Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit dom

Displaying 11 results for the string Provider in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-accounts
ca
Inicieu la sessió amb { $provider }
en-US
Sign in with { $provider }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
ca
L'inici de sessió a { $host } amb un compte de { $provider } està subjecte a la seva <label data-l10n-name="privacy-url">política de privadesa</label> i <label data-l10n-name="tos-url">condicions del servei</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-title
ca
Utilitza { $provider } com a proveïdor d'inici de sessió
en-US
Use { $provider } as a login provider
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
ca
Ja esteu al dia. Torneu més tard per veure més articles populars de { $provider }. No podeu esperar? Trieu un tema popular per descobrir els articles més interessants de tot el web.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
ca
Recomanat per { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-see-forecast.title
ca
Mostra la previsió meteorològica de { $provider }
en-US
See forecast in { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-sponsored
ca
{ $provider } ∙ Patrocinat
en-US
{ $provider } ∙ Sponsored
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
ca
Contingut excepcional seleccionat per { $provider }, part de la família de { -brand-product-name }
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
ca
Recomanat per { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
ca
Assessorament proporcionat per <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
ca
Proveïdor { $addonProvider }
en-US
{ $addonProvider } Provider

Displaying 26 results for the string Provider in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-accounts
ca
Inicieu la sessió amb { $provider }
en-US
Sign in with { $provider }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-providers
ca
Inicieu la sessió amb un proveïdor d'inici de sessió
en-US
Sign in with a login provider
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
ca
L'inici de sessió a { $host } amb un compte de { $provider } està subjecte a la seva <label data-l10n-name="privacy-url">política de privadesa</label> i <label data-l10n-name="tos-url">condicions del servei</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-title
ca
Utilitza { $provider } com a proveïdor d'inici de sessió
en-US
Use { $provider } as a login provider
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
ca
Ja esteu al dia. Torneu més tard per veure més articles populars de { $provider }. No podeu esperar? Trieu un tema popular per descobrir els articles més interessants de tot el web.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
ca
Recomanat per { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-see-forecast.title
ca
Mostra la previsió meteorològica de { $provider }
en-US
See forecast in { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-sponsored
ca
{ $provider } ∙ Patrocinat
en-US
{ $provider } ∙ Sponsored
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
ca
Contingut excepcional seleccionat per { $provider }, part de la família de { -brand-product-name }
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
ca
Recomanat per { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-2
ca
Utilitza el vostre sistema de resolució de DNS per defecte si hi ha algun problema amb el proveïdor de DNS segur
en-US
Use your default DNS resolver if there is a problem with the secure DNS provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-3
ca
Utilitza un proveïdor local, si és possible
en-US
Use a local provider, if possible
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-desc
ca
Controleu quan voleu utilitzar el DNS segur i trieu el vostre proveïdor.
en-US
You control when to use secure DNS and choose your provider.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-detailed-desc-1
ca
Utilitza el proveïdor que trieu
en-US
Use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
ca
Proveïdor: { $name }
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-select-resolver
ca
Trieu el proveïdor:
en-US
Choose provider:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-steering-status
ca
Mitjançant un proveïdor local
en-US
Using local provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-1
ca
Utilitza només el proveïdor que trieu
en-US
Only use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
ca
Assessorament proporcionat per <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
ca
Warning: Source string is missing
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
ca
{ -vendor-short-name } i els seus col·laboradors, llicenciadors i socis treballen per proporcionar els serveis més acurats i actualitzats. No obstant això, no podem garantir que la informació sigui completa i exempta d'errors. Per exemple, alguns llocs perillosos poden eludir la detecció del servei de navegació segura i alguns llocs segurs podrien ser identificats com a perillosos per error. Així mateix, les ubicacions que es proporcionen amb la navegació amb geolocalització són només estimacions dels nostres proveïdors de servei i no podem garantir-ne llur precisió.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
ca
Proveïdor { $addonProvider }
en-US
{ $addonProvider } Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider
ca
Proveïdor
en-US
Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-title
ca
Proveïdor
en-US
Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-reason2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can’t protect your request for this site’s address through our secure DNS provider. Here’s why:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-reason2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can’t protect your request for this site’s address through our secure DNS provider. Here’s why:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.