Transvision

No matching results for the string Pause for the locale sq

Displaying 38 results for the string Pause in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-pause.label
sq
Ndale
en-US
Pause
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-pause.label
sq
Ndale
en-US
Pause
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
sq
Ndali njoftimet derisa të riniset { -brand-short-name }-i
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
statePaused
sq
I ndalur
en-US
Paused
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
timeline.resumedButtonTooltip
sq
Ndali animacionet
en-US
Pause the animations
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
breakpointMenuItem.disabledbg.label
sq
Mos u ndal kurrë këtu
en-US
Never pause here
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
breakpointMenuItem.enabledbg.label
sq
Ndalu këtu
en-US
Pause here
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
callStack.notPaused
sq
Jo e ndalur
en-US
Not paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseButtonTooltip
sq
Ndaleni %S
en-US
Pause %S
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnAnyXHR
sq
Ndalesë në çfarëdo URL-je
en-US
Pause on any URL
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnCaughtExceptionsItem
sq
Ndalesë në përjashtime të pikasur
en-US
Pause on caught exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnDebuggerStatement
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Pause on debugger statement
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnExceptions
sq
Ndalo në krejt përjashtimet. Klikoni që të shpërfillen përjashtimet
en-US
Pause on all exceptions. Click to ignore exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnExceptionsItem2
sq
Ndalu, kur has përjashtime
en-US
Pause on exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pausedThread
sq
e ndalur
en-US
paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
scopes.notPaused
sq
Jo e ndalur
en-US
Not paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.pauseOrResume
sq
Ndale/Rimerre
en-US
Pause/Resume
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.toggleRecording
sq
Ndalo/Rinis regjistrim regjistri rrjeti
en-US
Pause/Resume recording network log
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-assert
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on assertion
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-breakpoint
sq
I ndalur pse hasi pikëndërprerje
en-US
Paused on breakpoint
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debug-command
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on debugged function
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debugger-statement
sq
E ndalur në deklaratë diagnostikuesi
en-US
Paused on debugger statement
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-event-breakpoint
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on event breakpoint
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-exception
sq
I ndalur pse hasi përjashtim
en-US
Paused on exception
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-get-watchpoint
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on property get
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-interrupted
sq
E ndalur gjatë Ekzekutimi
en-US
Paused at Execution
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-mutation-breakpoint
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on DOM mutation
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-other
sq
Diagnostikuesi u ndal
en-US
Debugger paused
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-pause-on-dom-events
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on event listener
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-promise-rejection
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on promise rejection
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-resume-limit
sq
I ndalur pse hyri ose doli nga funksioni
en-US
Paused while stepping
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-set-watchpoint
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Paused on property set
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-xhr
sq
I ndalur pse hasi XMLHttpRequest
en-US
Paused on XMLHttpRequest
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
sq
S’u u ngarkua dot asnjë nga burimet kandidate. Ngarkimi i medias u ndal.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
pauseNotifications.label
sq
Ndali njoftimet derisa të riniset %S-i
en-US
Pause notifications until %S restarts
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-pause-button.aria-label
sq
Ndalesë
en-US
Pause
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-pause-btn.aria-label
sq
Ndale
en-US
Pause
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-pause-btn.tooltip
sq
Ndale (Tasti i hapësirave)
en-US
Pause (Spacebar)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.