Transvision

No matching results for the string Provided for the locale tr

Displaying 19 results for the string Provided in en-US:

Entity tr en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
tr
{ -brand-short-name } tarayıcınızın çevrimiçi takip kodlarını engellemek için kullanacağı listeyi seçin. Listeler <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a> tarafından sağlanmaktadır.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
tr
Tavsiyeler <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> tarafından sağlanmaktadır.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
tr
%S adresinde kullanıcı doğrulaması başarısız oldu. Pek çok kez yanlış PIN girildiği için deneme hakkı kalmadı ve cihazınız kilitlendi. Cihazın sıfırlanması gerekiyor.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
tr
ServiceWorker kaydedilemedi: Belirtilen '%1$S' kapsamının yolu, izin verilen maksimum '%2$S' kapsamının altında değil. Kapsamı değiştirin, Service Worker betiğini taşıyın veya kapsama izin vermek için Service-Worker-Allowed HTTP üst bilgisini kullanın.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
tr
'DOMWindow'da 'postMessage' çalıştırılamadı. Sağlanan hedef köken ('%S') alıcının pencere kökeniyle ('%S') eşleşmiyor.
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePartitionedForeign2
tr
Üçüncü taraf bağlamında yüklendiği ve dinmaik durum bölümleme etkin olduğu için “%1$S” sitesine bölümlenmiş çerez veya depolama erişimi sağlandı.
en-US
Partitioned cookie or storage access was provided to “%1$S” because it is loaded in the third-party context and dynamic state partitioning is enabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH
tr
Sunulan sertifika seçilen anahtar değiştirme çözüm yoluyla kullanılamaz.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
tr
OpenH264 Video Çözücü (sağlayan: Cisco Systems, Inc.)
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-name
tr
Widevine İçerik Çözme Modülü (sağlayan: Google Inc.)
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
tr
OpenH264 Video Çözücü (sağlayan: Cisco Systems, Inc.)
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-name
tr
Widevine İçerik Çözme Modülü (sağlayan: Google Inc.)
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
tr
{ -brand-full-name } bu ikili { -brand-short-name } sürümünde kullanımınıza sunulan bazı özellikler için, aşağıdaki açıklanan koşullar kapsamında web tabanlı bilgi hizmetlerinden ("Hizmetler") yararlanır. Hizmetlerden birini veya birkaçını kullanmak istemiyorsanız veya aşağıdaki koşulları kabul etmiyorsanız ilgili özelliği ve Hizmet(ler)i devre dışı bırakabilirsiniz. Özellik veya Hizmetleri devre dışı bırakmanız için izleyebileceğiniz yönergeler <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">burada</a> bulunabilir. Diğer özellikler ve Hizmetler uygulama tercihlerinde devre dışı bırakılabilir.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
tr
{ -vendor-short-name } ve ona katkıda bulunanlar, lisans sahipleri ve iş ortakları en eksiksiz ve güncel Hizmetleri sunmak için birlikte çalışmaktadır. Buna rağmen bu bilgilerin kapsamlı ve hatasız olduğunu garanti edemeyiz. Örneğin, Güvenli Gezinti Hizmeti bazı riskli siteleri tanımayabilir ve bazı güvenli siteleri hatalı tanıyabilir. Konuma Duyarlı Hizmet'te hizmet sağlayıcılarımız tarafından döndürülen tüm konumlar yalnızca tahmindir ve ne biz ne de hizmet sağlayıcılarımız bu konumların doğruluğunu garanti etmemekteyiz.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
tr
<strong>Hizmetler "oldukları gibi" sağlanmaktadır.  { -vendor-short-name }, ona katkıda bulunanlar, lisans sahipleri ve dağıtıcılar; Hizmetlerin ticari değeri olduğu ve ihtiyaçlarınıza uygun olacağı konusunda yazılı veya sözlü herhangi bir garantide bulunmaz.  İhtiyaçlarınızı karşılamak için Hizmetleri tercih ederseniz kalite ve performansa dair tüm risk size aittir. Bazı yasalar garantilerin hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermiyor olabilir. Bu durumda bu koşullar sizin için geçerli olmayacaktır.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
tr
Hata: Pek çok kez yanlış PIN girildiği için deneme hakkı kalmadı ve cihazınız kilitlendi. Cihazın sıfırlanması gerekiyor.
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-not-provided
tr
Sağlanmadı
en-US
Not Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-provided
tr
Sağlandı
en-US
Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
tr
Birden fazla profil oluşturursanız bunları profil adlarıyla ayırabilirsiniz. Burada sunulan adı veya kendi seçtiğiniz bir adı kullanabilirsiniz.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cert-kea-mismatch
tr
Sunulan sertifika seçilen anahtar değiştirme çözüm yoluyla kullanılamaz.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.