Transvision

Displaying 16 results for the string Number in ro:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-index
ro
Rândul { $number }
en-US
Row { $number }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-window-label
ro
Fereastra { $windowNumber }
en-US
Window { $windowNumber }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
ro
({{pageNumber}} din {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
ro
{ $number -> [one] { $number } ocurență [few] { $number } ocurențe *[other] { $number } de ocurențe }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-stacktrace
ro
Stiva de lucru din { $filename }, funcția { $functionName }, rândul { $lineNumber }.
en-US
Stack trace from { $filename }, function { $functionName }, line { $lineNumber }.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
cert-with-serial.value
ro
Certificatul cu numărul de serie: { $serialNumber }
en-US
Certificate with serial number: { $serialNumber }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-serial-number
ro
Număr de serie: { $serialNumber }
en-US
Serial number: { $serialNumber }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
ro
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenzie [few] { $numberOfReviews } recenzii *[other] { $numberOfReviews } de recenzii }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
five-star-rating.title
ro
Evaluat la { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } din 5
en-US
Rated { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } out of 5
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
ro
{ $numberToShow -> [one] Afișează încă { $numberToShow } [few] Afișează încă { $numberToShow } *[other] Afișează încă { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-blocklisted-bug
ro
Pus pe lista de blocare din cauza problemelor cunoscute: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
en-US
Blocklisted due to known issues: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
ro
Setează SDP local la marcajul temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
ro
Setează SDP de la distanță la marcajul temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
ro
Marcaj temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • mozFiveStar.ftl
moz-five-star-rating.title
ro
Evaluat la { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } din 5
en-US
Rated { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } out of 5
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
ro
({ $pageNumber } din { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })

Displaying 93 results for the string Number in en-US:

Entity ro en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-index
ro
Rândul { $number }
en-US
Row { $number }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-window-label
ro
Fereastra { $windowNumber }
en-US
Window { $windowNumber }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-memory-in-mb
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-memory-in-mb-tooltip.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ NUMBER($mem, maxFractionalUnits: 2) } MB
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-phone.label
ro
Copiază numărul de telefon
en-US
Copy Phone Number
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-invalid-number
ro
Te rugăm să introduci un număr de card valid
en-US
Please enter a valid card number
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-number
ro
Numărul cardului
en-US
Card Number
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-blocked-desc
ro
Modificarea numărului de procese pentru conținut este posibilă doar cu funcția de multiprocese din { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Află cum să verifici dacă funcția de multiprocese este activată</a>
en-US
Modifying the number of content processes is only possible with multiprocess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Learn how to check if multiprocess is enabled</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-creditcards.tooltiptext
ro
Nume, numere și date de expirare (doar desktop)
en-US
Names, numbers and expiry dates (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-payment-methods.tooltiptext
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Names, card numbers, and expiry dates (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
ro
Folosește setările sistemului de operare în „{ $localeName }” pentru formatul datelor, orelor, numerelor și unităților de măsură.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cookie-tab-content
ro
Aceste cookie-uri te urmăresc de pe un site pe altul și adună date despre ce faci online. Acestea sunt setate de părți terțe, precum agenții de publicitate și companiile de analitică. Blocarea cookie-urilor de urmărire inter-site-uri reduce numărul de reclame care se țin după tine. <a data-l10n-name="learn-more-link">Află mai multe</a>
en-US
These cookies follow you from site to site to gather data about what you do online. They are set by third parties such as advertisers and analytics companies. Blocking cross-site tracking cookies reduces the number of ads that follow you around. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
ro
Un grafic ce conține numărul total de elemente de urmărire din fiecare tip blocate în această săptămână.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
ro
({{pageNumber}} din {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
spread_even.title
ro
Unește paginile broșate începând cu cele pare
en-US
Join page spreads starting with even-numbered pages
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
spread_odd.title
ro
Unește paginile broșate începând cu cele impare
en-US
Join page spreads starting with odd-numbered pages
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
ro
Gazdă nevalidă „{ $host-value }”. Formatul așteptat este „numele-gazdei:numărul-portului”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
ro
{ $number -> [one] { $number } ocurență [few] { $number } ocurențe *[other] { $number } de ocurențe }
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
gotoLineModal.title
ro
Mergi la anume linie dintr-un fișier
en-US
Go to a line number in a file
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.displayLineNumbers
ro
Afișează numerele rândurilor
en-US
Display line numbers
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
ro
Numărul de byți utilizat de grup; cu excepția subgrupelor
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.count.tooltip
ro
Numărul de obiecte accesibile din grup, cu excepția subgrupelor
en-US
The number of reachable objects in this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
ro
Numărul de byți utilizat de grup, inclusiv subgrupe
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalcount.tooltip
ro
Numărul de obiecte accesibile din grup, inclusiv subgrupe
en-US
The number of reachable objects in this group, including subgroups
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.requestsNumber
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Number of requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.requestsCount
ro
Număr de cereri
en-US
Number of requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesCount
ro
Număr de mesaje
en-US
Number of messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-range-interval-milliseconds
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{NUMBER($interval, maxFractionalUnits: 2)} ms
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.errorCountButton.description
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Show the number of errors on the page
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded-fix
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Try to reduce the number of lines. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
ro
S-a depășit numărul maxim admis de cronometre pe pagină.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deniedPortAccess
ro
Accesul la portul specificat a fost oprit din motive de securitate.
en-US
Access to the port number given has been disabled for security reasons.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationBadInputNumber
ro
Te rugăm să introduci un număr.
en-US
Please enter a number.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
HittingMaxWorkersPerDomain2
ro
Un Worker nu a putut fi pornit imediat deoarece alte documente cu aceeași origine folosesc deja numărul maxim de workeri. Workerul este acum în coada de așteptare și va fi pornit după ce au terminat câțiva dintre ceilalți workeri.
en-US
A Worker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The Worker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
14
ro
referință către un număr nevalid de caractere
en-US
reference to invalid character number
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
XMLParsingError
ro
Eroare la analizarea XML: %1$S\nLocație: %2$S\nNumărul rândului %3$u, coloana %4$u:
en-US
XML Parsing Error: %1$S\nLocation: %2$S\nLine Number %3$u, Column %4$u:
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
ChildCountIncorrect
ro
Marcaj nevalid: Număr incorect de copii pentru eticheta <%1$S/>.
en-US
Invalid markup: Incorrect number of children for <%1$S/> tag.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
ro
O funcție XPath a fost apelată cu un număr greșit de argumente.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • aboutConfig.ftl
config-new-pref-number.placeholder
ro
Introdu un număr
en-US
Enter a number
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-stacktrace
ro
Stiva de lucru din { $filename }, funcția { $functionName }, rândul { $lineNumber }.
en-US
Stack trace from { $filename }, function { $functionName }, line { $lineNumber }.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING
ro
Serverul a prezentat un certificat care conține o codificare nevalidă a unui număr întreg. Motivele frecvente în aceste situații sunt: numere de serie negative, module RSA negative și codificări mai lungi decât este necesar.
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
ro
Lista de revocări a emitentului are un număr de versiune necunoscut.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE
ro
SSL a înregistrat un eșec al generatorului său de numere aleatorii.
en-US
SSL experienced a failure of its random number generator.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_HostReusedIssuerSerial
ro
Ai primit un certificat nevalid. Te rugăm să contactezi administratorul serverului sau adresa corespondentă de e-mail și furnizează-le următoarele informații:\n\nCertificatul tău conține același număr de serie ca un alt certificat emis de autoritatea de certificare. Te rugăm să obții un certificat nou cu un număr de serie unic.
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
clientAuthSerial
ro
Număr de serie: %1$S
en-US
Serial number: %1$S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
cert-with-serial.value
ro
Certificatul cu numărul de serie: { $serialNumber }
en-US
Certificate with serial number: { $serialNumber }
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-serial.label
ro
Număr de serie
en-US
Serial Number
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-serialnum.label
ro
Număr de serie
en-US
Serial Number
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-serial-number
ro
Număr de serie: { $serialNumber }
en-US
Serial number: { $serialNumber }
Entity # all locales toolkit • chrome • global • viewSource.properties
goToLineText
ro
Introdu numărul rândului
en-US
Enter line number
Entity # all locales toolkit • chrome • global • viewSource.properties
invalidInputText
ro
Numărul de rând introdus este nevalid.
en-US
The line number entered is invalid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
ro
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } recenzie [few] { $numberOfReviews } recenzii *[other] { $numberOfReviews } de recenzii }
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
five-star-rating.title
ro
Evaluat la { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } din 5
en-US
Rated { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } out of 5
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-card-expand-button
ro
{ $numberToShow -> [one] Afișează încă { $numberToShow } [few] Afișează încă { $numberToShow } *[other] Afișează încă { $numberToShow } }
en-US
{ $numberToShow -> *[other] Show { $numberToShow } More }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ NUMBER($percent, maximumSignificantDigits: 2, style: "percent") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-frame-name-many
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Subframes ({ $number }): { $shortUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-total-memory-size-changed
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ NUMBER($total, maximumFractionDigits:0) }{ $totalUnit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-total-memory-size-changed.title
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Evolution: { $deltaSign }{ NUMBER($delta, maximumFractionDigits:0) }{ $deltaUnit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-total-memory-size-no-change
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ NUMBER($total, maximumFractionDigits:0) }{ $totalUnit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-blocklisted-bug
ro
Pus pe lista de blocare din cauza problemelor cunoscute: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
en-US
Blocklisted due to known issues: <a data-l10n-name="bug-link">bug { $bugNumber }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
ro
Setează SDP local la marcajul temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
ro
Setează SDP de la distanță la marcajul temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
ro
Marcaj temporal { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
ro
Notă: Nu include informații personale (precum nume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă fizică). { -vendor-short-name } păstrează evidențe permanente cu aceste raportări.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-serial-number
ro
Număr de serie
en-US
Serial Number
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • config.ftl
about-config-pref-add-type-number
ro
Număr
en-US
Number
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-ncache-entries
ro
Numărul de intrări negative în cache
en-US
Number of negative cache entries
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-pcache-entries
ro
Numărul de intrări pozitive în cache
en-US
Number of positive cache entries
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • mozFiveStar.ftl
moz-five-star-rating.title
ro
Evaluat la { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } din 5
en-US
Rated { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } out of 5
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding
ro
Serverul a prezentat un certificat care conține o codificare nevalidă a unui număr întreg. Motivele frecvente în aceste situații sunt: numere de serie negative, module RSA negative și codificări mai lungi decât este necesar.
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-hostreusedissuerandserial
ro
Ai primit un certificat nevalid. Te rugăm să contactezi administratorul serverului sau adresa corespondentă de e-mail și furnizează-le următoarele informații: Certificatul tău conține același număr de serie ca un alt certificat emis de autoritatea de certificare. Te rugăm să obții un certificat nou cu un număr de serie unic.
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information: Your certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
ro
Lista de revocări a emitentului are un număr de versiune necunoscut.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-generate-random-failure
ro
SSL a înregistrat un eșec al generatorului său de numere aleatorii.
en-US
SSL experienced a failure of its random number generator.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2.aria-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2.aria-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number }, { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2.aria-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2.aria-label
ro
Warning: Source string is missing
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
ro
({ $pageNumber } din { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-spread-even-button.title
ro
Unește paginile broșate începând cu cele pare
en-US
Join page spreads starting with even-numbered pages
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-spread-odd-button.title
ro
Unește paginile broșate începând cu cele impare
en-US
Join page spreads starting with odd-numbered pages
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-error-invalid-copies
ro
Warning: Source string is missing
en-US
Copies must be a number between 1 and 10000.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-error-invalid-range
ro
Intervalul trebuie să fie un număr între 1 și { $numPages }.
en-US
Range must be a number between 1 and { $numPages }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-error-invalid-scale
ro
Scala trebuie să fie un număr între 10 și 200.
en-US
Scale must be a number between 10 and 200.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-error-invalid-start-overflow
ro
Numărul paginii „de la” trebuie să fie mai mic decât numărul paginii „până la”.
en-US
The “from” page number must be smaller than the “to” page number.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.