Transvision

Displaying 30 results for the string Obnovi in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
sl
Vaša okna in zavihki se bodo hitro obnovili, zasebni pa se ne bodo.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-problem-desc
sl
Imamo težave pri pri obnavljanju vaše zadnje seje brskanja. Izberite Obnovi sejo in poskusite znova.
en-US
We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-restore-header.label
sl
Obnovi
en-US
Restore
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-tab-title
sl
Obnovi sejo
en-US
Restore Session
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-again-button.label
sl
Obnovi sejo
en-US
Restore Session
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
sl
Še vedno ne morete obnoviti seje? To težavo včasih povzroča kateri od zavihkov. Oglejte si prejšnje zavihke, odstranite tiste, ki jih ne boste obnovili, in potem obnovite.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
sl
Obnovi vsa okna in zavihke
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
sl
Obnovi samo izbrano
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-all-button
sl
Obnovi vse sesute zavihke
en-US
Restore All Crashed Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-tab-button
sl
Obnovi zavihek
en-US
Restore This Tab
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-restore-session.label
sl
Obnovi prejšnjo sejo
en-US
Restore previous session
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-window-restore-down-button.tooltiptext
sl
Obnovi navzdol
en-US
Restore Down
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sl
<strong>Želite odpreti zavihke od prejšnjič?</strong> Prejšnjo sejo lahko obnovite v meniju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } <img data-l10n-name="icon"/> pod Zgodovina.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-restore-last-session.label
sl
Obnovi prejšnjo sejo
en-US
Restore Previous Session
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-cfr-body-v2
sl
Obnovite nedavno zaprte zavihke in nemoteno preskakujte med napravami s { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Get recently closed tabs back, plus seamlessly hop between devices with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-restore-defaults.label
sl
Obnovi privzeto
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
sl
{ $tabCount -> [one] Obnovi zaprti zavihek [two] Obnovi zaprta zavihka [few] Obnovi zaprte zavihke *[other] Obnovi zaprte zavihke }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
sl
Firefox se je zaradi napake sesul. Ob ponovnem zagonu bomo poskušali obnoviti vaše zavihke in okna.\n\nČe nam želite pomagati pri odkrivanju in odpravljanju težave, lahko pošljete poročilo o sesutju.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
sl
Firefox se je zaradi napake sesul. Ob ponovnem zagonu bomo poskušali obnoviti vaše zavihke in okna.\n\nPoročevalec o sesutju žal ne more poslati poročila.\n\nPodrobnosti: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION
sl
Če imate težave s $BrandShortNameom, lahko pomaga osvežitev.\n\nZ njo boste obnovili privzete nastavitve in odstranili dodatke. Svež začetek za optimalno delovanje.
en-US
If you’re having problems with $BrandShortName, a refresh can help.\n\nThis will restore the default settings and remove add-ons. Start fresh for optimal performance.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL2
sl
Obnovi privzete nastavitve in odstrani stare dodatke za optimalno delovanje
en-US
Restore default settings and remove old add-ons for optimal performance
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.resumeOrderWarning
sl
Stran se ni obnovila po pripenjanju razhroščevalnika. Za popravilo tega zaprite in ponovno odprite razvojna orodja.
en-US
Page did not resume after the debugger was attached. To fix this, please close and re-open the toolbox.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BlockAutoplayWebAudioStartError
sl
Ni bilo mogoče samodejno zagnati AudioContexta. Ustvariti ali obnoviti ga je potrebno po gesti uporabnika na strani.
en-US
An AudioContext was prevented from starting automatically. It must be created or resumed after a user gesture on the page.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-ssl-override-impact
sl
Če izbrišete izjemo strežnika, se bo obnovil običajni postopek varnostnega preverjanja za ta strežnik, ki bo potreboval tudi veljavno digitalno potrdilo.
en-US
If you delete a server exception, you restore the usual security checks for that server and require it uses a valid certificate.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err-restore
sl
Datoteke PKCS #12 ni mogoče obnovititi zaradi neznanih razlogov.
en-US
Failed to restore the PKCS #12 file for unknown reasons.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
sl
Pomembno: Če pozabite geslo varnostne kopije digitalnega potrdila, je pozneje ne boste mogli obnoviti. Geslo shranite na varnem mestu.
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-crashed-and-restore
sl
{ -brand-short-name } je naletel na težavo in se je sesul. Ob ponovnem zagonu bomo skušali obnoviti vaše zavihke in okna.
en-US
{ -brand-short-name } had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-pref-reset
sl
Videti je, da to povzročajo omrežne nastavitve. Ali želite obnoviti privzete nastavitve?
en-US
It looks like your network security settings might be causing this. Do you want the default settings to be restored?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-pref-reset-button
sl
Obnovi privzete nastavitve
en-US
Restore default settings

No matching results for the string Obnovi for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.