Transvision

Displaying 17 results for the string Opera in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
sk
Váš operačný systém nie je kompatibilný s najnovšou verziou prehliadača { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
sk
Mozilla tohto vydavateľa certifikátov nepozná. Mohol byť pridaný operačným systémom alebo správcom vášho počítača.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-opera-gx.label
sk
Opera GX
en-US
Opera GX
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-opera.label
sk
Opera
en-US
Opera
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-opera
sk
Opera
en-US
Opera
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-opera-gx
sk
Opera GX
en-US
Opera GX
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
sk
Tieto nastavenia sú ušité na mieru podľa hardvéru a operačného systému vášho počítača.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
sk
Formátovať dátumy, časy, čísla a jednotky podľa nastavenia jazyka “{ $localeName }” z operačného systému.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
sk
Použiť nastavenia operačného systému
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
noMemory
sk
Na vykonanie požadovanej akcie nie je dosť operačnej pamäte. \n\nUkončite niektoré aplikácie a skúste to znova.
en-US
There is not sufficient memory to complete the action you requested.\n\nQuit some applications and try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
sk
%S používa úložisko certifikačných autorít od Mozilly, nie úložisko z operačného systému. Ak antivírusový program alebo niekto v sieti zachytáva spojenie s použitím certifikátov od autority, ktorá v úložisku Mozilly nie je, je toto spojenie považované za nezabezpečené.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
sk
Blokované kvôli verzii operačného systému.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
sk
Operačný systém
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
sk
{ -brand-short-name } používa úložisko certifikačných autorít od Mozilly, nie úložisko z operačného systému. Ak antivírusový program alebo niekto v sieti zachytáva spojenie s použitím certifikátov od autority, ktorá v úložisku Mozilly nie je, je toto spojenie považované za nezabezpečené.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.

Displaying 44 results for the string Opera in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
sk
Váš operačný systém nie je kompatibilný s najnovšou verziou prehliadača { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
sk
Mozilla tohto vydavateľa certifikátov nepozná. Mohol byť pridaný operačným systémom alebo správcom vášho počítača.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-opera-gx.label
sk
Opera GX
en-US
Opera GX
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-opera.label
sk
Opera
en-US
Opera
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-opera
sk
Opera
en-US
Opera
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-opera-gx
sk
Opera GX
en-US
Opera GX
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
sk
Nasleduje nastavenia operačného systému pre tlačidlá, ponuky a okná.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
sk
Tieto nastavenia sú ušité na mieru podľa hardvéru a operačného systému vášho počítača.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
sk
Formátovať dátumy, časy, čísla a jednotky podľa nastavenia jazyka “{ $localeName }” z operačného systému.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
sk
Použiť nastavenia operačného systému
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
sk
Server %S má príliš dlhú odozvu.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
sk
Podpora vykresľovania prečiarknutých operátorov MathML pomocou písiem STIXGeneral je zastaraná a môže byť v budúcnosti odstránená. Podrobnosti o novších písmach, ktoré budú naďalej podporované, nájdete na stránke %S
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebShareAPI_Aborted
sk
Operácia zdieľania bola prerušená.
en-US
The share operation was aborted.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebShareAPI_Failed
sk
Operácia zdieľania zlyhala.
en-US
The share operation has failed.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQUnexpectedOperator
sk
Neočakávaný operátor v zozname médií.
en-US
Unexpected operator in media list.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
sk
Zlyhanie analýzy XPath: očakával sa operátor:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
sk
Zlyhanie analýzy XPath: očakával sa binárny operátor:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE
sk
Použitie certifikačného kľúča nezodpovedá požadovanej operácii.
en-US
Certificate key usage inadequate for attempted operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_KEY
sk
Kľúč nepodporuje požadovanú operáciu.
en-US
The key does not support the requested operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_MODULE
sk
bezpečnostná knižnica: žiadny bezpečnostný modul nemôže vykonať požadovanú operáciu.
en-US
security library: no security module can perform the requested operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_NOT_ENABLED
sk
Pred vykonaním tejto operácie je potrebné povoliť OCSP.
en-US
You must enable OCSP before performing this operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER
sk
Pred vykonaním tejto operácie je potrebné nastaviť predvolený modul odpovede OCSP.
en-US
You must set the OCSP default responder before performing this operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED
sk
Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_FUNCTION_FAILED, čo indikuje, že požadovaná funkcia nemohla byť vykonaná. Opätovné spustenie operácie môže viesť k úspechu.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN
sk
Operácia sa nepodarila, pretože token PKCS#11 nie je prihlásený.
en-US
The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_TOKEN_INSERTION_REMOVAL
sk
V priebehu operácie bol vložený alebo odstránený token PKCS#11.
en-US
PKCS#11 token was inserted or removed while operation was in progress.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_TOKEN_SLOT_NOT_FOUND
sk
Pri vykonávaní požadovanej operácie sa nenašiel žiadny token PKCS#11.
en-US
No PKCS#11 token could be found to do a required operation.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
sk
%S používa úložisko certifikačných autorít od Mozilly, nie úložisko z operačného systému. Ak antivírusový program alebo niekto v sieti zachytáva spojenie s použitím certifikátov od autority, ktorá v úložisku Mozilly nie je, je toto spojenie považované za nezabezpečené.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err
sk
Operácia PKCS #12 zlyhala z neznámych príčin.
en-US
The PKCS #12 operation failed for unknown reasons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-operation
sk
Operácia s vyrovnávacou pamäťou
en-US
Cache Operation
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
sk
Blokované kvôli verzii operačného systému.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
sk
Operačný systém
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-cancelled-by-user-error
sk
Chyba: operácia bola zrušená používateľom.
en-US
Error: Operation has been canceled by the user.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
sk
{ -brand-short-name } používa úložisko certifikačných autorít od Mozilly, nie úložisko z operačného systému. Ak antivírusový program alebo niekto v sieti zachytáva spojenie s použitím certifikátov od autority, ktorá v úložisku Mozilly nie je, je toto spojenie považované za nezabezpečené.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-inadequate-key-usage
sk
Použitie certifikačného kľúča nezodpovedá požadovanej operácii.
en-US
Certificate key usage inadequate for attempted operation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-key
sk
Kľúč nepodporuje požadovanú operáciu.
en-US
The key does not support the requested operation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-module
sk
bezpečnostná knižnica: žiadny bezpečnostný modul nemôže vykonať požadovanú operáciu.
en-US
security library: no security module can perform the requested operation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-no-default-responder
sk
Pred vykonaním tejto operácie je potrebné nastaviť predvolený modul odpovede OCSP.
en-US
You must set the OCSP default responder before performing this operation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-not-enabled
sk
Pred vykonaním tejto operácie je potrebné povoliť OCSP.
en-US
You must enable OCSP before performing this operation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-function-failed
sk
Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_FUNCTION_FAILED, čo indikuje, že požadovaná funkcia nemohla byť vykonaná. Opätovné spustenie operácie môže viesť k úspechu.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-token-not-logged-in
sk
Operácia sa nepodarila, pretože token PKCS#11 nie je prihlásený.
en-US
The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-token-insertion-removal
sk
V priebehu operácie bol vložený alebo odstránený token PKCS#11.
en-US
PKCS#11 token was inserted or removed while operation was in progress.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-token-slot-not-found
sk
Pri vykonávaní požadovanej operácie sa nenašiel žiadny token PKCS#11.
en-US
No PKCS#11 token could be found to do a required operation.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.