Transvision

No matching results for the string Pause for the locale lt

Displaying 38 results for the string Pause in en-US:

Entity lt en-US
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-pause.label
lt
Pristabdyti
en-US
Pause
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-pause.label
lt
Pristabdyti
en-US
Pause
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
lt
Nerodyti pranešimų iki kito „{ -brand-short-name }“ paleidimo
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
statePaused
lt
Pristabdytas
en-US
Paused
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
timeline.resumedButtonTooltip
lt
Pristabdyti animacijas
en-US
Pause the animations
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
breakpointMenuItem.disabledbg.label
lt
Niekada nesustoti čia
en-US
Never pause here
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
breakpointMenuItem.enabledbg.label
lt
Sustoti čia
en-US
Pause here
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
callStack.notPaused
lt
Nepristabdytas
en-US
Not paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseButtonTooltip
lt
Pristabdyti (%S)
en-US
Pause %S
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnAnyXHR
lt
Pristabdyti ties bet kokiu URL
en-US
Pause on any URL
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnCaughtExceptionsItem
lt
Pristabdyti sugautų išimtinių situacijų atveju
en-US
Pause on caught exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnDebuggerStatement
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Pause on debugger statement
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnExceptions
lt
Pristabdyti visų išimtinių situacijų atveju. Spustelėkite, norėdami ignoruoti išimtines situacijas
en-US
Pause on all exceptions. Click to ignore exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pauseOnExceptionsItem2
lt
Pristabdyti išimtinių situacijų atveju
en-US
Pause on exceptions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
pausedThread
lt
Warning: Source string is missing
en-US
paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
scopes.notPaused
lt
Nepristabdyta
en-US
Not paused
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.pauseOrResume
lt
Pristabdyti / tęsti
en-US
Pause/Resume
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.toggleRecording
lt
Pristabdyti / pratęsti tinklo žurnalo vedimą
en-US
Pause/Resume recording network log
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-assert
lt
Pristabdyta ties teiginiu
en-US
Paused on assertion
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-breakpoint
lt
Pristabdyta ties stabdos tašku
en-US
Paused on breakpoint
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debug-command
lt
Pristabdyta ties derinimo funkcija
en-US
Paused on debugged function
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debugger-statement
lt
Pristabdyta ties derinimo sakiniu
en-US
Paused on debugger statement
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-event-breakpoint
lt
Pristabdyta ties įvykio stabdos tašku
en-US
Paused on event breakpoint
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-exception
lt
Pristabdyta ties išimtine situacija
en-US
Paused on exception
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-get-watchpoint
lt
Pristabdyta ties savybės nuskaitymu
en-US
Paused on property get
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-interrupted
lt
Pristabdyta ties vykdymu
en-US
Paused at Execution
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-mutation-breakpoint
lt
Pristabdyta ties DOM pasikeitimu
en-US
Paused on DOM mutation
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-other
lt
Derintuvė pristabdyta
en-US
Debugger paused
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-pause-on-dom-events
lt
Pristabdyta ties įvykių stebėtoju
en-US
Paused on event listener
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-promise-rejection
lt
Pristabdyta ties pažado atmetimu
en-US
Paused on promise rejection
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-resume-limit
lt
Pristabdyta ties žingsniu
en-US
Paused while stepping
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-set-watchpoint
lt
Pristabdyta ties savybės įrašymu
en-US
Paused on property set
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-xhr
lt
Pristabdyta ties „XMLHttpRequest“
en-US
Paused on XMLHttpRequest
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
lt
Nepavyko įkelti nė vieno nurodyto ištekliaus. Medijos įkėlimas pristabdytas.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales toolkit • chrome • alerts • alert.properties
pauseNotifications.label
lt
Nerodyti pranešimų iki kito „%S“ paleidimo
en-US
Pause notifications until %S restarts
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-pause-button.aria-label
lt
Pristabdyti
en-US
Pause
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-pause-btn.aria-label
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Pause
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-pause-btn.tooltip
lt
Warning: Source string is missing
en-US
Pause (Spacebar)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.