Transvision

Displaying 22 results for the string Pódany in dsb:

Entity dsb en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
not-set-alternative-text
dsb
Njepódany
en-US
Not specified
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
not-set-date
dsb
Njepódany
en-US
Not specified
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-not-specified.value
dsb
Njepódany
en-US
Not specified
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
emptyFilterList
dsb
Žaden filter pódany
en-US
No filter specified
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.messages.commands.blockArgMissing
dsb
Žaden filter pódany
en-US
No filter was specified
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EmptyGetElementByIdParam
dsb
Prozny znamuškowy rjeśazk do getElementById() pśepódany.
en-US
Empty string passed to getElementById().
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
dsb
Pódany atribut "type" za "%1$S" se njepódpěra. Zacytowanje medijoweje resurse %2$S njejo se raźiło.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
dsb
Pódany atribut “type” “%1$S” se njepódpěra. Zacytanje medijoweje resurse %2$S njejo se raźiło. Wopytujo se, pśiducy element <source> zacytaś.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
dsb
'postMessage' njedajo se w 'DOMWindow' wuwjasć: Pódany celowy póchad ('%S') njemaka se z póchadom celowego wokna ('%S').
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringScriptSrcForStrictDynamic
dsb
“%1$S” se w %2$S ignorěrujo: ‘strict-dynamic’ pódany
en-US
Ignoring “%1$S” within %2$S: ‘strict-dynamic’ specified
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringSrcWithinNonceOrHashDirective
dsb
“%1$S” se w %2$S ignorěrujo: nonce-source abo hash-source pódany
en-US
Ignoring “%1$S” within %2$S: nonce-source or hash-source specified
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
dsb
Njeznaty objektowy typ pódany.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNKNOWN_ALERT
dsb
Napśeśiwne městno SSL jo měł njepódany problem z certifikatom, kótaryž jo dostało.
en-US
SSL peer had some unspecified issue with the certificate it received.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH
dsb
Pódany certifikat njedajo se z wubranym algoritmusom klucoweje wuměny wužywaś.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
dsb
{ -vendor-short-name } a jogo sobustatkujuce, licencedawarje a partnarje źěłaju, aby nejdokradnjejše a nejaktualnjejše słužby k dispoziciji stajili. Ale njamóžomy garantěrowaś, až toś te informacije su dopołne a bźez zmólkow. Jo na pśikład móžno, až słužba wěstego pśeglědowanja njeidentificěrujo wšykne tšašne sědła a ma někotare wěste sedła za tšašne a pśeglědowanje z lokalizaciju městna a za słužbu pśeglědowanja z lokalizaciju městna by mógło płaśiś, až wšykne městna, kótarež naše póbitowarje słužby dodawaju, su jano pówoblicenja a daniž my daniž póbitowarje słužby njegarantěruju dokradnosć pódanych městnow.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-too-long-error
dsb
Zmólka: Pódany PIN jo pśedłujki.
en-US
Error: The given PIN is too long.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-too-short-error
dsb
Zmólka: Pódany PIN jo pśekrotki.
en-US
Error: The given PIN is too short.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-not-provided
dsb
Njepódany
en-US
Not Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-provided
dsb
Pódany
en-US
Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-object-type
dsb
Njeznaty objektowy typ pódany.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cert-kea-mismatch
dsb
Pódany certifikat njedajo se z wubranym algoritmusom klucoweje wuměny wužywaś.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-certificate-unknown-alert
dsb
Napśeśiwne městno SSL jo měł njepódany problem z certifikatom, kótaryž jo dostało.
en-US
SSL peer had some unspecified issue with the certificate it received.

No matching results for the string Pódany for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.