Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

No matching results for the string Orange for the locale cs

Displaying 6 results for the string Orange in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-wallpaper-abstract-orange
cs
Oranžové tvary
en-US
Orange shapes
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-wallpaper-gradient-orange
cs
Přechod oranžové a růžové
en-US
Gradient orange and pink
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-wallpaper-orange
cs
Oranžová
en-US
Orange
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-tooltip-innovator2.title
cs
Inovátor (oranžová)
en-US
Innovator (orange)
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorways-image-alt.aria-label
cs
Ruční sprej maluje barevnou koláž zeleného oka, oranžové boty, červeného basketbalového míče, fialových sluchátek, modrého srdce a žluté koruny
en-US
A hand spray paints a colorful collage of a green eye, orange shoe, red basketball, purple headphones, blue heart, and yellow crown
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-color-orange.label
cs
Oranžová
en-US
Orange
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.