Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 306 for the string Poista in fi:

Entity fi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-policy-disabled
fi
Organisaatiosi on poistanut päivitykset käytöstä
en-US
Updates disabled by your organization
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message2
fi
Kun viet salasanat, ne tallennetaan tiedostoon, joka on luettavissa olevaa tekstiä. Kun olet lopettanut tiedoston käytön, suosittelemme sen poistamista, jotta muut tämän laitteen käyttäjät eivät näe salasanojasi.
en-US
When you export, your passwords are saved to a file with readable text. When you’re done using the file, we recommend deleting it so others who use this device can’t see your passwords.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
fi
{ $count -> [1] Kyllä, poista tämä kirjautumistieto *[other] Kyllä, poista nämä kirjautumistiedot }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
fi
{ $count -> [1] Kyllä, poista salasana *[other] Yes, remove passwords }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
fi
{ $count -> [1] Poista *[other] Poista kaikki }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
fi
{ $count -> [1] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallentamasi kirjautumistiedon ja kaikki hälytykset, jotka näkyvät täällä. Et voi kumota tätä toimintoa. *[other] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallentamasi kirjautumistiedot ja kaikki hälytykset, jotka näkyvät täällä. Et voi kumota tätä toimintoa. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
fi
{ $count -> [1] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetun salasanan ja kaikki tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. [one] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetut salasanat ja kaikki tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. *[other] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetut salasanat ja kaikki tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
fi
{ $count -> [1] Tämä poistaa kirjautumistiedon, jonka olet tallentanut { -brand-short-name }iin, kaikilta laitteilta, jotka on synkronoitu { -fxaccount-brand-name(case: "allative") }. Tämä poistaa myös tässä näkyvät vuotohälytykset. Tätä toimintoa ei voi kumota. *[other] Tämä poistaa kaikki kirjautumistiedot, jotka olet tallentanut { -brand-short-name }iin, kaikilta laitteilta, jotka on synkronoitu { -fxaccount-brand-name(case: "allative") }. Tämä poistaa myös tässä näkyvät vuotohälytykset. Tätä toimintoa ei voi kumota. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
fi
{ $count -> [1] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetun salasanan kaikilta synkronoiduilta laitteiltasi. Tämä poistaa myös kaikki täällä näkyvät tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. [one] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetut salasanat kaikilta synkronoiduilta laitteiltasi. Tämä poistaa myös kaikki täällä näkyvät tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. *[other] Tämä poistaa { -brand-short-name }iin tallennetut salasanat kaikilta synkronoiduilta laitteiltasi. Tämä poistaa myös kaikki täällä näkyvät tietovuotoilmoitukset. Tätä toimintoa ei voi kumota. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-remove-button
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-remove-all-logins
fi
Poista kaikki kirjautumistiedot
en-US
Remove All Logins
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-remove-all-logins2
fi
Poista kaikki salasanat
en-US
Remove All Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-remove
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-remove
fi
Tämän sivun poistamisessa tapahtui virhe.
en-US
There was an error while trying to remove this page.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-remove-page
fi
Poista sivu
en-US
Remove Page
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
fi
{ -brand-short-name } poistaa evästeet, historian ja sivustotietosi, kun suljet kaikki yksityiset ikkunat.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
fi
Eikö istunnon palauttaminen onnistu vieläkään? Joskus yksittäinen välilehti voi aiheuttaa ongelman. Katsele aiempia välilehtiä, poista valinta tarpeettomista välilehdistä ja palauta sitten.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-button
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-tab-hide-controlled.secondarybuttonlabel
fi
Poista laajennus käytöstä
en-US
Disable Extension
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-clear-history.label
fi
Poista viimeaikaisia historiatietoja
en-US
Clear recent history
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-exit-troubleshoot-mode.label
fi
Poista vianmääritystila käytöstä
en-US
Turn Troubleshoot Mode off
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
fi
Oletusselainagentti-tehtävä tarkistaa, milloin oletus vaihtuu { -brand-short-name }-selaimesta toiseen selaimeen. Jos muutos on epäilyttävä, se kehottaa käyttäjää vaihtamaan takaisin { -brand-short-name }-selaimeen korkeintaan kaksi kertaa. { -brand-short-name } asentaa tehtävän automattisesti, ja päivitysten yhteydessä se asennetaan uudestaan. Tehtävän voi poistaa käytöstä muuttamalla ”default-browser-agent.enabled”-asetusta about:config-sivulla tai { -brand-short-name }-selaimen yrityskäytäntöasetusta ”DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
fi
{ $count -> [one] Poista kirjanmerkki *[other] Poista { $count } kirjanmerkkiä }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
fi
{ $isVisible -> [true] Poista Kirjanmerkit-valikko työkalupalkista *[other] Lisää Kirjanmerkit-valikko työkalupalkkiin }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-clear-site-data.label
fi
Poista evästeet ja sivustotiedot
en-US
Clear cookies and site data
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-disable-mixed-content-blocking.label
fi
Poista suojaus käytöstä
en-US
Disable protection for now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off2
fi
Jos sivu näyttää rikkinäiseltä, saatat haluta poistaa Vain HTTPS -tilan käytöstä ja näin ladata sivun uudestaan käyttäen suojaamatonta HTTP:tä.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS-Only Mode for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off3
fi
Jos sivu näyttää rikkinäiseltä, saatat haluta poistaa HTTPS-päivitykset käytöstä tältä sivustolta ladataksesi yhteyden uudelleen käyttämään suojaamatonta HTTP-yhteyttä.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS upgrades for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-remove-cert-exception.label
fi
Poista poikkeus
en-US
Remove Exception
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
page-action-remove-extension2.label
fi
Poista laajennus
en-US
Remove Extension
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-confirm-button.label
fi
Poista istunnon tiedot
en-US
Delete session data
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
fi
Sulje kaikki yksityiset välilehdet ja poista historia, evästeet ja kaikki muut sivustotiedot.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-disable-for-session.label
fi
Poista jakamisen suojaus tästä istunnosta
en-US
Disable sharing protection for this session
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-menu-remove-from-history.label
fi
Poista historiasta
en-US
Remove from history
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-pin-tab-description
fi
Napsauta välilehteä oikealla painikkeella poistaaksesi kiinnityksen.
en-US
Right-click the tab to unpin it.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.tooltiptext
fi
Poistaa listalta valmistuneet, peruutetut ja epäonnistuneet lataukset
en-US
Clears completed, canceled and failed downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open-panel.aria-label
fi
Avaa tai poista tiedosto
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open.tooltiptext
fi
Avaa tai poista tiedosto
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
fi
Poista tiedosto tai salli lataus
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
fi
Poista tiedosto tai salli lataus
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-delete-file.label
fi
Poista
en-US
Delete
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file-panel.aria-label
fi
Poista tiedosto
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file.tooltiptext
fi
Poista tiedosto
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-from-history.label
fi
Poista historiasta
en-US
Remove From History
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-context-delete
fi
Poista historiasta
en-US
Delete from History
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
fi
{ -brand-short-name } ei voi synkronoida välilehtiä laitteiden välillä, koska laitteesi järjestelmänvalvoja on poistanut synkronoinnin käytöstä.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-header
fi
Organisaatiosi on poistanut synkronoinnin käytöstä
en-US
Your organization has disabled sync
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
fi
{ -brand-short-name } ei voi synkronoida välilehtiä laitteiden välillä, koska organisaatiosi on poistanut synkronoinnin käytöstä.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-delete
fi
Poista
en-US
Delete
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-exit-troubleshoot-mode.label
fi
Poista vianmääritystila käytöstä
en-US
Turn Troubleshoot Mode Off
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-clear-recent-history.label
fi
Poista historiatietoja
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-secondary-button
fi
Poista käytöstä
en-US
Disable
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p1
fi
Haluatko varmasti poistaa tämän sivun kaikkialta historiastasi?
en-US
Are you sure you want to delete every instance of this page from your history?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-dismiss-button-tooltip.aria-label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-dismiss-button-tooltip.title
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-delete-history
fi
Poista historiasta
en-US
Delete from History
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-delete-pocket
fi
Poista { -pocket-brand-name }-palvelusta
en-US
Delete from { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-remove-bookmark
fi
Poista kirjanmerkki
en-US
Remove Bookmark
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-remove-download
fi
Poista historiasta
en-US
Remove from History
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-unpin
fi
Poista kiinnitys
en-US
Unpin
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-menu-remove-section
fi
Poista osio
en-US
Remove Section
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-delete-history-button
fi
Poista historiasta
en-US
Delete from History
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-reduce-motion-button-label
fi
Poista animaatiot käytöstä
en-US
Turn off animations
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-unpin-from-overflowmenu.label
fi
Poista ylivuotovalikosta
en-US
Unpin from Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-cookies
fi
Poistaa kertyneet <strong>evästeet</strong>
en-US
Delete Recent <strong>Cookies</strong>
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-history
fi
Poistaa kertyneen <strong>sivuhistorian</strong>
en-US
Delete Recent <strong>History</strong>
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
fi
{ $count -> [1] Poista kirjanmerkki *[other] Poista kirjanmerkit }
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
fi
{ $count -> [1] Poista kansio *[other] Poista kansiot }
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
fi
{ $count -> [1] Poista sivu *[other] Poista sivut }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
fi
Tämä toiminto poistaa kaikki sivustoon { $hostOrBaseDomain } liittyvät tiedot mukaan lukien historian, salasanat, evästeet, välimuistin ja sisältöasetukset. Sivustoon liittyviä kirjanmerkkejä ja salasanoja ei poisteta. Haluatko varmasti jatkaa?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-untag-bookmark.label
fi
Poista avainsana
en-US
Remove Tag
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
fi
Käytä tai poista käytöstä sovelluksen automaattiset päivitykset.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä taustalla suoritettavien päivitysten toiminnallisuus.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-CaptivePortal
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä vahtiportaalien tuki.
en-US
Enable or disable captive portal support.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ContentAnalysis
fi
Yhdistä tai poista yhteys tietojen menetyksen estämisen agenttiin.
en-US
Enable or disable connection to data-loss-prevention agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
fi
Poista käytöstä tilipohjaiset palvelut, mukaan lukien synkronointi.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableBuiltinPDFViewer
fi
Poista käytöstä PDF.js, { -brand-short-name }in sisäänrakennettu PDF-katselin.
en-US
Disable PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableEncryptedClientHello
fi
Poista käytöstä TLS-ominaisuus Encrypted Client Hello (ECH).
en-US
Disable use of the TLS feature Encrypted Client Hello (ECH).
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
fi
Poista käytöstä { -fxaccount-brand-name }-pohjaiset palvelut, mukaan lukien Sync.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts1
fi
Poista käytöstä tilipohjaiset palvelut, mukaan lukien synkronointi.
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
fi
Poista Firefox Screenshots -ominaisuus käytöstä.
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePocket2
fi
Poista käytöstä ominaisuus, jolla verkkosivuja voi tallentaa { -pocket-brand-name }-palveluun.
en-US
Disable the feature to save webpages to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePrivateBrowsing
fi
Poista yksityinen selaus käytöstä.
en-US
Disable Private Browsing.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileImport
fi
Poista käytöstä valikon komento, jolla tiedot voi tuoda toisesta selaimesta.
en-US
Disable the menu command to Import data from another browser.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
fi
Poista käytöstä about:support-sivulla oleva Palauta { -brand-short-name } -painike.
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
fi
Poista käytöstä ominaisuus, jolla selaimen voi käynnistää vikasietotilassa. Huomaa: Vaihto-näppäimen käyttö vikasietotilaan käynnistymiseen voidaan poistaa käytöstä Windowsissa vain käyttäen ryhmäkäytäntöä.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSetAsDesktopBackground
fi
Poista käytöstä kuville tarkoitettu valikon komento Aseta työpöydän taustakuvaksi.
en-US
Disable the menu command Set as Desktop Background for images.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableTelemetry
fi
Poista kaukomittaus käytöstä.
en-US
Turn off Telemetry.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisabledCiphers
fi
Poista salausalgoritmeja käytöstä.
en-US
Disable ciphers.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DontCheckDefaultBrowser
fi
Poista käytöstä oletusselaimen tarkistus käynnistettäessä.
en-US
Disable check for default browser on startup.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EnableTrackingProtection
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä sisällön esto, ja valinnaisesti lukitse asetus.
en-US
Enable or disable Content Blocking and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EncryptedMediaExtensions
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä suojatun median laajennukset (Encrypted Media Extensions), ja valinnaisesti lukitse asetus.
en-US
Enable or disable Encrypted Media Extensions and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
fi
Poista käytöstä tiedostopäätteeseen perustuvat varoitukset tietyistä tiedostotyypeistä verkkotunnuksissa.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä laajennusten automaattipäivitykset.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
fi
Asenna, poista tai lukitse laajennuksia. Asennusasetus ottaa parametreiksi URL-osoitteita tai polkuja. Poisto- ja lukitsemisasetukset ottavat parametreiksi laajennusten ID:itä.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-HardwareAcceleration
fi
Jos epätosi, poista laitteistokiihdytys käytöstä.
en-US
If false, turn off hardware acceleration.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacyProfiles
fi
Poista käytöstä ominaisuus, joka pakottaa erillisen profiilin kullekin asennukselle
en-US
Disable the feature enforcing a separate profile for each installation.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NetworkPrediction
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä verkkoennakointi (DNS-esihaku).
en-US
Enable or disable network prediction (DNS prefetching).
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NewTabPage
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä Uusi välilehti -sivu
en-US
Enable or disable the New Tab page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
fi
Poista käytöstä { -brand-short-name }in mukana tulevien oletuskirjanmerkkien luonti ja älykkäiden kirjanmerkkien (Useimmin avatut, Viimeiset avainsanat) luonti. Huomaa: tällä käytännöllä on vaikutusta vain, kun profiili käynnistetään ensimmäisen kerran.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverrideFirstRunPage
fi
Korvaa ensimmäisen käynnistyskerran sivu. Aseta tämä käytäntö tyhjäksi, jos haluat poistaa ensimmäisen käyttökerran sivun käytöstä.
en-US
Override the first run page. Set this policy to blank if you want to disable the first run page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
fi
Korvaa päivityksen jälkeinen ”Mitä uutta” -sivu. Aseta tämä käytäntö tyhjäksi, jos haluat poistaa päivityksen jälkeisen sivun käytöstä.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PDFjs
fi
Poista käytöstä tai määritä PDF.js, { -brand-short-name }in sisäänrakennettu PDF-katselin.
en-US
Disable or configure PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PictureInPicture
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä Kuva kuvassa -ominaisuus.
en-US
Enable or disable Picture-in-Picture.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PrintingEnabled
fi
Ota tulostus käyttöön tai poista se käytöstä.
en-US
Enable or disable printing.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchSuggestEnabled
fi
Ota käyttöön tai poista käytöstä hakuehdotukset.
en-US
Enable or disable search suggestions.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SecurityDevices2
fi
Lisää tai poista PKCS #11 -moduuleja.
en-US
Add or delete PKCS #11 modules.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-TranslateEnabled
fi
Ota käyttöön verkkosivun käännös tai poista se käytöstä.
en-US
Enable or disable webpage translation.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-remove.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
fi
Näiden poistaminen saattaa kirjata sinut ulos sivustoilta
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
fi
Jos poistat kaikki evästeet ja sivuston { -brand-short-name }iin tallentamat tiedot, sinut saatetaan kirjata ulos sivustoilta ja yhteydetöntä tilaa varten tallennettu sisältö saatetaan poistaa. Välimuistissa olevan sisällön poistaminen ei kirjaa sinua ulos sivustoilta.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-disable-extension.label
fi
Poista laajennus käytöstä
en-US
Disable Extension
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-manage-remove-button
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-remove.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-button-off-temporarily.label
fi
Poista käytöstä väliaikaisesti
en-US
Turn Off Temporarily
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-button-off.label
fi
Poista käytöstä
en-US
Turn Off
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-remove-all.label
fi
Poista kaikki
en-US
Remove All
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-remove.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
fi
Voit poistaa Vain HTTPS -tilan käytöstä haluamiesi sivustojen kohdalla. { -brand-short-name } ei näin ollen yritä päivittää yhteyttä suojattuun HTTPS-tilaan kyseisten sivustojen kohdalla. Poikkeukset eivät päde yksityisiin ikkunoihin.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
fi
Voit poistaa Vain HTTPS -tilan käytöstä haluamiesi sivustojen kohdalla. { -brand-short-name } ei näin ollen yritä päivittää yhteyttä suojattuun HTTPS-tilaan kyseisten sivustojen kohdalla.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
fi
Poista kaikki sivustot
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
fi
Poista sivusto
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
fi
{ $tabCount -> [one] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä? *[other] Jos poistat eristetyt välilehdet käytöstä nyt, { $tabCount } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristetyt välilehdet käytöstä? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
fi
{ $count -> [one] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristetty välilehti suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan? *[other] Jos poistat tämän eristystilan nyt, { $count } eristettyä välilehteä suljetaan. Haluatko varmasti poistaa eristystilan? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-button.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-cancel-button
fi
Älä poista eristystilaa
en-US
Don’t remove this Container
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-ok-button
fi
Poista eristystila
en-US
Remove this Container
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
fi
Tämä asetus saattaa aiheuttaa sen, että jotkin verkkosivustot eivät näytä sisältöä tai toimi oikein. Jos sivusto vaikuttaa rikkoutuneen, saatat haluta poistaa seurannan suojauksen käytöstä kyseisen sivuston kohdalta, jotta kaikki sisältö voidaan ladata.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
disable-extension.label
fi
Poista laajennus käytöstä
en-US
Disable Extension
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
fi
{ -brand-short-name } täytyy käynnistää uudestaan, jotta ominaisuus voidaan poistaa käytöstä.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
fi
Poista historiatiedot kun { -brand-short-name } suljetaan
en-US
Clear history when { -brand-short-name } closes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-remove-engine.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing2
fi
Historia-asetustesi perusteella { -brand-short-name } poistaa evästeet ja sivustotiedot istunnostasi, kun suljet selaimen.
en-US
Based on your history settings, { -brand-short-name } deletes cookies and site data from your session when you close the browser.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close.label
fi
Poista evästeet ja sivustotiedot, kun { -brand-short-name } suljetaan
en-US
Delete cookies and site data when { -brand-short-name } is closed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
fi
Poista tili
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-remove-all.label
fi
Poista kaikki
en-US
Remove All
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-remove-selected.label
fi
Poista valitut
en-US
Remove Selected
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-remove-shown.label
fi
Poista kaikki näkyvät
en-US
Remove All Shown
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
fi
Sivustotietojen poistaminen voi kirjata sinut ulos sivustoilta. Haluatko varmasti tehdä muutokset?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-dialog.buttonlabelaccept
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
fi
Evästeiden ja sivustotietojen poistaminen saattaa kirjata sinut ulos verkkosivustoilta. Haluatko varmasti poistaa evästeet ja sivustotiedot sivuston <strong>{ $baseDomain }</strong> osalta?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
fi
Seuraavat sivustot tallentavat evästeitä ja tietoja tietokoneellesi. { -brand-short-name } säilyttää pysyvää tallennustilaa käyttävien sivustojen tiedot, kunnes poistat ne, ja poistaa muiden sivustojen tietoja sitä mukaa, kun tilaa tarvitsee vapauttaa.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-button-remove-all.label
fi
Poista kaikki kielet
en-US
Remove All Languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-button-remove.label
fi
Poista kieli
en-US
Remove Language
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-button-remove-all.label
fi
Poista kaikki sivustot
en-US
Remove All Sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-button-remove.label
fi
Poista sivusto
en-US
Remove Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
fi
Haluatko poistaa evästeilmoitusten eston käytöstä sivustolla { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-cookie-clear-warning
fi
{ -brand-short-name } poistaa tämän sivuston evästeet ja päivittää sivun. Kaikkien evästeiden poistaminen saattaa kirjata sinut ulos tai tyhjentää ostoskorit.
en-US
{ -brand-short-name } will clear this site’s cookies and refresh the page. Clearing all cookies may sign you out or empty shopping carts.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off
fi
Poista käytöstä
en-US
Turn Off
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
fi
Haluatko poistaa evästeilmoitusten vähennystoiminnon käytöstä sivustolla { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-label.label
fi
Poista käytöstä
en-US
Turn Off
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-header
fi
Poista suojaukset käytöstä, jos kohtaat ongelmia seuraavien kanssa:
en-US
Turn off protections if you’re having issues with:
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
fi
{ -brand-short-name } esti tämän sivun, koska se saattaa yrittää asentaa vaarallisia ohjelmia, jotka varastavat tai poistavat tietoja, esimerkiksi kuvia, salasanoja, viestejä ja luottokorttitietoja.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
fi
{ -brand-short-name } esti tämän sivun, koska se yritti asentaa haittaohjelmaa, joka voi varastaa tai poistaa tietokoneellasi olevia tietoja.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-button-ok.label
fi
Poista tiedot
en-US
Clear Now
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-button-ok2.label
fi
Poista
en-US
Clear
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-dialog-title-everything.title
fi
Poista kaikki historiatiedot
en-US
Clear All History
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-dialog-title.title
fi
Poista historiatietoja
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-prefs2.title
fi
Historiatietojen poistamisen asetukset
en-US
Settings for Clearing History
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-settings-opt-out-button
fi
Poista arvostelujen tarkistus käytöstä
en-US
Turn off Review Checker
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
fi
Poista evästepoikkeus sivustolta { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-checkbox
fi
Poista tiedot tältä laitteelta (salasanat, historia, kirjanmerkit jne.)
en-US
Delete data from this device (passwords, history, bookmarks, etc.)
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-caretbrowsing-message
fi
F7-näppäimellä voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä selauksen kohdistimella. Tämän toiminnon ollessa päällä verkkosivulla on liikuteltava kohdistin, jonka avulla voit näppäimistöllä valita tekstiä sivulta. Selataanko kohdistimella?
en-US
Pressing F7 turns Caret Browsing on or off. This feature places a moveable cursor in web pages, allowing you to select text with the keyboard. Do you want to turn Caret Browsing on?
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-remove-extension.label
fi
Poista laajennus
en-US
Remove Extension
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-remove-from-toolbar.label
fi
Poista työkalupalkista
en-US
Remove from Toolbar
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-delete-button
fi
Poista
en-US
Delete
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
fi
Kielitiedostoja poistaessa tapahtui virhe. Yritä uudelleen.
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-language-remove-all-button.label
fi
Poista kaikki
en-US
Remove all
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-language-remove-button.label
fi
Poista
en-US
Remove
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-all-languages-button.label
fi
Poista kaikki kielet
en-US
Remove All Languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-all-sites-button.label
fi
Poista kaikki sivustot
en-US
Remove All Sites
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-language-button.label
fi
Poista kieli
en-US
Remove Language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-site-button.label
fi
Poista sivusto
en-US
Remove Site
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-remove-extension.label
fi
Poista laajennus
en-US
Remove Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip
fi
Poista evästepoikkeus sivustolta %S
en-US
Clear cookie exception for %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.remove.tooltip
fi
Poista tämä oikeus ja kysy uudestaan
en-US
Clear this permission and ask again
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.disableAriaLabel
fi
Poista suojaukset käytöstä sivustolla %S
en-US
Disable protections for %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockButtonConfirmBlock
fi
Poista tiedosto
en-US
Remove file
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
fi
Valitsemalla ”Tyhjennä heti” poistat kaikki evästeet ja sivuston %Siin tallentamat tiedot. Tämä voi kirjata sinut ulos sivustoilta ja poistaa yhteydetöntä tilaa varten tallennetun sisällön.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
fi
Oletusselainagentti-tehtävä tarkistaa, milloin oletus vaihtuu %MOZ_APP_DISPLAYNAME%-selaimesta toiseen selaimeen. Jos muutos on epäilyttävä, se kehottaa käyttäjää vaihtamaan takaisin %MOZ_APP_DISPLAYNAME%-selaimeen korkeintaan kaksi kertaa. %MOZ_APP_DISPLAYNAME% asentaa tehtävän automattisesti, ja päivitysten yhteydessä se asennetaan uudestaan. Tehtävän voi poistaa käytöstä muuttamalla ”default-browser-agent.enabled”-asetusta about:config-sivulla tai %MOZ_APP_DISPLAYNAME%-selaimen yrityskäytäntöasetusta ”DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_CLICK
fi
Jatka valitsemalla Poista.
en-US
Click Uninstall to continue.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE
fi
Poista $BrandFullNamein asennus tietokoneeltasi.
en-US
Remove $BrandFullName from your computer.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_PAGE_TITLE
fi
Poista $BrandFullName
en-US
Uninstall $BrandFullName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION
fi
Jos $BrandShortName ei toimi kunnolla, uudeksi palauttaminen voi auttaa.\n\nSe palauttaa oletusasetukset ja poistaa lisäosat. Näin saadaan paras suorituskyky.
en-US
If you’re having problems with $BrandShortName, a refresh can help.\n\nThis will restore the default settings and remove add-ons. Start fresh for optimal performance.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL
fi
$BrandShortName täytyy sulkea, jotta ohjelma voidaan poistaa.\n\nJatka sulkemalla $BrandShortName.
en-US
$BrandShortName must be closed to proceed with the uninstall.\n\nPlease close $BrandShortName to continue.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
fi
Tietokone täytyy käynnistää uudelleen, jotta $BrandShortNamein poistaminen voidaan viimeistellä. Käynnistetäänkö kone uudelleen nyt?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_ABORT_SUBTITLE
fi
Asennuksen poistaminen ei onnistunut.
en-US
Uninstall was not completed successfully.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_ABORT_TITLE
fi
Poistaminen keskeytettiin
en-US
Uninstallation Aborted
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_CONFIRM_SUBTITLE
fi
Poista $BrandFullNameDA tietokoneelta.
en-US
Remove $BrandFullNameDA from your computer.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_CONFIRM_TITLE
fi
Poista $BrandFullNameDA
en-US
Uninstall $BrandFullNameDA
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_WELCOME_INFO_TEXT
fi
Tämä ohjelma poistaa $BrandFullNameDAin.\n\nVarmista, että $BrandFullNameDA ei ole käynnissä, ennen kuin jatkat.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the uninstallation of $BrandFullNameDA.\n\nBefore starting the uninstallation, make sure $BrandFullNameDA is not running.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL2
fi
Palauta oletusasetukset ja poista vanhat lisäosat saavuttaaksesi parhaan mahdollisen suorituskyvyn
en-US
Restore default settings and remove old add-ons for optimal performance
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ClickUninstall
fi
Poista ohjelma valitsemalla Poista.
en-US
Click Uninstall to start the uninstallation.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ComponentsText
fi
Valitse komponentit, jotka haluat asentaa, ja poista valinta komponenteista, joita et halua asentaa. $_CLICK
en-US
Check the components you want to install and uncheck the components you don’t want to install. $_CLICK
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Delete
fi
"Poista: "
en-US
"Delete file: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
DeleteOnReboot
fi
"Poista käynnistyksen yhteydessä: "
en-US
"Delete on reboot: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
RemoveFolder
fi
"Poista kansio: "
en-US
"Remove folder: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
UninstallBtn
fi
&Poista
en-US
&Uninstall
Entity # all locales browser • installer • override.properties
UninstallingText
fi
Tämä ohjelma poistaa $BrandFullNameDAin seuraavasta kansiosta. $_CLICK
en-US
$BrandFullNameDA will be uninstalled from the following folder. $_CLICK

No matching results for the string Poista for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.