Transvision

Displaying 27 results for the string Path in lv:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
lv
Datņu atlasītājā dodieties uz <code>{ $permissionsPath }</code> un izvēlieties “Atlasīt”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
lv
{ -brand-short-name } radās kļūda un šīs izmaiņas netika saglabātas. Ņemiet vērā, ka mainot atjaunināšanas iestatījumus, ir nepieciešamas tiesības rakstīt zemāk esošajā datnē. Iespējams, jūs vai jūsu sistēmas administrators varēs novērst šo kļūdu, piešķirot grupai “Lietotājs” pilnu kontroli pār šo datni. Neizdevās rakstīt datnē: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
lv
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
lv
XPath funkcija tika izsaukta ar nekorektu argumentu skaitu.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
lv
Tika izsaukta nezināma XPath paplašinājuma funkcija.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
lv
XPath analīzes kļūme: nekorekta ass:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts Name vai Nodetype tests:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
lv
XPath analīzes kļūme: nekorekts mainīgā nosaukums:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
lv
Neizdevās XPath izteiksmes analizēšana.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
lv
XPath analīzes kļūme: negaidītas izteiksmes beigas:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts operators:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
lv
XPath analīzes kļūme: ')' neaizvērts literālis:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
lv
XPath analīzes kļūme: negaidīts ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
lv
XPath analīzes kļūme: negaidīts '!', negācija ir not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
lv
XPath analīzes kļūme: atrasta nekorekta rakstzīme:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts binārais operators:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
lv
Nekorekta XSLT/XPath funkcija.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
lv
XPath izteiksmei ir jāatgriež NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
lv
<span data-l10n-name="path">Ceļš:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
lv
apkopotie žurnalēšanas faili pieejami: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
lv
Apkopotie žurnalēšanas faili pieejami: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
lv
atkļūdošanas žurnāls pieejams: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
lv
atkļūdošanas režīms aktīvs, žurnāls pieejams: { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
lv
Lapa saglabāta: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
lv
lapa saglabāta: { $path }
en-US
page saved to: { $path }

Displaying 48 results for the string Path in en-US:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
file-picker-crashed-save-somewhere
lv
Warning: Source string is missing
en-US
The Windows file-dialog has crashed. The file will be saved to { $path }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
file-picker-failed-save-somewhere
lv
Warning: Source string is missing
en-US
The Windows file-dialog could not be opened. The file will be saved to { $path }.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
lv
Datņu atlasītājā dodieties uz <code>{ $permissionsPath }</code> un izvēlieties “Atlasīt”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
lv
Instalē, atinstalē vai fiksē papildinājumus. Instalēšanas iespējai ir jānorāda adreses vai sistēmas ceļi. Atinstalēšanas un fiksēšanas iespējai paplašinājuma ID.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
lv
{ -brand-short-name } radās kļūda un šīs izmaiņas netika saglabātas. Ņemiet vērā, ka mainot atjaunināšanas iestatījumus, ir nepieciešamas tiesības rakstīt zemāk esošajā datnē. Iespējams, jūs vai jūsu sistēmas administrators varēs novērst šo kļūdu, piešķirot grupai “Lietotājs” pilnu kontroli pār šo datni. Neizdevās rakstīt datnē: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyCSSPath.label
lv
CSS ceļš
en-US
CSS Path
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
lv
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.header
lv
Saglabātie ceļi (atkritumu apkopes saknēm)
en-US
Retaining Paths (from Garbage Collector Roots)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.select-node
lv
Izvēlieties elementu, lai aplūkotu saglabātos ceļus
en-US
Select an item to view its retaining paths
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.view-individuals.tooltip
lv
Aplūkot atsevišķus elementus šajā grupā un to renderēšanas ceļus
en-US
View individual nodes in this group and their retaining paths
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
lv
Neizdevās piereģistrē ServiceWorker: norādītā ietvara ceļš '%1$S' neatrodas zem maksimāli pieļautā ietvara '%2$S'. Koriģējiet skriptu, pārvietojiet ServiceWorker skriptu vai izmantojiet Service-Worker-Allowed HTTP galveni, lai atļautu ietvaru (scope).
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
lv
XPath funkcija tika izsaukta ar nekorektu argumentu skaitu.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
lv
Tika izsaukta nezināma XPath paplašinājuma funkcija.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
lv
XPath analīzes kļūme: nekorekta ass:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts Name vai Nodetype tests:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
lv
XPath analīzes kļūme: nekorekts mainīgā nosaukums:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
lv
Neizdevās XPath izteiksmes analizēšana.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
lv
XPath analīzes kļūme: negaidītas izteiksmes beigas:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts operators:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
lv
XPath analīzes kļūme: ')' neaizvērts literālis:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
lv
XPath analīzes kļūme: negaidīts ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
lv
XPath analīzes kļūme: negaidīts '!', negācija ir not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
lv
XPath analīzes kļūme: atrasta nekorekta rakstzīme:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
lv
XPath analīzes kļūme: gaidīts binārais operators:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
lv
Nekorekta XSLT/XPath funkcija.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
lv
XPath izteiksmei ir jāatgriež NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePathOversize
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Cookie “%1$S” is invalid because its path size is too big. Max size is %2$S B.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL
lv
Nekorekts moduļa ceļš/faila nosaukums
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID
lv
Sertifikāta ceļa garuma ierobežojums nav derīgs.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-modpath.label
lv
Ceļš
en-US
Path
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileTooltip
lv
Profils: '%S' - ceļš: '%S'
en-US
Profile: ‘%S’ — Path: ‘%S’
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-creating-dir
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to create directory ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-loading-file
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to load file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-opening-file
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to open file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
lv
<span data-l10n-name="path">Ceļš:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
content-analysis-agent-path
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Agent Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-disk-cache-path
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Disk Cache Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
lv
apkopotie žurnalēšanas faili pieejami: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
lv
Apkopotie žurnalēšanas faili pieejami: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
lv
atkļūdošanas žurnāls pieejams: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
lv
atkļūdošanas režīms aktīvs, žurnāls pieejams: { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
lv
Lapa saglabāta: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
lv
lapa saglabāta: { $path }
en-US
page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-js-invalid-dll
lv
Nekorekts moduļa ceļš/faila nosaukums
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-path-len-constraint-invalid
lv
Sertifikāta ceļa garuma ierobežojums nav derīgs.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.