Transvision

Displaying 11 results for the string Local in cs:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
cs
Spojení na localhost, 127.0.0.1/8 a ::1 nikdy proxy servery nepoužívají.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-code-format.label
cs
{ $locale } [{ $code }]
en-US
{ $locale } [{ $code }]
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cs
Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [feminine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [neuter] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> *[other] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše aplikace { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> }
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.tooltip3
cs
Průzkumník úložiště (cookies, Local Storage, ) (%S)
en-US
Storage Inspector (Cookies, Local Storage, ) (%S)
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning
cs
Použití RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams je zastaralé. Používejte raději RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
en-US
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams are deprecated. Use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers instead.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
cs
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-raw-local-candidate
cs
Raw Local Candidate
en-US
Raw Local Candidate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cs
Nastavit Local SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.

Displaying 51 results for the string Local in en-US:

Entity cs en-US
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-site-localhost
cs
(místní soubor)
en-US
(local files)
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
cs
Povolí vybraným stránkám odkazovat na soubory uložené na místním disku.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-RequestedLocales
cs
Nastavení seznamu požadovaných jazyků pro zobrazení aplikace, v pořadí podle preference.
en-US
Set the list of requested locales for the application in order of preference.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-StartDownloadsInTempDirectory
cs
Vynutí spuštění stahování v místním dočasném umístění místo výchozího adresáře pro stažené soubory.
en-US
Force downloads to start off in a local, temporary location rather than the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
cs
Spojení na localhost, 127.0.0.1/8 a ::1 nikdy proxy servery nepoužívají.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-code-format.label
cs
{ $locale } [{ $code }]
en-US
{ $locale } [{ $code }]
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-3
cs
Pokud je to možné, použijte místního poskytovatele
en-US
Use a local provider, if possible
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-steering-status
cs
Pomocí místního poskytovatele
en-US
Using local provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cs
Formátovat data, časy, čísla a jednotky podle nastavení jazyka „{ $localeName }“ z operačního systému
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-local-file-host
cs
(místní soubor)
en-US
(local file)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k informacím o vaší poloze?
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareSysexWithFile
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim MIDI zařízením a posílat nebo přijímat SysEx zprávy?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareWithFile
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim MIDI zařízením?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xr.shareWithFile4
cs
Chcete povolit tomuto místnímu souboru přistupovat k vašim zařízením pro virtuální realitu? Může tím dojít k odhalení citlivých informací.
en-US
Allow this local file to access virtual reality devices? This may expose sensitive information.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cs
{ -brand-shorter-name.gender -> [masculine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než váš { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [feminine] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> [neuter] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> *[other] Připojený prohlížeč je novější ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) než vaše aplikace { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Taková situace není podporována a může způsobit selhání nástrojů pro vývojáře. Aktualizujte prosím svůj Firefox. <a>Řešení potíží</a> }
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
cs
Nahrávání spustí v novém panelu <a>profiler.firefox.com</a>. Všechna data jsou ukládána lokálně na vašem počítači, ale můžete se rozhodnout je sdílet.
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-local-build
cs
Místní sestavení
en-US
Local build
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
cs
Nahrávání spustí v novém panelu profiler.firefox.com. Všechna data jsou ukládána lokálně na vašem počítači, ale můžete se rozhodnout je sdílet.
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
storage.tooltip3
cs
Průzkumník úložiště (cookies, Local Storage, ) (%S)
en-US
Storage Inspector (Cookies, Local Storage, ) (%S)
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
cs
Pro zobrazení a úpravu místního úložiště vyberte hostitele. <a data-l10n-name="learn-more-link">Zjistit více</a>
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-tree-labels-local-storage
cs
Místní úložiště
en-US
Local Storage
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-accented
cs
Zapnout jazyk s diakritikou
en-US
Enable “accented” locale
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-pseudo-locale-bidi
cs
Zapnout “bidi” jazyk
en-US
Enable “bidi” locale
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RTCPeerConnectionGetStreamsWarning
cs
Použití RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams je zastaralé. Používejte raději RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers.
en-US
RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams are deprecated. Use RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers instead.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
cs
Partner podporuje pouze protokol SSL verze 2, který je místně zakázán.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • chrome • places • places.properties
localhost
cs
(místní soubor)
en-US
(local files)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
cs
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-enabled-local
cs
Nahrávání dat je povoleno pouze pro odesílání na místní server.
en-US
Data upload is enabled only for sending to a local server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-fake-enabled
cs
Nahrávání dat je zakázáno, ale my lžeme a říkáme { glean-sdk-brand-name }, že je povoleno. aby se data stále nahrávala lokálně. Poznámka: Pokud nastavíte značku pro ladění, budou se pingy nahrávat do adresáře <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> bez ohledu na nastavení.
en-US
Data upload is disabled, but we’re lying and telling the { glean-sdk-brand-name } it is enabled so that data is still recorded locally. Note: If you set a debug tag, pings will be uploaded to the <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> regardless of settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-localdir
cs
Místní adresář
en-US
Local Directory
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-available
cs
Dostupné jazyky
en-US
Available Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-default
cs
Výchozí jazyk
en-US
Default Locale
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-requested
cs
Požadované jazyky
en-US
Requested Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-supported
cs
Jazyky aplikace
en-US
App Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
cs
Jazyky systému
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-title
cs
Internacionalizace a lokalizace
en-US
Internationalization & Localization
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-candidate
cs
Místní kandidát
en-US
Local Candidate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-receive-ssrc
cs
Místní příchozí SSRC
en-US
Local Receiving SSRC
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading
cs
Místní SDP
en-US
Local SDP
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading-answer
cs
Místní SDP (Answer)
en-US
Local SDP (Answer)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-local-sdp-heading-offer
cs
Místní SDP (Offer)
en-US
Local SDP (Offer)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-raw-local-candidate
cs
Raw Local Candidate
en-US
Raw Local Candidate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
cs
Nastavit Local SDP v časové značce { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-type-local
cs
místní
en-US
Local
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-inc-locality
cs
Místo zápisu organizace
en-US
Inc. Locality
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-locality
cs
Region
en-US
Locality
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-done-file-scheme
cs
místní soubor
en-US
local file
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-file
cs
Místní soubor
en-US
Local File
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Platnost certifikátu pro server { $hostname } vypršela { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
cs
Webové stránky prokazují svou totožnost pomocí certifikátů, které mají přesně stanovenou dobu platnosti. Certifikát pro server { $hostname } bude platný až od { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
cs
Partner podporuje pouze protokol SSL verze 2, který je místně zakázán.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.