Transvision

Displaying 200 results out of 426 for the string Panel in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
cs
Vaše okna a panely budou rychle obnoveny, kromě těch anonymních.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-hide-tabs
cs
Skrýt předchozí panely
en-US
Hide Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-list-header.label
cs
Okna a panely
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-show-tabs
cs
Zobrazit předchozí panely
en-US
View Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
cs
Pořád se nedaří relaci obnovit? Někdy za to může některý z panelů. Podívejte se na předchozí panely, zrušte označení těch, které nepotřebujete obnovit, a pak pokračujte v obnově.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
cs
Obnovit všechna okna a panely
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-close-tab-button
cs
Zavřít panel
en-US
Close Tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-header
cs
Jejda. Váš panel právě spadl.
en-US
Gah. Your tab just crashed.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
cs
Nahlásit panely na pozadí
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
cs
Nahlásit tento panel
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-all-button
cs
Obnovit všechny spadlé panely
en-US
Restore All Crashed Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-tab-button
cs
Obnovit tento panel
en-US
Restore This Tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
cs
Hlášení pádů panelů
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-button-unload.title
cs
Uvolní panel s nejvyšší prioritou (na začátku seznamu)
en-US
Unload tab with the highest priority
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-processes.title
cs
ID procesů, které se starají o obsah panelu
en-US
IDs of the processes hosting tab’s content
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-sortweight.title
cs
Pokud je hodnota dostupná, jsou panely se stejnou základní vahou řazeny také podle doplňkové váhy. Ta je odvozena z množství využívané paměti a počtu procesů.
en-US
If available, tabs are sorted by this value after being sorted by the base weight. The value derives from tab’s memory usage and the count of processes.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-weight.title
cs
Panely jsou seřazeny podle hodnoty, která je odvozena od toho, zda panel přehrává zvuk, používá WebRTC apod.
en-US
Tabs are first sorted by this value, which derives from some special attributes such as playing a sound, WebRTC, etc.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
cs
{ -brand-short-name } obsahuje funkci, která automaticky uvolní zdroje panelů z paměti, aby kvůli jejímu nedostatku nedošlo k pádu. Panel k uvolnění je vždy vybrán na základě několika kritérií. Tato stránka ukazuje, jakou dává { -brand-short-name } prioritou jednotlivým panelům a který bude případně uvolněn jako další. Uvolnění panelu můžete spustit ručně klepnutím na tlačítko <em>Uvolnit</em> níže.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-no-unloadable-tab
cs
Nejsou dostupné žádné panely k uvolnění.
en-US
There are no unloadable tabs.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-page-title
cs
Uvolňování panelů
en-US
Tab Unloading
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel z vašich připojených zařízení [few] Byly přijaty { $tabCount } panely z vašich připojených zařízení *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů z vašich připojených zařízení }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel ze zařízení { $deviceName } [few] Byly přijaty { $tabCount } panely ze zařízení { $deviceName } *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů ze zařízení { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
cs
{ $tabCount -> [one] Byl přijat { $tabCount } panel [few] Byly přijaty { $tabCount } panely *[other] Bylo přijato { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-title
cs
Přijaté panely
en-US
Tabs Received
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-learnmore
cs
Zjistit více o posílání panelů
en-US
Learn About Sending Tabs
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
cs
Panely z { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-title
cs
Přijaté panely
en-US
Tab Received
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
cs
{ $closedCount -> [one] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { $closedCount } panel { -brand-short-name(case: "gen") } byl zavřen *[no-cases] { $closedCount } panel aplikace { -brand-short-name } byl zavřen } [few] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { $closedCount } panely { -brand-short-name(case: "gen") } byly zavřeny *[no-cases] { $closedCount } panely aplikace { -brand-short-name } byly zavřeny } [many] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { $closedCount } panelů { -brand-short-name(case: "gen") } bylo zavřeno *[no-cases] { $closedCount } panelů aplikace { -brand-short-name } bylo zavřeno } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] { $closedCount } panelů { -brand-short-name(case: "gen") } bylo zavřeno *[no-cases] { $closedCount } panelů aplikace { -brand-short-name } bylo zavřeno } }
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-view-recently-closed-tabs
cs
Zobrazit nedávno zavřené panely
en-US
View recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-close-all-duplicate-tabs.label
cs
Zavřít všechny duplicitní panely
en-US
Close all duplicate tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-close-duplicate-tabs.label
cs
Zavřít duplicitní panely
en-US
Close duplicate tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-hidden-tabs.label
cs
Skryté panely
en-US
Hidden tabs
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-new-user-context.label
cs
Nový kontejnerový panel
en-US
New container tab
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-search-tabs.label
cs
Najít panel
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.label
cs
Vaše stránka nového panelu byla změněna.
en-US
Your new tab has changed.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.secondarybuttonlabel
cs
Spravovat stránku nového panelu
en-US
Manage New Tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-tab-hide-controlled.buttonlabel
cs
Ponechat panely skryté
en-US
Keep Tabs Hidden
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-tab-hide-controlled.label
cs
Přistupovat k vašim skrytým panelům
en-US
Access Your Hidden Tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
cs
{ -brand-shorter-name.case-status -> [with-cases] Nainstalujte si nejnovější verzi { -brand-shorter-name(case: "gen") }. O otevřené panely ani okna nepřijdete. *[no-cases] Nainstalujte si nejnovější verzi aplikace { -brand-shorter-name }. O otevřené panely ani okna nepřijdete. }
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-recently-closed-tabs.label
cs
Naposledy zavřené panely
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
cs
Chcete zde vidět své panely z ostatních zařízení?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
cs
Žádné otevřené panely
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-show-inactive-tabs.label
cs
Neaktivní panely
en-US
Inactive tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-show-inactive-tabs.tooltiptext
cs
Zobrazí neaktivní panely na tomto zařízení
en-US
See inactive tabs on this device
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-showmore.label
cs
Zobrazit další panely
en-US
Show more tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-showmore.tooltiptext
cs
Zobrazí panely z tohoto zařízení
en-US
Show more tabs from this device
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
cs
Zapněte synchronizaci panelů pro zobrazení seznamu panelů z vašich ostatních zařízení.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
cs
Seznam panelů z ostatních zařízení
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-tab.label
cs
Nový panel
en-US
New tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-bookmark-tab.label
cs
Přidat současný panel do záložek
en-US
Bookmark current tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
cs
{ $count -> [1] Vypnout zvuk panelu [one] Vypnout zvuk panelu [few] Vypnout zvuk { $count } panelů *[other] Vypnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
cs
{ $count -> [1] Spustit přehrávání [one] Spustit přehrávání [few] Spustit ve { $count } panelech *[other] Spustit v { $count } panelech }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
cs
{ $count -> [1] Zapnout zvuk panelu [one] Zapnout zvuk panelu [few] Zapnout zvuk { $count } panelů *[other] Zapnout zvuk { $count } panelů }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
cs
Zavře všechny anonymní panely a vymažte historii, soubory cookie a všechna další data webu.
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] <strong>Chcete otevřít předchozí panely?</strong> Předchozí relaci { -brand-short-name(case: "gen") } můžete obnovit z nabídky <img data-l10n-name="icon"/> v části Historie. *[no-cases] <strong>Chcete otevřít předchozí panely?</strong> Předchozí relaci aplikace { -brand-short-name } můžete obnovit z nabídky <img data-l10n-name="icon"/> v části Historie. }
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-open-new-tab.label
cs
Hledat v novém panelu
en-US
Search in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-tabs.tooltiptext
cs
Otevřené panely ({ $restrict })
en-US
Tabs ({ $restrict })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-proceed-to-tab.label
cs
Otevřít panel
en-US
Proceed to Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
cs
Sdílíte obsah celé své obrazovky. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Sdílíte obsah okna { -brand-short-name(case: "gen") }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete. *[no-cases] Sdílíte obsah okna aplikace { -brand-short-name }. Ostatní lidé uvidí obsah každého panelu, který otevřete. }
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.label
cs
Seznam všech panelů
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-list-all-tabs.tooltiptext
cs
Seznam všech panelů
en-US
List all tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-new-tab.label
cs
Nový panel
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar.aria-label
cs
Ouška panelů
en-US
Browser tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.label
cs
Synchronizované panely
en-US
Synced tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
cs
Zobrazí panely z jiných zařízení
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-addons-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv instalace doplňku
en-US
Open add-on installation message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel automatického přehrávání
en-US
Open autoplay panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-default-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel zpráv
en-US
Open message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel se žádostmi o polohu
en-US
Open location request panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-indexed-db-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv offline úložiště
en-US
Open offline storage message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít MIDI panel
en-US
Open MIDI panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv uložení hesla
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-tabs.aria-label
cs
Hledat v otevřených panelech
en-US
Search tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-tabs
cs
Najít panel
en-US
Search Tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-switch-tab
cs
Přepnout na panel
en-US
Switch to Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-switch-tab-with-container
cs
Přepnout na panel · <span>{ $container }</span>
en-US
Switch to Tab · <span>{ $container }</span>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-mode-tabs
cs
Otevřené panely
en-US
Tabs
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-services-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít instalační panel zpráv
en-US
Open install message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-switch-to-tab.value
cs
Přepnout na panel:
en-US
Switch to tab:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-authn-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel webové autentizace
en-US
Open Web Authentication panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel oprávnění pro virtuální realitu
en-US
Open virtual reality permission panel
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-open-tab.label
cs
Otevřít rám v novém panelu
en-US
Open Frame in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-view-new-tab.label
cs
Otevřít obrázek v novém panelu
en-US
Open Image in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-container-tab.label
cs
Otevřít odkaz v novém kontejnerovém panelu
en-US
Open Link in New Container Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
cs
Otevřít odkaz v novém panelu kontejneru { $containerName }
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-tab.label
cs
Otevřít odkaz v novém panelu
en-US
Open Link in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-view-new-tab.label
cs
Otevřít video v novém panelu
en-US
Open Video in New Tab
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřen jeden panel [few] Zavřeny { $tabCount } panely [many] Zavřeno { $tabCount } panelů *[other] Zavřeno { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-pin-tab-description
cs
Pro odepnutí panelu na něj klepněte pravým tlačítkem.
en-US
Right-click the tab to unpin it.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-recently-closed-subtitle
cs
Zde se zázračně zobrazí všechny zavřené panely. Už nikdy se nemusíte bát, že nějakou stránku omylem zavřete.
en-US
All your closed tabs will magically show up here. Never worry about accidentally closing a site again.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-recently-closed-title
cs
Získejte zpět zavřené panely během okamžiku
en-US
Get back your closed tabs in a snap
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-tab-pickup-subtitle
cs
Rychle si převezměte otevřené panely ze svého telefonu a otevřete je zde pro zajištění maximální plynulosti.
en-US
Quickly grab open tabs from your phone and open them here for maximum flow.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-tab-pickup-title
cs
Přecházejte mezi zařízeními díky funkci sběru panelů
en-US
Hop between devices with tab pickup
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
cs
Mějte přístup ke svým otevřeným panelům z libovolného zařízení. Navíc můžete synchronizovat své záložky, hesla a další položky.
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-title
cs
Vylepšete si prohlížení pomocí funkce sběru panelů
en-US
Boost your browsing with tab pickup
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-body
cs
Když v tomto okně zavřete panel, můžete ho načíst odtud.
en-US
When you close a tab in this window, you can fetch it from here.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-body2
cs
Když zavřete panel, můžete ho načíst odtud.
en-US
When you close a tab, you can fetch it from here.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-header
cs
Žádné nedávno zavřené panely
en-US
No recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Nyní si můžete vzít panely z { -brand-product-name(case: "gen") } na svém tabletu nebo telefonu. *[no-cases] Nyní si můžete vzít panely z aplikace { -brand-product-name } na svém tabletu nebo telefonu. }
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Pro zobrazení svých nejnovějších panelů z mobilu se musíte v systému iOS nebo Android přihlásit k { -brand-product-name(case: "gen") }. *[no-cases] Pro zobrazení svých nejnovějších panelů z mobilu se musíte v systému iOS nebo Android přihlásit k aplikaci { -brand-product-name }. }
en-US
To view your latest mobile tabs, sign in to { -brand-product-name } on iOS or Android.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
cs
Vezměte si sem panely z telefonu nebo tabletu
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-bookmarked-pinned-tab.title
cs
Přepne na panel { $tabTitle } ze záložek
en-US
Switch to (Bookmarked) { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-focus-tab.title
cs
Přepnout na tento panel
en-US
Switch to this tab
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-header
cs
Otevřené panely
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-nav
cs
Otevřené panely
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-nav.title
cs
Otevřené panely
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-pinned-tab.title
cs
Přepne na panel { $tabTitle }
en-US
Switch to { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-pinned-tabs.title
cs
Připnuté panely
en-US
Pinned Tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-header
cs
Nedávno zavřené panely
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-nav
cs
Nedávno zavřené panely
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recently-closed-nav.title
cs
Nedávno zavřené panely
en-US
Recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description
cs
Zde najdete panely, které jste nedávno zavřeli. Kterýkoliv z nich můžete rychle znovu otevřít.
en-US
Here you’ll find the tabs you recently closed, so you can reopen any of them quickly.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
cs
Pokud chcete najít panely z minulosti, najdete je v <a data-l10n-name="history-url">historii prohlížení</a>.
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-header
cs
Zavřeli jste panel příliš brzy?
en-US
Closed a tab too soon?
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-opentabs.placeholder
cs
Hledat v otevřených panelech
en-US
Search open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-recentlyclosed.placeholder
cs
Hledat v nedávno zavřených panelech
en-US
Search recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-syncedtabs.placeholder
cs
Hledat v synchronizovaných panelech
en-US
Search synced tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-sort-open-tabs-by-order-label
cs
Seřadit podle pořadí panelů
en-US
Sort by tab order
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
cs
Panely z jiných zařízení
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
cs
Panely z jiných zařízení
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
cs
Panely z jiných zařízení
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Chcete-li vidět své panely kdekoliv, kde používáte { -brand-product-name(case: "acc") }, přihlaste se na všech svých zařízeních. Přečtěte si, jak <a data-l10n-name="url">připojit další zařízení</a>. *[no-cases] Chcete-li vidět své panely kdekoliv, kde používáte aplikaci { -brand-product-name }, přihlaste se na všech svých zařízeních. Přečtěte si, jak <a data-l10n-name="url">připojit další zařízení</a>. }
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in on all your devices. Learn how to <a data-l10n-name="url">connect additional devices</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-device-notabs
cs
Na tomto zařízení nejsou otevřeny žádné panely
en-US
No tabs open on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
cs
Po dokončení se zobrazí všechny panely otevřené na jiných zařízeních. Už za chvíli.
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Pokud chcete vidět své panely kdekoliv, kde používáte { -brand-product-name(case: "acc") }, přihlaste se do svého účtu. Pokud ho nemáte, provedeme vás jednotlivými kroky registrace. *[no-cases] Pokud chcete vidět své panely kdekoliv, kde používáte aplikaci { -brand-product-name }, přihlaste se do svého účtu. Pokud ho nemáte, provedeme vás jednotlivými kroky registrace. }
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-header
cs
Vezměte si panely odkudkoliv
en-US
Grab tabs from anywhere
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-checkbox
cs
Povolit synchronizaci otevřených panelů
en-US
Allow open tabs to sync
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
cs
Chcete-li zobrazit panely z jiných zařízení, musíte své otevřené panely synchronizovat.
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
cs
{ -brand-short-name } nemůže synchronizovat panely mezi zařízeními, protože je to synchronizace zakázána vaším správcem.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-disabled-by-policy-description
cs
{ -brand-short-name } nemůže synchronizovat panely mezi zařízeními, protože vaše organizace zakázala synchronizaci.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your organization has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-header
cs
Panely
en-US
Tab pickup
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Chcete-li získat své panely, budete muset zadat hlavní heslo pro { -brand-short-name(case: "acc") }. *[no-cases] Chcete-li získat své panely, budete muset zadat hlavní heslo pro aplikaci { -brand-short-name }. }
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-header
cs
Pro zobrazení panelů zadejte své hlavní heslo
en-US
Enter your Primary Password to view tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
cs
Chcete-li se znovu připojit a získat své panely, přihlaste se ke svému { -fxaccount-brand-name(case: "dat", capitalization: "lower") }.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
cs
Chcete-li se znovu připojit a získat své panely, přihlaste se ke svému účtu.
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
cs
Pro převzetí svých panelů z telefonu se musíte přihlásit nebo si vytvořit účet.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-sync-disconnected-description
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Chcete-li získat své panely, musíte ve { -brand-short-name(case: "loc") } povolit synchronizaci. *[no-cases] Chcete-li získat své panely, musíte v aplikaci { -brand-short-name } povolit synchronizaci. }
en-US
To grab your tabs, you’ll need to allow syncing in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-syncing
cs
Posaďte se, zatímco se vaše panely synchronizují. Bude to jen chvilka.
en-US
Sit tight while your tabs sync. It’ll be just a moment.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-description
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Povolit { -brand-short-name(case: "dat") } sdílet panely mezi zařízeními. *[no-cases] Povolit aplikaci { -brand-short-name } sdílet panely mezi zařízeními. }
en-US
Allow { -brand-short-name } to share tabs between devices.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-header
cs
Zapnutí synchronizace panelů
en-US
Turn on tab syncing
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-synctabs-primarybutton
cs
Synchronizovat otevřené panely
en-US
Sync open tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabs-list-tab-button.title
cs
Otevřít { $targetURI } v novém panelu
en-US
Open { $targetURI } in a new tab
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabs.title
cs
Panely
en-US
Tabs
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-close-tab
cs
Zavřít panel
en-US
Close Tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-close-tab-button.title
cs
Zavřít panel { $tabTitle }
en-US
Close { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-move-tab
cs
Přesunout panel
en-US
Move Tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-mute-tab
cs
Vypnout zvuk panelu
en-US
Mute Tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-mute-tab-button-no-context.title
cs
Vypnout zvuk panelu
en-US
Mute tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-options-menu-button.title
cs
Možnosti pro panel { $tabTitle }
en-US
Options for { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-pin-tab
cs
Připnout panel
en-US
Pin Tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-send-tab
cs
Odeslat panel na zařízení
en-US
Send Tab to Device
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-tabs-list-tab.title
cs
Otevřít { $targetURI } v novém panelu
en-US
Open { $targetURI } in a new tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-unmute-tab
cs
Zapnout zvuk panelu
en-US
Unmute Tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-unmute-tab-button-no-context.title
cs
Zapnout zvuk panelu
en-US
Unmute tab
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-unpin-tab
cs
Odepnout panel
en-US
Unpin Tab
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-urlbar-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít přihlašovací panel
en-US
Open login panel
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmark-tab.label
cs
Přidat současný panel do záložek
en-US
Bookmark Current Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-all-tabs.label
cs
Přidat všechny panely do záložek
en-US
Bookmark All Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
cs
{ $tabCount -> [1] Zavřít panel [one] Zavřít panel [few] Zavřít { $tabCount } panely *[other] Zavřít { $tabCount } panelů }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-container-tab.label
cs
Nový kontejnerový panel
en-US
New Container Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-tab.label
cs
Nový panel
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-hidden-tabs.label
cs
Skryté panely
en-US
Hidden Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-synced-tabs.label
cs
Synchronizované panely
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-undo-menu.label
cs
Naposledy zavřené panely
en-US
Recently Closed Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-show-all-tabs.label
cs
Zobrazit všechny panely
en-US
Show All Tabs
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-synced-tabs-sidebar.label
cs
Synchronizované panely
en-US
Synced Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-checkbox.label
cs
Okna a panely
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-label.value
cs
Okna a panely
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-session-option-label
cs
Okna a panely
en-US
Windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-cfr-body-v2
cs
Získejte zpět nedávno zavřené panely a plynule přecházejte mezi zařízeními pomocí { -firefoxview-brand-name(case: "gen") }.
en-US
Get recently closed tabs back, plus seamlessly hop between devices with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
cs
Chcete zrovna ten panel otevřený v telefonu? Vezměte si ho. Potřebujete znovu tu stránku, co jste před chvílí navštívili? Hups, díky { -firefoxview-brand-name(case: "dat", capitalization: "lower") } ji máte zpátky.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Ujistěte se, že máte své záložky, hesla a panely vždy při sobě, když otevřete novou instalaci { -brand-product-name(case: "gen") }. *[no-cases] Ujistěte se, že máte své záložky, hesla a panely vždy při sobě, když otevřete novou instalaci prohlížeče { -brand-product-name }. }
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-page-title
cs
Nový panel
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-personalize-icon-label.aria-label
cs
Přizpůsobení nového panelu
en-US
Personalize new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-personalize-icon-label.title
cs
Přizpůsobení nového panelu
en-US
Personalize new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-link
cs
Zjistěte, jak chráníme vaše soukromí na stránce nového panelu.
en-US
Learn how privacy works on the new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-settings-button.title
cs
Přizpůsobení stránky nového panelu
en-US
Customize your New Tab page
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-wallpaper-feature-highlight-content
cs
Dejte svému novému panelu svěží vzhled pomocí tapet.
en-US
Give your New Tab a fresh look with wallpapers.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-menu-hide-weather
cs
Skrýt počasí na novém panelu
en-US
Hide weather on New Tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
cs
{ -brand-product-name.case-status -> [with-cases] Vezměte si panely z jednoho zařízení a pokračujte na jiném tam, kde jste skončili. Navíc můžete synchronizovat své záložky a hesla kdekoli, kde používáte { -brand-product-name(case: "acc") }. *[no-cases] Vezměte si panely z jednoho zařízení a pokračujte na jiném tam, kde jste skončili. Navíc můžete synchronizovat své záložky a hesla kdekoli, kde používáte aplikaci { -brand-product-name }. }
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Ponechat { -brand-short-name(case: "acc") } v docku *[no-cases] Ponechat aplikaci { -brand-short-name } v docku } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout { -brand-short-name(case: "acc") } na hlavní panel *[no-cases] Připnout aplikaci { -brand-short-name } na hlavní panel } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
cs
{ PLATFORM() -> [macos] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Ponechat anonymní prohlížení { -brand-short-name(case: "gen") } v docku *[no-cases] Ponechat anonymní prohlížení aplikace { -brand-short-name } v docku } *[other] { -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Připnout anonymní prohlížení { -brand-short-name(case: "gen") } na hlavní panel *[no-cases] Připnout anonymní prohlížení aplikace { -brand-short-name } na hlavní panel } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
newtab-wallpaper-onboarding-subtitle
cs
Vyberte si tapetu, která dodá každému novému panelu nový vzhled.
en-US
Choose a wallpaper to give your New Tab a fresh look.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
cs
Při synchronizaci { -brand-short-name } vaše hesla, záložky a další data šifruje. Navíc si můžete otevřít panely z jiných zařízení.
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-tabs-and-windows
cs
Zavřete všechny <strong>panely</strong> a <strong>okna</strong>
en-US
Close all <strong>Tabs</strong> and <strong>Windows</strong>
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-all-in-tabs.label
cs
Otevřít vše v panelech
en-US
Open All in Tabs
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-container-tab.label
cs
Otevřít v novém kontejnerovém panelu
en-US
Open in New Container Tab
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-tab.label
cs
Otevřít v novém panelu
en-US
Open in New Tab
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NewTabPage
cs
Povolení nebo zákaz stránky nového panelu.
en-US
Enable or disable the New Tab page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-openpage-option.label
cs
Otevřené panely
en-US
Open tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browser-containers-enabled.label
cs
Povolit kontejnerové panely
en-US
Enable Container Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-on-close-multiple-tabs.label
cs
Vždy se zeptat při zavírání více panelů
en-US
Confirm before closing multiple tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
cs
{ $tabCount -> [one] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřen { $tabCount } kontejnerový panel. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? [few] Zakážete-li kontejnerové panely, budou zavřeny { $tabCount } kontejnerové panely. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? *[other] Zakážete-li kontejnerové panely, bude zavřeno { $tabCount } kontejnerových panelů. Opravdu chcete zakázat kontejnerové panely? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
cs
{ $tabCount -> [one] Zavřít { $tabCount } kontejnerový panel [few] Zavřít { $tabCount } kontejnerové panely *[other] Zavřít { $tabCount } kontejnerových panelů }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-title
cs
Zavřít všechny kontejnerové panely?
en-US
Close All Container Tabs?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-header
cs
Kontejnerové panely
en-US
Container Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-new-tab-check.label
cs
Zobrazit výběr kontejneru při klepnutí na tlačítko otevření nového panelu
en-US
Select a container for each new tab
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
cs
{ $count -> [one] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřen { $count } kontejnerový panel. Opravdu chcete kontejner odstranit? [few] Pokud odstraníte tento kontejner, budou zavřeny { $count } kontejnerové panely. Opravdu chcete kontejner odstranit? *[other] Pokud odstraníte tento kontejner, bude zavřeno { $count } kontejnerových panelů. Opravdu chcete kontejner odstranit? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-reload-description
cs
Aby se změny projevily, načtěte znovu své panely.
en-US
You will need to reload your tabs to apply these changes.

Displaying 200 results out of 426 for the string Panel in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-addons-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv instalace doplňku
en-US
Open add-on installation message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel automatického přehrávání
en-US
Open autoplay panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-default-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel zpráv
en-US
Open message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel se žádostmi o polohu
en-US
Open location request panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-indexed-db-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv offline úložiště
en-US
Open offline storage message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít MIDI panel
en-US
Open MIDI panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel zpráv uložení hesla
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-services-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít instalační panel zpráv
en-US
Open install message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-storage-access-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít nastavení přístupu k informacím o vašem prohlížení
en-US
Open browsing activity permission panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-authn-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít panel webové autentizace
en-US
Open Web Authentication panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-notification-anchor.tooltiptext
cs
Otevře panel oprávnění pro virtuální realitu
en-US
Open virtual reality permission panel
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-clear-list.label
cs
Vymazat tento seznam
en-US
Clear Preview Panel
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-urlbar-anchor.tooltiptext
cs
Otevřít přihlašovací panel
en-US
Open login panel
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-always-open-downloads-panel.label
cs
Zobrazit podrobnosti při zahájení stahování
en-US
Show Panel When Download Begins
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
openAutofillMessagePanel
cs
Otevře lištu automatického vyplňování formulářů
en-US
Open Form Autofill message panel
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
cs
Funkce pro zvýšení přístupnosti mohou ovlivnit výkon ostatních nástrojů pro vývojáře a proto je doporučujeme vypnout, pokud je nepoužíváte.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.description
cs
Panel %S spadl.
en-US
The %S panel has crashed.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorNotificationFooter.noOriginalScopes
cs
Původní mapování názvů proměnných je vypnuto, takže jsou vypnuty všechny náhledy na řádku a nápovědy. Klepnutím na zaškrtávací políčko `%S` v panelu rozsahů je zapnete.
en-US
Original variables name mapping is turned off, so all inline and tooltip previews are disabled. Click the `%S` checkbox in the scopes panel to turn them on.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.hideIgnoredSources.tooltip
cs
Skryje všechny ignorované zdroje na panelu Zdrojový kód
en-US
Hides all ignored sources in the Sources panel
Entity # all locales devtools • client • dom.properties
dom.filterDOMPanel
cs
Filtr DOM Panel
en-US
Filter DOM Panel
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.cannotShowGridOutline.title
cs
Vybraný obrys mřížky nelze vložit do panelu tak, aby byl použitelný.
en-US
The selected grid’s outline cannot effectively fit inside the layout panel for it to be usable.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.close
cs
Zavřít vyhledávací panel
en-US
Close Search Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxDebugger.panelLabel
cs
Panel Debugger
en-US
Debugger Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxStyleEditor.panelLabel
cs
Panel Editor stylů
en-US
Style Editor Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxWebConsole.panelLabel
cs
Panel Konzole
en-US
Console Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
accessibility.panelLabel
cs
Panel přístupnosti
en-US
Accessibility Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
application.panelLabel
cs
Panel aplikace
en-US
Application Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
application.tooltip
cs
Panel aplikace
en-US
Application Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
dom.panelLabel
cs
Panel DOM
en-US
DOM Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
inspector.panelLabel
cs
Panel Průzkumník
en-US
Inspector Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
memory.panelLabel
cs
Panel Paměť
en-US
Memory Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
netmonitor.panelLabel
cs
Panel Síť
en-US
Network Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
options.panelLabel
cs
Panel nástrojů pro vývojáře
en-US
Toolbox Options Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
performance.panelLabel
cs
Panel Výkon
en-US
Performance Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.panelLabel
cs
Panel Úložiště
en-US
Storage Panel
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
evaluationNotifcation.noOriginalVariableMapping.msg
cs
Mapování původních jmen proměnných v debuggeru je zakázáno. Výsledky vyhodnocení nemusí být přesné. Klepněte na zaškrtávací pole `Zobrazit původní proměnné` v panelu rozsahů debuggeru pro povolení.
en-US
Original variables name mapping in the debugger is disabled. Evaluation results might not be accurate. Click the `Show original variables` checkbox in the debugger scopes panel to enable.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.openInNetworkPanel.label
cs
Otevřít v panelu Síť
en-US
Open in Network Panel
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
simple-highlighters-message
cs
Pokud je povolena funkce prefers-reduced-motion, lze na panelu nastavení povolit jednodušší zvýrazňovač, aby se zabránilo blikání barev.
en-US
When prefers-reduced-motion is enabled, a simpler highlighter can be enabled in the settings panel, to avoid flashing colors.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.expandableContainerToggleButton.title
cs
Přepne panel
en-US
Toggle panel
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
tabPanel
cs
lišta s panely
en-US
tab panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel-description
cs
Postranní panel průzkumníka stránky, kde uvidíte podrobnosti o kompatibilitě vaší aplikaci s různými prohlížeči. Podrobnosti najdete v <a data-l10n-name="bugzilla">bugu 1584464</a>.
en-US
A side panel for the Page Inspector that shows you information detailing your app’s cross-browser compatibility status. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1584464</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel.label
cs
Nástroje pro vývojáře: panel kompatibility
en-US
Developer Tools: Compatibility Panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support-description
cs
Povolí experimentální podporu pro service workery v panelu laděni. Tato funkce může zpomalit nástroje pro vývojáře a zvýšit spotřebu paměti.
en-US
Enables experimental support for Service Workers in the Debugger panel. This feature may slow the Developer Tools down and increase memory consumption.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
cs
IME (Input Method Editor) je nástroj pro zadávání komplexních symbolů, jako jsou znaky východoasijských nebo indických jazyků, pomocí běžné klávesnice. Po zapnutí tohoto experimentu bude panel adresního řádku zobrazovat výsledky vyhledávání a návrhy našeptávače i při použití IME pro zadávání textu. Protože IME může zakrýt výsledky adresního řádku, doporučujeme tuto předvolbu použít jen s IME, který toto nedělá.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.