Transvision

Displaying 31 results for the string Path in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
cy
Yn y dewisydd ffeiliau, ewch i <code>{ $permissionsPath }</code> a chlicio “Dewis”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cy
Bu gwall ar { -brand-short-name } ac nid yw wedi cadw'r newid hwn. Sylwch fod gosod caniatâd ar gyfer y diweddariad hwn yn gofyn am ganiatâd i ysgrifennu at y ffeil isod. Efallai y byddwch chi neu weinyddwr system yn gallu datrys y gwall trwy roi rheolaeth lawn i'r ffeil hon i'r grŵp Defnyddwyr. Methu ysgrifennu i ffeil: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
cy
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
cy
Galwyd swyddogaeth XPath gyda'r nifer anghywir o ymresymiadau.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
cy
Galwyd estyniad XPath anhysbys.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
cy
Methiant didoli XPath: echelin annilys:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
cy
Methiant didoli XPath: Disgwyl enw neu brawf Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
cy
Methiant didoli XPath: amrywiolyn annilys:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
cy
Methodd didoli'r mynegiant XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
cy
Methiant didoli XPath: diwedd ymadrodd annisgwyl:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl gweithredydd:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
cy
Methiant didoli XPath: llythrennydd heb ei gau:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
cy
Methiant didoli XPath ':' annisgwyl:
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
cy
Methiant didoli XPath: '!' unexpected, negation is not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
cy
Methiant didoli XPath: canfod nod anghyfreithlon:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl gweithredydd deuaidd:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
cy
Swyddogaeth XSLT/XPath annilys.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
cy
Disgwyliwyd i fynegiad XPath ddychwelyd NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-creating-dir
cy
Wedi methu â chreu cyfeiriadur ( { $path } )
en-US
Failed to create directory ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-loading-file
cy
Wedi methu â llwytho ffeil ( { $path } )
en-US
Failed to load file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-opening-file
cy
Wedi methu ac agor ffeil ( { $path } )
en-US
Failed to open file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
cy
<span data-l10n-name="path">Llwybr:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
cy
mae'r ffeiliau cofnod y cipio yn: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
cy
Mae'r ffeiliau cofnod y cipio yn: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
cy
mae modd canfod y cofnod olrhain yn: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
cy
modd dadfygio'n weithredol, cofnod olrhain yn { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
cy
Cadwyd y dudalen i: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
cy
cadwyd y dudalen i: { $path }
en-US
page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
cy
Oeddech chi'n bwriadu mynd i <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?

Displaying 46 results for the string Path in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
cy
Yn y dewisydd ffeiliau, ewch i <code>{ $permissionsPath }</code> a chlicio “Dewis”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
cy
Gosod, dadosod neu gloi estyniadau. Mae'r dewis gosod yn cymryd URL neu lwybrau fel paramedrau. Mae'r dewisiadau Dadosod a Chloi yn cymryd dynodiad estyniadau.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cy
Bu gwall ar { -brand-short-name } ac nid yw wedi cadw'r newid hwn. Sylwch fod gosod caniatâd ar gyfer y diweddariad hwn yn gofyn am ganiatâd i ysgrifennu at y ffeil isod. Efallai y byddwch chi neu weinyddwr system yn gallu datrys y gwall trwy roi rheolaeth lawn i'r ffeil hon i'r grŵp Defnyddwyr. Methu ysgrifennu i ffeil: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyCSSPath.label
cy
Llwybr CSS
en-US
CSS Path
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
cy
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.header
cy
Llwybrau cadw (o Wraidd y Casglwr Sbwriel)
en-US
Retaining Paths (from Garbage Collector Roots)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.select-node
cy
Dewiswch eitem i weld ei llwybrau cadw
en-US
Select an item to view its retaining paths
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.view-individuals.tooltip
cy
Gweld nodau unigol o'r grŵp a'u llwybrau cadw
en-US
View individual nodes in this group and their retaining paths
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
cy
Methu cofrestru ServiceWorker: Nid yw'r llwybr o'r ystod ddarparwyd ‘%1$S’ yr un a'r ystod mwyaf sy'n cael ei ganiatáu ‘%2$S’. Addaswch yr ystod, symud sgript y Service Worker, neu ddefnyddio'r pennyn Service-Worker-Allowed HTTP i ganiatáu'r ystod.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
cy
Galwyd swyddogaeth XPath gyda'r nifer anghywir o ymresymiadau.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
cy
Galwyd estyniad XPath anhysbys.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
cy
Methiant didoli XPath: echelin annilys:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
cy
Methiant didoli XPath: Disgwyl enw neu brawf Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
cy
Methiant didoli XPath: amrywiolyn annilys:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
cy
Methodd didoli'r mynegiant XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
cy
Methiant didoli XPath: diwedd ymadrodd annisgwyl:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl gweithredydd:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
cy
Methiant didoli XPath: llythrennydd heb ei gau:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
cy
Methiant didoli XPath ':' annisgwyl:
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
cy
Methiant didoli XPath: '!' unexpected, negation is not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
cy
Methiant didoli XPath: canfod nod anghyfreithlon:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
cy
Methiant didoli XPath: disgwyl gweithredydd deuaidd:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
cy
Swyddogaeth XSLT/XPath annilys.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
cy
Disgwyliwyd i fynegiad XPath ddychwelyd NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePathOversize
cy
Mae cwci “%1$S” yn annilys oherwydd bod maint ei lwybr yn rhy fawr. Y maint mwyaf yw %2$S B.
en-US
Cookie “%1$S” is invalid because its path size is too big. Max size is %2$S B.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL
cy
Llwybr/enw ffeil modiwl annilys
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID
cy
Mae cyfyniad hyd llwybr y dystysgrif yn annilys.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-modpath.label
cy
Llwybr
en-US
Path
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileTooltip
cy
Proffil: '%S' - Llwybr: '%S'
en-US
Profile: ‘%S’ — Path: ‘%S’
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-creating-dir
cy
Wedi methu â chreu cyfeiriadur ( { $path } )
en-US
Failed to create directory ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-loading-file
cy
Wedi methu â llwytho ffeil ( { $path } )
en-US
Failed to load file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-error-opening-file
cy
Wedi methu ac agor ffeil ( { $path } )
en-US
Failed to open file ({ $path })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
cy
<span data-l10n-name="path">Llwybr:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
content-analysis-agent-path
cy
Llwybr Asiant
en-US
Agent Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-disk-cache-path
cy
Llwybr Storfa Disg
en-US
Disk Cache Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
cy
mae'r ffeiliau cofnod y cipio yn: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
cy
Mae'r ffeiliau cofnod y cipio yn: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
cy
mae modd canfod y cofnod olrhain yn: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
cy
modd dadfygio'n weithredol, cofnod olrhain yn { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
cy
Cadwyd y dudalen i: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
cy
cadwyd y dudalen i: { $path }
en-US
page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
cy
Oeddech chi'n bwriadu mynd i <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-js-invalid-dll
cy
Llwybr/enw ffeil modiwl annilys
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-path-len-constraint-invalid
cy
Mae cyfyniad hyd llwybr y dystysgrif yn annilys.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.