Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 359 for the string Name in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
az
{ -brand-full-name } haqqında
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
az
Hal-hazırda <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> yeniləmə kanalındasınız.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
az
Yeniləmələr buradadır: <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
az
{ -brand-short-name } <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-creditsLink">qlobal icma tərəfindən</label> hazırlanıb.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
az
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">qlobal cəmiyyətdir</label>.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
az
Kömək etmək istərdinizmi? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">İanə verin</label> və ya <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">bizə qoşulun!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
az
<img data-l10n-name="icon"/>Yeniləmə endirilir — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
az
Yeniləmələr buradadır: <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
az
{ -brand-short-name } aktualdır
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
az
{ -brand-short-name } başqa nümunədən yenilənir
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
az
Siz bu sistemdə gələcək yeniləmələri qura bilməyəcəksiniz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ətraflı öyrən</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
az
{ -brand-shorter-name } yeniləmək üçün yenidən başladın
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
az
{ -brand-short-name } eksperimentaldır və qərarsız ola bilər.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
az
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
az
Parolu { -brand-product-name } tətbiqində saxladığınızda burada göstəriləcək.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
az
{ -pocket-brand-name }-ə saxlarkən xəta baş verdi.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
az
{ -pocket-brand-name }-ə saxlandı
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
az
Artıq { -pocket-brand-name } istifadəçisisiniz?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
az
{ -pocket-brand-name } üçün qeyd ol. Bu pulsuzdur.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
az
{ -brand-product-name } ilə qeyd ol
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
az
{ -brand-product-name }dan məqalə və videoları { -pocket-brand-name }-ə saxlayın, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz yerdə baxın.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
az
{ -brand-product-name }da hər hansı bir məqalə, video və ya səhifəni saxlamaq üçün { -pocket-brand-name } Düyməsinə klikləyin.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
az
İstənilən cihazda, istənilən vaxt { -pocket-brand-name }-də görün.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
az
{ -brand-short-name } Yenidən Başlat
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
az
{ -brand-short-name } başlamağa hazırdır.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
az
Əlavələriniz və şəxsiləşdirmələriniz silindi, səyyah tənzimləmələriniz standart tənzimləmələrə qaytarıldı. Bu da probleminizi həll etmədisə, <a data-l10n-name="link-more">başqa nə edə biləcəyinizi öyrənin.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
az
Qəza məlumatınız artıq göndərilib; { -brand-short-name } səyyahını daha yaxşı etməkdə köməyiniz üçün təşəkkürlər!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
az
Xəta xəbərləri problemi müəyyən etmə və { -brand-short-name } səyyahını daha yaxşı etməyimizə kömək edir.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
az
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } vərəq { $deviceName } üzərindən gəldi *[other] { $tabCount } vərəq { $deviceName } üzərindən gəldi }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
az
{ $deviceName } üzərindəki Vərəqlər
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
az
{ $addonCount -> [one] Bu sayt { -brand-short-name } səyyahınıza əlavə qurmaq istəyir: *[other] Bu sayt { -brand-short-name } səyyahınıza { $addonCount } əlavə qurmaq istəyir: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
az
Xəbərdarlıq: Bu sayt { -brand-short-name } üzərində bəziləri təsdiq edilməmiş { $addonCount } əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
az
{ $addonCount -> [one] Xəbərdarlıq: Bu sayt { -brand-short-name } üzərində təsdiq edilməmiş əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir. *[other] Xəbərdarlıq: Bu sayt { $addonCount } üzərində təsdiq edilməmiş { -brand-short-name } əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki yüksək dərəcədə stabillik və ya təhlükəsizlik problemi mövcuddur.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } lazımi faylı dəyişdirə bilmir.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } { $appVersion } ilə uyğun deyil.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
az
{ -brand-short-name } bu saytın təsdiq edilməmiş bir əlavə quraşdırmasınının qarşısını aldı.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
az
{ $addonName } quraşdırılmadı çünki { -brand-short-name } lazım olan faylı dəyişdirə bilmir.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırılmadı çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
az
{ $name } uzantısı { -brand-shorter-name } səyyahından silinsin?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
az
{ $addonName } { -brand-short-name } tətbiqinə əlavə edildi
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
az
{ $addonName } yeni icazələr tələb edir
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
az
{ -brand-short-name } bu saytın kompüterinizə proqram quraşdırmağı istəməsini əngəllədi.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
az
{ -brand-shorter-name } Haqqında
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
az
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
az
{ -brand-short-name } avtomatik bəzi məlumatları { -vendor-short-name } mərkəzinə göndərir ki, biz sizin səyyahda işləməyinizi daha da asanlaşdıra bilək.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
az
Bu saytda olan bəzi səs və ya video DRM proqramını işlədir, bu { -brand-short-name } tərəfindən sizə verilən servisləri limitləyir.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
az
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> artıq tam erkandır
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
az
{ -brand-short-name } bu səhifənin təhlükəsiz olmayan hissələrini əngəllədi.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
az
Bu səhifə təhlükəsiz bir { -brand-short-name } səhifəsidir.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
az
{ -brand-short-name } bu səhifənin təhlükəsiz olmayan hissələrini əngəllədi.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
az
{ -brand-short-name } bəzi məzmunları əngəlləsə də bu səhifədə hələ də təhlükəsiz olmayan məzmunlar (şəkillər kimi) var.
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
az
{ -brand-short-name } Ana Səhifə
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
az
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kursorunuzu idarə edir. İdarəni geri almaq üçün Esc düyməsinə basın.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
az
{ -brand-short-name } saytının { $popupCount } peyda olan pəncərədən daha çox pəncərə açmasını əngəllədi.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
az
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } bu saytdan peyda olan pəncərələrin qarşısı alınıb. *[other] { -brand-short-name } bu saytdan { $popupCount } peyda olan pəncərələrin qarşısı alınıb. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
az
{ -brand-short-name } bu səhifənin başqa bir səhifəyə yönləndirilməsinin qarşısını aldı.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
az
{ -brand-short-name } bu səhifənin avtomatik yenilənməsinin qarşısını aldı.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
az
{ -pocket-brand-name }-ə Saxla
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
az
{ -pocket-brand-name }-ə Saxla
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
az
Ünvanı daxil et və ya { $name } ilə axtar
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
az
Daha az yazın, daha çox tapın: Birbaşa ünvan sətrinizdən { $engineName } ilə axtarış edin.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link-to-pocket.label
az
Keçidi { -pocket-brand-name }-ə Saxla
en-US
Save Link to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
az
Səhifəni { -pocket-brand-name }-ə Saxla
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
az
{ $addonName } əsas axtarış mühərriyinizi { $currentEngine } yerinə { $newEngine } etmək istəyir. İcazə verirsiz?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-about.label
az
{ -brand-shorter-name } Haqqında
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-application-hide-this.label
az
{ -brand-shorter-name } gizlət
en-US
Hide { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit-mac.label
az
{ -brand-shorter-name } səyyahını tərk et
en-US
Quit { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-fxa-re-auth.label
az
{ -brand-product-name } ilə yenidən bağlan
en-US
Reconnect to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
az
{ $name } tərəfindən
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-saved
az
{ -pocket-brand-name }-ə saxlandı
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-archive-pocket
az
{ -pocket-brand-name }-də arxivləşdir
en-US
Archive in { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-delete-pocket
az
{ -pocket-brand-name }-dən sil
en-US
Delete from { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-save-to-pocket
az
{ -pocket-brand-name }-ə Saxla
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-cta-button
az
{ -pocket-brand-name } əldə edin
en-US
Get { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-pocket-cta-text
az
Sevdiyiniz məqalələri { -pocket-brand-name }-də saxlayın və möhtəşəm yeni yazıları kəşf edin.
en-US
Save the stories you love in { -pocket-brand-name }, and fuel your mind with fascinating reads.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-welcome-header
az
{ -brand-short-name } səyyahına xoş gəlmisiniz
en-US
Welcome to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
az
{ -brand-short-name } proqramına aid fayllardan biri başqa bir proqram tərəfindən istifadə olunduğu üçün, əlfəcin və səyahət keçmişi sistemi işləməyəcək. Bəzi təhlükəsizlik proqramları buna səbəb ola bilər.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-error-title
az
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableBuiltinPDFViewer
az
{ -brand-short-name } üçün PDF göstəricisi olan PDF.js-i söndür.
en-US
Disable PDF.js, the built-in PDF viewer in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
az
Sync kimi { -fxaccount-brand-name } xidmətlərini söndür.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxStudies
az
{ -brand-short-name } səyyahının təcrübələr aparmağının qarşısını al.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from running studies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePocket2
az
Səhifələri { -pocket-brand-name }-ə saxlamaq üçün özəlliyi söndürün.
en-US
Disable the feature to save webpages to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableProfileRefresh
az
{ -brand-short-name } Yenilə düyməsini about:support səhifəsindən söndür.
en-US
Disable the Refresh { -brand-short-name } button in the about:support page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
az
{ -brand-short-name } ilə dəstələnmiş ilkin əlfəcinlərin və Ağıllı Əlfəcinləri (Ən Çox Ziyarət Edilən, Son Teqlər) yaradılmasını söndür. Qeyd: bu siyasət ancaq profilin ilk açılışından əvvəl işlədildikdə effektiv olur.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
az
{ -brand-short-name } səyyahının girişləri və parolları yadda saxlama təklifini məcburi et. Həm true həm də false dəyərləri qəbul edilir.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-list-template
az
{ $listName } { $description }
en-US
{ $listName } { $description }
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
az
{ -brand-short-name } tərəfindən saxlanılan bütün çərəz və sayt məlumatlarını təmizləmə saytlardan çıxma və oflayn web məzmunlarının silinməsi ilə nəticələnəcək. Keş məlumatlarını silmə sayt girişlərinizi dəyişdirməyəcək.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
az
Standart ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-description
az
{ -brand-short-name } ilkin dilinizi əsas dil olaraq, əgər lazım olsa, alternativ dilləri göründükləri sırada göstərəcək.
en-US
{ -brand-short-name } will display the first language as your default and will display alternate languages if necessary in the order they appear.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
az
{ -brand-short-name } hazırda dillərinizi yeniləyə bilmir. İnternetə qoşulu olduğunuza əmin olun və təkrar yoxlayın.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-window2.title
az
{ -brand-short-name } Dil Tənzimləmələri
en-US
{ -brand-short-name } Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
az
{ -brand-short-name } səyyahının əsas səyyahınız olub olmadığını hər dəfə yoxla
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
az
{ -brand-short-name } səyyahının internetdən endirdiyiniz faylları və ya internetdə gəzərkən işlətdiyiniz tətbiqetmələri necə idarə edəcəyini seçin.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-app-default.label
az
{ $app-name } istifadə olunsun (standart)
en-US
Use { $app-name } (default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-app.label
az
{ $app-name } istifadə olunsun
en-US
Use { $app-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-plugin-in.label
az
{ $plugin-name } istifadə et ({ -brand-short-name } içində)
en-US
Use { $plugin-name } (in { -brand-short-name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-browser-language-description
az
Menyu, mesaj və bildirişlərin { -brand-short-name } səyyahında göstərildiyi dilləri seçin.
en-US
Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-description
az
{ -brand-short-name } səyyahını hamı üçün yaxşılaşdırmağa lazım olacaq məlumatları yığıb sizi ən yaxşı seçimlərlə təmin etmək üçün işləyirik. Şəxsi məlumatları almazdan əvvəl hər dəfə sizdən icazə istəyirik.
en-US
We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve { -brand-short-name } for everyone. We always ask permission before receiving personal information.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-header
az
{ -brand-short-name } məlumat toplama və istifadəsi
en-US
{ -brand-short-name } Data Collection and Use
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report.label
az
{ -brand-short-name } səyyahına { -vendor-short-name }ya texniki və qarşılıqlı əlaqə məlumatlarını göndərməyə icazə ver
en-US
Allow { -brand-short-name } to send technical and interaction data to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-studies-link
az
{ -brand-short-name } tədqiqatlarını gör
en-US
View { -brand-short-name } studies
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-studies.label
az
{ -brand-short-name } səyyahına tədqiqatları qurub və işlətməyə icazə ver
en-US
Allow { -brand-short-name } to install and run studies
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
az
Dəyişiklikləri tətbiq etmək üçün { -brand-short-name } səyyahını yenidən başladın
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlled-enable
az
Uzantını aktivləşdirmək üçün <img data-l10n-name="menu-icon"/> menyusundan <img data-l10n-name="addons-icon"/> Əlavələrə gedin.
en-US
To enable the extension go to <img data-l10n-name="addons-icon"/> Add-ons in the <img data-l10n-name="menu-icon"/> menu.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-disable-requires-restart
az
Yeni özəlliyi söndürmək üçün { -brand-short-name } yenidən başladılmalıdır.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to disable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
feature-enable-requires-restart
az
Yeni özəlliyi aktivləşdirmək üçün { -brand-short-name } yenidən başladılmalıdır.
en-US
{ -brand-short-name } must restart to enable this feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
help-button-label
az
{ -brand-short-name } Dəstək
en-US
{ -brand-short-name } Support
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
az
{ -brand-short-name } bağlananda tarixçəni sil
en-US
Clear history when { -brand-short-name } closes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
az
{ -brand-short-name } gizli baxışdakı nizamlamalardan istifadə edəcək və siz Web-də gəzərkən keçmişlə bağlı heçnə xatırlamayacaq.
en-US
{ -brand-short-name } will use the same settings as private browsing, and will not remember any history as you browse the Web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-description
az
{ -brand-short-name } səyahət, endirmə, forma və axtarış tarixçənizi yadda saxlayacaq.
en-US
{ -brand-short-name } will remember your browsing, download, form, and search history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-label
az
{ -brand-short-name } səyyahı
en-US
{ -brand-short-name } will
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket.label
az
{ -pocket-brand-name }-ə Saxlanılan Səhifələr
en-US
Pages saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-default
az
{ -brand-short-name } hazırda əsas səyyahınızdır
en-US
{ -brand-short-name } is currently your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
is-not-default
az
{ -brand-short-name } əsas səyyahınız deyil
en-US
{ -brand-short-name } is not your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
network-proxy-connection-description
az
{ -brand-short-name } səyyahının internetə necə qoşulduğunu idarə et.
en-US
Configure how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-privacy-logins-and-passwords-header.searchkeywords
az
{ -lockwise-brand-short-name }
en-US
{ -lockwise-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-blocked-desc
az
Məzmun proseslərinin sayısının dəyişdirilməsi ancaq çox-prosesli { -brand-short-name } ilə mümkündür. <a data-l10n-name="learn-more">Çox-prosesliliyin aktiv olmasını necə yoxlayacağınızı görün</a>
en-US
Modifying the number of content processes is only possible with multiprocess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Learn how to check if multiprocess is enabled</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-pause.label
az
{ -brand-short-name } yenidən başladılana qədər bildirişləri dayandır
en-US
Pause notifications until { -brand-short-name } restarts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
az
Hazırda “{ $name }” tərəfindən istifadə olunan bir açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
az
Kömək lazımdır? <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Dəstək</a> ziyarət edin
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
az
{ -brand-short-name } səyyahını tarixçəni xatırlamayacaq şəkildə nizamladığınız üçün ünvan sətri nəticələrində axtarış təklifləri göstərilməyəcək.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-ok
az
{ -brand-short-name } indi yenidən başlat
en-US
Restart { -brand-short-name } now
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
should-restart-title
az
{ -brand-short-name } yenidən başladılsın
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing
az
Daimi məxfi səyahət rejimində çərəzlər və sayt məlumatları { -brand-short-name } hər qapatıldığında silinəcəklər.
en-US
In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when { -brand-short-name } is closed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close.label
az
{ -brand-short-name } qapatıldığında çərəzləri və sayt məlumatlarını sil
en-US
Delete cookies and site data when { -brand-short-name } is closed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-mobile-promo
az
Mobil cihazınızda sinronlaşdırmaq istəyirsinizsə <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> və ya <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> üçün Firefox endirin.
en-US
Download Firefox for <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> or <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> to sync with your mobile device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
translate-attribution
az
Tərcüməçilər <img data-l10n-name="logo"/>
en-US
Translations by <img data-l10n-name="logo"/>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-allow-description
az
{ -brand-short-name } səyyahı
en-US
Allow { -brand-short-name } to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-description
az
Yaxşı məhsuldarlıq, sabitlik və təhlükəsizlik üçün { -brand-short-name } səyyahını daima yeni tutun.
en-US
Keep { -brand-short-name } up to date for the best performance, stability, and security.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
az
{ -brand-short-name } yeniləmələri
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
az
Buraxılış { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Yeniliklər</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
warn-on-open-many-tabs.label
az
Çoxlu vərəq açmağın { -brand-short-name } səyyahını yavaşlada biləcəyindən xəbərdar olun
en-US
Warn you when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
az
Aşağıdakı saytlar kompüterinizdə çərəz və sayt məlumatları saxlayır. { -brand-short-name } siz silənə qədər sayt məlumatlarını daimi yaddaşda saxlayır və daimi olmayan saytların məlumatlarını yer lazım olduqda silir.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
az
{ -brand-short-name } açılarkən gözlənilməz şəkildə bağlandı. Bu, əlavələrdən və ya başqa problemlərdən qaynaqlana bilər. Təhlükəsiz rejimini başladaraq problemi həll etməyə çalışa bilərsiniz.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
refresh-profile.label
az
{ -brand-short-name } Səyyahını Yenilə
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> saytında <a data-l10n-name='error_desc_link'>potensial zərər verici tətbiqlər olduğu xəbər verilib</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> saytında <a data-l10n-name='error_desc_link'>potensial zərər verici tətbiqlər olduğu xəbər verilib</a>. <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>Təhlükəni görməməzdən gəl</a>ə və sayta daxil ola bilərsiz.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-learn-more
az
{ -brand-short-name } səyyahının Fişinq və Zərərli Proqramlardan Qoruması haqqında <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> saytında ətraflı öyrənin.
en-US
Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
az
Bu səhifə məlumatlarınızı (məsələn: şəkillər, parollar, mesajlar və kredit kartları) oğurlayacaq və ya siləcək təhlükəli tətbiqlər quraşdıra bilər deyə { -brand-short-name } səhifəni blokladı.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-short-desc
az
Bu səhifə kompüterinizdəki şəxsi məlumatları oğurlaya və ya silə biləcək təhlükəli tətbiqləri quraşdıra bilər deyə { -brand-short-name } səhifəni blokladı.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might attempt to install malicious software that may steal or delete personal information on your computer.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>aldadıcı sayt olaraq xəbər edilib</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Aşkarlama xətası bildir</a>ə bilərsiz.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>aldadıcı sayt olaraq xəbər edilib</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Aşkarlama xətası bildir</a>ə və ya <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>təhlükəni görməməzdən gəl</a>ib sayta daxil ola bilərsiz.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-learn-more
az
Aldadıcı saytlar və fişinq haqqında <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a> ünvanında öyrənə bilərsiz. { -brand-short-name } səyyahının Fişinq və Zərərli Proqramlardan Qoruması haqqında <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> saytında ətraflı öyrənin.
en-US
Learn more about deceptive sites and phishing at <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
az
{ -brand-short-name } bu səhifəni əngəllədi çünki, bu sizi proqram qurma və ya parol və kredit kartı kimi şəxsi məlumatları paylaşmaq kimi təhlükəli şeylər etməyə aldada bilər.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> saytında <a data-l10n-name='error_desc_link'>zərərli proqram olması xəbər edilib</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
az
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> saytında <a data-l10n-name='error_desc_link'>zərərli proqram olması xəbər edilib</a>. <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>Təhlükəni görməməzdən gəl</a>ə və sayta daxil ola bilərsiz.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-learn-more
az
Zərərli və istənməyən proqramlar haqqında <a data-l10n-name='learn_more_link'>İstənməyən Proqramlar Siyasəti</a>ndə öyrənə bilərsiz. { -brand-short-name } səyyahının Fişinq və Zərərli Proqramlardan Qoruması haqqında <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a> saytında ətraflı öyrənin.
en-US
Learn more about harmful and unwanted software at <a data-l10n-name='learn_more_link'>Unwanted Software Policy</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
az
Bu səhifə sizi səyahətinizə mane ola biləcək (məsələn, ana səhifənizi dəyişəcək və ya saytlarda sizə əlavə proqramlar göstərəcək) proqramları qurmaq üçün aldada bilər deyə { -brand-short-name } səhifəni blokladı.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
az
Məsləhətlər <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a> tərəfindən təmin edilib.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-data-settings-label
az
Qapatıldığında { -brand-short-name } hər şeyi avtomatik silməlidir
en-US
When closed, { -brand-short-name } should automatically clear all
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
az
Lütfən internet bağlantınızı yoxlayın. Əgər internetdə problem yoxdursa { -screenshots-brand-name } xidmətində müvəqqəti xəta ola bilər.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
az
Off! { -screenshots-brand-name } dəli olub.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
az
{ -screenshots-brand-name } xidmətindəki müvəqqəti xəta üzündən ekran görüntünüzü saxlaya bilmədik. Lütfən biraz sonra təkrar yoxlayın.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
az
{ -screenshots-brand-name } özəlliyi Məxfi Səyahət rejimində sönülüdür
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
az
{ -brand-short-name }, axtarış mühərriki əlavəsi bu qaynaqdan yüklənə bilinmədi: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
az
{ -brand-short-name }, "{ $location-url }" qaynağındakı axtarış mühərriki quraşdırıla bilinmədi, çünki eyni adda axtarış mühərriki mövcuddur.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
az
{ -brand-short-name } axtarış mühərrikini { $location-url } keçidindən quraşdıra bilmədi
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-checkbox
az
Birdən çox vərəq açmağın { -brand-short-name } proqramını yavaşlada biləcəyi hallarda məni xəbərdar et
en-US
Warn me when opening multiple tabs might slow down { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
az
{ $tabCount -> *[other] { $tabCount } vərəq açmaq üzrəsiniz. Bu, səhifələr yüklənərkən { -brand-short-name } proqramının yavaşlamağına səbəb ola bilər. Davam etmək istədyinizə əminsiniz? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-container-tab-title
az
{ $title } - { $containerName }
en-US
{ $title } — { $containerName }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-customizemode-tab-title
az
{ -brand-short-name } səyyahını fərdiləşdir
en-US
Customize { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-audio
az
{ -brand-short-name } hansı vərəqin paylaşılacağını soruşmadan sizin vərəqinizin səsinə daimi müraciət üçün icazə verə bilməz.
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your tab’s audio without asking which tab to share.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-insecure
az
Sizin bu saytla əlaqəniz təhlükəsiz deyil. Sizi qorumaq üçün { -brand-short-name } qoşulmaya yalnız bu seans üçün icazə verəcək.
en-US
Your connection to this site is not secure. To protect you, { -brand-short-name } will only allow access for this session.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-screen
az
{ -brand-short-name } ekranınıza qalıcı giriş icazəsi verə bilməz.
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your screen.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
az
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } pəncərə) *[other] { $appName } ({ $windowCount } pəncərə) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
CONTEXT_OPTIONS
az
$BrandShortName &Nizamları
en-US
$BrandShortName &Options
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
CONTEXT_SAFE_MODE
az
$BrandShortName &Təhlükəsiz rejim
en-US
$BrandShortName &Safe Mode
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
CREATE_ICONS_DESC
az
Bura $BrandShortName qısayollarını əlavə et:
en-US
Create icons for $BrandShortName:
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
LAUNCH_TEXT
az
$BrandShortName səyyahını &Aç
en-US
&Launch $BrandShortName now
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
az
Servis Xidməti, $BrandShortName səyyahının arxa planda səsszicə yenilənməsini təmin edir.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTION_STANDARD_DESC
az
$BrandShortName proqramının standart xüsusiyyətləri quraşdırılacaq.
en-US
$BrandShortName will be installed with the most common options.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
REG_APP_DESC
az
$BrandShortName İnternetdə sürətli və təhlükəsiz gəzişmənizi təmin edir. Başadüşülən interfeys, online kimlik oğurluğuna qarşı qoruması olan inkişaf etdirilmiş təhlükəsizlik xüsusiyyətləri və yerləşdirilmiş axtarış, internetdəki hər şeydən istifadə imkanınını təmin edir.
en-US
$BrandShortName delivers safe, easy web browsing. A familiar user interface, enhanced security features including protection from online identity theft, and integrated search let you get the most out of the web.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
STATUS_INSTALL_APP
az
$BrandShortName Quraşdırılır
en-US
Installing $BrandShortName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
STATUS_UNINSTALL_MAIN
az
$BrandShortName Silinir
en-US
Uninstalling $BrandShortName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_INSTALLED_TO
az
$BrandShortName aşağıdakı ünvana quraşdırılacaq:
en-US
$BrandShortName will be installed to the following location:
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_PAGE_SUBTITLE
az
$BrandShortName Qurulmağa Hazırdır
en-US
Ready to start installing $BrandShortName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_TAKE_DEFAULTS
az
$BrandShortName mənim əsas səyyahım &olsun
en-US
U&se $BrandShortName as my default web browser
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SURVEY_TEXT
az
&Bizə $BrandShortName haqqında nə düşündüyünüzü deyin
en-US
&Tell us what you thought of $BrandShortName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE
az
$BrandFullName səyyahını kompüterinizdən silin.
en-US
Remove $BrandFullName from your computer.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_PAGE_TITLE
az
$BrandFullName proqramını sil
en-US
Uninstall $BrandFullName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM
az
$BrandShortName aşağıdakı ünvandan silinəcək:
en-US
$BrandShortName will be uninstalled from the following location:
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_SURVEY_CHECKBOX_LABEL
az
Mozillaya niyə $BrandShortName sildiyinizi deyin
en-US
Tell Mozilla why you uninstalled $BrandShortName
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL
az
Quraşdırmaya davam etmək üçün $BrandShortName bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
en-US
$BrandShortName must be closed to proceed with the installation.\n\nPlease close $BrandShortName to continue.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL
az
Silinməyə davam etmək üçün $BrandShortName proqramı bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
en-US
$BrandShortName must be closed to proceed with the uninstall.\n\nPlease close $BrandShortName to continue.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
az
$BrandShortName proqramının əvvəlki versiyasının silinməsi üçün kompüteriniz yenidən başladılmalıdır. İndi yenidən başladılsın?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE
az
$BrandShortName səyyahının əvvəlki yüksəltmə əməliyyatının tamamlanması üçün kompüteriniz yenidən başladılmalıdır. İndi yenidən başladılsın?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_ABORTWARNING
az
$BrandFullName quraşdırmasını yarıda saxlamaq istədiyinizə əminsiniz?
en-US
Are you sure you want to quit $BrandFullName Setup?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_COMPONENTS_SUBTITLE
az
$BrandFullNameDA proqramının hansı xüsusiyyətini quraşdırmaq istədiynizi seçin.
en-US
Choose which features of $BrandFullNameDA you want to install.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_DIRECTORY_SUBTITLE
az
$BrandFullNameDA proqramının hansı qovluğa quraşdırılacağını seçin.
en-US
Choose the folder in which to install $BrandFullNameDA.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_REBOOT
az
$BrandFullNameDA quraşdırmasının tamamlanması üçün kompüteriniz yenidən başladılmalıdır. İndi yenidən başladılsın?
en-US
Your computer must be restarted in order to complete the installation of $BrandFullNameDA. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_TEXT
az
$BrandFullNameDA kompüterinizə quraşdırıldı.\n\nBu sehirbazı bağlamaq üçün Tamamlandı düyməsinə basın.
en-US
$BrandFullNameDA has been installed on your computer.\n\nClick Finish to close this wizard.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_FINISH_INFO_TITLE
az
$BrandFullNameDA Quraşdırma Sehirbazında Sona gəlindi
en-US
Completing the $BrandFullNameDA Setup Wizard
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_INSTALLING_SUBTITLE
az
Zəhmət olmasa $BrandFullNameDA quraşdırılarkən gözləyin.
en-US
Please wait while $BrandFullNameDA is being installed.

Displaying 200 results out of 359 for the string Name in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
az
{ -brand-full-name } haqqında
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
az
Hal-hazırda <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> yeniləmə kanalındasınız.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
az
Warning: Source string is missing
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
az
Yeniləmələr buradadır: <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
az
{ -brand-short-name } <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-creditsLink">qlobal icma tərəfindən</label> hazırlanıb.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
az
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">qlobal cəmiyyətdir</label>.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
az
Kömək etmək istərdinizmi? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">İanə verin</label> və ya <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">bizə qoşulun!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
az
<img data-l10n-name="icon"/>Yeniləmə endirilir — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
az
Yeniləmələr buradadır: <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
az
{ -brand-short-name } aktualdır
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
az
{ -brand-short-name } başqa nümunədən yenilənir
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
az
Siz bu sistemdə gələcək yeniləmələri qura bilməyəcəksiniz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ətraflı öyrən</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
az
{ -brand-shorter-name } yeniləmək üçün yenidən başladın
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
az
{ -brand-short-name } eksperimentaldır və qərarsız ola bilər.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
az
Warning: Source string is missing
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
az
Warning: Source string is missing
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
az
Warning: Source string is missing
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
az
Warning: Source string is missing
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
az
Warning: Source string is missing
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
az
(istifadəçi adı yoxdur)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
az
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
az
Warning: Source string is missing
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description2
az
Warning: Source string is missing
en-US
All passwords you save to { -brand-product-name } are encrypted. Plus, we watch out for breaches and alert you if you’re affected. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
az
Warning: Source string is missing
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
az
Warning: Source string is missing
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
az
İstifadəçi adı
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
az
Parolu { -brand-product-name } tətbiqində saxladığınızda burada göstəriləcək.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
az
(istifadəçi adı yoxdur)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
az
Ad (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
az
Ad (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
az
Warning: Source string is missing
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
az
Warning: Source string is missing
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
az
Warning: Source string is missing
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
az
Warning: Source string is missing
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
az
Warning: Source string is missing
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
az
{ -pocket-brand-name }-ə saxlarkən xəta baş verdi.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
az
Warning: Source string is missing
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
az
{ -pocket-brand-name }-ə saxlandı
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
az
Warning: Source string is missing
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
az
Artıq { -pocket-brand-name } istifadəçisisiniz?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
az
Warning: Source string is missing
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
az
Warning: Source string is missing
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
az
{ -pocket-brand-name } üçün qeyd ol. Bu pulsuzdur.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
az
{ -brand-product-name } ilə qeyd ol
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
az
{ -brand-product-name }dan məqalə və videoları { -pocket-brand-name }-ə saxlayın, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz yerdə baxın.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
az
{ -brand-product-name }da hər hansı bir məqalə, video və ya səhifəni saxlamaq üçün { -pocket-brand-name } Düyməsinə klikləyin.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
az
İstənilən cihazda, istənilən vaxt { -pocket-brand-name }-də görün.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
az
Siyasət Adı
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
az
Warning: Source string is missing
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
az
Warning: Source string is missing
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
az
Warning: Source string is missing
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
az
Warning: Source string is missing
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
az
{ -brand-short-name } Yenidən Başlat
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
az
Warning: Source string is missing
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
az
Warning: Source string is missing
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
az
{ -brand-short-name } başlamağa hazırdır.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
az
Əlavələriniz və şəxsiləşdirmələriniz silindi, səyyah tənzimləmələriniz standart tənzimləmələrə qaytarıldı. Bu da probleminizi həll etmədisə, <a data-l10n-name="link-more">başqa nə edə biləcəyinizi öyrənin.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
az
Qəza məlumatınız artıq göndərilib; { -brand-short-name } səyyahını daha yaxşı etməkdə köməyiniz üçün təşəkkürlər!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
az
Xəta xəbərləri problemi müəyyən etmə və { -brand-short-name } səyyahını daha yaxşı etməyimizə kömək edir.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
az
Warning: Source string is missing
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
az
Warning: Source string is missing
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
az
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } vərəq { $deviceName } üzərindən gəldi *[other] { $tabCount } vərəq { $deviceName } üzərindən gəldi }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
az
{ $deviceName } üzərindəki Vərəqlər
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
az
{ $addonCount -> [one] Bu sayt { -brand-short-name } səyyahınıza əlavə qurmaq istəyir: *[other] Bu sayt { -brand-short-name } səyyahınıza { $addonCount } əlavə qurmaq istəyir: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
az
Xəbərdarlıq: Bu sayt { -brand-short-name } üzərində bəziləri təsdiq edilməmiş { $addonCount } əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
az
{ $addonCount -> [one] Xəbərdarlıq: Bu sayt { -brand-short-name } üzərində təsdiq edilməmiş əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir. *[other] Xəbərdarlıq: Bu sayt { $addonCount } üzərində təsdiq edilməmiş { -brand-short-name } əlavə quraşdırmaq istəyir. Davam etsəniz risk sizə aiddir. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-admin-install-only
az
Warning: Source string is missing
en-US
You cannot install { $addonName } as an end user, it can only be installed by an organization using enterprise policies.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki yüksək dərəcədə stabillik və ya təhlükəsizlik problemi mövcuddur.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } lazımi faylı dəyişdirə bilmir.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } { $appVersion } ilə uyğun deyil.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
az
Warning: Source string is missing
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
az
{ -brand-short-name } bu saytın təsdiq edilməmiş bir əlavə quraşdırmasınının qarşısını aldı.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-installation-blocked-by-policy
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your organization.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
az
{ $addonName } quraşdırılmadı çünki { -brand-short-name } lazım olan faylı dəyişdirə bilmir.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
az
Bu əlavə quraşdırılmadı çünki { -brand-short-name } tərəfindən gözlənən əlavə ilə eyni deyil.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
az
Warning: Source string is missing
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
az
{ $name } uzantısı { -brand-shorter-name } səyyahından silinsin?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
az
Warning: Source string is missing
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
az
Warning: Source string is missing
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
az
{ $addonName } { -brand-short-name } tətbiqinə əlavə edildi
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
az
{ $addonName } yeni icazələr tələb edir
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
az
{ -brand-short-name } bu saytın kompüterinizə proqram quraşdırmağı istəməsini əngəllədi.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
az
Warning: Source string is missing
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
az
Warning: Source string is missing
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
az
{ -brand-shorter-name } Haqqında
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
az
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales