Transvision

Displaying 12 results for the string Permissions in lt:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-etp-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }

Displaying 54 results for the string Permissions in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
lt
„{ -brand-short-name }“ neturi leidimo skaityti failą. Pabandykite pakeisti failo leidimus.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
lt
„{ $addonName }“ reikalauja naujų leidimų
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
lt
Priedai Reikia leidimų
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
lt
Šiai svetainei esate suteikę papildomų leidimų.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-permissions-page-title
lt
Suteikite leidimus { -brand-short-name }“
en-US
Please give { -brand-short-name } permissions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
lt
Warning: Source string is missing
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
perm-tab.label
lt
Leidimai
en-US
Permissions
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
permissions-for.value
lt
Leidimai:
en-US
Permissions for:
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Permissions2
lt
Konfigūruoti kameros, mikrofono, buvimo vietos nustatymo, pranešimų ir automatinio grojimo leidimus.
en-US
Configure permissions for camera, microphone, location, notifications, and autoplay.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.style
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-etp-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.title
lt
Nuostatos – kameros leidimai
en-US
Settings - Camera Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.title
lt
Nuostatos – vietos leidimai
en-US
Settings - Location Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.title
lt
Nuostatos – mikrofono leidimai
en-US
Settings - Microphone Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.title
lt
Nuostatos – pranešimų leidimai
en-US
Settings - Notification Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.style
lt
Warning: Source string is missing
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.title
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Settings - Speaker Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.style
lt
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.title
lt
Nuostatos – virtualios realybės leidimai
en-US
Settings - Virtual Reality Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-header
lt
Leidimai
en-US
Permissions
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.header
lt
Leidimai, suteikti %S
en-US
Permissions for %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
lt
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedByPermissionManager
lt
Slapukas „%1$S“ atmestas dėl naudotojo pasirinktų leidimų.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected by user set permissions.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
badPermissions
lt
Failo įrašyti nepavyko, nes neturite tam reikiamų teisių. Parinkite kitą aplanką failo įrašymui.
en-US
The file could not be saved because you do not have the proper permissions. Choose another save directory.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
badPermissions.title
lt
Netinkamos teisės įrašymui
en-US
Invalid Save Permissions
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
lt
Jūs neturite teisių, reikalingų norint įdiegti šį naujinimą. Prašome susisiekti su jūsų sistemos administratoriumi.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-sitepermission
lt
Svetainių leidimai
en-US
Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-sitepermission-title.title
lt
Svetainių leidimai
en-US
Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-empty
lt
Šis priedas nereikalauja jokių leidimų
en-US
This extension doesn’t require any permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-learnmore
lt
Sužinokite apie leidimus daugiau
en-US
Learn more about permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-optional
lt
Papildomam funkcionalumui reikalingi leidimai:
en-US
Optional permissions for added functionality:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-permissions-required
lt
Pagrindiniam funkcionalumui reikalingi leidimai:
en-US
Required permissions for core functionality:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
permissions-addon-button
lt
Leidimai
en-US
Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
sitepermission-heading
lt
Tvarkykite savo svetainių leidimus
en-US
Manage Your Site Permissions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-nomcgapermissionswithclientpin
lt
Warning: Source string is missing
en-US
No MakeCredential / GetAssertion permissions with client PIN
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-pinuvauthtoken
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Command permissions (pinUvAuthToken)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
lt
Ačiū už patetiką pranešimą. Pašalinote svetainių leidimų priedą <span data-l10n-name="addon-name">„{ $addon-name }“</span>.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
lt
Ačiū už patetiką pranešimą. Pašalinote svetainių leidimų priedą { $addon-name }.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
lt
Pranešti apie šį svetainių leidimų priedą į „{ -vendor-short-name }“
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-optional-perms-header
lt
„{ $extension }“ prašo papildomų leidimų.
en-US
{ $extension } requests additional permissions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
lt
Kita jūsų kompiuteryje esanti programa įrašė priedą, galintį paveikti jūsų naršyklę. Prašome peržiūrėti šio priedo prašomų leidimų sąrašą ir nuspręsti ar įjungti, ar atsisakyti (palikti išjungtą).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
lt
„{ $extension }“ buvo atnaujintas. Jūs turite patvirtinti naujus leidimus prieš įrašant šią versiją. Pasirinkę „Atsisakyti“, liksite prie senos priedo versijos. Šis priedas turės tokius leidimus:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-access-denied
lt
Jis galėjo būti pašalintas, perkeltas arba priėjimą riboja failo leidimai.
en-US
It may have been removed, moved, or file permissions may be preventing access.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.