Transvision

Displaying 21 results for the string Obyekt in uz:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-object
uz
Obyekt
en-US
Object
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.allocationStack.tooltip
uz
Obyekt joylashtirilganda JavaScript to‘plami yozib olgan elementlarni guruhlash
en-US
Group items by the JavaScript stack recorded when the object was allocated
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.invertedAllocationStack.tooltip
uz
Obyekt yaratilganda JavaScript chaqiruv to‘plami yozib olgan teskari tartibda elementlarni guruhlash
en-US
Group items by the inverted JavaScript call stack recorded when the object was created
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.displayBy.tooltip
uz
Obyektlarning guruhlanishini o‘zgartirish
en-US
Change how objects are grouped
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ComponentsWarning
uz
Komponentlar obyekti eskirgan. U tezda o‘chirib tashlanadi.
en-US
The Components object is deprecated. It will soon be removed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LenientThisWarning
uz
[LenientThis] bor xossani o‘rnatish yoki olish rad qilinmoqda, chunki "ushbu" obyekt noto‘g‘ri.
en-US
Ignoring get or set of property that has [LenientThis] because the “this” object is incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
MediaTitleWithFile
uz
%S (%S obyekt)
en-US
%S (%S Object)
Entity # all locales dom • chrome • layout • MediaDocument.properties
MediaTitleWithNoInfo
uz
(%S obyekt)
en-US
(%S Object)
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
CreateWrapperDenied
uz
%S sinf obyektlar uchun oʻrovchi yaratishga ruxsat berilmadi
en-US
Permission denied to create wrapper for object of class %S
Entity # all locales dom • chrome • security • caps.properties
CreateWrapperDeniedForOrigin
uz
<%2$S> uchun %1$S sinf obyektlari oʻrovchisini yaratishga ruxsat berilmadi
en-US
Permission denied for <%2$S> to create wrapper for object of class %1$S
Entity # all locales netwerk • necko.properties
ShowHidden
uz
Yashirilgan obyektlarni koʻrsatish
en-US
Show hidden objects
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAGGAGE_NOT_CREATED
uz
yuk obyektini yaratishda xatolik
en-US
error while creating baggage object
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BUSY
uz
NSS o‘chirilmadi. Obyektlardan hali ham foydalanilmoqda.
en-US
NSS could not shutdown. Objects are still in use.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_SAFE_NOT_CREATED
uz
xavfsiz obyektni yaratishda xatolik
en-US
error while creating safe object
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
uz
Noma’lum turdagi obyekt ko‘rsatilgan.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID
uz
Tan olinmagan obyekt identifikatori
en-US
Unrecognized Object Identifier.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-baggage-not-created
uz
yuk obyektini yaratishda xatolik
en-US
error while creating baggage object
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-busy
uz
NSS o‘chirilmadi. Obyektlardan hali ham foydalanilmoqda.
en-US
NSS could not shutdown. Objects are still in use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-safe-not-created
uz
xavfsiz obyektni yaratishda xatolik
en-US
error while creating safe object
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-object-type
uz
Noma’lum turdagi obyekt ko‘rsatilgan.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unrecognized-oid
uz
Tan olinmagan obyekt identifikatori
en-US
Unrecognized Object Identifier.

No matching results for the string Obyekt for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.