Transvision

Displaying 1 result for the string Password in ro:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
ro
Vizitează <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistența pentru parole</a> pentru mai mult ajutor.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.

Displaying 200 results for the string Password in en-US:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-add-password-tooltip
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
ro
Parolele tale vor fi salvate în text lizibil (de ex., BadP@ssw0rd) și oricine poate deschide fișierul exportat le va putea vedea.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title
ro
Exportă date de autentificare și parole
en-US
Export logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx
ro
copiază parola salvată
en-US
copy the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
ro
Pentru a copia parola, introdu-ți datele de autentificare pentru Windows. Ajută la protejarea securității conturilor tale.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-default
ro
A apărut o eroare la încercarea de salvare a acestei parole.
en-US
An error occurred while trying to save this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx
ro
exportă datele de autentificare și parolele salvate
en-US
export saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-vulnerable-password-icon.title
ro
Parolă vulnerabilă
en-US
Vulnerable password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-vulnerable
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Vulnerable passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-page-title
ro
Date de autentificare și parole
en-US
Logins & Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-primary-password-notification-message
ro
Te rugăm să îți introduci parola primară pentru a vedea datele de autentificare și parolele salvate
en-US
Please enter your Primary Password to view saved logins & passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx
ro
afișează parola salvată
en-US
reveal the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
ro
Pentru a vizualiza parola, introdu-ți datele de autentificare pentru Windows. Ajută la protejarea securității conturilor tale.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
ro
Această parolă a fost folosită pentru un alt cont care a fost implicat, cel mai probabil, într-o încălcare a securității datelor. Refolosirea datelor de autentificare îți va pune contul în pericol. Schimbă această parolă.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-title
ro
Parolă vulnerabilă
en-US
Vulnerable Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
ro
Parolele au fost divulgate sau furate de pe acest site web după ce ți-ai actualizat ultima oară detaliile de autentificare. Schimbă parola ca să îți protejezi contul.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
ro
Obține parolele de pe celelalte dispozitive
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
ro
Vizitează <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistența pentru parole</a> pentru mai mult ajutor.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-settings
ro
Mergi la Setări > Sincronizare > Activează sincronizarea Bifează caseta de selectare Date de autentificare și parole.
en-US
Go to Settings > Sync > Turn on syncing Select the Logins and passwords checkbox.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-label
ro
Parolă
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-reveal-checkbox.aria-label
ro
Afișează parola
en-US
Show password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
ro
Când salvezi o parolă în { -brand-product-name }, va apărea aici.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-passwords.label
ro
Parole
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
ro
Informațiile pe care le partajezi cu site-ul ar putea fi văzute de alții (cum ar fi parolele, mesajele, cardurile de credit, etc.).
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
ro
Conexiunea la acest site nu este privată. Informațiile pe care le trimiți pot fi văzute de alții (cum ar fi parolele, mesajele, cardurile de credit, etc.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-password
ro
Parolă
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-logins
ro
Warning: Source string is missing
en-US
logins, passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-logins2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-logins.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-logins.tooltiptext
ro
Warning: Source string is missing
en-US
View and manage your saved passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
ro
Deschide panoul cu mesaje despre salvarea parolelor
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-reveal-password.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Reveal Password
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-suggest-strong-password.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Suggest Strong Password
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-saved-password.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Use Saved Password
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-created
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Password saved
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-saved
ro
Parolă salvată!
en-US
Password saved!
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtab-password-locked-link
ro
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="syncedtab-password-locked-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-header
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Enter your Primary Password to view tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-primarybutton
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Enter Primary Password
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-checkbox.label
ro
Date de autentificare și parole salvate
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-label.value
ro
Date de autentificare și parole salvate
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
ro
{ PLATFORM() -> [windows] Importă opțiuni, marcaje, istoric, parole și alte date din: *[other] Importă preferințe, marcaje, istoric, parole și alte date din: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
ro
Niciun program care conține date cu marcaje, istoric sau parole nu a putut fi găsit.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-password-label
ro
parole
en-US
passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-logins-and-passwords-option-label
ro
Date de autentificare și parole salvate
en-US
Saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Checking file for passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
ro
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
ro
Importă fișier cu parole
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-success-header
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords Imported Successfully
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-new
ro
Warning: Source string is missing
en-US
New passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-updated
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Existing passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-header
ro
Importă parole din Safari
en-US
Import Passwords from Safari
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step1
ro
Warning: Source string is missing
en-US
In Safari, open “Safari” menu and go to Preferences > Passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Select the <img data-l10n-name="safari-icon-3dots"/> button and choose “Export All Passwords”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step3
ro
Salvează fișierul cu parole
en-US
Save the passwords file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step4
ro
Folosește „Selectează un fișier” de mai jos pentru a alege fișierul cu parole pe care l-ai salvat
en-US
Use “Select File” below to choose the passwords file you saved
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-steps-header
ro
Warning: Source string is missing
en-US
To import Safari passwords:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-password-csv
ro
Parole dintr-un fișier CSV
en-US
Passwords from CSV file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
ro
{ $quantity -> [one] { $quantity } parolă [few] { $quantity } parole *[other] { $quantity } de parole }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Back up your data to make sure you don’t lose important info like bookmarks and passwords — especially if you switch to a new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
ro
Ia filele de pe un dispozitiv și continuă de unde ai rămas pe celălalt. În plus, sincronzează-ți marcajele și parolele oriunde folosești { -brand-product-name }.
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Whether you’re settling in or just stopping by, remember you can import your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
ro
Warning: Source string is missing
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
ro
Am salvat vreo parolă pentru acest site web?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-viewpasswords.label
ro
Vezi parolele salvate
en-US
View Saved Passwords
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
ro
Warning: Source string is missing
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePasswordReveal
ro
Nu permite dezvăluirea parolelor din datele de autentificare salvate.
en-US
Do not allow passwords to be revealed in saved logins.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePrimaryPasswordCreation
ro
Dacă valoarea este adevărată, nu se poate crea o parolă primară.
en-US
If true, a Primary Password can’t be created.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
ro
Impune setarea care permite { -brand-short-name } să se ofere să țină minte datele de autentificare și parolele salvate. Sunt acceptate atât valoarea de adevărat, cât și cea de fals.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
ro
Setează valoarea implicită ca să permiți { -brand-short-name } să se ofere să rețină datele de autentificare și parolele salvate. Sunt acceptate atât valori adevărate, cât și false.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerEnabled
ro
Activează salvarea parolelor în managerul de parole.
en-US
Enable saving passwords to the password manager.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerExceptions
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Prevent { -brand-short-name } from saving passwords for specific sites.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PrimaryPassword
ro
Necesită sau împiedică folosirea unei parole primare.
en-US
Require or prevent using a Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin-checkbox.label
ro
Nu solicita autentificarea dacă parola este salvată
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin.label
ro
Nu solicita autentificarea dacă parola este salvată
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
ro
Solicită salvarea autentificărilor și parolelor pentru site-urile web
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
ro
Afișează alerte despre parole pentru site-urile web a căror securitate a fost încălcată
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-logins-and-passwords.label
ro
Completează automat autentificări și parole
en-US
Autofill logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-generate-passwords.label
ro
Sugerează și generează parole puternice
en-US
Suggest and generate strong passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-change.label
ro
Schimbă parola generală
en-US
Change Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-fips-desc
ro
Schimbarea parolei a eșuat
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-change.label
ro
Schimbă parola primară
en-US
Change Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
ro
Acum ești în modul FIPS. FIPS nu permite inexistența unei parole primare.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-former-name
ro
Denumită anterior parolă generală
en-US
Formerly known as Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-use.label
ro
Folosește o parolă primară
en-US
Use a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-privacy-logins-and-passwords-header
ro
Autentificări și parole
en-US
Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-description
ro
Importă marcajele, parolele, istoricul și date de completare automată în { -brand-short-name }.
en-US
Import bookmarks, passwords, history, and autofill data into { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
prefs-sync-offer-setup-label2
ro
Sincronizează marcajele, istoricul, filele, parolele, suplimentele și setările pe toate dispozitivele.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx
ro
creează o parolă primară
en-US
create a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
ro
Pentru a crea o parolă primară, introdu-ți datele de autentificare pentru Windows. Ajută la protejarea securității conturilor tale.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-logins-passwords
ro
Date de autentificare și parole
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.label
ro
Date de autentificare și parole
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
ro
Denumiri de utilizator și parole salvate
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description2
ro
Sincronizează marcajele, istoricul, filele, parolele, suplimentele și setările pe toate dispozitivele.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
ro
{ $count -> [one] parolă expusă în toate încălcările securității datelor [few] parole expuse în toate încălcările securității datelor *[other] de parole expuse în toate încălcările securității datelor }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
ro
{ $count -> [one] parolă expusă în încălcări nerezolvate [few] parole expuse în încălcări nerezolvate *[other] de parole expuse în încălcări nerezolvate }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-header-content-logged-in
ro
Stochează-ți și sincronizează-ți parolele în siguranță pe toate dispozitivele.
en-US
Securely store and sync your passwords to all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
ro
{ $count -> [one] 1 parolă este posibil să fi fost expusă într-o încălcare a securității datelor. [few] { $count } parole este posibil să fi fost expuse într-o încălcare a securității datelor. *[other] { $count } de parole este posibil să fi fost expuse într-o încălcare a securității datelor. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
ro
{ $count -> [one] 1 parolă stocată în siguranță. [few] Parolele tale sunt stocate în siguranță. *[other] Parolele tale sunt stocate în siguranță. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-title
ro
Nu mai pierzi niciodată o parolă
en-US
Never forget a password again
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-passwords-tooltip.title
ro
Afișează parolele expuse în { -monitor-brand-short-name }
en-US
View exposed passwords on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
passwords-header-content
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } securely stores your passwords in your browser.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
passwords-title-logged-in
ro
Gestionează-ți parolele
en-US
Manage your passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-manage-passwords-button
ro
Gestionează parolele
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-manage-passwords-button.title
ro
Gestionează parolele
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-save-passwords-button
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Save passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-save-passwords-button.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Save passwords
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
ro
{ -brand-short-name } a blocat această pagină deoarece ar putea să încerce să instaleze programe periculoase care fură sau șterg informațiile tale (de exemplu, fotografii, parole, mesaje și carduri de credit).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
ro
{ -brand-short-name } a blocat această pagină deoarece te-ar putea păcăli să faci ceva periculos, cum ar fi să instalezi programare sau să divulgi informații cu caracter personal precum parole sau carduri de credit.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-checkbox
ro
Șterge datele de pe acest dispozitiv (parole, istoric, marcaje etc.).
en-US
Delete data from this device (passwords, history, bookmarks, etc.)
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
ro
Un alt utilizator s-a autentificat anterior la Sync pe acest calculator. Autentificarea va îmbina marcajele, parolele și alte setări din acest browser cu %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_invalid
ro
Parolă nevalidă. Te rugăm să încerci din nou.
en-US
Invalid password. Please try again.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
ro
Introdu parola pentru a deschide acest fișier PDF.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
passwordtext
ro
text parolă
en-US
password text
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecureFormActionPasswordsPresent
ro
Câmpuri de introdus parole într-un formular cu o acțiune de formular (http://) nesecurizată. Acesta este un risc de securitate care permite furtul datelor de autentificare ale utilizatorilor.
en-US
Password fields present in a form with an insecure (http://) form action. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
ro
Câmpuri de introdus parole într-un iframe (http://) nesecurizat. Acesta este un risc de securitate care permite furtul datelor de autentificare ale utilizatorilor.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnPage
ro
Câmpuri de introdus parole pe o pagină (http://) nesecurizată. Acesta este un risc de securitate care permite furtul datelor de autentificare ale utilizatorilor.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) page. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
password
ro
Parolă
en-US
Password
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
ro
Confirmă schimbarea parolei
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
ro
Actualizezi parola salvată pentru %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
ro
Actualizezi parola salvată pentru această autentificare?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD
ro
Parola de securitate introdusă este incorectă.
en-US
The security password entered is incorrect.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD
ro
Parola a expirat.
en-US
The password expired.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
ro
Parola introdusă este nevalidă. Te rugăm să alegi alta.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD
ro
Parola e blocată.
en-US
The password is locked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC
ro
Nu se poate importa. MAC nevalid. Parolă incorectă sau fișier corupt.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT
ro
Nu se poate importa. Parolă incorectă de confidențialitate.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE
ro
Nu se poate importa. Sunt suportate numai modurile de integritate a parolei și confidențialitate.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD
ro
Parola veche a fost introdusă incorect. Te rugăm să încerci din nou.
en-US
Old password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD
ro
Parola nouă introdusă este incorectă. Te rugăm să încerci din nou.
en-US
New password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertPasswordPrompt
ro
Te rugăm să introduci parola pentru jetonul PKCS#11 %S.
en-US
Please enter the password for the PKCS#11 token %S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertPasswordPromptDefault
ro
Te rugăm să introduci parola primară.
en-US
Please enter your Primary Password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
getPKCS12FilePasswordMessage
ro
Te rugăm să introduci parola cu care s-a criptat această copie de siguranță a certificatelor:
en-US
Please enter the password that was used to encrypt this certificate backup:
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pk11-bad-password
ro
Parola introdusă este incorectă.
en-US
The password entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
ro
Nu se poate decoda fișierul. Fie acesta nu e în format PKCS #12, fie a fost corupt, fie parola pe care ați introdus-o e incorectă.
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devmgr-button-changepw.label
ro
Schimbă parola
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
fips-nonempty-primary-password-required
ro
Modul FIPS impune existența unei parole primare setate pentru fiecare dispozitiv de securitate. Te rugăm să setezi parola înainte de a încerca să activezi modul FIPS.
en-US
FIPS mode requires that you have a Primary Password set for each security device. Please set the password before trying to enable FIPS mode.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-device-password-window.title
ro
Schimbă parola
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-new
ro
Parola nouă:
en-US
New password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
ro
Parola actuală:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-reenter
ro
Parola nouă (din nou):
en-US
New password (again):
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
password-quality-meter
ro
Indicatorul de calitate a parolei
en-US
Password quality meter
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-failed-pw-change
ro
Parola nu a putut fi modificată.
en-US
Unable to change password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
ro
Nu ai introdus corect parola curentă. Te rugăm să încerci din nou.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change-ok
ro
Parola a fost schimbată cu succes.
en-US
Password successfully changed.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
ro
Acum ești în modul FIPS. FIPS necesită existența unei parole.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-empty-warning
ro
Parolele și cheile private salvate nu vor fi protejate.
en-US
Your stored passwords and private keys will not be protected.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-erased-ok
ro
Ți-ai șters parola. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
You have deleted your password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-not-wanted
ro
Avertisment! Ai decis să nu folosești o parolă. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
Warning! You have decided not to use a password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-message
ro
Parola primară a fost resetată.
en-US
Your Primary Password has been reset.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-title
ro
Resetează parola primară
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-text
ro
Dacă îți resetezi parola primară, toate parolele tale salvate de web și de e-mail, certificatele personale și cheile private vor fi uitate. Sigur vrei să îți resetezi parola primară?
en-US
If you reset your Primary Password, all your stored web and e-mail passwords, personal certificates, and private keys will be forgotten. Are you sure you want to reset your Primary Password?
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-window2.title
ro
Resetează parola primară
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-backup-pw.value
ro
Parola de siguranță pentru certificate:
en-US
Certificate backup password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-message
ro
Parola pe care o setezi aici protejează fișierul de siguranță pe care ești pe cale să-l creezi. Trebuie să setezi această parolă pentru a continua salvarea de siguranță.
en-US
The certificate backup password you set here protects the backup file that you are about to create. You must set this password to proceed with the backup.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
ro
Important: Dacă uiți parola de siguranță pentru certificate, nu vei putea reface această copie mai târziu. Te rugăm să ai grijă să o păstrezi într-un loc sigur.
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-repeat-backup-pw.value
ro
Parola de siguranță pentru certificate (din nou):
en-US
Certificate backup password (again):
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-window.title
ro
Alege o parolă de siguranță pentru certificate
en-US
Choose a Certificate Backup Password
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
ro
Proxyul %2$S cere un nume de utilizator și o parolă. Site-ul spune: „%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
ro
%2$S cere numele tău de utilizator și parola. Site-ul spune: „%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterPasswordFor
ro
Introdu parola pentru %1$S pe %2$S
en-US
Enter password for %1$S on %2$S
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
ro
%1$S cere numele tău de utilizator și parola.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
ro
%1$S cere numele tău de utilizator și parola. AVERTISMENT: Parola nu va fi trimisă site-ului web pe care îl vizitezi în prezent!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
PromptPassword3
ro
Parolă necesară - %S
en-US
Password Required - %S
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
ro
%S va salva această parolă pentru acest site web.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
managePasswords.label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Manage Passwords
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
ro
Confirmă schimbarea parolei
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPassword
ro
Folosește managerul de parole pentru a reține această parolă.
en-US
Use Password Manager to remember this password.
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPasswordMsg
ro
Dorești să se memoreze parola pentru „%1$S” pe %2$S?
en-US
Would you like to remember the password for “%1$S” on %2$S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPasswordMsgNoUsername
ro
Vrei să se memoreze parola pe %S?
en-US
Would you like to remember the password on %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
saveLoginMsgNoUser2
ro
Salvezi parola pentru %S?
en-US
Save password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
togglePasswordLabel
ro
Afișează parola
en-US
Show password
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
ro
Actualizezi parola pentru %S?
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
ro
Dorești să se actualizeze parola salvată pentru „%S”?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
ro
Vrei să actualizezi parola salvată?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
useASecurelyGeneratedPassword
ro
Folosește o parolă generată securizat
en-US
Use a Securely Generated Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
ro
Extensiile și temele sunt ca un fel de aplicații pentru browser și îți permit să îți protejezi parolele, să descarci videoclipuri, să descoperi oferte, să blochezi reclame enervante, să schimbi aspectul browserului și multe altele. Aceste programe software mici sunt adesea dezvoltate de părți terțe. Iată o selecție pe care { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">o recomandă</a> pentru securitate, performanță și funcționalitate de excepție.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
ro
Este posibil și să fie implicat un atacator. Dacă te decizi să intri pe site, nu trebuie să introduci nicio informație sensibilă, cum ar fi parole, adrese de e-mail sau detalii ale cardurilor de credit.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-password.value
ro
Parolă
en-US
Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • resetProfile.ftl
refresh-profile-dialog-description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Start fresh to fix performance issues. This will remove your extensions and customizations. You won’t lose essential information like bookmarks and passwords.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • tabprompts.ftl
tabmodalprompt-password.value
ro
Parolă:
en-US
Password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
ro
Probabil că certificatul site-ului web a expirat, ceea ce împiedică { -brand-short-name } să stabilească o conexiune securizată. Dacă vizitezi acest site, atacatorii ar putea încerca să fure informații precum parolele, e-mailurile sau detaliile cardului de credit.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
ro
{ -brand-short-name } a detectat o posibilă amenințare de securitate și nu a continuat la <b>{ $hostname }</b>. Dacă vizitezi acest site, atacatorii ar putea încerca să fure informații precum parolele, e-mailurile sau detaliile cardului de credit.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-password
ro
Parola de securitate introdusă este incorectă.
en-US
The security password entered is incorrect.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-password
ro
Parola a expirat.
en-US
The password expired.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.