Transvision

Displaying 26 results for the string Personlig in nb-NO:

Entity nb-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-paragraph-2
nb-NO
I tillegg til å servere fengslende historier, viser vi deg også relevant og høyt kontrollert innhold fra utvalgte sponsorer. Du kan være sikker på, <strong>at dine surfedata aldri forlater ditt personlige eksemplar av { -brand-product-name }</strong> — vi ser dem ikke, og sponsorerene våre ser dem ikke heller.
en-US
In addition to dishing up captivating stories, we also show you relevant, highly-vetted content from select sponsors. Rest assured, <strong>your browsing data never leaves your personal copy of { -brand-product-name }</strong> — we don’t see it, and our sponsors don’t either.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-privacy-segmentation-subtitle
nb-NO
Fra intelligente forslag til smartere søk. Vi jobber alltid med å gjøre { -brand-product-name } bedre og mer personlig.
en-US
From intelligent suggestions to smarter search, we’re constantly working to create a better, more personal { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
privacy-segmentation-section-description
nb-NO
Når vi tilbyr funksjoner som bruker dine data for å gi deg en mer personlig opplevelse:
en-US
When we offer features that use your data to give you a more personal experience:
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-breaches-unresolved-description
nb-NO
Etter å ha gått gjennom datalekkasje-detaljer og satt i verk tiltak for å ta vare på den personlige informasjonen din, kan du merke datalekkasjer som løst.
en-US
After reviewing breach details and taking steps to protect your info, you can mark breaches as resolved.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary
nb-NO
{ -brand-short-name } kan beskytte personvernet ditt bak kulissene mens du surfer. Dette er en personlig oppsummering av de beskyttelsene, inkludert verktøy for å ta kontroll over din sikkerhet på nettet.
en-US
{ -brand-short-name } can protect your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary-default
nb-NO
{ -brand-short-name } beskytter personvernet ditt bak kulissene mens du surfer. Dette er en personlig oppsummering av de beskyttelsene, inkludert verktøy for å ta kontroll over din sikkerhet på nettet.
en-US
{ -brand-short-name } protects your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
nb-NO
{ -brand-short-name } blokkerte denne siden fordi den kan forsøke å installere skadelig programvare som kan stjele eller slette personlig informasjon på datamaskinen din.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
nb-NO
{ -brand-short-name } blokkerte denne siden fordi den kan få deg til å gjøre noe farlig som å installere programvare eller avsløre personlig informasjon som passord eller betalingskort.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
userContextPersonal.label
nb-NO
Personlig
en-US
Personal
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
userContextPersonal.label
nb-NO
Personlig
en-US
Personal
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
XP_SEC_FORTEZZA_MORE_INFO
nb-NO
Velg en personlighet å hente mer informasjon om
en-US
Please select a personality to get more info on
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
XP_SEC_FORTEZZA_NO_MORE_INFO
nb-NO
Har ikke mer informasjon om den personligheten
en-US
No more information on that Personality
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_ERROR
nb-NO
Klarte ikke initialsere Fortezza-personligheter.
en-US
Couldn’t initialize Fortezza personalities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
XP_SEC_FORTEZZA_PERSON_NOT_FOUND
nb-NO
Personlighet ble ikke funnet
en-US
Personality not found
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
UserCertIgnoredNoPrivateKey
nb-NO
Dette personlige sertifikatet kan ikke installeres siden du ikke har den tilhørende private nøkkelen som ble opprettet når sertifikatet ble opprettet.
en-US
This personal certificate can’t be installed because you do not own the corresponding private key which was created when the certificate was requested.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
UserCertImported
nb-NO
Ditt personlige sertifikat er installert. Du bør oppbevare en sikkerhetskopi av dette sertifikatet.
en-US
Your personal certificate has been installed. You should keep a backup copy of this certificate.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-text
nb-NO
Dersom du tilbakestiller hovedpassordet vil alle lagrede nettside- og e-postpassord, personlige sertifikater og private nøkler gå tapt. Er du sikker på at du vil tilbakestille hovedpassordet?
en-US
If you reset your Primary Password, all your stored web and e-mail passwords, personal certificates, and private keys will be forgotten. Are you sure you want to reset your Primary Password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-4
nb-NO
Hvordan vi bruker personlig informasjon og tilbakemeldinger som er sendt til { -vendor-short-name } gjennom { -brand-short-name } er beskrevet i <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } personvernbestemmelser</a>.
en-US
How we use your personal information and feedback submitted to { -vendor-short-name } through { -brand-short-name } is described in the <a data-l10n-name="mozilla-privacy-policy-link">{ -brand-short-name } Privacy Policy</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
nb-NO
Merkand: Ta ikke med personlig informasjon (som navn, e-postadresse, telefonnummer eller postadresse). { -vendor-short-name } beholder en permanent arkivering av disse rapportene.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • contextual-identity.ftl
user-context-personal.label
nb-NO
Personlig
en-US
Personal
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-1
nb-NO
{ -brand-short-name } lagrer innstillinger og annen brukerdata i din personlige profil.
en-US
{ -brand-short-name } stores information about your settings and preferences in your personal profile.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
nb-NO
Dersom du er den eneste personen som bruker denne kopien av { -brand-short-name } må du ha minst en profil. Om du vil kan du opprette flere profiler for å skille mellom ulike sett av innstillinger og brukerdata. Du kan for eksempel ha forskjellige profiler for jobb og personlig bruk.
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
xp-sec-fortezza-more-info
nb-NO
Velg en personlighet å hente mer informasjon om
en-US
Please select a personality to get more info on
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
xp-sec-fortezza-no-more-info
nb-NO
Har ikke mer informasjon om den personligheten
en-US
No more information on that personality
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
xp-sec-fortezza-person-error
nb-NO
Klarte ikke initialsere Fortezza-personligheter.
en-US
Couldn’t initialize Fortezza personalities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
xp-sec-fortezza-person-not-found
nb-NO
Personlighet ble ikke funnet
en-US
Personality not found

No matching results for the string Personlig for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.