Transvision

Displaying 8 results for the string Local in lv:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
lv
Savienojumi ar localhost, 127.0.0.1/8 un :: 1 nekad neiet caur starpnieku.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-code-format.label
lv
{ $locale } [{ $code }]
en-US
{ $locale } [{ $code }]
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
lv
Izmantojiet operētājsistēmas “{ $localeName }” iestatījumus, lai formatētu datumus, laikus, skaitļus un mērus.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.tooltip3
lv
Krātuves inspektors (Sīkdatnes, Local Storage )(%S)
en-US
Storage Inspector (Cookies, Local Storage, ) (%S)
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-tree-labels-local-storage
lv
Local Storage
en-US
Local Storage
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning
lv
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams ir novecojuši. Izmantojiet RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
en-US
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams are deprecated. Use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers instead.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lv
Mājaslapas pierāda identitāti ar sertifikātiem, kas ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } izbeidzās { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kuri ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } nebūs derīgs līdz { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.

Displaying 63 results for the string Local in en-US:

Entity lv en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
filepicker-blocked-infobar
lv
Jūsu organizācija ir bloķējusi piekļuvi vietējām datnēm šajā datorā
en-US
Your organization has blocked access to local files on this computer
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-site-localhost
lv
(lokālās datnes)
en-US
(local files)
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
lv
Ļaut norādītajām vietnēm izveidot saites uz vietējām datnēm.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-RequestedLocales
lv
Iestatiet pieejamo valodu sarakstu prioritātes secībā.
en-US
Set the list of requested locales for the application in order of preference.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-StartDownloadsInTempDirectory
lv
Piespiest lejupielādes sākt lokālā pagaidu vietā, nevis noklusējuma lejupielāžu direktorijā.
en-US
Force downloads to start off in a local, temporary location rather than the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
lv
Savienojumi ar localhost, 127.0.0.1/8 un :: 1 nekad neiet caur starpnieku.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-code-format.label
lv
{ $locale } [{ $code }]
en-US
{ $locale } [{ $code }]
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-3
lv
Izmantot lokālo pakalpojuma sniedzēju, ja iespējams
en-US
Use a local provider, if possible
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-steering-status
lv
Izmantot vietējo pakalpojuma sniedzēju
en-US
Using local provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
lv
Izmantojiet operētājsistēmas “{ $localeName }” iestatījumus, lai formatētu datumus, laikus, skaitļus un mērus.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-local-file-host
lv
(lokālā datne)
en-US
(local file)
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-audio-capture-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei klausīties šīs cilnes audio?
en-US
Allow this local file to listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-audio-capture-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot jūsu kameru un klausīties šīs cilnes audio?
en-US
Allow this local file to use your camera and listen to this tab’s audio?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-and-microphone-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot jūsu kameru un mikrofonu?
en-US
Allow this local file to use your camera and microphone?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-camera-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot jūsu kameru?
en-US
Allow this local file to use your camera?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-microphone-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot jūsu mikrofonu?
en-US
Allow this local file to use your microphone?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei klausīties šīs cilnes audio un redzēt jūsu ekrānu?
en-US
Allow this local file to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot jūsu mikrofonu un redzēt jūsu ekrānu?
en-US
Allow this local file to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei redzēt jūsu ekrānu?
en-US
Allow this local file to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-speaker-with-file
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei izmantot citus skaļruņus?
en-US
Allow this local file to use other speakers?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei piekļūt jūsu atrašanās vietai?
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareSysexWithFile
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei piekļūt jūsu MIDI ierīcei un sūtīt/saņemt SysEx ziņojumus?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareWithFile
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei piekļūt jūsu MIDI ierīcēm?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xr.shareWithFile4
lv
Vai atļaut šai lokālajai datnei piekļūt virtuālās realitātes ierīcēm? Tas var atklāt sensitīvu informāciju.
en-US
Allow this local file to access virtual reality devices? This may expose sensitive information.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
lv
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-local-build
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Local build
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.tooltip3
lv
Krātuves inspektors (Sīkdatnes, Local Storage )(%S)
en-US
Storage Inspector (Cookies, Local Storage, ) (%S)
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
lv
Skatiet un rediģējiet vietējo krātuvi, atlasot resursdatoru. <a data-l10n-name="learn-more-link">Uzziniet vairāk</a>
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-tree-labels-local-storage
lv
Local Storage
en-US
Local Storage
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-accented
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Enable “accented” locale
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-bidi
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Enable “bidi” locale
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBObjectStoreCreateIndexLocaleWarning
lv
Warning: Source string is missing
en-US
The ‘locale’ option for IDBObjectStore.createIndex() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning
lv
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams ir novecojuši. Izmantojiet RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
en-US
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams are deprecated. Use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers instead.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
lv
Partneris atbalsta vienīgi SSL 2. versiju, kas ir lokāli atslēgta.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
localhost
lv
(lokālie faili)
en-US
(local files)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
lv
Warning: Source string is missing
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-enabled-local
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Data upload is enabled only for sending to a local server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-fake-enabled
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Data upload is disabled, but we’re lying and telling the { glean-sdk-brand-name } it is enabled so that data is still recorded locally. Note: If you set a debug tag, pings will be uploaded to the <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> regardless of settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-localdir
lv
Lokālā mape
en-US
Local Directory
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-available
lv
Pieejamās valodas
en-US
Available Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-default
lv
Noklusētā valoda
en-US
Default Locale
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-requested
lv
Pieprasītais valodas
en-US
Requested Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-supported
lv
Lietotnes valodas
en-US
App Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
lv
Sistēmas valodas
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-title
lv
Internacionalizācija un lokalizācija
en-US
Internationalization & Localization
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-settings-local-timestamp
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Local timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-candidate
lv
Lokālais kandidāts
en-US
Local Candidate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-receive-ssrc
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Local Receiving SSRC
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading
lv
Lokālā SDP
en-US
Local SDP
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading-answer
lv
Lokālā SDP (Atbilde)
en-US
Local SDP (Answer)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading-offer
lv
Lokālā SDP (Piedāvājums)
en-US
Local SDP (Offer)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-raw-local-candidate
lv
Neapstrādāti lokālie kandidāti
en-US
Raw Local Candidate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-type-local
lv
Lokālais
en-US
Local
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-inc-locality
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Inc. Locality
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-locality
lv
Warning: Source string is missing
en-US
Locality
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-done-file-scheme
lv
lokāls fails
en-US
local file
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-file
lv
Lokālā datne
en-US
Local File
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
lv
Mājaslapas pierāda identitāti ar sertifikātiem, kas ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } izbeidzās { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
lv
Mājaslapas pierāda savu identitāti ar sertifikātiem, kuri ir derīgi uz noteiktu laika posmu. Sertifikāts priekš { $hostname } nebūs derīgs līdz { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
lv
Partneris atbalsta vienīgi SSL 2. versiju, kas ir lokāli atslēgta.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.