
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.title
fi
Ilmoita rikkinäisestä sivustosta
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.label
fi
Raporttisi on lähetetty
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.title
fi
Raporttisi on lähetetty
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-label
fi
Raporttisi on lähetetty
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
fi
Sivuston <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu sisältävän mahdollisesti haitallisen ohjelman</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
fi
Sivuston <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu sisältävän mahdollisesti haitallisen ohjelman</a>. Voit <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>jättää riskin huomiotta</a> ja siirtyä turvattomalle sivustolle.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
fi
Sivuston <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu sisältävän haittaohjelmia</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
fi
Sivuston <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu sisältävän haittaohjelmia</a>. Voit <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>jättää riskin huomiotta</a> ja siirtyä turvattomalle sivustolle.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
fi
Sivusto <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu petolliseksi</a>. Voit <a data-l10n-name='report_detection'>ilmoittaa tunnistusongelmasta</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
fi
Sivusto <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu petolliseksi</a>. Voit <a data-l10n-name='report_detection'>ilmoittaa tunnistusongelmasta</a> tai <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>jättää riskin huomiotta</a> ja siirtyä turvattomalle sivustolle.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
fi
Sivustolla <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu olevan haitallisia ohjelmia</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
fi
Sivustolla <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> on <a data-l10n-name='error_desc_link'>ilmoitettu olevan haitallisia ohjelmia</a>. Voit <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>jättää riskin huomiotta</a> ja siirtyä turvattomalle sivustolle.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.heading
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Thanks for reporting!
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-button2
fi
Ilmoita, että tuoteta on varastossa
en-US
Report product is in stock
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available.message
fi
Warning: Source string is missing
en-US
If you see this product is back in stock, report it and we’ll work on checking the reviews.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-report-extension.label
fi
Raportoi laajennus
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-report-extension.label
fi
Ilmoita laajennuksesta
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.submitButton.label
fi
Lähetä kaatumisilmoitus
en-US
Submit a crash report
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.button
fi
Ilmoita sivuston ongelmasta
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedAttackSite
fi
Ilmoitettu hyökkäyssivusto!
en-US
Reported Attack Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedHarmfulSite
fi
Ilmoitettu haitallinen sivusto!
en-US
Reported Harmful Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedUnwantedSite
fi
Ilmoitettu ei-haluttuja sovelluksia jakava sivusto!
en-US
Reported Unwanted Software Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
fi
Tästä virheestä ei voi ilmoittaa juuri nyt.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan petollinen sivusto ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan mahdollisesti haitallinen ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan hyökkäyssivusto ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu yrittävän asentaa sovelluksia pyytämättä ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
fi
Firefox kohtasi odottamattoman ongelman ja kaatui. Yritämme palauttaa avoinna olleet välilehdet ja ikkunat, kun ohjelma käynnistyy uudestaan.\n\nLähettämällä kaatumisilmoituksen, autat meitä tunnistamaan ja korjaamaan ongelman.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
fi
Firefox kohtasi odottamattoman ongelman ja kaatui. Yritämme palauttaa avoinna olleet välilehdet ja ikkunat, kun ohjelma käynnistyy uudelleen.\n\nIkävä kyllä, tästä virheestä ei voida lähettää kaatumisilmoitusta.\n\nLisätietoja: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.label2
fi
Ilmoita sivuston ongelmasta
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.tooltip
fi
Ilmoita sivuston yhteensopivuusongelma
en-US
Report a site compatibility issue
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
fi
File Bug Report
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing
fi
Generating dominators report
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing.full
fi
Generating dominators report
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census
fi
Saving report
en-US
Saving report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census.full
fi
Generating aggregate report
en-US
Generating aggregate report
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deceptiveBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan petollinen sivusto ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
harmfulBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan mahdollisesti haitallinen ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu olevan hyökkäyssivusto ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unwantedBlocked
fi
Sivuston %S on ilmoitettu yrittävän asentaa sovelluksia pyytämättä ja sen avaaminen on estetty turvallisuusasetuksiesi perusteella.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
fi
Tapahtui virhe CSP-raportointikäytännössä ("%1$S"). Käytös oli sallittua ja CSP-raportti lähetettiin.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolationWithURI
fi
Havaittiin resurssin lataaminen osoitteesta %2$S ("%1$S"). CSP-raportti lähetetään.
en-US
The page’s settings observed the loading of a resource at %2$S (“%1$S”). A CSP report is being sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldNotParseReportURI
fi
raportointiosoitteen jäsennys epäonnistui: %1$S
en-US
couldn’t parse report URI: %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
fi
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotHttpsOrHttp2
fi
Raportointiosoitteen (%1$S) pitäisi olla HTTP- tai HTTPS-osoite.
en-US
The report URI (%1$S) should be an HTTP or HTTPS URI.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
fi
Sivustolla (%1$S) on raportointikäytäntö ilman raportointiosoitetta. CSP ei estä eikä voi raportoida tämän käytännön rikkomisia.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
triedToSendReport
fi
Yritettiin lähettää raportti virheelliseen osoitteeseen: "%1$S"
en-US
Tried to send report to invalid URI: “%1$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
fi
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
fi
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
fi
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
fi
Reporting Header: invalid JSON value received.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
fi
Reporting Header: invalid name for group.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
fi
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP
fi
Varmenteen myöntäjän OCSP-vastaaja ilmoittaa, että varmenne on mitätöity.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT
fi
SSL-osapuoli ilmoitti varmenteen tiivistearvon olevan virheellinen.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT
fi
SSL-yhteyden toinen osapuoli ilmoittaa väärästä viestin todennuskoodista (MAC).
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT
fi
Toinen osapuoli ilmoitti allekirjoituksen todennuksen tai avainvaihdon epäonnistuneen.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT
fi
Toinen osapuoli ilmoitti neuvottelun rikkovan vientisääntöjä.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
fi
Toinen osapuoli ilmoitti kohdanneensa sisäisen virheen.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
fi
Toinen osapuoli ilmoitti yhteyskäytäntöversion olevan epäyhteensopiva tai ei tuettu.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
fi
Kaatumisilmoitukset
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
fi
Lähetetyt kaatumisilmoitukset
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
fi
Lähettämättömät kaatumisilmoitukset
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
fi
Tämä poistaa listan lähetetyistä kaatumisilmoituksista, mutta ei poista lähetettyjä tietoja. Toimintoa ei voi perua.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
fi
Tämä poistaa kaikki lähettämättömät kaatumisilmoitukset eikä toimintoa voi perua.
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
id-heading
fi
Kaatumistunnus
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
fi
Tätä ohjelmaa ei ole asetettu näyttämään kaatumisilmoituksia. Asetuksen <code>breakpad.reportURL</code> arvon täytyy olla tosi.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
fi
Kaatumisilmoituksia ei ole lähetetty.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDefault
fi
Tämä ohjelma ilmoittaa kaatumiseen johtaneesta ohjelmavirheestä ohjelman jakelijalle. Tätä ohjelmaa ei pidä käynnistää erikseen.
en-US
This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDescriptionText2
fi
%s kohtasi odottamattoman ongelman ja kaatui.\n\nLähettämällä kaatumisilmoituksen autat meitä tunnistamaan ja korjaamaan ongelman.
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterErrorText
fi
Ohjelma kohtasi odottamattoman ongelman ja kaatui.\n\nIkävä kyllä tästä virheestä ei voida lähettää kaatumisilmoitusta.\n\nLisätietoja: %s
en-US
The application had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterProductErrorText2
fi
%s kohtasi odottamattoman ongelman ja kaatui.\n\nIkävä kyllä tästä virheestä ei voida lähettää kaatumisilmoitusta.\n\nLisätietoja: %s
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterTitle
fi
Kaatumisen raportointi
en-US
Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterVendorTitle
fi
%s: Kaatumisen raportointi
en-US
%s Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
fi
Käyttämääsi versiota %sista ei enää tueta, eikä sen kaatumisilmoituksia oteta vastaan. Harkitse ohjelman päivittämistä tuettuun versioon.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoServerURL
fi
Ohjelma ei ilmoittanut palvelinta, johon vikailmoitus toimitetaan.
en-US
The application did not specify a crash reporting server.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
fi
Kaatumisen raportointiohjelman asetuksia ei löytynyt.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ExtraReportInfo
fi
Ilmoitus sisältää myös teknisiä tietoja ohjelman tilasta sen kaatumishetkellä.
en-US
This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportDuringSubmit2
fi
Lähetetään ilmoitusta
en-US
Submitting your report
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
fi
Kaatumisilmoitus lähetetään ennen kuin lopetat tai käynnistät ohjelman uudestaan.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
fi
Lähetetään uudestaan aikaisemmin lähettämättä jääneitä ilmoituksia
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitFailed
fi
Kaatumisilmoituksen lähettäminen epäonnistui.
en-US
There was a problem submitting your report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitSuccess
fi
Kaatumisilmoituksen lähettäminen onnistui.
en-US
Report submitted successfully!
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ViewReportTitle
fi
Ilmoituksen sisältö
en-US
Report Contents
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
report-addon-button
fi
Raportoi
en-US
Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-data-upload
fi
Warning: Source string is missing
en-US
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
fi
Jotkin { -brand-short-name }in ominaisuudet, kuten kaatumisen raportointi, antavat mahdollisuuden lähettää palautetta { -vendor-short-name }lle. Lähettämällä palautetta annat { -vendor-short-name }lle luvan käyttää lähetettyjä tietoja parantamaan tuotetta, julkaisemaan lähetetyn palautteen verkkosivuilla ja jakelemaan lähetettyjä palautetietoja.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
fi
Kaikki kaatumisilmoitukset
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-id
fi
Ilmoituksen tunnus
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
fi
Tätä ohjelmaa ei ole säädetty näyttämään kaatumisilmoituksia.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
fi
Kaatumisilmoitukset
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
fi
{ $reports -> [one] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavan ilmoituksen annetulla aikarajoituksella) *[other] Kaikki kaatumisilmoitukset (sisältäen { $reports } lähetyslupaa odottavaa ilmoitusta annetulla aikarajoituksella) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
fi
{ $days -> [one] Kaatumisilmoitukset viimeisen { $days } päivän aikana *[other] Kaatumisilmoitukset viimeisen { $days } päivän aikana }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-button
fi
Kopioi raportti
en-US
Copy Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-history-button
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Copy Report History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
fi
Vaikuttaa siltä, että löysit ohjelmistovirheen. Tämän raportin lähettämisen lisäksi paras tapa saada toiminnallisuusongelma selvitettyä on olla yhteydessä laajennuksen kehittäjään. <a data-l10n-name="support-link">Käy laajennuksen sivulla</a> nähdäksesi kehittäjän tiedot.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
fi
Vaikuttaa siltä, että löysit ohjelmistovirheen. Tämän raportin lähettämisen lisäksi paras tapa saada toiminnallisuusongelma selvitettyä on olla yhteydessä sivuston kehittäjään. <a data-l10n-name="support-link">Käy sivustolla</a> nähdäksesi kehittäjän tiedot.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
fi
Vaikuttaa siltä, että löysit ohjelmistovirheen. Tämän raportin lähettämisen lisäksi paras tapa saada toiminnallisuusongelma selvitettyä on olla yhteydessä teeman kehittäjään. <a data-l10n-name="support-link">Käy teeman sivulla</a> nähdäksesi kehittäjän tiedot.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-dialog-title
fi
Raportti lisäosasta { $addon-name }
en-US
Report for { $addon-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
fi
Oletko epävarma, mikä ongelmista tulee valita? <a data-l10n-name="learnmore-link">Lue lisää laajennusten ja teemojen raportoinnista</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
fi
Lue lisää laajennusten ja teemojen raportoinnista
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted
fi
Raportti lisäosasta <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> on peruttu.
en-US
Report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted2.message
fi
Raportti lisäosasta { $addon-name } on peruttu.
en-US
Report for { $addon-name } canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error
fi
Raportin lähettäminen lisäosasta <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> epäonnistui.
en-US
There was an error sending the report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit
fi
Raporttia lisäosasta <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> ei lähetetty, koska toinen raportti lähetettiin äskettäin.
en-US
The report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit2.message
fi
Raporttia lisäosasta { $addon-name } ei lähetetty, koska toinen raportti lähetettiin äskettäin.
en-US
The report for { $addon-name } wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error2.message
fi
Raportin lähettäminen lisäosasta { $addon-name } epäonnistui.
en-US
There was an error sending the report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Poistit laajennuksen <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension2.message
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Poistit laajennuksen { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Poistit teeman <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme2.message
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Poistit teeman { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Haluatko poistaa lisäosan <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove
fi
Kiitos kun lähetit raportin.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove2.message
fi
Kiitos kun lähetit raportin.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted2.message
fi
Kiitos kun lähetit raportin. Haluatko poistaa lisäosan { $addon-name }?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove { $addon-name }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting
fi
Lähetetään raportti lisäosasta <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
en-US
Sending report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting2.message
fi
Lähetetään raportti lisäosasta { $addon-name }.
en-US
Sending report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
fi
Huomio: Tekijänoikeus- ja tavaramerkkiongelmat tulee raportoida eri tavalla. Raportoi ongelma <a data-l10n-name="report-infringement-link">näiden ohjeiden mukaisesti</a>.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions
fi
Ennen kuin raportoit laajennuksesta, voit yrittää muuttaa asetuksia:
en-US
Before reporting the extension, you can try changing your settings:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
fi
Huomio: Älä kirjoita henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai postiosoitteita. { -vendor-short-name } säilyttää raportit pysyvästi.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-extension
fi
Raportoi tämä laajennus { -vendor-short-name }lle
en-US
Report This Extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
fi
Warning: Source string is missing
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-theme
fi
Raportoi tämä teema { -vendor-short-name }lle
en-US
Report This Theme to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
fi
Auta { -vendor-short-name }a tunnistamaan ja estämään haitallisia sivustoja ilmoittamalla tällaisista virheistä
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-ocsp
fi
Varmenteen myöntäjän OCSP-vastaaja ilmoittaa, että varmenne on mitätöity.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert
fi
SSL-osapuoli ilmoitti varmenteen tiivistearvon olevan virheellinen.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-alert
fi
SSL-yhteyden toinen osapuoli ilmoittaa väärästä viestin todennuskoodista (MAC).
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decrypt-error-alert
fi
Toinen osapuoli ilmoitti allekirjoituksen todennuksen tai avainvaihdon epäonnistuneen.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-export-restriction-alert
fi
Toinen osapuoli ilmoitti neuvottelun rikkovan vientisääntöjä.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-internal-error-alert
fi
Toinen osapuoli ilmoitti kohdanneensa sisäisen virheen.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
fi
Toinen osapuoli ilmoitti yhteyskäytäntöversion olevan epäyhteensopiva tai ei tuettu.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.