Transvision

Filter by folder:

Show all results dom toolkit

Displaying 4 results for the string Medium in da:

Entity da en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
da
"veryverythinmathspace", "verythinmathspace", "thinmathspace", "mediummathspace", "thickmathspace", "verythickmathspace" og "veryverythickmathspace" er forældede værdier for MathML-længder og vil blive fjernet i fremtiden
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
da
Medium ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
da
Uret i din computer er indstillet til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Åbn din computers systemindstillinger og undersøg, om dato, tidspunkt og tidszone er indstillet rigtigt. Genindlæs derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
da
Din computer tror, at { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <b>{ $hostname }</b> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.

Displaying 5 results for the string Medium in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
da
"veryverythinmathspace", "verythinmathspace", "thinmathspace", "mediummathspace", "thickmathspace", "verythickmathspace" og "veryverythickmathspace" er forældede værdier for MathML-længder og vil blive fjernet i fremtiden
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
da
Medium ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
da
Uret i din computer er indstillet til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Åbn din computers systemindstillinger og undersøg, om dato, tidspunkt og tidszone er indstillet rigtigt. Genindlæs derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
da
Din computer tror, at { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <b>{ $hostname }</b> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
da
Mellem
en-US
Medium
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.