Transvision

Displaying 116 results for the string Port in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
uz
Siz keyingi yangilanishlarni ushbu tizimda bajara olmaysiz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Batafsil</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
uz
Parollaringiz oʻqilishi mumkin boʻlgan matn sifatida saqlanadi (masalan, BadP@ssw0rd). Eksport qilingan faylni ochadigan har bir kishi ularni koʻrishi mumkin.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title
uz
Login va parollarni eksport qilish
en-US
Export logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx
uz
saqlangan login parollarni eksport qilish
en-US
export saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
uz
Login va parollar { -brand-short-name }ga import qilindi.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-intro-heading-logged-out2
uz
Saqlangan loginlarni izlayapsizmi? Sinxronizatsiyani yoqing yoki ularni import qiling.
en-US
Looking for your saved logins? Turn on sync or import them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-export-logins
uz
Loginlarni eksport qilish
en-US
Export Logins
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file
uz
Fayldan import qilish
en-US
Import from a File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
uz
Boshqa brauzerdan import qilish
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.label
uz
Xatchoʻplarni import qilish
en-US
Import bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
uz
Xatchoʻplarni boshqa brauzerdan { -brand-short-name }ga import qilish
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
uz
{ $reportCount -> [one] Jo‘natilmagan nosozlik xabari bor *[other] Sizda { $reportCount } ta jo‘natilmagan nosozlik xabari bor }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
uz
Boshqa brauzerdan import qilish
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-done-description
uz
Quyidagilar muvaffaqiyatli import qilindi:
en-US
The following items were successfully imported:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-done-page-title
uz
Butunlay import qilish
en-US
Import Complete
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
uz
{ PLATFORM() -> [windows] Moslamalar, xatchoʻplar, tarix, parollar va boshqa ma`lumotlarni ushbu brauzerdan import qilish: *[other] Parametrlar, xatchoʻplar, tarix, parollar va boshqa ma`lumotlarni ushbu brauzerdan import qilish: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-bookmarks
uz
Xatchoʻplarni ushbu brauzerdan import qilish:
en-US
Import Bookmarks from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-nothing.label
uz
Hech narsa import qilinmasin
en-US
Don’t import anything
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-items-description
uz
Import qilinadiganlarni tanlash:
en-US
Select which items to import:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-items-page-title
uz
Import qilinadiganlar
en-US
Items to Import
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-description
uz
Quyidagilar hozirda import qilinadi...
en-US
The following items are currently being imported
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-page-title
uz
Import qilinmoqda...
en-US
Importing
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-description
uz
Quyidagi profillar ushbu dasturdan import qilish uchun mavjud:
en-US
The following profiles are available to import from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-source-page-title
uz
Moslamalar va ma`lumotlarni import qilish
en-US
Import Settings and Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
migration-wizard.title
uz
Ustani import qilish
en-US
Import Wizard
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-export-bookmarks-to-html.label
uz
Xatchoʻplarni HTMLga eksport qilish...
en-US
Export Bookmarks to HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-bookmarks-from-html.label
uz
Xatchoʻplarni HTMLdan import qilish
en-US
Import Bookmarks from HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-other-browser.label
uz
Ma`lumotlarni boshqa jilddan import qilish
en-US
Import Data from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.label
uz
Import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and Backup
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.tooltiptext
uz
Xatcho‘plarni import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.label
uz
Import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and Backup
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.tooltiptext
uz
Xatcho‘plarni import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
uz
Xatchoʻplar faylini eksport qilish
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
uz
Xatchoʻplar faylini import qilish
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileImport
uz
Boshqa brauzerdan import qilish uchun menyu buyruqlarini faolsizlantiradi.
en-US
Disable the menu command to Import data from another browser.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-http-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-ssl-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-icon-briefcase.label
uz
Portfel
en-US
Briefcase
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deniedPortAccess
uz
Manzil boshqa maqsadlarda ishlatiladigan tarmoq portidan foydalanadi, shu sababli Firefox sizni himoyalash maqsadida soʻrovni bekor qildi.
en-US
This address uses a network port which is normally used for purposes other than Web browsing. Firefox has canceled the request for your protection.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi kamida ${MinSupportedCPU} bilan ishlay oladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi ${MinSupportedVer} yoki kamida ${MinSupportedCPU} bilan ishlay oladigan yangiro‘gini talab qiladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi ${MinSupportedVer} yoki yangiroq versiyasini talab qiladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi kamida ${MinSupportedCPU} bilan ishlay oladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi ${MinSupportedVer} yoki kamida ${MinSupportedCPU} bilan ishlay oladigan yangiro‘gini talab qiladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
uz
Kechirasiz, $BrandShortName o‘rnatilmaydi. $BrandShortName dasturinig ushbu versiyasi ${MinSupportedVer} yoki yangiroq versiyasini talab qiladi. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun OK tugmasini bosing.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.io.import.window
uz
Olingan rasmni import qilish
en-US
Import Snapshot
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.hsts
uz
HTTP mustahkam transport xavfsizligi:
en-US
HTTP Strict Transport Security:
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-import-button.tooltiptext
uz
Mavjud uslublar jadvalini import qilish va hujjatga qo‘shish
en-US
Import and append an existing style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
importStyleSheet.title
uz
Uslub jadvalini import qilish
en-US
Import style sheet
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deniedPortAccess
uz
Port raqamiga ruxsat xavfsizlik sabablariga koʻra oʻchirilgan.
en-US
Access to the port number given has been disabled for security reasons.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportXULIntoContentWarning
uz
XUL ulamlarni hujjat tarkibiga import qilish eskirgan. Ushbu xususiyat tezda o‘chirilishi mumkin.
en-US
Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParsePort
uz
Portni %1$Sda ajratib bo‘lmadi
en-US
Couldn’t parse port in %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
uz
Sinov muhiti yo‘naltirgichi “report-only” “%1$S” parametri bilan yetkazib berilganda rad qilinmoqda
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
12
uz
XSLT uslub bevosita va bilvosita import qiladi yoki o‘zini qo‘shadi:
en-US
An XSLT stylesheet directly or indirectly imports or includes itself:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED
uz
CRL’ni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to import a CRL.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPORTING_CERTIFICATES
uz
Sertifikatlarni eksport qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to export certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_IMPORTING_CERTIFICATES
uz
Sertifikatlarni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to import certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION
uz
Import qilinmadi. Ma’lumotlar bazasida xuddi shu nomdagi taxallus allaqachon mavjud.
en-US
Unable to import. Same nickname already exists in database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_CORRUPT_PFX_STRUCTURE
uz
Import qilinmadi. Fayl strukturasi buzilgan.
en-US
Unable to import. File structure is corrupt.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_DECODING_PFX
uz
Import qilinmadi. Koddan chiqarishda xato. Fayl to‘g‘ri emas.
en-US
Unable to import. Decoding error. File not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_DUPLICATE_DATA
uz
Import qilinmadi, allaqachon ma’lumotlar bazasida.
en-US
Not imported, already in database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_IMPORTING_CERT_CHAIN
uz
Import qilinmadi. Sertifikat zanjirini import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Unable to import. Error attempting to import certificate chain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC
uz
Import qilinmadi. MAC manzili noto‘g‘ri . Parol xatii yoki fayl buzilgan.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_KEY_DATABASE_NOT_INITIALIZED
uz
Eksport qilinmadi. Kalit ma’lumotlar bazasi buzilgan yoki o‘chirilgan.
en-US
Unable to export. Key database corrupt or deleted.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT
uz
Import qilinmadi. Maxfiy parol noto‘g‘ri.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_EXPORT_KEY
uz
Eksport qilinmadi. Shaxsiy kalitni joylashtirib bo‘lmadi va eksport qilinmadi.
en-US
Unable to export. Private Key could not be located and exported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_IMPORT_KEY
uz
Import qilinmadi. Maxfiy kalitni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Unable to import. Error attempting to import private key.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME
uz
Eksport qilinmadi. Eksport fayli yoki kalitini taxallus orqali joylashtirib bo‘lmadi.
en-US
Unable to export. Unable to locate certificate or key by nickname.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_READ
uz
Import qilinmadi. Import faylini o‘qib bo‘lmadi.
en-US
Unable to import. Unable to read the import file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_WRITE
uz
Eksport qilinmadi. Eksport fayliga yozib bo‘lmadi.
en-US
Unable to export. Unable to write the export file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_MAC_ALGORITHM
uz
Import qilinmadi. MAC algoritmi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. MAC algorithm not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_PBE_ALGORITHM
uz
Import qilinmadi. Kodlash algoritmi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. Encryption algorithm not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE
uz
Import qilinmadi. Faqat parol mosligi va maxfiylik rejimlari mos keladi.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
uz
Import qilinmadi. Fayl versiyasi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL
uz
Siz bir xil odamga tegishli/bir xil serial raqamli mavjud sertifikatni mavjud sertifikat sifatida import qilishga urinyapsiz, ammo u bir xil sertifikat emas.
en-US
You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an existing cert, but that is not the same cert.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT
uz
Manba eksport tartibi bilan rozilikda inkor yo‘qligi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
NotACACert
uz
Bu tasdiqdan o‘tgan sertifikat emas. shuning uchun uni tasdiqdan o‘tgan sertifikatlar ro‘yxatiga import qilib bo‘lmaydi.
en-US
This is not a certificate authority certificate, so it can’t be imported into the certificate authority list.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
P12DefaultNickname
uz
Import qilingan sertifikat
en-US
Imported Certificate
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_UnknownIssuer3
uz
Qo‘shimcha asosiy sertifikat import qilinishi kerak bo‘ladi.
en-US
An additional root certificate may need to be imported.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-export.label
uz
Eksport qilish
en-US
Export
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-restore.label
uz
Import qilish
en-US
Import
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
choose-p12-restore-file-dialog
uz
Import qilish uchun sertifikat fayli
en-US
Certificate File to Import
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-ca-certs-prompt
uz
CA sertifikat(lari)i bo‘lgan faylni import qilish uchun tanlang
en-US
Select File containing CA certificate(s) to import
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-email-cert-prompt
uz
Biror kishining e-pochtasi sertifikati bo‘lgan faylni import qilish uchun tanlang
en-US
Select File containing somebody’s Email certificate to import
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398867
uz
Port ruxsat bermadi
en-US
Port not allowed
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
uz
Ushbu dastur nosozlik ma’lumotlarini ko‘rsatish uchun moslanmagan. <code>breakpad.reportURL</code> parametri o‘rnatilishi kerak.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-port
uz
Port:
en-US
Port
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
uz
Bu sahifa muammolarni hal qilishingizda foydasi tegishi mumkin bo‘lgan texnik ma’lumotlarga ega. Agar siz { -brand-short-name } haqida umumiy savollarga javob izlayotgan bo‘lsangiz, bizning <a data-l10n-name="support-link">yordam saytimiz</a>nitekshirib ko‘ring.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
uz
{ $reports -> [one] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) *[other] Barcha nosozlik xabarlari (berilgan vaqt oralig‘idagi { $reports } ta nosozlik bilan birga) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • languageNames.ftl
language-name-pt
uz
Portugalcha
en-US
Portuguese
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-pt
uz
Portugaliya
en-US
Portugal
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-details-hsts-label
uz
HTTP mustahkam transport xavfsizligi: { $hasHSTS }
en-US
HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
uz
Qo‘shimcha ma’lumot: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-import-failed
uz
CRL’ni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to import a CRL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-exporting-certificates
uz
Sertifikatlarni eksport qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to export certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-importing-certificates
uz
Sertifikatlarni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Error attempting to import certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-cert-collision
uz
Import qilinmadi. Ma’lumotlar bazasida xuddi shu nomdagi taxallus allaqachon mavjud.
en-US
Unable to import. Same nickname already exists in database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-corrupt-pfx-structure
uz
Import qilinmadi. Fayl strukturasi buzilgan.
en-US
Unable to import. File structure is corrupt.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-decoding-pfx
uz
Import qilinmadi. Koddan chiqarishda xato. Fayl to‘g‘ri emas.
en-US
Unable to import. Decoding error. File not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-duplicate-data
uz
Import qilinmadi, allaqachon ma’lumotlar bazasida.
en-US
Not imported, already in database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-importing-cert-chain
uz
Import qilinmadi. Sertifikat zanjirini import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Unable to import. Error attempting to import certificate chain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-invalid-mac
uz
Import qilinmadi. MAC manzili noto‘g‘ri . Parol xatii yoki fayl buzilgan.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-key-database-not-initialized
uz
Eksport qilinmadi. Kalit ma’lumotlar bazasi buzilgan yoki o‘chirilgan.
en-US
Unable to export. Key database corrupt or deleted.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-privacy-password-incorrect
uz
Import qilinmadi. Maxfiy parol noto‘g‘ri.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-export-key
uz
Eksport qilinmadi. Shaxsiy kalitni joylashtirib bo‘lmadi va eksport qilinmadi.
en-US
Unable to export. Private Key could not be located and exported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-import-key
uz
Import qilinmadi. Maxfiy kalitni import qilishga urinishda xatolik yuz berdi.
en-US
Unable to import. Error attempting to import private key.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-locate-object-by-name
uz
Eksport qilinmadi. Eksport fayli yoki kalitini taxallus orqali joylashtirib bo‘lmadi.
en-US
Unable to export. Unable to locate certificate or key by nickname.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-read
uz
Import qilinmadi. Import faylini o‘qib bo‘lmadi.
en-US
Unable to import. Unable to read the import file.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unable-to-write
uz
Eksport qilinmadi. Eksport fayliga yozib bo‘lmadi.
en-US
Unable to export. Unable to write the export file.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-mac-algorithm
uz
Import qilinmadi. MAC algoritmi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. MAC algorithm not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-pbe-algorithm
uz
Import qilinmadi. Kodlash algoritmi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. Encryption algorithm not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-transport-mode
uz
Import qilinmadi. Faqat parol mosligi va maxfiylik rejimlari mos keladi.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
uz
Import qilinmadi. Fayl versiyasi mos kelmaydi.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-reused-issuer-and-serial
uz
Siz bir xil odamga tegishli/bir xil serial raqamli mavjud sertifikatni mavjud sertifikat sifatida import qilishga urinyapsiz, ammo u bir xil sertifikat emas.
en-US
You are attempting to import a cert with the same issuer/serial as an existing cert, but that is not the same cert.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-export-restriction-alert
uz
Manba eksport tartibi bilan rozilikda inkor yo‘qligi haqida ma’lumot bermoqda.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.

Displaying 200 results for the string Port in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
uz
Siz keyingi yangilanishlarni ushbu tizimda bajara olmaysiz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Batafsil</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-alert-import-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View detailed Import Summary
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-alert-import-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Complete
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Export
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Continue with export
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
uz
Parollaringiz oʻqilishi mumkin boʻlgan matn sifatida saqlanadi (masalan, BadP@ssw0rd). Eksport qilingan faylni ochadigan har bir kishi ularni koʻrishi mumkin.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
When you export, your passwords are saved to a file with readable text. When you’re done using the file, we recommend deleting it so others who use this device can’t see your passwords.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title
uz
Login va parollarni eksport qilish
en-US
Export logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
A note about exporting passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-export-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Export
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Export Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx
uz
saqlangan login parollarni eksport qilish
en-US
export saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-macosx
uz
Warning: Source string is missing
en-US
export saved passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported
uz
Warning: Source string is missing
en-US
No logins have been imported
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Error
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-try-import-again
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Try Import Again
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Complete
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-import-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
uz
Login va parollar { -brand-short-name }ga import qilindi.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-page-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Summary Report
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Summary
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
uz
Warning: Source string is missing
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-intro-heading-logged-out2
uz
Saqlangan loginlarni izlayapsizmi? Sinxronizatsiyani yoqing yoki ularni import qiling.
en-US
Looking for your saved logins? Turn on sync or import them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-export-logins
uz
Loginlarni eksport qilish
en-US
Export Logins
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-export-logins2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Export Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file
uz
Fayldan import qilish
en-US
Import from a File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
uz
Boshqa brauzerdan import qilish
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
uz
Koʻproq yordam olish uchun <a data-l10n-name="passwords-help-link">parol boʻyicha yordam</a> sahifasiga kiring.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
uz
Nosozlik maʼlumoti joʻnatilgan. { -brand-short-name }ni yaxshilashimizda yordam berganingiz uchun minnatdormiz!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
uz
Fon oynalari boʻyicha xabar berish
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
uz
Nosozlik ma’lumoti bizga muammoni aniqlash va { -brand-short-name } dasturini takomillashtirishda yordam beradi.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
uz
Shu varaq haqida xabar berish
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-send-report-2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Send an automated crash report so we can fix issues like this
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
uz
Varaqdagi nosozlik haqida xabar berish
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
uz
Qalbaki sayt haqida xabar berish
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.label
uz
Xatchoʻplarni import qilish
en-US
Import bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
uz
Xatchoʻplarni boshqa brauzerdan { -brand-short-name }ga import qilish
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
innovator-colorway-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
You see opportunities everywhere and make an impact on the lives of everyone around you.
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
playmaker-colorway-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
You create opportunities to win and help everyone around you elevate their game.
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-breakage-report-sent
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report sent. Thank you!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-submit.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Submit report
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
uz
{ $reportCount -> [one] Jo‘natilmagan nosozlik xabari bor *[other] Sizda { $reportCount } ta jo‘natilmagan nosozlik xabari bor }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.tooltiptext
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Make { -brand-short-name } your go-to browser. Import browsing history, bookmarks, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import history from another browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
uz
Boshqa brauzerdan import qilish
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
uz
Qalbaki sayt haqida xabar berish
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-done-description
uz
Quyidagilar muvaffaqiyatli import qilindi:
en-US
The following items were successfully imported:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-done-page-title
uz
Butunlay import qilish
en-US
Import Complete
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
uz
{ PLATFORM() -> [windows] Moslamalar, xatchoʻplar, tarix, parollar va boshqa ma`lumotlarni ushbu brauzerdan import qilish: *[other] Parametrlar, xatchoʻplar, tarix, parollar va boshqa ma`lumotlarni ushbu brauzerdan import qilish: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-bookmarks
uz
Xatchoʻplarni ushbu brauzerdan import qilish:
en-US
Import Bookmarks from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-nothing.label
uz
Hech narsa import qilinmasin
en-US
Don’t import anything
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-items-description
uz
Import qilinadiganlarni tanlash:
en-US
Select which items to import:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-items-page-title
uz
Import qilinadiganlar
en-US
Items to Import
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-description
uz
Quyidagilar hozirda import qilinadi...
en-US
The following items are currently being imported
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-migrating-page-title
uz
Import qilinmoqda...
en-US
Importing
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-description
uz
Quyidagi profillar ushbu dasturdan import qilish uchun mavjud:
en-US
The following profiles are available to import from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-source-page-title
uz
Moslamalar va ma`lumotlarni import qilish
en-US
Import Settings and Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
migration-wizard.title
uz
Ustani import qilish
en-US
Import Wizard
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-all-available-data-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import all available data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-picker-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-progress-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Importing Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-success-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Bookmarks Imported Successfully
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-choose-to-import-from-file-button-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import From File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-import-button-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-selected-data-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
No data selected for import
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-success-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords Imported Successfully
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords from Safari
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Select the <img data-l10n-name="safari-icon-3dots"/> button and choose “Export All Passwords”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-steps-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To import Safari passwords:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-selected-data-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import selected data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
uz
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-done-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Data Imported Successfully
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-done-with-warnings-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Data Import Complete
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Importing Data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-icon-in-progress.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Importing
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-safari-permissions-sub-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To import Safari bookmarks and browsing history:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-list
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Select the data you’d like to import.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
uz
Bu saytdagi videolar { -brand-short-name }ning bu versiyasida koʻrsatilmasligi mumkin. Bu videolarni tomosha qilish uchun { -brand-short-name }ni hoziroq yangilang.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
uz
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-public-wifi-vpn-body
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To hide your location and browsing activity, consider a Virtual Private Network. It will help keep you protected when browsing in public places like airports and coffee shops.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-import-primary-button-label-attribution
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import from { $previous }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-innovator
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<b>You are an Innovator.</b> You see opportunities everywhere and make an impact on the lives of everyone around you.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-playmaker
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<b>You are a Playmaker.</b> You create opportunities to win and help everyone around you elevate their game.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-import-checkbox-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-subtitle
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet more open, accessible, and better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-subtitle
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet safer and more accessible for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-primary-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-subtitle
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Whether you’re settling in or just stopping by, remember you can import your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-export-bookmarks-to-html.label
uz
Xatchoʻplarni HTMLga eksport qilish...
en-US
Export Bookmarks to HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-bookmarks-from-html.label
uz
Xatchoʻplarni HTMLdan import qilish
en-US
Import Bookmarks from HTML
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-import-other-browser.label
uz
Ma`lumotlarni boshqa jilddan import qilish
en-US
Import Data from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.label
uz
Import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and Backup
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.tooltiptext
uz
Xatcho‘plarni import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.label
uz
Import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and Backup
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.tooltiptext
uz
Xatcho‘plarni import qilish va zahira nusxasini yaratish
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
uz
Xatchoʻplar faylini eksport qilish
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
uz
Xatchoʻplar faylini import qilish
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
uz
Mos kelmaydigan fayl turi.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutSupport
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Block access to the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-CaptivePortal
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enable or disable captive portal support.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileImport
uz
Boshqa brauzerdan import qilish uchun menyu buyruqlarini faolsizlantiradi.
en-US
Disable the menu command to Import data from another browser.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
uz
Qidiruv tizimi sozlamalarini sozlaydi. Bu siyosat faqat "Uzaytirilgan ko‘mak relizi" (ESR) versiyasida mavjud.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SupportMenu
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Add a custom support menu item to the help menu.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-http-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-ssl-port
uz
Port
en-US
Port
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-proportional-header
uz
Proporsional
en-US
Proportional
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-subtitle
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Check out other { -vendor-short-name } products that work to support a healthy internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
uz
Ma’lumotlar hisoboti moslama uchun o‘chirib qo‘yilgan
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-handling-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } automatically tries to reject cookie requests on cookie banners on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
help-button-label
uz
{ -brand-short-name } yordami
en-US
{ -brand-short-name } Support
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-button.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import bookmarks, passwords, history, and autofill data into { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-header
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Import Browser Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
uz
Yordam kerakmi? <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name }Yordam</a> sahifasiga kiring
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-view-report-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
View report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
uz
Ayrim kuzatuvchilarni bloklasangiz, baʼzi saytlarda muammo paydo boʻlishi mumkin. Bu muammo haqida xabar berish bilan siz { -brand-short-name }ni yaxshilashda yordam bergan hisoblanasiz. Bu hisobot bilan birga URL manzili va brauzeringiz sozlamalari haqidagi maʼlumotlar ham Mozillaga yuboriladi <label data-l10n-name="learn-more">Batafsil</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report.label
uz
Hisobot yuborish
en-US
Send Report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view.title
uz
Buzilgan sayt haqida xabar berish
en-US
Report a Broken Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-handling-undetected
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Site currently not supported
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-on-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } tries to automatically reject all cookie requests on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
uz
Hisobotni yuborishda xatolik yuz berdi. Keyinroq qayta urining.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-send-report
uz
Hisobot yuborish
en-US
Send a report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sitefixedsendreport-label
uz
Sayt tuzatildimi? Hisobot yuboring
en-US
Site fixed? Send report
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-mainview-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-learn-more
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-learn-more
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more about deceptive sites and phishing at <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
uz
Warning: Source string is missing
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-learn-more
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more about harmful and unwanted software at <a data-l10n-name='learn_more_link'>Unwanted Software Policy</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.heading
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Thanks for reporting!
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-button2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report product is in stock
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
If you see this product is back in stock, report it and we’ll work on checking the reviews.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-report-extension.label
uz
Kengayma ustidan shikoyat qilish
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
select-translations-panel-unsupported-language-message-known.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry, we don’t support { $language } yet.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
select-translations-panel-unsupported-language-message-unknown.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry, we don’t support this language yet.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-unsupported-hint-known
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry, we don’t support { $language } yet.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-unsupported-hint-unknown
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Sorry, we don’t support this language yet.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-report-extension.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.submitButton.label
uz
Nosozlik haqida ma’lumot jo‘natish
en-US
Submit a crash report
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.button
uz
Saytdagi muammo haqida xabar berish
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedAttackSite
uz
Hujumkor sayt haqida xabar berildi!
en-US
Reported Attack Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedHarmfulSite
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Reported Harmful Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedUnwantedSite
uz
Shubhali dasturiy ta’minot sayti haqida ma’lumot berildi!
en-US
Reported Unwanted Software Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
uz
Ayni paytda ushbu xato haqida xabar berishning iloji yoʻq.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.