Transvision

Filter by folder:

Show all results dom toolkit

Displaying 4 results for the string Mouse in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InitMouseEventWarning
sq
initMouseEvent() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni MouseEvent().
en-US
initMouseEvent() is deprecated. Use the MouseEvent() constructor instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InitNSMouseEventWarning
sq
initNSMouseEvent() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni MouseEvent().
en-US
initNSMouseEvent() is deprecated. Use the MouseEvent() constructor instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MouseEvent_MozPressureWarning
sq
MouseEvent.mozPressure është nxjerrë nga përdorimi. Përdorni PointerEvent.pressure më mirë.
en-US
MouseEvent.mozPressure is deprecated. Use PointerEvent.pressure instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
sq
MouseEvent.mozInputSource është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni PointerEvent.pointerType.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.

Displaying 8 results for the string Mouse in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-image-alt.aria-label
sq
Një dhelpër në ekranin e një kompjuteri duke përshëndetur. Portativi ka miun të futur në të.
en-US
A fox on the screen of a laptop computer waving. The laptop has a mouse plugged into it.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_INNERTEXT_COMPONENTS_DESCRIPTION_INFO
sq
Që të shihni përshkrimin e një përbërësi, vendosni kursorin sipër tij.
en-US
Position your mouse over a component to see its description.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
sq
Kërkesa për “Sa krejt ekrani” u hodh poshtë, ngaqë Element.requestFullscreen() u thirr që brenda një trajtuesi aktesh miu të vënë në punë jo nga butoni i majtë i miut.
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InitMouseEventWarning
sq
initMouseEvent() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni MouseEvent().
en-US
initMouseEvent() is deprecated. Use the MouseEvent() constructor instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InitNSMouseEventWarning
sq
initNSMouseEvent() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni MouseEvent().
en-US
initNSMouseEvent() is deprecated. Use the MouseEvent() constructor instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MouseEvent_MozPressureWarning
sq
MouseEvent.mozPressure është nxjerrë nga përdorimi. Përdorni PointerEvent.pressure më mirë.
en-US
MouseEvent.mozPressure is deprecated. Use PointerEvent.pressure instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
sq
MouseEvent.mozInputSource është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni PointerEvent.pointerType.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pointing-device-mouse
sq
Mi
en-US
Mouse
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.