Transvision

Filter by folder:

Show all results dom toolkit

Displaying 3 results for the string Medium in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
cs
“veryverythinmathspace“, “verythinmathspace“, “thinmathspace“, “mediummathspace“, “thickmathspace“, “verythickmathspace“ a “veryverythickmathspace“ jsou zastaralé hodnoty pro délky MathML a budou v budoucnu odstraněny.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cs
Datum ve vašem počítači je nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Zkontrolujte prosím v systémovém nastavení, že máte nastavené správné datum, čas a časové pásmo, a pak stránku <b>{ $hostname }</b> načtěte znovu.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.

Displaying 5 results for the string Medium in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
cs
“veryverythinmathspace“, “verythinmathspace“, “thinmathspace“, “mediummathspace“, “thickmathspace“, “verythickmathspace“ a “veryverythickmathspace“ jsou zastaralé hodnoty pro délky MathML a budou v budoucnu odstraněny.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
cs
Střední ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
cs
Datum ve vašem počítači je nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Zkontrolujte prosím v systémovém nastavení, že máte nastavené správné datum, čas a časové pásmo, a pak stránku <b>{ $hostname }</b> načtěte znovu.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cs
{ -brand-short-name.case-status -> [with-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání { -brand-short-name(case: "dat") } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. *[no-cases] Datum ve vašem počítači je nesprávně nastaveno na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, což brání aplikaci { -brand-short-name } v navázání zabezpečeného spojení. Abyste mohli stránku na serveru <b>{ $hostname }</b> navštívit, nastavte v systémových hodinách správné datum, čas a časové pásmo a znovu načtěte tuto stránku. }
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
cs
Střední
en-US
Medium
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.