Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 9 results for the string Provider in tr:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-accounts
tr
{ $provider } ile giriş yap
en-US
Sign in with { $provider }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-title
tr
Oturum açma sağlayıcısı olarak { $provider } kullan
en-US
Use { $provider } as a login provider
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
tr
Hepsini bitirdiniz. Yeni { $provider } haberleri için daha fazla yine gelin. Beklemek istemiyor musunuz? İlginç yazılara ulaşmak için popüler konulardan birini seçebilirsiniz.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
tr
{ $provider } öneriyor
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
tr
{ -brand-product-name } ailesinin bir parçası olan { $provider }’ın seçtiği harika içerikler
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
tr
{ $provider } öneriyor
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
tr
Tavsiyeler <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> tarafından sağlanmaktadır.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
tr
AddSearchProvider kullanımdan kaldırıldı.
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
tr
{ $addonProvider } sağlayıcısı
en-US
{ $addonProvider } Provider

Displaying 22 results for the string Provider in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-accounts
tr
{ $provider } ile giriş yap
en-US
Sign in with { $provider }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-providers
tr
Oturum açma sağlayıcısıyla giriş yap
en-US
Sign in with a login provider
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
tr
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-title
tr
Oturum açma sağlayıcısı olarak { $provider } kullan
en-US
Use { $provider } as a login provider
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
tr
Hepsini bitirdiniz. Yeni { $provider } haberleri için daha fazla yine gelin. Beklemek istemiyor musunuz? İlginç yazılara ulaşmak için popüler konulardan birini seçebilirsiniz.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
tr
{ $provider } öneriyor
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
tr
{ -brand-product-name } ailesinin bir parçası olan { $provider }’ın seçtiği harika içerikler
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
tr
{ $provider } öneriyor
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-2
tr
Güvenli DNS sağlayıcınızda sorun yaşanırsa varsayılan DNS çözümleyiciniz kullanılır
en-US
Use your default DNS resolver if there is a problem with the secure DNS provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-3
tr
Mümkünse yerel bir sağlayıcı kullanılır
en-US
Use a local provider, if possible
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-desc
tr
Güvenli DNS’in ne zaman kullanılacağını siz belirler ve sağlayıcınızı siz seçersiniz.
en-US
You control when to use secure DNS and choose your provider.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-detailed-desc-1
tr
Seçtiğiniz sağlayıcı kullanılır
en-US
Use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
tr
Sağlayıcı: { $name }
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-select-resolver
tr
Sağlayıcıyı seçin:
en-US
Choose provider:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-steering-status
tr
Yerel sağlayıcı kullanılıyor
en-US
Using local provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-1
tr
Sadece seçtiğiniz sağlayıcıyı kullanır
en-US
Only use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
tr
Tavsiyeler <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> tarafından sağlanmaktadır.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
tr
AddSearchProvider kullanımdan kaldırıldı.
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
tr
{ -vendor-short-name } ve ona katkıda bulunanlar, lisans sahipleri ve iş ortakları en eksiksiz ve güncel Hizmetleri sunmak için birlikte çalışmaktadır. Buna rağmen bu bilgilerin kapsamlı ve hatasız olduğunu garanti edemeyiz. Örneğin, Güvenli Gezinti Hizmeti bazı riskli siteleri tanımayabilir ve bazı güvenli siteleri hatalı tanıyabilir. Konuma Duyarlı Hizmet'te hizmet sağlayıcılarımız tarafından döndürülen tüm konumlar yalnızca tahmindir ve ne biz ne de hizmet sağlayıcılarımız bu konumların doğruluğunu garanti etmemekteyiz.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
tr
{ $addonProvider } sağlayıcısı
en-US
{ $addonProvider } Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider
tr
Sağlayıcı
en-US
Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-title
tr
Sağlayıcı
en-US
Provider
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.