Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 19 results for the string Medium in nn-NO:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-social-media-trackers
nn-NO
Sporing via sosiale medium
en-US
Social media trackers
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.title
nn-NO
Sporing via sosiale medium
en-US
Social Media Trackers
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
nn-NO
Sosiale nettverk plasserer sporarar på andre nettstadar for å følgje det du gjer og ser på nettet. Dette gjer at sosiale mediaselskap kan lære meir om deg utover det du deler på profilane dine på sosiale medium. <a data-l10n-name="learn-more-link">Les meir</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-title
nn-NO
Sporing via sosiale medium
en-US
Social Media Trackers
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-socialblock
nn-NO
Sporing via sosiale medium
en-US
Social Media Trackers
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
nn-NO
Sosiale nettverk plasserer sporarar på andre nettstadar for å følgje det du gjer og ser på nettet. Dette gjer at sosiale mediaselskap kan lære meir om deg utover det du deler på profilane dine på sosiale medium.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-social-media-trackers.title
nn-NO
Sporing via sosiale medium blokkert
en-US
Social Media Trackers Blocked
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-social-media-trackers.title
nn-NO
Blokkerer ikkje sporing via sosiale medium
en-US
Not Blocking Social Media Trackers
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-active
nn-NO
Blokkering av sporing via sosiale medium, sporing på tvers av nettstadar og fingerprinters.
en-US
Blocking social media trackers, cross-site tracking cookies, and fingerprinters.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.socialMediaTrackers.title
nn-NO
Sporing via sosiale medium blokkert
en-US
Social Media Trackers Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title
nn-NO
Blokkerer ikkje sporing via sosiale medium
en-US
Not Blocking Social Media Trackers
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
trackingProtection.icon.activeTooltip2
nn-NO
Blokkering av sporing via sosiale medium, sporing på tvers av nettstadar og fingerprinters.
en-US
Blocking social media trackers, cross-site tracking cookies, and fingerprinters.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
nn-NO
«veryverythinmathspace», «verythinmathspace», «thinmathspace», «mediummathspace», «thickmathspace», «verythickmathspace» og «veryverythickmathspace» er forelda verdiar for MathML-lengder og vil bli fjerna i framtida.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
nn-NO
Dette programtillegget gjer det mogleg å spele av krypterte media i samsvar med spesifikasjonane for Encrypted Media Extensions. Krypterte medium vert vanlegvis brukte av nettsider for å verne mot kopiering av betalt medieinnhald. Gå til https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for meir informasjon om Encrypted Media Extensions.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
nn-NO
Medium ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
nn-NO
Dette programtillegget gjer det mogleg å spele av krypterte media i samsvar med spesifikasjonane for Encrypted Media Extensions. Krypterte medium vert vanlegvis brukte av nettsider for å verne mot kopiering av betalt medieinnhald. Gå til https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for meir informasjon om Encrypted Media Extensions.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
nn-NO
Klokka på datamaskina er sett til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Kontroller at datamaskina er sett til rett dato, klokkeslett og tidssone i systeminnstillingane, og last deretter <b>{ $hostname }</b> på nytt.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
nn-NO
Datamaskina di trur det er { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, som hindrar { -brand-short-name } frå å kople til trygt. For å besøkje <b>{ $hostname }</b>, oppdater klokka til datamaskina i systeminnstillingane til gjeldande dato, klokkeslett og tidssone, og oppdater deretter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
nn-NO
Medium
en-US
Medium

Displaying 5 results for the string Medium in en-US:

Entity nn-NO en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
nn-NO
«veryverythinmathspace», «verythinmathspace», «thinmathspace», «mediummathspace», «thickmathspace», «verythickmathspace» og «veryverythickmathspace» er forelda verdiar for MathML-lengder og vil bli fjerna i framtida.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
nn-NO
Medium ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
nn-NO
Klokka på datamaskina er sett til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Kontroller at datamaskina er sett til rett dato, klokkeslett og tidssone i systeminnstillingane, og last deretter <b>{ $hostname }</b> på nytt.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
nn-NO
Datamaskina di trur det er { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, som hindrar { -brand-short-name } frå å kople til trygt. For å besøkje <b>{ $hostname }</b>, oppdater klokka til datamaskina i systeminnstillingane til gjeldande dato, klokkeslett og tidssone, og oppdater deretter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
nn-NO
Medium
en-US
Medium
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.