Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 2 results for the string Quit in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-on-quit-with-key.label
nb-NO
Bekreft før avslutting med { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-checkbox
nb-NO
Bekreft før du avslutter med { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }

Displaying 20 results for the string Quit in en-US:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
nb-NO
{ PLATFORM() -> [linux] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit-mac.label
nb-NO
Avslutt { -brand-shorter-name }
en-US
Quit { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
nb-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out
nb-NO
Ops! Vi lastet nesten denne delen, men ikke helt.
en-US
Oops! We almost loaded this section, but not quite.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-on-quit-with-key.label
nb-NO
Bekreft før avslutting med { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-warn-on-quit.label
nb-NO
Advarer når du avslutter nettleseren
en-US
Warn you when quitting the browser
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-button
nb-NO
Avslutt { -brand-short-name }
en-US
Quit { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-checkbox
nb-NO
Bekreft før du avslutter med { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-title
nb-NO
Lukk vinduet og avslutt { -brand-short-name }?
en-US
Close window and quit { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
nb-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Lukk og avslutt *[other] Lukk og avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_ABORTWARNING
nb-NO
Er du sikker på at du vil avslutte installeringen av $BrandFullName?
en-US
Are you sure you want to quit $BrandFullName Setup?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_ABORTWARNING
nb-NO
Er du sikker på at du vil avbryte avinstalleringen av $BrandFullName?
en-US
Are you sure you want to quit $BrandFullName Uninstall?
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
noMemory
nb-NO
Det er ikke nok minne for å fullføre operasjonen du forespurte.\n\nLukk noen programmer og prøv igjen.
en-US
There is not sufficient memory to complete the action you requested.\n\nQuit some applications and try again.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • fallbackMenubar.properties
quitMenuitem.label
nb-NO
Avslutt
en-US
Quit
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
nb-NO
En kopi av %S er allerede åpen. Den kjørende kopien av %S vil lukkes slik at den nye kan åpnes.
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
Quit2
nb-NO
Avslutt %s
en-US
Quit %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
nb-NO
Krasjrapporten sendes før du avslutter eller starter på nytt.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
nb-NO
{ $downloadsCount -> [1] Dersom du avslutter nå vil 1 nedlasting bli avbrutt. Er du sikker på at du vil avslutte? *[other] Dersom du avslutter nå vil { $downloadsCount } nedlastinger bli avbrutt. Er du sikker på at du vil avslutte? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
nb-NO
{ PLATFORM() -> [mac] Ikke avslutt *[other] Ikke avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
nb-NO
{ PLATFORM() -> [windows] Avslutt *[other] Avslutt }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.